Вирок № 114511144, 30.10.2023, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
30.10.2023
Номер справи
676/682/19
Номер документу
114511144
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 676/682/19

Провадження № 1-кп/676/98/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд

Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському кримінальне провадження, відомості про яке внесені 02 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000002, за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Чапаївка Березівського району Одеської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, пенсіонера, із вищою освітою, не судимого в силу ст.89 КК України, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 на підставі наказу Міністра аграрної політики та продовольства України від 11.11.2014 №197?п був призначений на посаду директора державного підприємства «Нігинський кар`єр» (далі ДП «Нігинський кар`єр» або Підприємство), ЄДРПОУ 00373741, с. Сахкамінь Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, та як керівник вказаного підприємства вчинив тяжкий злочин у сфері охорони та використання надр за наступних обставин.

Відповідно до п.94 «Переліку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами яких здійснює Мінагрополітики України», затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 469 від 07.12.2015 (та попереднім аналогічним Наказом вказаного органу виконавчої влади №486 від 28.11.2014), ДП «Нігинський кар`єр» належить до сфери управління Мінагрополітики України.

На підставі наказу заступника Міністра аграрної політики та продовольства України від 20.11.2014 №204?п з ОСОБА_7 як директором ДП «Нігинський кар`єр» 20.11.2014 укладено строком на три роки контракт №4744.

Статутом ДП«Нігинський кар`єр», затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.2011 №748 та зареєстрованим Кам`янець-Подільською районною державною адміністрацією Хмельницької області 31.01.2012, передбачено, що основним напрямком діяльності Підприємства є, окрім іншого, виконання розкривних, гірничопідготовчих, видобувних та дробильно-сортувальних робіт, які забезпечують виробництво вапнякового каменю для цукрової промисловості, будівельного щебеню, вапнякового борошна, тощо (пункт 3.3. Статуту).

Відповідно до глави 4 Статуту Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного прямування, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку.

Главою 10 Статуту передбачено, що:

- управління Підприємством здійснюється його директором, який призначається Уповноваженим органом управління шляхом укладання з ним контракту;

- призначення Директора Підприємства на роботу здійснюється уповноваженим органом управління на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк найму, права, обов`язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін;

- директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах компетенції відповідно до Статуту;

- директор підприємства:

¦діє без доручення (довіреності) від імені Підприємства;

¦представляє інтереси Підприємства в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

¦формує штат Підприємства, затверджує його структуру та штатний розпис, посадові інструкції, внутрішні положення тощо;

¦у встановленому порядку приймає та звільняє з посад працівників підприємства;

¦організовує виконання завдань статутної спрямованості

¦несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом, дотримання законодавства України;

¦видає в межах компетенції Підприємства накази, розпорядження та інші акти;

¦укладає договори, видає довіреності;

¦виконує умови укладеного із Уповноваженим органом управління трудового контракту;

¦вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених законодавством та Статутом;

- директор несе персональну відповідальність за організацію господарської діяльності Підприємства, спрямовану на отримання чистого прибутку.

Згідно із контрактом від 20.11.2014 №4744, підписаним особисто ОСОБА_7 , він як керівник:

- здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, Забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом;

- зобов`язується забезпечити своєчасне і повне внесення підприємством платежів до бюджету згідно з установленим порядком.

Тобто ОСОБА_7 як директор ДП «Нігинський кар`єр» був наділений організаційно-розпорядчими обов`язками, в силу чого був службовою особою.

Крім того ОСОБА_7 , який здобув вищу гірничотехнічну освіту та мав стаж роботи за фахом понад 20 років, був обізнаний про передбачений Конституцією України, Кодексом України «Про надра» від 27.07.1994 (далі Кодекс), Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншим законодавством України порядок видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у тому числі знав норми, які регламентують отримання та поновлення надрокористувачами спеціальних дозволів на користування надрами, у тому числі на видобування корисних копалин.

Зокрема, ОСОБА_7 були відомі вимоги статті 13 Конституції України від 28.06.1996 про те, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Також ОСОБА_7 , як керівнику підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, були достеменно відомі вимоги нижченаведених законодавчих актів України.

Частин 3, 7 ст. 16 Кодексу, відповідно до яких у разі виконання окремих видів робіт, пов`язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб`єкт, що отримав спеціальний дозвіл; переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку.

Частини 1 ст. 19 Кодексу, згідно із якою надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Частини 3 ст. 24 Кодексу, відповідно до якої права та обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Пункту 13 «Положення про Державну службу геології та надр України», затвердженого Указом Президента України № 391/2011 від 06.04.2011 та п.4 «Положення про Державну службу геології та надр України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174, за приписами якої Державна служба геології та надр України (надалі Держгеонадра України) зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами, поновлює їх дію у разі зупинення.

Пунктів 22, 25 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, згідно із якими після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр цільових робіт, передбачених у дозволі. Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії. Про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра України видає наказ, який протягом п`яти днів розміщується на офіційному веб-сайті Держгеонадр України. Наказ Держгеонадр України та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Частин 2, 3 ст. 26 Кодексу, відповідно до яких право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4,5,6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку. Законодавством України можуть бути передбачені й інші випадки припинення права користування надрами.

Частиною 1 ст. 56 Кодексу, згідно із якою основними вимогами в галузі охорони надр є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

Статтею 57 Кодексу, якою передбачено, що у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

Державним комітетом України по геології і використанню надр 05.11.1997 надано Державному підприємству «Нігинський кар`єр» Виробничого об`єднання «Укрцукоркамінь» (ЄДРПОУ 00373741), яке у подальшому було реорганізовано в ДП «Нігинський кар`єр» (ЄДРПОУ 00373741), спеціальний дозвіл на користування надрами №1130, відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування вапняків, придатних для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного з Нігинсько-Вербецького родовища Хмельницької області Кам`янець-Подільського району.

Наказом Державної служби геології та надр України від 18.05.2012 №207 спеціальний дозвіл на користування надрами №1130 від 05.11.1997 ДП «Нігинський кар`єр» на видобування вапняків, придатних для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного з Нігинсько-Вербецького родовища (ділянка «Сахкамінь») Хмельницької області Кам`янець-Подільського району було продовжено до 05.11.2026.

Також, ДП «Нігинський кар`єр» отримав в Територіальному управлінні Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Хмельницькій області дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки від 27.02.2012 №046.12.68, який діяв із 27.02.2012 по 27.02.2017.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 (зі змінами), вапняк, як сировина агрохімічна та сировина для бутового каменю відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того, між Державною службою геології та надр України та ДП«Нігинський кар`єр» підписано ряд угод про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, у тому числі 29.05.2012, у якій зазначені основні умови під час видобування вапняків в межах Нігинсько-Вербецького родовища (ділянка «Сахкамінь») Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Зокрема, пунктом 1.1. та абзацом 4 п. 5.3. угоди від 29.05.2012 передбачено застосування та дотримання українського законодавства під час видобування корисних копалин; абзацом 4п.5.1. передбачено право Держгеонадра зупиняти дію дозволу; абзацом13п.5.3. угоди від 29.05.2012 передбачено обов`язок ДП«Нігинський кар`єр» як Надрокористувача зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання Дозволу.

Особливою умовою спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997, виданого ДП «Нігинський кар`єр», дію якого продовжено на підставі наказу Державної служби геології та надр України від 18.05.2012 №207, визначалося своєчасна і в повному обсязі сплата обов`язкових платежів до бюджету згідно з чинним законодавством (п. 3).

Статтею 6 Податкового кодексу України встановлено, що податком є обов`язковий безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляєтеся з платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 9 Податкового кодексу України встановлено, що до загальнодержавних належать такі податки та збори, зокрема:

¦податок на прибуток підприємств;

¦податок на додану вартість (ПДВ);

¦екологічний податок;

¦рентна плата.

В результаті несплати ДП «Нігинський кар`єр» в повному обсязі рентної плати за користування надрами у вказаного підприємства станом на 22.09.2014 виник податковий борг в розмірі 4490600,0 грн.

Держгеонадра України рекомендованим листом від 24.03.2015 №3264/13/14-15 направило до ДП«Нігинський кар`єр» повідомлення щодо надходження звернення Державної фіскальної служби України з проханням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами від 11.05.1997 №1130 у зв`язку із порушенням особливих умов дозволу, а саме із заборгованістю сплати рентної плати за користування надрами, яке ДП«Нігинський кар`єр» було отримане 30.03.2015 (вх.№ 127).

У зв`язку з виявленими порушенням пункту 3 особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997 (в редакції 2012 року «Своєчасна і в повному обсязі сплата обов`язкових платежів до бюджету згідно з чинним законодавством»), на підставі п.22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, вказані матеріали передані на розгляд Робочої групи Державної служби геології та надр України для попереднього розгляду питань продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, внесення змін до угоди про умови користування надрами, зупинення, поновлення дії (далі Робоча група) для прийняття відповідного рішення.

Відповідно до протоколу засідання Робочої групи від 14.05.2015 №6-15, прийнято рішення про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 №1130, виданого ДП«Нігинський кар`єр» у зв`язку з порушенням особливих умов спеціального дозволу на користування надрами.

Наказом Державної служби геології та надр України від 19.05.2015 №119, з урахуванням рішення Робочої групи від 14.05.2015 №6-15, дію спеціального дозволу на користування надрами від 11.05.1997 №1130, виданого ДП«Нігинський кар`єр», зупинено у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами.

Рекомендованими листами від 28.05.2015 № 5958/13/14-15, від 17.07.2015 №9054/13/14-15, від 17.09.2015 № 12257/13/14-15 та від 07.12.2015 №16133/13/14-15 Державною службою геології та надр України до ДП«Нігинський кар`єр» направлено повідомлення щодо зупинення дії спеціального дозволу від 05.11.1997 №1130, яке ДП«Нігинський кар`єр» отримано 02.06.2015 (вх.№236), 24.07.2015 (вх.№365), 28.09.2015 (вх.№656),та 11.12.2015 (вх. №827).

Крім цього, аналогічне повідомлення ДП«Нігинський кар`єр» направлено Кам`янець-Подільською об`єднаною ДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області листом від 25.06.2015 № 8151/22-09-15-03 України, яке ДП«Нігинський кар`єр» отримано 04.07.2015 (вх. №315).

Проте, директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_7 , діючи умисно, у порушення встановлених правил використання надр, переслідуючи мету щодо незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху, не зупинив видобування вапняку у Нігинсько-Вербецькому родовищі Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, хоча був обізнаний про вимоги законодавства України щодо негайного припинення видобування корисних копалин після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

При цьому ОСОБА_7 як директор ДП «Нігинський кар`єр» мав реальну можливість та як керівник підприємства був зобов`язаний вчинити дії, щодо зупинення робіт по видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення відповідно до законодавства України.

Також ОСОБА_7 , не вчинив необхідних дій щодо усунення виявлених недоліків, які стали підставою для зупинення дії спеціального дозволу, не оскаржив наказ Держгеонадр України з метою поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 № 1130 у встановленому законом порядку.

Зокрема, ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ДП«Нігинський кар`єр», до призначення його на посаду директора Підприємства, було укладено ряд договорів про виконання вибухових робіт, зокрема договір від 11.08.2014 № 38, укладений з ПАТ«Західукрвибухпром» (ЄДРПОУ 32744298) та від 13.08.2014 № 9, укладений з Дочірнім Підприємством «Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 03443666).

Відповідно до умов зазначених договорів, ПАТ«Західукрвибухпром» та ДП«Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» прийняли на себе зобов`язання провести буро-вибухові роботи на Нігинсько-Вербецькому родовищі вапняків, а ДП«Нігинський кар`єр» зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , знаючи, що зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами не оскаржено до суду та не поновлено в установленому законодавством порядку, власноручно підписав як директор ДП «Нігинський кар`єр» та видав наказ від 22.06.2015 №74 «Про проведення масового вибуху на ДП «Нігинський кар`єр».

Відповідно цього наказу, з метою забезпечення ДП Нігинський кар`єр» гірничою масою, передбачено провести 22.06.2015 два масових вибухи на горизонті 325,0 м блок №6 та на горизонті 295,0 м блок № 9 на Нігинсько-Вербецькому родовищі на ділянці «Сахкамінь».

При цьому, директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_7 , бажаючи приховати вчинюваний ним злочин, умисно не поінформував представників ПАТ«Західукрвибухпром» та ДП«Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» про те, що наказом Державної служби геології та надр України від 19.05.2015 №119 дію спеціального дозволу на користування надрами від 11.05.1997 №1130, виданого ДП«Нігинський кар`єр» на видобування вапняку з Нігинсько-Вербецького родовища Кам`янець-Подільського району Хмельницької області було зупинено.

