Ухвала суду № 115030644, 20.11.2023, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
20.11.2023
Номер справи
922/4804/23
Номер документу
115030644
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"20" листопада 2023 р.м. ХарківСправа № 922/4804/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жиляєва Є.М.

розглянув матеріали

позовної заяви Комунального закладу "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради" (61057, м. Харків, вул. Скрипника, 14) до Приватного акціонерного товариства "Інюрполіс" (61057, м. Харків, вул. Скрипника, 14а) про стягнення 273436,61 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Комунальний заклад "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Приватного акціонерного товариства "Інюрполіс", в якому позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 50 % заборгованості за договором оренди комунального майна №2 від 13.07.2010 в розмірі 51551,80 грн.; 50 % пені в розмірі 29469,38 грн.; 50 % трьох відсотків річних в розмірі 1853,73 грн.; 50 % інфляційних в розмірі 3767,95 грн. та неустойку в порядку п. 10.10 договору за період з 15.12.2022 по 07.11.2023 в розмірі 100145,48 грн. Також, згідно вимог позовної заяви, позивач просить суд стягнути з відповідача на користь Харківської обласної ради 50 % заборгованості за договором оренди комунального майна №2 від 13.07.2010 в розмірі 51551,80 грн.; 50 % пені в розмірі 29469,38 грн.; 50 % трьох відсотків річних в розмірі 1853,73 грн.; 50 % інфляційних в розмірі 3767,95 грн.

Позов обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором оренди комунального майна №2 від 13.07.2010 в частині здійснення орендарем повних та своєчасних орендних платежів у встановлені договором строки та порядку. Позовні вимоги в частині заявленої до стягнення неустойки обґрунтовано положеннями пункту 10.10 договору та тим, що фактично майно було повернуто орендодавцю 07.04.2023.

За попереднім (орієнтовним) розрахунком судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, ці витрати складаються з витрат з оплати судового збору у розмірі 4101,55 грн. та витрат на правничу допомогу у розмірі 25000,00 грн.

Дослідивши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх такими, що подані з дотриманням вимог Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), про що зазначає наступне.

За відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу (ч. 1 ст. 176 ГПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 1 та ч. 3 ст.12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, оскільки поданий позов за своїми ознаками є малозначним в розумінні частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України (ціна позову складає 273436,61 грн.), а також враховуючи наявне клопотання позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження (яке викладено у позовній заяві), суд дійшов висновку по те, що розгляд справи № 922/4804/23 необхідно здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження.

Окрім того, дослідивши матеріали позовної заяви, суд зазначає про наступне.

У позовній заяві зазначено третю особу - Харківську обласну раду (код ЄДРПОУ 24283333), разом з тим, відповідного клопотання з належним обґрунтуванням необхідності у даному разі залучення вказаної юридичної особи до участі у справі в якості третьої особи - позовна заява не містить.

Згідно з п. 3.3. спірного Договору оренди комунального майна №2 від 13.07.2010 (в редакції Додаткової угоди №6 від 09.07.2020) орендна плата перераховується щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, у співвідношенні:

- 50 % до обласного бюджету

- 50 % орендодавцю.

Відповідно до п. 5.13 спірного Договору оренди комунального майна №2 від 13.07.2010 (в редакції Додаткової угоди №6 від 09.07.2020) зобов`язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку, у розмірі орендної плати нарахованої за попередній місяць оренди. Завдаток вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди та підлягає сплаті до обласного бюджету та орендодавцю протягом одного місяця з моменту підписання уповноваженими представниками сторін відповідної додаткової угоди у співвідношенні, визначеному у пункті 3.3. цього Договору.

У відповідності до ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Отже, з огляду на те, що у позовній заяві позивачем визначено третю особу - Харківську обласну разі, а також враховуючи викладені позивачем у прохальній частині позову вимоги до відповідача, господарський суд вважає за можливе залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Харківську обласну раду (код ЄДРПОУ 24283333).

