Рішення № 114575291, 01.11.2023, Путильський районний суд Чернівецької області

Дата ухвалення
01.11.2023
Номер справи
721/850/23
Номер документу
114575291
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

01.11.2023

Справа № 721/850/23

Провадження 2/721/171/2023

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Путильський районнийсудЧернівецькоїобласті в складі головуючої суддіСтефанко У.Д.,за участюсекретаря судовихзасідань СвідуновичЮ.Ю.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судусмт.Путила цивільнусправу за позовом ОСОБА_1 до Путильськоїселищної ради про визнанняправа власностіна спадковемайно, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувсядо судуз позовомпро визнанняправа власностіна спадковемайно довідповідача Путильськоїсільської ради.

Просить визнатиза нимправо власностіна спадковемайно,яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 та складаєтьсяз житлового будинку(літ. А-І)1987року побудовиз господарськимибудівлями, що належав померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 .

Свої позовні вимоги обґрунтував наступним:

ІНФОРМАЦІЯ_2 померлайого дружина ОСОБА_2 . Після її смерті відкрилася спадщина, яка складається із житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Як спадкоємець першої черги за законом після смерті дружини, позивач своєчасно, протягом шестимісячного строку, прийняв спадщину, звернувшись до нотаріуса Путильської державної нотаріальної контори Кокаревої Н.М. із відповідною заявою. Постановою нотаріуса №157/02-31 від 20.07.2023 року йому було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом в зв`язку із тим, що ним не були надані належним чином оформлені документи, що посвідчують право власності на вищевказане нерухоме майно.

В судове засідання позивач не з`явився від нього до суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримує, просить суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд справи без його участі, заперечень щодо позовних вимог немає.

Враховуючи те, що в судове засідання не з`явились всі особи, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, з`ясувавши всі фактичні обставини на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, прийшов до висновку, що позов обґрунтованийі підлягає задоволенню.

В силу ч. 1ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів .

На підставіст. 12 ЦПК Україницивільне судочинствоздійснюється назасадах змагальності сторін.Учасники справимають рівніправа щодоздійснення всіхпроцесуальних правта обов`язків,передбачених законом.Кожна сторонаповинна довестиобставини,які маютьзначення длясправи іна яківона посилаєтьсяяк на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В силуст. 13 ЦПК Українисуд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помела дружина позивача ОСОБА_2 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , виданого 15.05.2012 року виконавчим комітетом Киселицької сільської ради, Путильського району, Чернівецької області, актовий запис № 07 (а.с.5).

Після смерті ОСОБА_2 відкрилася спадщина, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та складаєтьсяз житлового будинку(літ. А-І)1987року побудовиз господарськимибудівлями. Загальна вартість спадкового майна становить 155850 грн. Вказане підтверджується копією технічного паспорта виданого СГД ОСОБА_3 (9,11-13).

З копії витягу про реєстрацію в спадковому майні № 73276711 від 20.07.2023 року вбачається, що після смерті ОСОБА_2 в Путильській державній нотаріальній конторі зареєстрована спадкова справа № 84/2023 (а.с.7).

З копії довідки виконавчого комітету Киселицького старостинського округу Путильської селищної ради № 02-33/150 від 23.08.2023 року вбачається, що за померлою ОСОБА_2 числився житловий будинок з господарськими спорудами, 1987 року побудови, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 Позивач ОСОБА_4 являється спадкоємцем першої черги за законом після смерті дружини, інших спадкоємців за законом немає.(а.с.10).

Позивач своєчасно, протягом шестимісячного строку прийняв спадщину, що підтверджується його реєстрацією та проживанням разом із спадкодавцем за однією адресою з 1994 року по даний час. Крім нього, інших спадкоємців передбачених ст. 1261 ЦК України, що підтверджується копією спадкової справи №84/2023 (а.с. 30-38).

Судом також встановлено, що позивачу ОСОБА_4 постановою нотаріуса №157/02-31 від 20.07.2023 року було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом в зв`язку із тим, що ним не були надані належним чином оформлені документи, що посвідчують право власності на вищевказане нерухоме майно (а.с.8).

Згідно ст. ст.1216,1218 ЦК Україниспадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців), до складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Відповідно дост. 1217 ЦК України, спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Відповідно до ч. 2ст. 1223 ЦК України, у разі відсутності заповіту, право на спадкування за законом одержують особи, визначені устаттях 1261-1265 цього Кодексу.

Згідност. 1268 ЦК Україниспадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він протягом шести місяців з часу відкриття спадщини подав заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1ст. 1270 ЦК Українидля прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Однією з таких підстав є успадкування прав на майно, в тому числі за законом відповідно дост. 1217 ЦК України.

Відповідно дост. 1258 ЦК України, спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановленихстаттею 1259 цього Кодексу..

Відповідно до ч. 1ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно дост. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. 1, 5, 6 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

При вирішенні справи судом застосовано наступнінорми права.

Відповідно дост. 1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки..

Згідност. 1274 ч. 2 ЦК Україниспадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги.

Відповідно дост. 1275 ч. 2. ч. 3 ЦК України,якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за законом з тієї черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за законом тієї жчерги і розподіляється між ними порівну. Положення цієї статті не застосовуються, якщо спадкоємець відмовився від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця,а також коли заповідач підпризначив іншого спадкоємця.

Відповідно до ч. 1ст. 1296 ЦК України, спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Відповідно до п. 23Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7 «Про практику у справах про спадкування»у разі відмови нотаріуса в оформлені права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як видно з представлених доказів, житловий будинок під літ. «А-І» інші особи на володіння та користування даним домоволодінням на підставах, передбачених законом, своїх прав не заявляють, придатність домоволодіння для проживання ніким не оспорюється.

В той же час, право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом, власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності, а також якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою (ст.344, ст.382ч.2, ст.392 ЦК України).

Відповідно дост. 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"Державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі: ...судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Відповідно дост. 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не проводилася державна реєстрація прав власності, подаються: 1) виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою; 2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об`єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.

Відповідно дост. 392 Цивільного кодексу України,власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, оцінившиналежність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, виходячи з принципів розумності, виваженості та справедливості, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_4 є обґрунтованими та підлягають до задоволення. При цьому судом не встановлено порушення нічиїх прав.

Керуючись ст.ст.16,392,1258,1262,1268-1270,1273-1275 ЦК України, ст.ст.1,27,31 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", ст.ст. 4,13, ст.76,77,200,206,247,258-265,315,354 ЦПК України, Суд, -

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_4 задовольнити.

Визнати за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , право власностіна спадковемайно,яке складаєтьсяіз житлового будинку(літ. А-І)1987року побудовиз господарськимибудівлями та знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , що належав померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку поданняапеляційної скарги. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Апеляційна скарга подається до Чернівецького апеляційного суду через Путильський районний суд Чернівецької області.

Сторони у справі:

Позивач: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідач: Путильська селищна рада, Вижницького району, Чернівецької області, юридична адреса: вул. Українська, 184, смт. Путила, Вижницький район, Чернівецька область, ЄДРПОУ 04417046.

Суддя Уляна СТЕФАНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 114575291 ?

Документ № 114575291 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 114575291 ?

Дата ухвалення - 01.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114575291 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114575291 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 114575291, Путильський районний суд Чернівецької області

Судове рішення № 114575291, Путильський районний суд Чернівецької області було прийнято 01.11.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 114575291 відноситься до справи № 721/850/23

Це рішення відноситься до справи № 721/850/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114575290
Наступний документ : 114584692