Службові особи ДП«Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», будучи необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_7 , виконуючи свої господарські зобов`язання за договором від 13.08.2014 № 9, відповідно до паспортів масових вибухів провели 22.06.2015 два масових вибухи на горизонті 325,0 м., блок №6 та на горизонті 295,0 м., блок № 9 у Нігинсько-Вербецькому родовищі, на ділянці «Сахкамінь» Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

У результаті вказаних вибухів ДП«Нігинський кар`єр», відповідно до паспортів масових вибухів від 22.06.2015, було незаконно видобуто наступну кількість вапняку:

-22.06.2015 на горизонті 325,0 м блок №6 - 3914,95 м3 вапняку;

-22.06.2015 - на горизонті 295,0 м блок № 9 - 8920,5 м3 вапняку.

Таким чином, у результаті вказаних двох вибухів ДП«Нігинський кар`єр» було незаконно видобуто вапняк у кількості 12835,45м3 гірничої маси або 29521,53 тон, про що внесено відповідні відомості до «Журналу взірваної гірничої маси» та «Книги обліку видобутої гірничої маси».

Продовжуючи злочинні дії, направлені на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху, ОСОБА_7 як директор Підприємства, діючи без довіреності та в інтересах ДП«Нігинський кар`єр», достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу від 05.11.1997 №1130 зупинено, 03.04.2016 у м.Тернопіль, як замовник уклав з ТОВ «Західдорвибухпром» (ЄДРПОУ 36410948) як виконавцем, договір № 2 на проведення буровибухових робіт.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Західдорвибухпром» прийняло на себе зобов`язання провести буровибухові роботи на Нігинсько-Вербецькому родовищі вапняків,а ДП«Нігинський кар`єр» зобов`язалося прийняти і оплатити виконані роботи.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи без довіреності від імені та в інтересах ДП «Нігинський кар`єр», достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу від 05.11.1997 №1130 зупинено, 13.04.2016 у м.Житомир, як замовник уклав з ТОВ «Євровибухпром» (ЄДРПОУ 39368391) як виконавцем, договір № 13/1-04/16 на проведення буровибухових робіт; 01.04.2017 у м. Житомир, як замовник уклав з ПАТ «Західукрвибухпром» (ЄДРПОУ 32744298) як виконавцем,договір № 01/04 на виконання бурових робіт; 14.12.2017 у с.Сахкамінь Хмельницької області, як замовник уклав з ТОВ «Подільськвибухпром» (ЄДРПОУ 32472251) як виконавцем, договір № 14-ВР на виконання підготовчих вибухових робіт.

Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «Євровибухпром» прийняло на себе зобов`язання провести буро-вибухові роботи, ПАТ «Західукрвибухпром» прийняло на себе зобов`язання провести бурові роботи, а ТОВ «Подільськвибухпром» - вибухові роботи на Нігинсько-Вербецькому родовищі вапняків, а ДП«Нігинський кар`єр» зобов`язалося прийняти і оплатити виконані роботи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , знаючи, що зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами не оскаржено та не поновлено в установленому законодавством порядку, в період з 07.09.2015 по 20.04.2018, знаходячись за адресою: вул.Радянська 1А, с. Сахкамінь Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, власноручно підписав як директор ДП «Нігинський кар`єр» та видав ряд наказів «Про проведення масових вибухів на ДП Нігинський кар`єр», а саме:

-07.09.2015 № 110, про проведення масового вибуху на горизонті 295,0м блок № 10 в ДП«Нігинський кар`єр» 08.09.2015;

-30.09.2015 № 119, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м блок № 8 в ДП«Нігинський кар`єр» 30.09.2015;

-08.04.2016 № 19, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, ІІ уступ блок № 1 в ДП«Нігинський кар`єр» 09.04.2016;

-20.05.2016 № 44, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, ІІ уступ блок № 2 в ДП«Нігинський кар`єр» 21.05.2016;

-14.06.2016 № 50, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, блок № 3 в ДП«Нігинський кар`єр» 15.06.2016;

-22.07.2016 № 64, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, блок № 6 в ДП«Нігинський кар`єр» 23.07.2016;

-03.08.2016 № 68, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, блок № 5 в ДП«Нігинський кар`єр» 03.08.2016;

-10.08.2016 № 72-а, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, блок № 4 в ДП«Нігинський кар`єр» 11.08.2016;

-01.09.2016 № 84, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу, блок № 7 та № 8 в ДП«Нігинський кар`єр» 02.09.2016;

-23.09.2016 № 92, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, блок № 9 та № 10 в ДП«Нігинський кар`єр» 26.09.2016;

-07.11.2016 № 103, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу в ДП«Нігинський кар`єр» 07.11.2016;

-19.12.2016 № 117, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу, блок №13 та №14 в ДП«Нігинський кар`єр» 20.12.2016;

-29.12.2016 № 127, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу, блок №15 та №16 в ДП«Нігинський кар`єр» 30.12.2016;

-25.01.2017 № 15, про проведення масового вибуху на горизонті 312,0м, блок №1 в ДП«Нігинський кар`єр» 27.01.2017;

-13.02.2017 № 24, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, блок №2 в ДП«Нігинський кар`єр» 14.02.2017;

-21.02.2017 № 28, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу, блок №3 та №4 в ДП«Нігинський кар`єр» 21.02.2017;

-07.03.2017 № 39, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, ІІуступу, блок №3 в ДП«Нігинський кар`єр» 07.03.2017;

-10.03.2017 № 45, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, ІІуступу, блок №6 та №7 в ДП«Нігинський кар`єр» 11.03.2017;

-17.03.2017 № 50, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, ІІуступу, блок №8 в ДП«Нігинський кар`єр» 18.03.2017;

-27.03.2017 № 58, про проведення масового вибуху на горизонті 310,0м, ІІуступу, блок №9 та №10 в ДП«Нігинський кар`єр» 28.03.2017;

-10.04.2017 № 61, про проведення масового вибуху на горизонті І?ІІуступу, блок №11 та №12 в ДП«Нігинський кар`єр» 11.04.2017;

-27.04.2017 № 69, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу, блок №13 в ДП«Нігинський кар`єр» 27.04.2017;

-04.05.2017 № 73, про проведення масового вибуху на горизонті Іуступу, блок №14 в ДП«Нігинський кар`єр» 04.05.2017;

-17.05.2017 № 77, про проведення масового вибуху на горизонті ІІІуступу, блок №15 в ДП«Нігинський кар`єр» 18.05.2017;

-14.06.2017 № 88, про проведення масового вибуху на горизонті ІІІуступу, блок №16 в ДП«Нігинський кар`єр» 14.06.2017;

-24.07.2017 № 101, про проведення масового вибуху на горизонті ІІІуступу, блок №18 в ДП«Нігинський кар`єр» 24.07.2017;

-23.08.2017 № 111, про проведення масового вибуху на горизонті 295,0м, в ДП«Нігинський кар`єр» 23.08.2017;

-11.09.2017 № 116, про проведення масового вибуху на горизонті ІІІуступу, блок №17, в ДП«Нігинський кар`єр» 11.09.2017;

-09.11.2017 № 131, про проведення масового вибуху на горизонті ІІуступу, блок №19, в ДП«Нігинський кар`єр» 10.11.2017;

-18.12.2017 № 140, про проведення масового вибуху на горизонті ІІ?ІІІуступу, блок №20 та № 21, в ДП«Нігинський кар`єр» 22.12.2017;

-20.04.2018 № 57, про проведення масового вибуху в ДП«Нігинський кар`єр» 22.04.2018.

Крім цього, ОСОБА_7 , знаючи, що зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами не оскаржено та його дію не поновлено в установленому законодавством порядку, як директор ДП «Нігинський кар`єр» 16.11.2015 надав ОСОБА_8 , який одночасно займав посаду Головного інженера (технічного директора підприємства) та начальника гірничого цеху і якому не було відомо, що дію спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 № 1130 зупинено, вказівку підписати наказ «Про проведення масового вибуху на ДП Нігинський кар`єр», а саме:

-16.11.2015 № 140, про проведення масового вибуху на горизонті ІІ уступу,блок № 12 в ДП«Нігинський кар`єр» 17.11.2015.

Продовжуючи свої протиправні дії, директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_7 , бажаючи приховати вчинюваний ним злочин, знову умисно не поінформував представників ДП«Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Євровибухпром», ПАТ «Західукрвибухпром», ТОВ«Подільськвибухпром», ТОВ «Західдорвибухпром» про те, що Наказом Державної служби геології та надр України від 19.05.2015 №119 дію спеціального дозволу на користування надрами від 11.05.1997 №1130, виданого ДП«Нігинський кар`єр» на видобування вапняку з Нігинсько-Вербецького родовища Кам`янець-Подільського району Хмельницької області зупинено.

Працівники ДП«Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ«Подільськвибухпром», ТОВ «Західдорвибухпром», будучи не обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_7 , виконуючи свої господарські зобов`язання за вищезазначеними договорами, відповідно до паспортів масових вибухів, провели на ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області наступні масові вибухи, а саме:

-08.09.2015 на горизонті 295,0м., блок № 10;

-30.09.2015 на горизонті 310,0м., блок № 8;

-17.11.2015 на горизонті 310,0 м., блок № 12;

-09.04.2016 на горизонті 310,0м., блок № 1;

-21.05.2016 на горизонті 310,0м., блок № 2;

-15.06.2016 на горизонті 310,0м., блок № 3;

-23.07.2016 на горизонті 310,0м., блок № 6;

-03.08.2016 на горизонті 310,0м., блок № 5;

-11.08.2016 о 15.04 год., на горизонті 310,0м., блок № 4;

-02.09.2016 о 12.30 год., на горизонті 310,0м., блок № 7;

-02.09.2016 о 12.30 год., на горизонті 310,0м., блок № 8;

-26.09.2016 на горизонті 310,0м., блок № 9;

-26.09.2016 на горизонті 310,0м., блок № 10;

-07.11.2016 о 15.15 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 11;

-07.11.2016 о 15.15 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 12;

-20.12.2016 о 14.00 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 13;

-20.12.2016 о 14.00 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 14;

-30.12.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 15;

-30.12.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 16;

-27.01.2017 о 13.30 год., на горизонті 312,0м., блок № 1;

-14.02.2017 о 15.00 год., на горизонті 310,0м., блок № 2;

-22.02.2017 о 13.50 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 3;

-22.02.2017 о 13.30 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 4;

-07.03.2017 о 15.30 год., на горизонті 310,0м., блок № 5;

-11.03.2017 о 13.30 год., на горизонті 310,0м., блок № 6;

-11.03.2017 на горизонті 310,0м., блок №7;

-18.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 8;

-28.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 9;

-28.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 10;

-11.04.2017 на горизонті І-ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 11;

-11.04.2017 на горизонті І-ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 12;

-27.04.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 13;

-04.05.2017 о 13.30 год., на горизонті І уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 14;

-18.05.2017 о 14.00 год., на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 15;

-14.06.2017 о 10.30 год., на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 16;

-24.07.2017 на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 18;

-23.08.2017 на горизонті ІІІ уступу , 295,0м., блок № 17/1;

-11.09.2017 на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 17;

-10.11.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 19;

-15.11.2017 о 15.00 год., на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 19;

-22.12.2017 на горизонті ІІ-ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 20;

-22.12.2017 на горизонті ІІ-ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 21;

-22.04.2018 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок №1;

-22.04.2018 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок №2;

-22.04.2018 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок №3.