Керуючись статтями 12, 50, 176, 234, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Відкрити провадження у справі № 922/4804/23.

3. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судових засідань.

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Харківську обласну раду (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 64, код ЄДРПОУ 24283333).

5. Встановити відповідачу строк у 15 (п`ятнадцять) календарних днів з дня отримання цієї ухвали для подання відзиву на позов. Зобов`язати відповідача надіслати (надати) відзив на позов та додані до нього документи позивачу та третій особі одночасно з надісланням (наданням) такого відзиву до суду. Докази такого надіслання невідкладно надати суду (ч. 5 ст.165 ГПК України). Попередити відповідача про те, що суд має право вирішити справу за наявними матеріалами також у разі, якщо відзив подано особою, яка відповідно до ч. 6 ст. 6 цього Кодексу зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його і не навела поважних причин невиконання такого обов`язку (ч. 10 ст. 165 ГПК України).

6. Звернути увагу відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст.178 ГПК України).

7. Суд зазначає про обов`язок відповідача у строк 5 (п`ять) календарних днів з моменту отримання цієї ухвали, щоб зареєструвати свій електронний кабінет.

7.1. Зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС можна за таким посиланням: https://id.court.gov.ua/.

7.2. Із порядком реєстрації Електронного кабінету можна ознайомитись у розділі 4 «Реєстрація та авторизація користувачів» Інструкції користувача Електронного суду ЄСІТС за посиланням: https://is.gd/y5sLfZ.

8. Зобов`язати відповідача надати суду свою актуальну електронну адресу, на яку будуть надсилатися судові рішення у справі.

9. Встановити третій особі строк для подання письмових пояснень по суті спору з доказами їх надсилання позивачу та відповідачу - протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання цієї ухвали. Докази надсилання подати суду.

10. Звернути увагу учасників справи, що:

11. Суд звертає увагу учасників справи на можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС.

12. Встановити позивачу строк у 5 (п`ять) календарних днів з дня отримання відзиву на позов для подання відповіді на відзив. Зобов`язати позивача надіслати (надати) відповідь на відзив та додані до неї документи відповідачу та третій особі одночасно з надісланням (наданням) такої відповіді до суду. Докази такого надіслання невідкладно надати суду.

13. Встановити відповідачу строк у 5 (п`ять) календарних днів з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення. Зобов`язати відповідача надіслати (надати) заперечення та додані до нього документи позивачу та третій особі одночасно з надісланням (наданням) такого заперечення до суду. Докази такого надіслання невідкладно надати суду.

14. Звернути увагу сторін:

Заяви та клопотання, які подаються до суду, повинні відповідати статтям 169-170 ГПК України.

У випадку подання доказів до суду у всіх учасників справи існує обов`язок надіслання копій таких доказів усім іншим учасникам справи заздалегідь (ч. 9 ст.80 ГПК України).

Главою 6 Господарського процесуального кодексу України врегульовано поняття, обчислення, зупинення процесуальних строків, наслідки їх пропуску, а також підстави та порядок їх поновлення чи продовження.

Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до Господарського процесуального кодексу України судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до Господарського процесуального кодексу України обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі (ч. 3 ст. 252 ГПК України).

Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку. Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат (ст. 6 ГПК України).

15. Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

16. Довести до відома учасників справи, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку, зокрема, невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

СуддяЄ.М. Жиляєв

Примітка: У зв`язку з початком тестової експлуатації підсистеми «Електронний суд» з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в «Електронному суді» за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.

Часті запитання

Який тип судового документу № 115030644 ?

Документ № 115030644 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115030644 ?

Дата ухвалення - 20.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115030644 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115030644 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 115030644, Господарський суд Харківської області

Судове рішення № 115030644, Господарський суд Харківської області було прийнято 20.11.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 115030644 відноситься до справи № 922/4804/23

Це рішення відноситься до справи № 922/4804/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115030643
Наступний документ : 115030645