Ухвала суду № 114833917, 06.11.2023, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
06.11.2023
Номер справи
910/11892/23
Номер документу
114833917
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ДОДАТКОВА УХВАЛА

м. Київ

06.11.2023справа № 910/11892/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання/заяву Автокооперативу №12 по будівництву та експлуатації гаражів (стоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян (вул. Зрошувальна, м. Київ, 02099; ідентифікаційний код 22869827; далі - Автокооператив), про розподіл судових витрат

у справі № 910/11892/23

за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Автокооперативу та

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

про скасування пункту 3 порядку денного рішення від 20.06.2019 №3,

без участі представників сторін у зв`язку з їх неявкою,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Автокооперативу №12 по будівництву та експлуатації гаражів (стоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян (далі - Автокооператив), та ОСОБА_2 про скасування пункту 3 порядку денного рішення засідання правління Автокооперативу, оформленого протоколом від 20.06.2019 №3 (далі - Протокол), в частині закріплення гаражного боксу № НОМЕР_1 за ОСОБА_2 .

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.10.2023 закрито провадження у справі.

Автокооператив 27.10.2023 подав суду клопотання/заяву про стягнення з позивача 4 000 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.10.2023 розгляд заяви призначено на 06.11.2023.

Представники сторін у судове засідання 06.11.2023 не з`явилися; позивач і відповідач-2 про причини неявки суд не повідомили; 06.11.2023 позивач подав суду клопотання/заяву про розгляд клопотання/заяву Автокооперативу про розподіл судових витрат без участі уповноваженого представника.

Частинами п`ятою і шостою статті 130 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що у разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов`язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

У випадках, встановлених частинами третьою - п`ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв`язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини восьмої статті 129 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої та третьої статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно зі статтею 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Пунктом 1 частини четвертої і частиною п`ятою статті 129 ГПК України передбачено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

За приписами частини восьмої статті 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

06.09.2023 Автокооперативом (клієнт) і адвокатом Дяковським Олександром Сергійовичем (виконавець) укладено договір про надання правової (правничої) допомоги №15-Д (далі - Договір), за умовами якого: виконавець приймає на себе доручення клієнта про надання правової допомоги у справі № 910/11892/23 за позовною заявою ОСОБА_1 до Автокооперативу та ОСОБА_2 про скасування пункту 3 порядку денного Протоколу (пункт 1 в редакції додаткової угоди від 06.10.2023 до Договору); виконавець надає клієнту наступні види правової допомоги, пов`язаної із захистом прав та інтересів в органах судової влади, правоохоронних органах України: надає консультації та роз`яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; здійснює представництво клієнта в суді, в судах загальної юрисдикції, першої, апеляційної та касаційної інстанції, перед правоохоронними органами України та страховими компаніями; виконавець складає та підписує від імені клієнта заяви, позовні заяви, відзиви, заперечення, клопотання, заяви, апеляційні скарги та інші документи правового характеру, приймає участь у судових засіданнях; здійснює представництво в будь-яких органах судової влади; здійснює представництво перед громадянами та юридичними особами (пункт 2 Договору); оплата послуг виконавця складає фіксовану суму гонорару котру погодили у сумі 4 000 грн, за ведення справи в суді першої інстанції (пункт 2 додаткової угоди від 06.10.2023 до Договору).

25.10.2023 Автокооперативом і адвокатом Дяковським О.С. підписано акт приймання-передачі наданих послуг до Договору №01/23, за яким виконавець виконав, а замовник прийняв юридичні послуги; даний актом посвідчує прийняття послуг ведення судової справи № 910/11892/23; надані виконавцем послуги оплачуються замовником у їх загальній вартості гонорару, що згідно з вказаним актом дорівнює 4 000 грн.

Враховуючи обставини даної справи, її складність, предмет та підстави позовних вимог, винесення судом ухвали про закриття провадження у справі, суд дійшов висновку, що стягненню з позивача підлягає 4 000 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись статтею 123, 126, 129 і 130 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ

1. Клопотання/заяву Автокооперативу №12 по будівництву та експлуатації гаражів (стоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян, про розподіл судових витрат у справі № 910/11892/23 задовольнити повністю.

2. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) на користь Автокооперативу №12 по будівництву та експлуатації гаражів (стоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян (вул. Зрошувальна, м. Київ, 02099; ідентифікаційний код 22869827) 4 000 (чотири тисячі) грн витрат на професійну правничу допомогу.

3. Боржником за даною ухвалою є ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

4. Стягувачем за даною ухвалою є Автокооператив №12 по будівництву та експлуатації гаражів (стоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян (вул. Зрошувальна, м. Київ, 02099; ідентифікаційний код 22869827).

5. Дана ухвала підлягає обов`язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення, а саме з 06.11.2023.

6. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 06.11.2026.

Ухвала господарського суду набирала законної сили 06.11.2023.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 10.11.2023.

Суддя Оксана Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 114833917 ?

Документ № 114833917 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114833917 ?

Дата ухвалення - 06.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114833917 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114833917 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 114833917, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 114833917, Господарський суд м. Києва було прийнято 06.11.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 114833917 відноситься до справи № 910/11892/23

Це рішення відноситься до справи № 910/11892/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114833916
Наступний документ : 114833918