У результаті вказаних 45 вибухів ДП«Нігинський кар`єр» відповідно до паспортів масових вибухів, було незаконно видобуто наступну кількість вапняку:

-08.09.2015 на горизонті 295,0м., блок № 10 12261,3 м3 вапняку;

-30.09.2015 на горизонті 310,0м., блок № 8 10240,4 м3 вапняку;

-17.11.2015 на горизонті 310,0 м., блок № 12 6587,4 м3 вапняку;

-09.04.2016 на горизонті 310,0м., блок № 1 7748,7 м3 вапняку;

-21.05.2016 на горизонті 310,0м., блок № 2 12760,3 м3 вапняку;

-15.06.2016 на горизонті 310,0м., блок № 3 11877,0 м3 вапняку;

-23.07.2016 на горизонті 310,0м., блок № 6 6273,0 м3 вапняку;

-03.08.2016 на горизонті 310,0м., блок № 5 5084,0 м3 вапняку;

-11.08.2016 на горизонті 310,0м., блок № 4 8607,64 м3 вапняку;

-02.09.2016 на горизонті 310,0м., блок № 7 6866,3 м3 вапняку;

-02.09.2016 на горизонті 310,0м., блок № 8 4948,0 м3 вапняку;

-26.09.2016 на горизонті 310,0м., блок № 9 9694,0 м3 вапняку;

-26.09.2016 на горизонті 310,0м., блок № 10 3798,0 м3 вапняку;

-07.11.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 11 10267,0 м3 вапняку;

-07.11.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 12 1170,2 м3 вапняку;

-20.12.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 13 7482,1 м3 вапняку;

-20.12.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 14 981,5 м3 вапняку;

-30.12.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 15 6018,3 м3 вапняку;

-30.12.2016 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 16 3385,0 м3 вапняку;

-27.01.2017 на горизонті 312,0м., блок № 1 6121,4 м3 вапняку;

-14.02.2017 на горизонті 310,0м., блок № 2 2781,7 м3 вапняку;

-22.02.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 3 6179,0 м3 вапняку;

-22.02.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 4 2184,0 м3 вапняку;

-07.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 5 2440,0 м3 вапняку;

-11.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 6 2702,0 м3 вапняку;

-11.03.2017 на горизонті 310,0м., блок №7 5495,2 м3 вапняку;

-18.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 8 5113,0 м3 вапняку;

-28.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 9 6574,0 м3 вапняку;

-28.03.2017 на горизонті 310,0м., блок № 10 5800,0 м3 вапняку;

-11.04.2017 на горизонті І-ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 11 2011,2 м3 вапняку;

-11.04.2017 на горизонті І-ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 12 7116,3 м3 вапняку;

-27.04.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 13 6585,0 м3 вапняку;

-04.05.2017 на горизонті І уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 14 12278,0 м3 вапняку;

-18.05.2017 на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 15 10127,0 м3 вапняку;

-14.06.2017 на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 16 5043,0 м3 вапняку;

-24.07.2017 на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 18 15750,0 м3 вапняку;

-23.08.2017 на горизонті ІІІ уступу , 295,0м., блок № 17/1 5061,0 м3 вапняку;

-11.09.2017 на горизонті ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 17 15042,0 м3 вапняку (в Журналі взірваної гірничої маси вказано 3601,0 м3 вапняку);

-10.11.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 19 1489,5 м3 вапняку;

-15.11.2017 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 19 9565,2 м3 вапняку;

-22.12.2017 на горизонті ІІ-ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 20 - 4836,3 м3 вапняку(в Журналі взірваної гірничої маси вказано 4836,0м3вапняку);

-22.12.2017 на горизонті ІІ-ІІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок № 21 11440,2 м3 вапняку;

-22.04.2018 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок №1 8757,0 м3 вапняку;

-22.04.2018 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок №2 1697,5 м3 вапняку;

-22.04.2018 на горизонті ІІ уступу (без зазначення відмітки горизонту), блок №3 10430,5 м3 вапняку.

Таким чином, ОСОБА_7 як службова особа ДП «Нігинський кар`єр», на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо забезпечення додержання встановлених правил використання надр, та фактично виконуючи зазначені організаційно-розпорядчі обов`язки, організував незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху. В результаті вищевказаних умисних протиправних дій ОСОБА_7 , ДП«Нігинський кар`єр» здійснило незаконне видобування на ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища Кам`янець-Подільського району Хмельницької області корисних копалин загальнодержавного значення, а саме вапняку, шляхом вибуху:

-упродовж 2015 року об`ємом 41 924,55 м3 гірничої маси або 96426,5 тон;

-упродовж 2016 року 106961,04 м3 гірничої маси або 246010,05 тон;

-упродовж 2017 року 322675,51 м3 гірничої маси або 322675,51 тон,

-упродовж 2018 року 20885,0 м3 гірничої маси або 48035,5 тон.

Усього в результаті вказаних 47 вибухів ДП«Нігинський кар`єр» упродовж 2015 2018 років було незаконно видобуто 310064,29 м3 вапняку або 713147,57 тон.

Тобто, директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_7 в період з 22.06.2015 по 22.04.2018, умисно здійснив шляхом проведення 47 вибухів незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме вапняку з ділянки «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненими шляхом вибуху, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4ст.240 КК України (в редакції Закону України № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1019-VIII від 18.02.2016).

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_7 винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнав та дав показання, із яких встановлено, що він дійсно працював на посаді директора ДП «Нігинський кар`єр» у період 2014-2018 років. Підприємство на час призначення його на посаду директора мало значну заборгованість з податків у розмірі близько 20 млн. грн., яку після призначення його директором підприємство поступово сплачувало. Також підприємство звернулося до адміністративного суду із позовними заявами до податкової інспекції із вимогами розстрочки податкового боргу, та рішеннями суддів борги були розстрочені на 60 місяців. Крім того, частину податкового боргу було сплачено Мінагрополітики. Проте, податковою інспекції на сплачені кошти нараховувалися штрафні санкції. Крім того, ДП «Нігинський кар`єр» було поновлено на балансі понад 15 млн. тон корисних копалин, що були зайво списані упродовж десятиліть і за видобуток яких сплачувалися відповідні рентні платежі. Рішенням адміністративного суду було зобов`язано Кам`янець-Подільську ОДПІ вирішити питання щодо проведення перерахунку податкового боргу, проте це рішення так і залишилося невиконаним, незважаючи на те, що держава заборгувала ДП «Нігинський кар`єр» зайво сплачених близько 200 млн. грн. Тому вважав, що на час видання Держгеонадра 19 травня 2015 року наказу №119 не було підстав стверджувати про наявність податкового боргу, а відтак не було підстав для зупинення дії спеціального дозволу, і вважав наказ Держгеонадра протиправним. ДП «Нігинський кар`єр» переробляло і реалізовувало некондиційні відвали порід, які були добуті раніше, а вибухові роботи проводилися на виконання договірних зобов`язань та з метою забезпечення виконання планів розвитку гірничих робіт, затверджених Держгірпромнаглядом. При цьому, ДП «Нігинський кар`єр» не видобувало корисні копалини, адже останні не вилучалися із родовища. На всі об`єми вапняків слідчим суддею було накладено арешт. Також вибухові роботи були проведені відповідно до встановленого порядку та з дотриманням норм законодавства суб`єктами господарювання, які мали відповідні дозвільні документи, якої-небудь небезпеки такі роботи не складали.

Незважаючи на невизнання свої вини обвинуваченим ОСОБА_7 , його винуватість у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення та досліджених відповідно до ст.23 КПК України судом безпосередньо в ході судового розгляду.

Так, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 дав показання, із яких встановлено, що він працював головним спеціалістом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадра. Державна фіскальна служба України на початку 2015 року звернулась до Держгеонадр з листом щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами тим суб`єктам господарювання, які мали податковий борг з плати за користування надрами. ДП «Нігинський кар`єр» заборгувало державі близько 4 млн. 100 тис. грн. рентної плати за користування надрами. Держгеонадра розглянуло зазначений лист ДФС України та надало ДП «Нігинський кар`єр» тримісячний строк для усунення порушень. У зазначений строк порушення не були усунуті, у зв`язку з чим наказом від 19.05.2015 № 119 Держгеонардра було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997, про що було повідомлено ДП «Нігинський кар`єр». У зв`язку із зупиненням дії дозволу ДП «Нігинський кар`єр» повинно було припинити проведення на родовищі будь-яких робіт та усунути порушення. Проте, ДП «Нігинський кар`єр» після зупинення дії дозволу продовжило видобуток корисних копалин. Оскільки порушення не були усунуті, Держгеонадра у судовому порядку вирішувало питання про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Свідок ОСОБА_10 , який працював спеціалістом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадра, надав суду аналогічні показання, вказавши окрім того, що проведення вибухів є невід`ємною складовою видобувного процесу корисних копалин, і у разі зупинення дії дозволу підприємство повинно було зупинити проведення будь-яких робіт на родовищі.

Із показань в суді свідка ОСОБА_11 встановлено, що він працював на посадах юрисконсульта та начальника юридичного відділу ДП «Нігинський кар`єр» у період 2015-2018 років. У 2015 році у зв`язку із наявною податковою заборгованістю Держгеонардра було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 1130 від 05.11.1997, про що підприємство неодноразово письмово повідомлялось. Листи Держгеонадра, які надходили до підприємства, передавалися директору ОСОБА_7 . З метою юридичного врегулювання та поновлення дії дозволу підприємством оскаржено дії Кам`янець-Подільської ОДПІ, а також зверталося до адміністративного суду із позовними заявами про розстрочення заборгованості, які були задоволені. Підприємство мало значний податковий борг, який частково було погашено Мінагрополітики. При цьому, розмір боргу на час такого відшкодування був значно більший за розмір коштів, які були сплачені Мінагрополітики. В цей час, будучи належним чином повідомленим про зупинення дії дозволу, а також його наслідки, у період з 2015 по 2018 роки директором ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_7 укладались договори про проведення на Нігинсько-Вербецькому родовищі буро-вибухових робіт, проводилися масові вибухи з метою видобування корисних копалин. Колектив підприємства неодноразово звертався до контролюючих органів щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 а також незаконної реалізації продукції. Також свідок підтвердив факт оскарження бездіяльності органів державної фіскальної служби щодо непроведення перерахування податкового боргу через виявленні факти зайвого списання добутих корисних копалин. Судом було прийняте рішення зобов`язати Державну фіскальну службу розглянути питання щодо проведення перерахунку податкового боргу, але через відсутність механізму такий перерахунок не було зроблено. Рішення суду рахувалося виконаним, адже відповідач розглянув зазначене у рішенні суду питання. Крім того, перерахування боргу не відбулося через відсутність у ДП «Нігинський кар`єр» інформації щодо розміру сплачених підприємством платежів у попередні періоди.

Із показань свідка ОСОБА_8 встановлено, що останній працював на посаді начальника гірничого цеху ДП «Нігинський кар`єр». Упродовж 2015-2018 років директором підприємства ОСОБА_7 укладались договори про проведення буро-вибухових робіт, на підставі яких здійснювались масові вибухи на Нігинсько-Вербецькому родовищі. Інформацію про зупинення дії спеціального дозволу на добування корисних копалин до нього не доводили.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні дав показання, із яких встановлено, що у 2015-2018 роках він працював директором ТОВ «Подільськвибухпром». 14.12.2017 між ТОВ «Подільськвибухпром» та ДП «Нігинський кар`єр» було укладено договір про проведення вибухових робіт на Нігинсько-Вербецького родовищі, вказані буро-вибухові роботи було проведено у відповідності до договору. Про зупинення дії спеціального дозволу ОСОБА_7 не повідомляв, самостійно дію дозволу не перевіряв, оскільки це не входило до його повноважень. Підставою для проведення вибухів був договір та план розвитку гірничих робіт, який був погоджений у встановленому законодавством порядку. На підставі вищевказаних документів ТОВ «Подільськвибухпром» було зроблено проект робіт, подано заявку на роботу до Держпраці. За результатами проведених робіт складено відповідний акт виконаних робіт та проведено розрахунок. Всього було проведено 2 масових вибухи.

Свідки ОСОБА_13 (директор ТОВ "Західдорвибухпром") та ОСОБА_14 (головний інженер ТОВ «Подільськвибухпром») надали аналогічні ОСОБА_12 показання.

Показання свідків судом оцінюються як належні докази, оскільки вони підтверджують подію кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_7 .

Також вказані показання судом визнаються допустимими доказами, оскільки вони були отримані у порядку, встановленому КПК України, зокрема, з дотриманням вимог ст.352 КПК України щодо допиту свідків в судовому засіданні, наданням можливості стороні захисту їх перехресного допиту.

Більш того, ці показання оцінюються судом як достовірні, оскільки підстав сумніватися у їх правдивості судом не встановлено.

Винуватість ОСОБА_7 доводиться також фактичними даними, які містяться у матеріалах кримінального провадження №12019000000000002, які безпосередньо досліджені судом в судових засіданнях.

Зокрема, внесення до ЄРДР відомостей, що могли б свідчити про вчинення ДП «Нігинський кар`єр» кримінального правопорушення, попередньо кваліфікованого за ч. 2 ст. 240 КК України, підтверджено відповідним витягом у кримінальному провадженні №12015240160001027, внесеному до ЄРДР 18 листопада 2015 року, даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18 листопада 2015 року та рапорту слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області від 18 листопада 2015 року (а.м.к.п. 1-2, 8 т. 19, а.м.к.п. 36-37, 55-57 т. 21).

Факт внесення до ЄРДР відомостей, що є предметом дослідження у справі, підтверджено витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018000000000656 від 20 березня 2018 року з попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч. 4 ст. 240 КК України (а.м.к.п. 1-2 т. 1), що відбулося на підставі рапорту прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України від 20 березня 2018 року (а.м.к.п. 3 т. 1), та ґрунтується на рапорті офіцера діючого резерву 1 управління ГУ БКОЗ СБ України від 16 березня 2018 року (а.м.к.п. 7-8 т. 1).

Даними постанови про об`єднання кримінальних проваджень від 19 грудня 2018 року підтверджено об`єднання матеріалів кримінального провадження № 42018000000000656 та № 12015240160001027 під номером № 12015240160001027 (а.м.к.п. 42-43 т 21).

Постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 02 січня 2019 року з кримінального провадження № 12015240160001027 виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 240 КК України (згідно з відповідним реєстром), про що до ЄРДР внесено відповідні відомості за №12019000000000002 (а.м.к.п. 85-92, 93-184 т. 21).

Повноваження прокурорів та слідчих у кримінальному провадженні №12019000000000002 визначена даними постанови про визначення групи прокурорів від 03 січня 2019 року, доручення на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000002 від 8 січня 2019 року, витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12019000000000002, внесеному до ЄРДР 02 січня 2019 року (а.м.к.п. 185-187, 188, 189-190 т. 21).

Повноваження на участь у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42018000000000656 посадовими особами ГУБКОЗ СБУ, УСБУ чи іншими співробітниками (за дорученням уповноваженого слідчого) підтверджені даними постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України від 13 квітня 2018 року (а.м.к.п. 2-3 т. 3).

Правомірність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000656 від 20 березня 2018 року Національною поліцією України підтверджена постановою від 21 березня 2018 року заступника Генерального прокурора України про доручення здійснення досудового розслідування, дорученням про проведення досудового розслідування від 11 квітня 2018 року, витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018000000000656, датованим 11 квітня 2018 року (а.м.к.п. 29-30, 34, 35-36 т. 1).

Повноваження прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000000656 визначена даними постанов про визначення групи прокурорів від 21 березня 2018 року, про зміну групи прокурорів від 13 липня 2018 року, витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018000000000656, датованого 13 квітня 2018 року (а.м.к.п. 37-39, 40-42, 43-44 т. 1).

Правовими підставами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000656 групою конкретно визначених слідчих є постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні, від 2 травня 2018 року, 9 липня 2018 року, 12 листопада 2018 року, 19 листопада 2018 року (а.м.к.п. 45-50, 239-242, т. 1).

Правомірність залучення спеціалістів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000656 підтверджена постановами про залучення спеціалістів для участі в кримінальному провадженні від 09 липня 2018 року та від 10 липня 2018 року, листом Державної служби геології та надр України від 14 липня 2018 року (а.м.к.п. 178-180, 217-219, 181,224-225 т. 1).

Як вбачається з копії повідомлення Державної служби геології та надр України від 28 травня 2015 року №5958/13/14-15, копії наказу № 119 від 19 травня 2015 року, стану дії дозволів (а.м.к.п. 9, 11-12 т. 1, 33-34 т. 2), 19 травня 2015 року зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 113 від 5 листопада 1997 року, наданого ДП «Нігинський кар`єр», з наданням 30-денного строку для усунення заборгованості за користування надрами.

Із листа Державної служби геології та надр України від 3 липня 2017 року, копії звіту форми № 5-ГР (а.м.к.п. 13, 23 т. 1), встановлено, що ДП «Нігинський кар`єр» всупереч зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 113 від 5 листопада 1997 року продовжувало діяльність щодо користування надрами, видобувши протягом 2016 року 196,8 тис тон вапняку.

Як убачається з інформації Державної служби геології та надр України від 14 серпня 2018 року, наданої на запит ГСУ НП України (а.м.к.п. 184-189, 190-208 т. 1) з часу зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами 19 травня 2015 року по 1 травня 2018 року ДП «Нігинський кар`єр» здійснило 57 масових вибухів та вилучило з надр вапняку Нігинсько-Вербицького родовища в обсязі 310064,29 метрів кубічних (713147,57 тон).

Недопущення ОСОБА_7 уповноважених аудиторів до проведення ревізії підтверджено актом про недопуск до проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Нігинський кар`єр» за період з 01 травня 2015 року по завершений місяць 2018 року від 09 липня 2018 року та даними протоколу про адміністративне правопорушення №13-07-0022/2018 від 09 липня 2018 року (а.м.к.п. 212-214, 215 т. 1).

Правовими підставами витребування документації під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42018000000000656 є постанови про витребування документів у Державної служби геології та надр України, ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ», секторі гірничого нагляду Управління Держпраці у Хмельницькій області від 12 квітня 2018 року, Державної служби геології та надр України від 21 вересня 2018 року, 25 вересня 2018 року (а.м.к.п. 1-3, 230 т. 2, 5-10 т. 3, а.м.к.п. 1-2, 28-30, 71-72, 245-246 т. 4), а свідченням їх виконання є супровідні листи Державної служби геології та надр України від 27 квітня 2018 року, 02 жовтня 2018 року, 08 жовтня 2018 року до відповідних пакетів документів, протокол огляду документів від 17 травня 2018 року, лист УСБУ у Хмельницькій області від 02 травня 2018 року за № 72/14/76/5-1436, супровідний лист-повідомлення управління Держпраці у Хмельницькій області від 02 травня 2018 року за № 1842/18, протокол огляду документів від 17 травня 2018 року, супровідний лист ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» № 03/303-1283 від 19 квітня 2018 року з додатками (а.м.к.п. 4, 231-237 т. 2, а.м.к.п. 11, 18-23 т. 3, а.м.к.п. 3-15, 31-62, 73, 248-256 т. 4).

Як встановлено з даних звітних балансів запасів корисних копалин по ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища вапняків за 2015-2017 роки, пояснювальних записок до звітних балансів запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017 роки, актів списання корисних копалин з обліку запасів Нігинсько-Вербецького родовища вапняків на ДП «Нігинський кар`єр» (а.м.к.п. 4-15 т. 4), ДП «Нігинський кар`єр» видобуток вапняку у вказаному часовому проміжку не припиняв. Вказана обставина також підтверджена даними протоколу огляду вказаних вище документів від 16 травня 2018 року (а.м.к.п. 17-24 т. 4).

Даними акту № 06-03/24/2016-17/у (46) від 11 березня 2016 року про недопущення до перевірки підтверджено факт недопущення уповноважених посадових осіб Державної служби геології та надр України до проведення позапланової перевірки на ДП «Нігинський кар`єр» (а.м.к.п. 5 т. 2).

Як вбачається з листа ДП «Нігинський кар`єр» Державній службі геології та надр України за вих. № 663 від 08 вересня 2016 року (а.м.к.п. 7 т. 2), ДП «Нігинський кар`єр» стверджувало про перенесення строків сплати податкового боргу ухвалою суду як про пряму підставу відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами, вважаючи свою діяльність законною. Натомість листами Державної служби геології та надр України за вих. № 8013/13/14-16 від 28 квітня 2016 року, № 20329/13/14-16 від 31 жовтня 2016 року стверджено відсутність повідомлень органів ДФС про усунення ДП «Нігинський кар`єр» причин, що призвели до зупинення дії вказаного спеціального дозволу, та як наслідок звернення до суду з приводу припинення права ДП «Нігинський кар`єр» на користування надрами ділянки Сахкамінь Нігинсько-Вербецького родовища (а.м.к.п. 8-9, 11 т. 2). Отримання ДП «Нігинський кар`єр» вказаних повідомлень підтверджено даними протоколу огляду документів від 18 жовтня 2018 року, яким зафіксована наявність копії цих листів від 28 квітня та 31 жовтня 2018 року у підшивці з документами «Вхідні листи ДП «Нігинський кар`єр» 2016», а також копіями цих листів з вказаної підшивки (а.м.к.п. 201-209, 210-211, 212 т. 11).

Хронологія розгляду Робочою групою Державної служби геології та надр України питань щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами ДП «Нігинський кар`єр» простежується у копіях протоколів засідань вищевказаної Робочої групи №3-15 від 27 лютого 2015 року, №6-15 від 14 травня 2015 року, №10-15 від 27 серпня 2015 року, №13-15 від 27 листопада 2015 року, протоколу засідання Комісії з питань надрокористування №8/2017 від 20 липня 2017 року, а також копії листа Державної служби геології та надр України №16133/13/14-15 від 07 грудня 2015 року, а також підтверджена даними протоколу огляду документів від 26 грудня 2018 року (а.м.к.п. 17-24, 39, 40-43 т. 2, а.м.к.п. 35, 39, 43, 47, 50, 62, 247 т. 4).

Наказом Державної служби геології та надр України «Про анулювання та поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» № 352 від 03 листопада 2014 року ДП «Нігинський кар`єр» надано 30 календарних днів для усунення порушень надрокористування, про що повідомлено належним чином ДП «Нігинський кар`єр» листом № 15613/02/14-14 від 07 листопада 2014 року та ДФС України листом від 11 листопада 2014 року (а.м.к.п. 249-256 т. 4).

Листами ДФС України № 1148/5/99-99-15-04-01-16 від 21 січня 2015 року, №11107/5/99-99-12-03-04-16 від 03 липня 2017 року (а.м.к.п 32, 59 т. 4) запропоновано Державній службі геології та надр України розглянути питання зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами через несплату упродовж шести місяців рентної плати за користування надрами, зокрема й щодо ДП «Нігинський кар`єр», що підтверджено інформаціями про надрокористувачів, які мають податкових борг за грошовими зобов`язаннями, самостійно визначеними платниками податків та визначеними органами ДФС України за результатами контрольної роботи з плати за користування надрами до Зведеного бюджету України станом на 01 січня 2015 року, на 01 червня 2017 року (а.м.к.п. 33-34, 60 т. 4).

Наказом Державної служби геології та надр України № 52 від 19 березня 2015 року ДП «Нігинський кар`єр» надано 15 календарних днів для усунення порушень, про що належним чином повідомлено ДП «Нігинський кар`єр» листом від 24 березня 2015 року за №3264/13/14-15 (а.м.к.п 36-38 т. 4), як вбачається з даних протоколів огляду документів від 18 жовтня 2018 року, відповідних копій з першоджерела, згідно з якими у журналі «Вхідна кореспонденція ДП «Нігинський кар`єр» міститься запис про отримання вказаного вище відправлення 30 березня 2015 року (а.м.к.п. 188-189 т. 11).

Факт зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами щодо ДП «Нігинський кар`єр» із встановленням термінів усунення порушень підтверджено даними копії наказу Державної служби геології та надр України № 119 від 19 травня 2015 року (а.м.к.п. 31-32 том. 2, а.м.к.п. 40-41 т. 4).

Наказом Державної служби геології та надр України № 267 від 04 вересня 2015 року ДП «Нігинський кар`єр» продовжено строк для усунення порушень законодавства про надра до 01 листопада 2015 року, про що належним чином повідомлено ДП «Нігинський кар`єр» листом від 17 вересня 2015 року за № 12258/13/14-15 (а.м.к.п. 44-46 т. 4).

Строк для усунення ДП «Нігинський кар`єр» порушень законодавства про надра до 15 січня 2016 року продовжено наказом Державної служби геології та надр України № 402 від 02 грудня 2015 року, про що належним чином повідомлено ДП «Нігинський кар`єр» листом № 16133/13/14-15 від 07 грудня 2015 року(а.м.к.п. 48-50 т. 4).

Наказом Державної служби геології та надр України № 28 від 02 лютого 2016 року ДП «Нігинський кар`єр» продовжено строк для усунення порушень законодавства про надра до 01 квітня 2016 року, про що належним чином повідомлено ДП «Нігинський кар`єр» листом від 08 лютого 2016 року за № 1796/13/14-16 (а.м.к.п. 51-53 т. 4), що підтверджено даними протоколу огляду документів від 18 жовтня 2018 року, яким зафіксована наявність копії цього листа від 08 лютого 2018 року у підшивці з документами «Вхідні листи ДП «Нігинський кар`єр» 2016», а також копією вказаного листів з цієї підшивки (а.м.к.п. 201-209, 213 т. 11).

Як вбачається з відомостей копій листів-повідомлень від 28 квітня 2016 року, 28 травня 2016 року, Державна служба геології та надр України неодноразово повідомляла ДП «Нігинський кар`єр» про неусунення причини зупинення спеціального дозволу з попередженням про можливе припинення права користування надрами (а.м.к.п. 65, 66 т. 3, а.м.к.п. 42, 54 т. 4), а з даних протоколів огляду документів від 18 жовтня 2018 року, відповідних копій з першоджерела встановлено, що у підшивці з документами «Вхідні листи ДП «Нігинський кар`єр» 2016» зафіксоване надходження повідомлення від 28 квітня 2016 року, а у журналі «Вхідна кореспонденція ДП «Нігинський кар`єр» міститься запис про отримання відправлення від 28 травня 2015 року 02 червня 2015 року (а.м.к.п. 188-189, 201-209 т. 11).

З даних протоколу засідання Комісії з питань надрокористування від 01 березня 2017 року, наказу Державної служби геології та надр України № 111 від 07 березня 2017 року ДП «Нігинський кар`єр» вкотре отримало 15-денний строк для усунення порушень, що стали підставою зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, про що належним чином повідомлено ДП «Нігинський кар`єр» листом від 22 березня 2017 року за № 6403/13/14-17 (а.м.к.п. 55-58 т. 4).

Державна служба геології та надр України листом від 26 вересня 2017 року офіційно повідомила ДП «Нігинський кар`єр» про право органу, який надав надра у користування, припинити таке право користування у зв`язку з неусуненням причин зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами (а.м.к.п. 61 т. 4).

Наведені вище обставини також підтверджені даними протоколу огляду документів від 24 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 63-65 т. 4).

Отримання ДП «Нігинський кар`єр», зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 11 листопада 1996 року (а.м.к.п. 51, 90 т. 2), права на видобування корисної копалини (вапняку) підтверджується копіями:

- ліцензії (спеціальних дозволів) на користування надрами (реєстраційний номер 1130 від 05 листопада 1997 року, підстава видачі наказ Державної служби геології та надр України від 18 травня 2012 року № 207) (а.м.к.п. 48-50 т. 2, а.м.к.п. 74-75, 76 т. 4, а.м.к.п. 66 т. 14 (дублікат));

- угоди № 1130 про умови користування надрами з метою видобування вапняків від 29 травня 2012 року (а.м.к.п. 53-59 т. 2, а.м.к.п. 179-185 т. 4);

- статуту ДП «Нігинський кар`єр», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 748 від 20 грудня 2011 року з наступними змінами (а.м.к.п. 76-89 т. 2);

- довідки АБ № 503609 з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15 травня 2012 року в частині задекларованих видів діяльності (а.м.к.п. 91-92 т. 2);

- заяви на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на експлуатацію Нігинсько-Вербецького родовища вапняків від 16 листопада 2005 року № 590 (а.м.к.п.24 т. 3);

- угоди про умови користування надрами від 13 березня 2006 року, укладеної між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ДП «Нігинський кар`єр»(а.м.к.п. 213-220 т. 2).

Зазначені обставини повністю узгоджені з даними протоколу огляду документів від 23 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 230-234 т. 4).

Перебування ДП «Нігинський кар`єр» у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України підтверджено даними наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 469 від 07 грудня 2015 року з додатками (а.м.к.п. 226-250 т.5).

Перебіг виконання ОСОБА_7 обов`язків директора ДП «Нігинський кар`єр» чітко простежується у переліку документів, наданих уповноваженому органу досудового розслідування Міністерством аграрної політики та продовольства України згідно із супровідним листом № 37-25-7/19775 від 10 серпня 2018 року (а.м.к.п. 135-137 т. 5).

Так, після звільнення ОСОБА_15 з посади директора ДП «Нігинський кар`єр» наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 52-к від 19 вересня 2014 року наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 159-п від 18 вересня 2014 року на ОСОБА_7 покладено виконання обов`язків директора ДП «Нігинський кар`єр» (на підставі його відповідної заяви) з подальшим призначенням на посаду директора ДП «Нігинський кар`єр» наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 197-п від 11 листопада 2014 року (на підставі його заяви) (а.м.к.п. 138-139, 140-141 т. 5, а.м.к.п. 218, 220 т. 6).

На підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 204-п від 20 листопада 2014 року з директором ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_7 укладено контракт з 20 листопада 2014 року по 19 листопада 2017 року (а.м.к.п. 142-149 т. 5).

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 239-п від 05 листопада 2015 року ОСОБА_7 було звільнено з посади директора ДП «Нігинський кар`єр» (а.м.к.п. 150 т. 5).

Листом Державної служби України з питань праці за вих. № 2530/1/4.1-ДП-16 від 11 березня 2016 року, адресованого Міністерству аграрної політики та продовольства України, висловлена вимога про виконання рішення Летичівського районного суду Хмельницької області від 20 січня 2016 року про поновлення ОСОБА_7 на посаді директора ДП «Нігинський кар`єр». Невиконання вказаного рішення на державному підприємстві, яким є ДП «Нігинський кар`єр», має ознаки нецільового використання державних коштів, як стверджено в листі Державної служби України з питань праці до Первинної профспілкової організації ДП «Нігинський кар`єр» за вих. № 2172/4/4.1-ДП-16 від 01 березня 2016 року (а.м.к.п. 63,65 т. 14).

Факт звільнення ОСОБА_7 з посади директора ДП «Нігинський кар`єр» підтверджений копією наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2017 року №281-п та копії листа від 17 листопада 2017 року за №37-25-13/25566 (а.м.к.п. 17-18 т. 1).

Продовження виконання ОСОБА_7 своїх посадових обов`язків й надалі підтверджено копіями листів від 26 січня 2018 року №69, від 26 листопада 2018 року №68, від 25 січня 2018 року за №48, від 09 січня 2018 року (а.м.к.п. 19-22 т. 1).

З копії листа-повідомлення Державної служби геології та надр України, адресованого Управлінню Держпраці у Хмельницькій області, від 25 серпня 2016 року встановлено, що через неусунення ДП «Нігинський кар`єр» причин зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами (наявність заборгованості з плати за користування надрами) прийнято рішення про припинення права користування надрами ДП «Нігинський кар`єр» (а.м.к.п. 64 т. 3).

Дані копій планів розвитку гірничих робіт по Нігинсько-Вербецькому родовищу вапняків на 2016 рік та 2017 рік свідчать про те, що ДП «Нігинський кар`єр» планувало та продовжувало проведення робіт по видобутку вапняку всупереч зупиненню дії спеціального дозволу уповноваженим органом державної влади (а.м.п.к. 113-133, 143-141 т. 3).

З даних договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги № 8902-Є/ЦТЛ-2017 від 18 жовтня 2017 року, а також договору про надання послуг № 07390/ЦТЛ-2018 від 07 лютого 2018 року, укладених між ПАТ «Укрзалізниця» та ДП «Нігинський кар`єр»(а.м.к.п. 48-91, 92-112 т. 5), вбачається, що за період з 20 травня 2015 року по час надання інформації регіональна філія «Південно-Західна залізниця» надавала послуги ДП «Нігинський кар`єр» по перевезенню вапнякової продукції зі станції Нігин, що підтверджує здійснення ДП «Нігинський кар`єр» ліцензійної діяльності у період зупинки дії спеціального дозволу на користування надрами.

Даними копії акту № 548/22-09-22-02/00373741 від 12 серпня 2015 року Кам`янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Нігинський кар`єр» з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства в період з 2011 по 2014 роки (у взаєминах з певними суб`єктами оподаткування), оглянутого згідно з протоколом огляду документів від 01 жовтня 2018 року, підтверджене порушення податкового законодавства, внаслідок чого завищено від`ємне значення об`єкта оподаткування податком на прибуток за 2014 рік в сумі 15613 грн. (а.м.к.п. 15, 16-26 т. 6).

Згідно з даними протоколу огляду документів від 01 жовтня 2018 року уповноваженою посадовою особою органу досудового розслідування оглянуто документи, що стосуються реєстрації, отримання дозвільної документації, господарської діяльності ДП «Нігинський кар`єр», та були вилучені на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20 липня 2018 року про тимчасовий доступ до документів Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації (а.м.к.п. 35-43 т. 6).

Як вбачається з бухгалтерської довідки ДП «Нігинський кар`єр» за вих. № 494 від 09 серпня 2018 року, на території ДП «Нігинський кар`єр» на складах готової продукції обліковується відсів вапняковий загальною масою 8074417,83 т, гірнича маса родовища кар`єру за бухгалтерським обліком не значиться (а.м.к.п. 7 т. 7).

Як встановлено судом з наданих ДП «Нігинський кар`єр» 09 серпня 2018 року на запит органу досудового розслідування копій договорів між замовником-ДП «Нігинський кар`єр» та виконавцями :

- ТОВ «Західдорвибухпром», договір № 2 на виконання буро-вибухових робіт від 03 квітня 2016 року;

- ТОВ «Євровибухпром», договір № 13/1-04/16 на виконання буро-вибухових робіт від 13 квітня 2016 року;

- ПрАТ «Західукрвибухпром», договір №01/04 на виконання бурових робіт від 01 квітня 2017 року;

- ТОВ «Подільськвибухпром», договір № 14-ВР на виконання підготовчих вибухових робіт від 14 грудня 2017 року,

ДП «Нігинський кар`єр» не зважаючи на зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами протягом 2016-2017 року виконував роботи по видобуванню корисних копалин (а.м.к.п. 8, 9-13, 40-48, 49-53, 54-56, 93-97 т. 7, а.м.к.п. 80-81 т. 8).

Вказана обставина також підтверджується даними оглянутих відповідно до протоколу огляду документів від 22 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 194-195 т. 7) копій:

1) «Картки рахунку: 361, Контрагенти: Нігинський кар`єр ДП: Замовлення:Договір 2 (03.04.17) за 01.10.17-31.03.18», сформованої 22.03.18; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 01.11 по 30.11.2017 від 15.11.2017; акту про приймання вибухових (буровибухових) робіт період з 01.11 по 30.11.2017 від 10.11.2017; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 01.09 по 30.09.2017 від 11.09.2017; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 01.08 по 30.08.2017 від 23.08.2017; акту № 64 про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 20.07 по 01.08.2017 від 01.08.2017; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 01.06 по 30.06.2017 від 24.06.2017; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 01.05 по 31.05.2017 від 18.05.2017; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 01.05 по 31.05.2017 від 04.05.2017; акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт період з 17.04 по 03.05.2017 від 03.05.2017; рахунку на оплату № 270 та акту здачі-приймання робіт (надання послуг№) № 175 від 31 травня 2017 року (виконавець ПАТ «Західукрвибухпром», замовник ДП «Нігинський кар`єр») (а.м.к.п. 17-19, 22-39, 98-106, 199-202, 221-222 т. 7);

2) по виконавцю ТОВ «Подільськвибухпром»: копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-00000015 від 27 грудня 2017 року, № ОУ-00000001 від 25 квітня 2017 року (а.м.к.п. 84, 91 т. 8).

Наведений вище перелік документації орган досудового розслідування отримав від ДП «Нігинський кар`єр» на підставі постанови про витребування документів від 31 липня 2018 з подальшим дослідженням згідно з протоколами огляду документів від 01 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 2-4, 5-6, 90-91 т. 7).

Правомірність отримання органом досудового розслідування частини документації також підтверджується листом ТОВ «Західдорвибухпром» № 61 від 02 травня 2018 року на виконання постанови про витребування документів від 12 квітня 2018 року (а.м.к.п. 92 т. 7).

Правовою підставою отримання документації під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42018000000000656 є постанова про витребування документів від 21 серпня 2018 року, які були надані ТОВ «Подільськвибухпром» згідно з супровідним листом за вих. № 26/09 від 06 вересня 2018 року до пакету документів, які в подальшому були оглянуті відповідно до протоколу огляду документів від 01 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 67-69, 70-71, 72 т. 8).

Повноваження ТОВ «Подільськвибухпром» на виконання роботи підвищеної небезпеки (вибухових робіт) підтверджено копією дозволу № 216.12.30 від 20 січня 2012 року (діяв до 20 січня 2017 року, строк дії продовжено до 20 січня 2022 року), виданим Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, повноваження ж його директора ОСОБА_12 даними наказу № 1-к від 10 квітня 2003 року (а.м.к.п. 73, 76 т. 8)

Продовження ДП «Нігинський кар`єр» діяльності по користуванню надрами під час зупинення дії відповідного спеціального дозволу підтверджено даними повідомлення ТОВ «Подільськвибухпром» про намір розпочати виконання підривних робіт для ДП «Нігинський кар`єр» № 20 від 19 грудня 2017 року, копії протоколу сумісного розгляду програми розвитку гірничих робіт ДП «Нігинський кар`єр» по Нігинсько-Вербецькому родовищу вапняків на 2018 рік № 14/01 від 11 січня 2018 року (а.м.к.м. 74-75 т. 8) .

Правовою підставою отримання документації під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42018000000000656 є постанова про витребування документів від 01 жовтня 2018 року, які були надані ДП «Західдорвибухпром» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»» згідно з супровідним листом за вих. № 298 від 10 жовтня 2018 року до пакету документів, які в подальшому були оглянуті відповідно до протоколу огляду документів від 23 листопада 2018 року (а.м.к.п. 129-130, 163-167, 168 т. 8).

Згідно з даними копії договору № 9 від 19 серпня 2014 року між замовником - ДП «Нігинський кар`єр» та виконавцем - Дочірнім підприємством «Західдорвибухпром» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» виконавець був зобов`язаний виконувати для замовника вибухові роботи до прийняття рішення про припинення дії цього договору (а.м.к.п. 184-188 т. 8).

Про виконання умов вказаного договору та відповідно про здійснення надрокористування ДП «Нігинський кар`єр» під час зупинення дії спеціального дозволу свідчать дані копії акту про приймання вибухових (буро-вибухових) робіт від 29 січня 2015 року, 25 лютого 2015 року, 05 березня 2015 року, 06 квітня 2015 року, 19 травня 2015 року, 02 червня 2015 року, 02 липня 2015 року, 08 вересня 2015 року, 01 жовтня 2015 року, 17 листопада 2015 року, 09 квітня 2016 року, 24 травня 2016 року, 15 червня 2016 року, 23 липня 2016 року, 03 серпня 2016 року, 11 серпня 2016 року, 02 вересня 2016 року, 26 вересня 2016 року, 07 листопада 2016 року, 20 грудня 2016 року, 03 січня 2017 року, 27 січня 2017 року, 14 лютого 2017 року, 22 лютого 2017 року, 07 березня 2017 року, 11 березня 2017 року, 18 березня 2017 року, 28 березня 2017 року, 11 квітня 2017 року, а також актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0001078 від 28 лютого 2017 року, № ОУ-0001089 від 20 березня 2017 року, № ОУ-0001109 від 27 березня 2017 року, № ОУ-0001128 від 28 березня 2017 року (а.м.к.п. 190-218, 220-223 т. 8), оригінали частини яких були вилучені згідно з протоколом тимчасового доступу до документів від 26 січня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 05 січня 2016 року у справі № 676/10/16-к (а.к.м.п. 28, 29-31, 32-39 т. 20).

Як вбачається з відповіді ДП «Нігинський кар`єр» органу досудового розслідування за вих. № 04-10/юр від 04 жовтня 2018 року та супровідного листа за вих. № 09-10/юр-2 від 09 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 99-100 т. 16), ДП «Західвибухпром» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»» на договірній основі виконувало вибухові роботи для ДП «Нігинський кар`єр» з 29 січня 2015 року по 11 квітня 2017 року; ТОВ «Західдорвибухпром» на договірній основі виконувало вибухові роботи для ДП «Нігинський кар`єр» з 03 травня 2017 року по 15 листопада 2017 року; ТОВ «Подільськвибухпром» на договірній основі виконувало вибухові роботи для ДП «Нігинський кар`єр» з 15 грудня 2017 року по 28 квітня 2017 року.

З акту звірки взаємних розрахунків, наданого на запит органу досудового розслідування ДП «Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за вих. № 448 від 14 грудня 2015 року, станом на 31 грудня 2015 року по договору № 9 від 19 серпня 2014 року із ДП «Нігинський кар`єр» вбачається, що з 29 січня 2015 року по 17 листопада 2015 року між договірними сторонами відбувалися як надання послуг, так і їх оплата (а.м.к.п. 2-3 т. 20).

Даними висновку судової ґрунтознавчої експертизи №4721/17-34/9793-9800/17-34 від 08 червня 2017 року підтверджено, що зразки речовини, вилучені 07 листопада 2016 року під час огляду ДП «Нігинський кар`єр» в с-щі Сахкамінь Кам`янець-Подільського району, є осадовою породою вапняками, однак напрям їх використання та оцінка їх промислової цінності не входить до компетенції експерта, а визначається рішенням Державної комісії по запасах корисних копалин (а.м.к.п. 174-182 т. 20).

Надання ДП «Нігинський кар`єр» на виконання постанови про витребування документів від 25 вересня 2018 року документації, в подальшому оглянутої згідно з протоколом огляду документів від 02 жовтня 2018 року, підтверджено даними листа ДП «Нігинський кар`єр» за вих. № 27-09/юр від 27 вересня 2018 року (а.м.к.п. 1-5, 7 т. 9).

Відсутність податкової заборгованості ДП «Нігинський кар`єр» станом на 17 липня 2006 року підтверджена даними копією Кам`янець-Подільської ОДПІ від 17 липня 2006 року №12570/10/24-021 (а.м.к.п. 124 т. 4).

Зростання загальної податкової заборгованості ДП «Нігинський кар`єр» від 14341804,66 грн. станом на 15 травня 2015 року до 20725737,99 грн. станом на 21 грудня 2016 року підтверджено відповідними довідками Кам`янець-Подільської ОДПІ, як і часткове погашення заборгованості у 2017 році (а.м.к.п. 8-13, 15-20 т. 9).

Як вбачається з даних довідки Кам`янець-Подільської ОДПІ за вих. № 2788/10/22-09-17-21 від 28 березня 2017 року (а.м.к.п. 14 т. 9), станом на 28 березня 2017 року заборгованість ДП «Нігинський кар`єр» зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування складала 1218297,37 грн.

Погашення в повному обсязі податкового боргу ДП «Нігинський кар`єр», розстроченого ухвалами Хмельницького окружного адміністративного суду підтверджено листом Кам`янець-Подільської ОДПІ за вих. № 628/10/22-09-17-21 від 19 січня 2017 року (а.м.к.п. 21 т. 9).

Завищення ДП «Нігинський кар`єр» суми задекларованої плати за користування надрами всього у розмірі 14027,45 грн в частині видобутих та неправомірно відчужених корисних копалин (розкривні породи сировина піщано-глиниста) всього у кількості 202649,34 т, на користування якими у підприємства не було спеціального дозволу, констатоване в акті Кам`янець-Подільської ОДПІ № 1770/22-09-22-02/00373741 від 12 грудня 2014 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Нігинський кар`єр» за період з 01 січня 2011 року по 01 жовтня 2014 року та підтверджене даними додатків №№ 1, 3, 4 до вказаного акту, включаючи довідку про загальну інформацію щодо ДП «Нігинський кар`єр» та про результати його фінансово-господарської діяльності за період з 01 липня 2012 року по 01 жовтня 2014 року (а.м.к.п. 27-88 , 89-98 т. 9).

Як вбачається з акту ГУ ДФС у Хмельницькій області № 0671/22-01-14-10/00373741 від 30 березня 2018 року про результати документальної планової виїзної перевірки ДП «Нігинський кар`єр» за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2017 року, ДП «Нігинський кар`єр» допускало несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов`язання по рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин, по земельному та екологічному податках (а.м.к.п. 106-212 т. 9).

Протоколом огляду документів від 27 листопада 2018 року встановлено проведення 29 грудня 2016 року Державною казначейською службою України примусового списання коштів з рахунку Мінагрополітики в загальній сумі 12495504,33 грн щодо сплати податкового боргу за ДП «Нігинський кар`єр» (а.м.к.п. 236 т. 9).

З оглянутої згідно з протоколом огляду документів від 27 листопада 2018 року наданої ДФС України на виконання постанови про витребування документів від 25 вересня 2018 року інформації за вих. № 19094/5/99-99-17-02-16 від 22 жовтня 2018 року вбачається наявність у ДП «Нігинський кар`єр» податкового боргу станом на: 01 січня 2015 року у розмірі 15718319,97 грн, 19 травня 2015 року 15368715, 64 грн, 25 вересня 2018 року 22407785,12 грн. (а.м.к.п. 240-241, 242, 243-244 т. 9).

З оглянутої згідно з протоколом огляду документів від 27 листопада 2018 року наданої Кам`янець-Подільською ОДПІ на виконання постанови про витребування документів від 25 вересня 2018 року інформації за вих. № 27243/9/22-01-17-01-17 від 26 жовтня 2018 року вбачається наявність у ДП «Нігинський кар`єр» таких обсягів податкового боргу: станом на 01 січня 2015 року у розмірі 15063,3 тис грн., 19 травня 2015 року 14331,3 тис грн., 25 вересня 2018 року 20061,3 тис грн., крім того, заборгованість по єдиному внеску станом на 01 січня 2015 року у розмірі 648,3 тис грн., 19 травня 2015 року 557,5 тис грн., 25 вересня 2018 року 2413,5 тис грн. (а.м.к.п. 251-252, 253, 254-263 т. 9).

Даними протоколів обшуків від 24 липня 2018 року підтверджена правомірність вилучення за місцем проживання ОСОБА_7 (на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року у справі № 757/34376/18-к) та у ДП «Нігинський кар`єр» ряду документації, в подальшому оглянутої згідно з протоколами огляду документів (наказів на вибухи, актів обміру залишку готової продукції на складах ДП «Нігинський кар`єр», книги обліку покривних порід та корисної копалини, книги обліку видобутої гірничої маси, журналу об`єму взірваної гірничої маси, книги обліку «Вихідна кореспонденція» за 2015 рік, копій платіжних доручень за 2015-2016 роки, службового листування, в тому числі й щодо призначення директора підприємства ОСОБА_7 та укладення з ним трудового контракту) від 28 вересня, 01, 02, 03 та 04 жовтня 2018 року, що підтверджує факт провадження ДП «Нігинський кар`єр» робіт з користування надрами з 19 травня 2015 року після зупинення дії спеціального дозволу (а.м.к.п. 40-60, 61-66, 100-102, 145-146, 154-156, 163-165, 171, 223-224 т. 10, а.м.к.п. 7, 8-30, 33-50 т. 14, а.м.к.п. 1, 4-7 т. 16).

Даними наказів ДП «Нігинський кар`єр» «Про проведення масового вибуху на ДП «Нігинський кар`єр» №№ 74, 110, 119, 140 від 22 червня, 07 вересня, 30 вересня, 16 листопада 2015 року, №№ 19, 44, 50, 64, 68, 72-а, 84, 92, 103, 117, 127 від 08 квітня, 20 травня, 16 червня, 22 липня, 03 та 10 серпня, 01 та 23 вересня, 07 листопада, 19 та 29 грудня 2016 року, №№ 15, 24, 28, 39, 45, 50, 58, 61, 69, 73, 77, 88, 101, 111, 116, 131, 140 від 25 січня, 13 та 21 лютого, 07, 10, 17 та 27 березня, 10 та 27 квітня, 04 та 17 травня, 16 червня, 24 липня, 23 серпня, 11 вересня, 09 листопада, 18 грудня 2017 року, № 57 від 20 квітня 2018 року, а також даними копії «Журналу об`єму взірваної гірничої маси» з 2014 по 2018 рік та «Журналу вихідної кореспонденції ДП «Нігинський кар`єр»» (а.м.к.п. 67-99, 166-170, 225-226 т. 10) підтверджено проведення ДП «Нігинський кар`єр» ліцензійної діяльності по користуванню надрами протягом зупинення дії спеціального дозволу (з 19 травня 2015 року).

Даними протоколів огляду документів від 17 жовтня 2018 року підтверджено наявність у вилученій (добровільно виданій) ДП «Нігинський кар`єр» документації папки «Паспорта бурових робіт на 2015 рік», папки без назви, папки «Паспорта бурових робіт на 2017 рік», папки «Паспорта 2018 рік» з паспортами вибухових блоків Нігинсько-Вербецького родовища вапняків за період з 11 листопада 2014 року по 17 листопада 2015 року, з 09 квітня 2016 року по 30 грудня 2016 року, з 27 січня 2017 року по 22 грудня 2017 року, за 22 квітня 2018 року (а.м.к.п. 1-2, 18-20, 70-72, 156-157 т. 11).

Як убачається з даних протоколу огляду документів від 17 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 167-169 т. 11), у вилученій (добровільно виданій під час обшуку) у ДП «Нігинський кар`єр» документації було виявлено журнал ДП «Нігинський кар`єр» «Книга реєстрації наказів» з датою початку 01 січня 2015 року, без дати закінчення, в якій з 84 по 98 сторінку після аркушу з машинописним текстом «ДП «Нігинський кар`єр» Накази по господарській діяльності підприємства» за період з 05 січня 2015 року по 28 грудня 2017 року, серед яких 15 наказів «Масовий вибух», 17 наказів «Проведення масового вибуху», накази «Вибухові роботи 14 червня 2017 року і живе оточення», «Проведення вибухових робіт 15 листопада 2017 року та живе оточення вибухонебезпечної зони».

Суд вважає наведені дані протоколів огляду належними та допустимими доказами, які підтверджують факт продовження ДП «Нігинський кар`єр» ліцензійної діяльності по користуванню надрами протягом зупинення дії спеціального дозволу (з 19 травня 2015 року).

Даними копії листа Державної служби геології та надр України за вих. №9054/13/14-15 від 17 липня 2015 року, оглянутого згідно з протоколом огляду документів від 26 жовтня 2018 року у підшивці документів «Вхідна 2015», добровільно виданої ДП «Нігинський кар`єр» під час проведення обшуку (а.м.к.п. 287-300, 304-305 т. 11) вбачається, що зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 1130, виданого 05 листопада 1997 року, відбулося 19 травня 2015 року на підставі наказу № 119 через невиконання ДП «Нігинський кар`єр» обов`язку по сплаті обов`язкових платежів до бюджету за поданням Державної фіскальної служби України з попереднім неодноразовим наданням строків та можливості ДП «Нігинський кар`єр» для усунення порушень.

З листа Державної фіскальної служби України за вих. №14661/6/99-99-15-04-01-15 від 15 липня 2015 року судом встановлено, що ДП «Нігинський кар`єр» мало податковий борг за обсяги видобутих вапняків і станом на 01 липня 2015 року він складав 3723,9 тис грн. За результатами дооцінки обсягів запасів корисної копалини в межах ділянки надр, на яку видано спеціальний дозвіл № 11340 від 05 листопада 1997 року, виконаної 2011 року за замовленням ДП «Нігинський кар`єр» геологічними організаціями, різниця між попередньою оцінкою у 1974 році склала 15193,47 тис тон. Однак геологічними організаціями не визначено причин виникнення різниці запасів за 37 років експлуатації родовища, а самі матеріали дооцінки не пройшли державну експертизу. Об`єктом оподаткування є обсяги товарної продукції гірничого підприємства як частина використаних запасів корисної копалини. При цьому порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства затверджено постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 58. ДП «Нігинський кар`єр» не надало інформацію щодо погодження виправлення ним помилок у порядку списання запасів, яка була б підтверджена уповноваженим органом, на якого покладена функції з контролю за порядком обліку запасів корисних копалин, обґрунтованістю та своєчасністю їх списання та дотриманням правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин. З огляду на наведені обставини ДФС України не вбачала підстав вважати різницю балансових запасів, що обчислені під час геологічної оцінки, «надмірно» списаними та оподаткованими запасами корисної копалини, тому вважала, що податковий борг, який станом на 01 липня 2015 року складав 3723,9 тис грн, є порушенням пункту 3 особливих умов спеціального дозволу та є підставою для зупинення дії такого дозволу (а.м.к.п. 306-307, 310-311 т. 11).

Листом Кам`янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС України у Хмельницькій області вих. №8082/22-09-23-21 від 24 червня 2015 року стверджено, що винесення Окружним адміністративним судом м. Києва судового рішення про звернення стягнення податкового боргу ДП «Нігинський кар`єр» в сумі 12495,5 тис грн на кошти Міністерства аграрної політики та продовольства України не є підставою для звільнення підприємства від виконання податкового обов`язку сплатити суму податків та зборів. Крім того, станом на 24 червня 2015 року загальна сума податкового боргу становила 14743,4 тис грн. (а.м.к.п. 312-313 т. 11).

Протоколом огляду документів від 27 липня 2018 року (а.м.к.п. 1-4 т. 12) зафіксовано огляд добровільно наданих ДП «Нігинський кар`єр» під час обшуку посадових інструкцій на працівників усіх рівнів.

Накладення арешту на спеціальний транспорт та іншу техніку, що перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр», на 48035,5 тон гірничої маси, відколоту гірничу масу на ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького району Хмельницької області та на території ДП «Нігинський кар`єр», готову продукцію, що виробляється з гірничої маси, а також готову продукцію відсіву вапнякового (яка станом на 09 серпня 2018 року видобута в розмірі 8074417,83 т), що знаходиться на складах ДП «Нігинський кар`єр», підтверджено даними ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 21 серпня 2018 року у справі № 757/41027/18-к, від 23 серпня 2018 року у справі №757/41729/18-к, від 17 серпня 2018 року у справі № 757/40290/18-к в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42018000000000656 (а.м.к.п. 7-9, 18-19, 28-31 т. 13).

Обізнаність адміністрації ДП «Нігинський кар`єр» з фактом та причинами зупинення Державною службою геології на надр України дії спеціального дозволу на користування надрами підтверджена даними листа ДП «Нігинський кар`єр» до Державної служби геології на надр України за вих. № 466 від 17 червня 2015 року на №5958/13/14-15 від 28 травня 2015 року, а також листів від 31 липня та 1 серпня 2015 року, в якому підприємство висловило незгоду із зупиненням дії дозволу і клопотало про його відновлення (а.м.к.п. 58-59, 60, 61-62 т. 14).

Щорічний стан запасів вапняків Нігинсько-Вербецького родовища (ділянка «Сахкамінь») в Кам`янець-Подільському районі Хмельницької області згідно з проектом довідки ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України» за вих. № 02/302-2600 від 09 вересня 2015 року становив станом на 01 січня 2011 року 8290,44 тис т (категорія В) + 28454,81 тис т (категорія С1) = 36745,27 тис т (категорія В + С1) (а.м.к.п. 64 т. 14).

Даними копій платіжних доручень ДП «Нігинський кар`єр» за 2014-2016 роки (а.м.к.п. 1-291 т. 15) підтверджується сплата підприємством протягом вказаного відрізку часу обов`язкових платежів, що засвідчує продовження здійснення господарської діяльності, незаважаючи на зупинення дії спеціального дозволу 19 травня 2015 року.

Проведення ДП «Нігинський кар`єр» робіт з користування надрами за адресою вул. Радянська (надалі Українська), 1 в с-щі Сахкамінь Кам`янець-Подільського району Хмельницької області підтверджено даними протоколу огляду з таблицею фотоілюстрацій від 01 грудня 2015 року (а.м.к.п. 13-19 т. 19).

Даними дослідженого судом протоколу огляду місця події від 24 липня 2018 року та переглянутого в суді відеозапису вказаної слідчої дії (а.м.к.п. 94-98 т. 16) підтверджено проведення ДП «Нігинський кар`єр» видобувних робіт на території Нігинсько-Вербецького родовища, розташованого на товаровій гряді в 0,5 км на північ від с-щаСахкамінь Кам`янець-Подільського району Хмельницької області. Правовою підставою проведення такого огляду місцевості є ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року у справі № 757/34371/18-к (а.м.к.п. 92-93 т. 16).

Як встановлено з даних протоколу огляду від 09 жовтня 2018 року, на земельних ділянках з кадастровими номерами 6822485400:03:001:0135 та 682248/5400:04:010:0001, площею 0,3991 га та 79,1000 га відповідно, щодо яких ДП «Нігинський кар`єр» наділений правом постійного користування та які розташовані по вул. Українська, 1 та АДРЕСА_2 (а.м.к.п. 16-22 т. 17), об`єм відсіву вапняку становить 16287171 м куб, щебеню вапнякового 300 м куб, що узгоджується з даними довідки ДП «Нігинський кар`єр» за вих. № 633 від 09 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 23 т. 17).

Правовою підставою проведення вказаного огляду для здійснення замірів видобутої гірничої маси та готової продукції відсіву вапнякового із залученням відповідних спеціалістів є ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 жовтня 2018 року у справі № 757/48567/18-к (а.м.к.п. 6 т. 17) та постанова про залучення спеціалістів для участі в кримінальному провадженні від 02 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 7-9 т. 17).

Судом оцінюється як належні та допустимі докази дані протоколів огляду місця події, огляду документів, дані досліджених у судовому засіданні документів, оскільки вищевказані докази здобуті з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Також зазначені вище дані висновку експерта визнаються належними та допустимими доказами, оскільки дані експертизи підтверджують подію кримінального правопорушення та експертиза проведена особою, яка може бути експертом у кримінальному провадження, експерт був залучений з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, висновок експерта відповідає встановленим вимогам.

Судом визнаються неналежними доказами дані протоколу огляду предметів від 01 жовтня 2018 року (а.м.к.п. 38-41 т. 16), яким зафіксований огляд 17 USB-модемів, та суд не бере їх до уваги, оскільки цей документ не містить фактичних даних, які прямо чи непрямо підтверджують чи спростовують обставини, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Наведені вище докази, які визнані судом належними та допустимими, взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено особу винного, подію злочину, винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 та інші обставини, зазначені у ст.91 КПК України. Всі докази взаємодоповнюють один одного і в сукупності підтверджують вину обвинуваченого у інкримінованому злочині та одночасно спростовують доводи сторони захисту про невинуватість обвинуваченого ОСОБА_7 .

При цьому, судом не беруться до уваги доводи обвинуваченого та захисника, виходячи з наступних підстав.

Так, судом критично оцінюються показання обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що Держгеонагляд протиправно зупинив дії спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997 року за відсутності правових підстав та фактичних підстав через відсутність податкової заборгованості, виходячи з наступного.

Зокрема, правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю), визначаєта визначав на час вчинення ОСОБА_7 інкримінованого злочину Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»(далі - Закон №877-V).

Відповідно достатті 1 Закону № 877-Vу цьомуЗаконінижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбаченихзаконом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом;

спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом.

За приписамистатті 2 Закону № 877-Vдія цьогоЗаконупоширюється на відносини, пов`язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Держгеонадра на час виникнення спірних правовідносин здійснювали державний контроль за геологічним вивченням надр у Порядку здійснення державного геологічного контролю, затвердженомупостановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 року №1294(далі - Порядок № 1294), який втратив чинність 15.04.2017 року на підставіпостанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року № 239,а також«Положення проДержавну службугеології танадр України»,затвердженого УказомПрезидента України№ 391/2011від 06.04.2011,яке втратилочинність напідставі УказуПрезидента України№ 419/2019від 20червня 2019року, та «Положення про Державну службу геології та надр України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174.

За приписами п.13 «Положення про Державну службу геології та надр України», затвердженого Указом Президента України № 391/2011 від 06.04.2011, яке діяло на час видачі наказу №119 від 19 травня 2015 року Держгеонадра мало повноваження зупиняти та анулювати в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами, поновлювати їх дію у разі зупинення.

Крім того, підпунктом 4 пункту 22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 в редакції на час видачі наказу №119 від 19 травня 2015 року, передбачено, що дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням органів державної податкової служби у разі наявності заборгованості з плати за користування надрами. Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Зупинення діїдозволу незвільняє надрокористувачавід обов`язкупроводити наділянці надрроботи,пов`язанііз запобіганнямвиникненню аварійноїситуації абоусуненням їїнаслідків. Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії. Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум фінансових санкцій, застосованих у зв`язку із зупиненням дії дозволу.

Крім того, право Держгеонадра зупиняти дії дозволу передбачено п.5.1 укладеної між Державною службою геології та надр України та ДП«Нігинський кар`єр» угоди про умови користування надрами з метою видобування вапняків від 29.05.2012.

Факт скасування окремих положень п.22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 листопада 2016 року у справі №826/15532/16 жодним чином на переконання суду не свідчить про протиправність видачі 19 травня 2015 року Держгеонадра наказу №119.

Таким чином, Держгеонадра мало правову підставу щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами ДП «Нігинський кар`єр», у зв`язку з чим доводи сторони захисту про протиправність видачі наказу не знайшли свого підтвердження.

Також були й фактичні підстави для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами через наявність заборгованості з плати за користування надрами.

Зокрема, в результаті несплати ДП «Нігинський кар`єр» в повному обсязі рентної плати за користування надрами у вказаного підприємства станом на 01.05.2015 виник податковий борг в розмірі 4410,5тис. грн., про що Держгеонадра отримало лист від Державної фіскальної служби України № 1148/5/99-99-15-04-01-16 від 21 січня 2015 року (а.м.к.п 32 т. 4). Згідно із вказаного листа було запропоновано Державній службі геології та надр України розглянути питання зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами через несплату упродовж шести місяців рентної плати за користування надрами, зокрема й щодо ДП «Нігинський кар`єр», що підтверджено інформаціями про надрокористувачів, які мають податкових борг за грошовими зобов`язаннями, самостійно визначеними платниками податків та визначеними органами ДФС України за результатами контрольної роботи з плати за користування надрами до Зведеного бюджету України станом на 01 січня 2015 року. (а.м.к.п. 33-34 т. 4).

Твердження ОСОБА_7 про те, що на час зупинення дії спеціального дозволу у ДП «Нігинський кар`єр» не було податкового боргу спростовуються дослідженими судом доказами.

Зокрема, обвинувачений ОСОБА_7 зазначив, що боргу не було, оскільки значну його частину було погашено Мінагрополітики. Проте, таке погашення відбулося лише 29 грудня 2016 року у розмірі 12495504,33 грн. (а.м.к.п.236 т.9).

Крім того, не встановлено судом підстав вважати, що не ДП «Нігинський кар`єр» мав податковий борг щодо сплати рентних платежів, а держава мала борг перед підприємством через значну переплату таких платежів, виходячи з наступного.

Так, обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні дав показання про те, що ДП «Нігинський кар`єр» було поновлено на балансі понад 15 млн. тон корисних копалин, що були зайво списані упродовж десятиліть і за видобуток яких сплачувалися відповідні платежі. Рішенням адміністративного суду було зобов`язано Кам`янець-Подільську ОДПІ вирішити питання щодо проведення перерахунку податкового боргу, проте це рішення так і залишилося невиконаним, незважаючи на те, що держава заборгувала ДП «Нігинський кар`єр» зайво сплачених близько 200 млн. грн.

Як встановлено судом, дійсно ДП «Нігинський кар`єр» було зайво списано 15193,47 тисяч тон запасів корисних копалин, за які було сплачені збір за геологорозвідувальні роботи та плату за надра. Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2016 року у справі №822/1672/16 було визнано протиправною бездіяльність Кам`янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо не розгляду питання стосовно проведення перерахунку зайво сплачених платежів ДП «Нігинський кар`єр» та зобов`язано відповідача розглянути питання щодо проведення такого перерахунку з урахуванням зайво сплачених платежів в рахунок поточних платежів та платежів майбутніх періодів. Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19 січня 2017 року постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2016 року залишено без змін.

Із долучених стороною захисту копій відповідей Державної фіскальної служби №11906/6/99-99-12-03-04-15 від 01.06.2017, ГУ ДФС у Хмельницькій області №7375/10/22-01-07-15 від 06.06.2017 та Кам`янець-Подільської ОДПІ №3996/22-09-12-02-14 від 08.06.2017 встановлено, що такий перерахунок не було проведено через неподання ДП «Нігинський кар`єр» податкової декларації чи уточнюючого розрахунку за період не більше 1095 днів, що настає за днем переплати або отримання права на відшкодування, а також у зв`язку із змінами у податковому законодавстві та відсутності затвердженого порядку надання звітних документів по платежах коду бюджетної класифікації 21081400.

Із показань в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_7 встановлено, що ДП «Нігинський кар`єр» не подало до органів ДФС відповідної декларації, а із показань в суді свідка ОСОБА_11 перерахування боргу не відбулося через відсутність у ДП «Нігинський кар`єр» інформації щодо розміру сплачених підприємством платежів у попередні періоди.

Таким чином, судом не встановлено підстав вважати, що на час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами у ДП «Нігинський кар`єр» була переплата платежів за рентними платежами, адже судове рішення у справі №822/1672/16 набрало законної сили лише 19 січня 2017 року, тобто значно пізніше після видачі 19 травня 2015 року Держгеонадра наказу №119, а також у встановленому законодавством порядку ДП «Нігинський кар`єр» не здійснило до 22.04.2018 уточнення сум переплати по рентним платежам за період не більше 1095 днів, що настає за днем переплати або отримання права на відшкодування, і перерахунок податкового боргу не було проведено. У зв`язку з наведеним підстав для поновлення дії спеціального дозволу також не було.

Отже, за наявності заборгованості ДП «Нігинський кар`єр» із рентної плати за користування надрами у Держгеонадра були фактичні та правові підстави для видачі наказу №119 від 19 травня 2015 року.

Більш того, із показань ОСОБА_7 встановлено, що ДП «Нігинський кар`єр» не оскаржувало у судовому порядку вищевказаний наказ №119 від 19 травня 2015 року Держгеонадра, а тому ДП «Нігинський кар`єр» зобов`язане було після отримання повідомлення про видачу вищевказаного наказу зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Натомість, директор підприємства ОСОБА_7 , діючи умисно, продовжив роботи щодо видобування корисних копалин, достовірно знаючи про протиправність таких дій.

Також в судовому засіданні сторона захисту зазначила, що стороною обвинувачення при викладені фактичних обставин справи не зазначено способу видобування вапняку, адже були проведені лише вибухові роботи по подрібненню гірської породи і із родовища корисні копалини не вилучалися, натомість, ДП «Нігинський кар`єр» переробляло залишки відходів, які накопичувалися упродовж десятиліть.

Суд не бере до уваги зазначені доводи сторони захисту, виходячи з наступного.

Зокрема, незважаючи на значну увагу законодавця до правового регулювання користування надрами для видобування корисних копалин, у Кодексі України про надра термін «видобування корисних копалин» не визначено, як і не визначено такий термін у Гірничому законі України. Нормативне визначення синоніму зазначеного терміна, а саме «добування корисних копалин», міститься у підпункті 14.1.51 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755, згідно з яким під останнім розуміється сукупність технологічних операцій з вилучення, зокрема з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини та спеціальних видів робіт з добування корисних копалин, до яких відноситься підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм.

Таким чином, під видобуванням корисних копалин необхідно розуміти комплекс робіт (дій), спрямованих на вилучення корисних копалин із надр або безпосередньо із земної поверхні, в результаті яких відділені з надр корисні копалини й інші речовини потрапляють у володіння користувача надр.

Як встановлено із обвинувального акту сторона обвинувачення зазначила, що способом видобування корисних копалин були масові вибухи, в результаті яких було видобуто 310064,29 м3 вапняку або 713147,57 тон. Факт залишення в родовищі видобутих корисних копалин, які були відділені від єдиного гірського масиву, та були готові до вивезення (переміщення) для подальшої переробки на устаткуванні підприємства чи для реалізації кінцевому споживачу не впливає на кваліфікацію діянь ОСОБА_7 , адже вапняк було видобуто і злочин було закінчено після безпосереднього вчинення масових вибухів.

Крім того, під час досудового розслідування показання обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що корисні копалини не вивозилися із родовищ спростовуються даними протоколів огляду від 01 грудня 2015 року (а.м.к.п. 13-19 т. 19) та від 24 липня 2018 року (а.м.к.п. 92-93 т. 16), якими не було виявлено значні обсяги взірваної маси, а натомість як встановлено із даних звітних балансів запасів корисних копалин по ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища вапняків за 2015-2017 роки, пояснювальних записок до звітних балансів запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017 роки, актів списання корисних копалин з обліку запасів Нігинсько-Вербецького родовища вапняків на ДП «Нігинський кар`єр» (а.м.к.п. 4-15 т. 4), ДП «Нігинський кар`єр» видобуток вапняку у вказаному часовому проміжку не припиняв.

Також із бухгалтерської довідки ДП «Нігинський кар`єр» за вих. № 494 від 09 серпня 2018 року встановлено, що на території ДП «Нігинський кар`єр» на складах готової продукції обліковується відсів вапняковий загальною масою 8074417,83 т (а.м.к.п. 7 т. 7).

Даними протоколу огляду документів від 23 жовтня 2018 року встановлено, що у Звітних балансах запасів корисних копали за період 2014-2017 років ДП «Нігинський кар`єр» зазначаються дані про видобування корисних копалин: у 2014 році 45,6 тис. тон, 2016 році 196,8 тис. тон, 2017 році 272,2 тис. тон (а.м.к.п.282-283,284-286 т. 11).

Усі вищевказані дані підтверджують факт видобування, переміщення, зважування та обліку корисних копалин, адже із бухгалтерської довідки ДП «Нігинський кар`єр» за вих. №494 від 09 серпня 2018 року встановлено, що облік гірничої маси проводиться після її зважування та автовагах та транспортування на виробництво для перероблення (а.м.к.п. 7 т. 7).

Також суд не бере до уваги доводи сторони захисту про законність проведення масових вибухів підприємствами, які мали усі дозвільні документи і що вказані вибухи не були одним із видів загально небезпечного способу та не потягнули за собою будь-яких тяжких наслідків, оскільки судом встановлено, що видобування корисних копалин було вчинено шляхом вибухів, що є кваліфікуючою ознакою передбаченого ч.2 ст.240 КК України діяння, і ч.4 ст.240 КК України не передбачає підстав визнання діяння правомірним через дотримання порядку проведення таких вибухів.

Таким чином, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, суд прийшов до переконання, що діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_7 , мало місце, що воно містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а також, що обвинувачений ОСОБА_7 винуватий у його вчиненні, за що підлягає покаранню. Судом зазначені вище умисні дії ОСОБА_7 , які виразились у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненими шляхом вибуху, кваліфікуються як кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4ст.240 КК України (в редакції Закону України № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1019-VIII від 18.02.2016).

При цьому, визначаючи частину 4 статті 240 КК України, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений, суд вважає за необхідне зазначити редакцію вищевказаної норми, визначеної на підставі Закону України № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1019-VIII від 18.02.2016, оскільки ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення у період з 22.06.2015 по 22.04.2018, а Законом від 18.02.2016 вабзаці другому частин третьоїічетвертоїстатті 240 КК України слова "з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування" виключено, у зв`язку з чим із врахуванням положень ч.1 ст.5 КК України вказаний Закон має зворотну дію у часі й щодо діянь, які були вчинені до набрання ним чинності.

Також, стороною обвинувачення при викладенні фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення було зазначено, що після здійснення масових вибухів та незаконного видобутку вапняку 22.06.2015 у подальшому зазначений вапняк було подрібнено на території ДП«Нігинський кар`єр» за допомогою власного обладнання, зокрема дробарок та реалізовано суб`єктам господарювання. Крім того, зазначено, що після здійснення масових вибухів та незаконного видобутку вапняку у період 08.09.2015 по 22.04.2018, у подальшому зазначений вапняк було подрібнено, у тому числі за допомогою дробарок на території ДП «Нігинський кар`єр» та реалізовано підприємствам, якими вапняк було вивезено з кар`єру із застосуванням техніки.

Поряд з цим, вищевказане у обвинувальному акті формулювання є неконкретними, адже в обвинувачені жодним чином не зазначено, як було вилучено незаконні видобуті корисні копалини із родовищ та куди саме і яким чином вказані корисні копалини були реалізовані, яким суб`єктам господарювання, не зрозумілим є твердження у тому числі за допомогою дробарок на території ДП «Нігинськи кар`єр», що передбачає інший спосіб подрібнення, проте, який саме у обвинуваченні не зазначається, як і не зазначається, якою технікою було вивезено вапняк.

Таким чином, на переконання суду у формулюванні обвинувачення визнаного судом доведеним у мотивувальній часині вироку необхідно виключити посилання на подрібнення, вивезення та реалізацію суб`єктам господарювання, оскільки сторона обвинувачення не зазначила конкретні обставини таких дій, а також злочин, передбачений ч.4 ст.290 КК України вважається закінченим з моменту видобування корисних копалин і на кваліфікацію діяння не впливає факт подальшої переробки корисних копалин і їх реалізація.

При призначенні покарання ОСОБА_7 , суд на підставі ст.ст.65, 66-67 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, яке згідно із ч.2 ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів. Крім того, ОСОБА_7 не судимий в силу ст.89 КК України, пенсіонер, не перебуває на обліках у лікарів психіатра та нарколога, позитивно характеризується за місцем проживання.

Також, при призначенні покарання судом враховується досудова доповідь представника персоналу органу пробації щодо середнього ризику вчинення ОСОБА_7 повторних кримінальних правопорушень та небезпеки для суспільства.

Обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлені.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому основне покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій ч.4 ст.240 КК України, оскільки таке покарання є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним та іншими особами кримінальних правопорушень.

Разом з тим, враховуючи особу обвинуваченого, який не судимий в силу ст.89 КК України, позитивно характеризується за місцем проживання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також враховуючи ту обставину, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, суд вважає можливим застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням.

Процесуальні витрати на залучення експерта відповідно до ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню із обвинуваченого.

Накладений ухвалами слідчого судді арешт на майно підлягає скасуванню.

Запобіжний захід у виді застави після набрання вироком законної сили слід скасувати.

Зокрема,судом встановлено,що ухвалоюПечерського районногосуду м.Києва від16.11.2018до обвинуваченого ОСОБА_7 застосовано запобіжнийзахід увиді триманняпід вартоюз альтернативнимвизначенням запобіжногозаходу увиді заставиу розмірі528600грн.(а.м.к.п.189т.18).Згідно ізповідомленням Державноїустанови «Київськийслідчий ізолятор»№08/24952від 21.11.2018 ОСОБА_7 був звільнений20.11.2018у зв`язкуіз внесеннямзастави.Відповідно доінформації №2-2234/18від 21.11.2018ТУ ДСАУкраїни вм.Києві коштивнесені вякості заставиза ОСОБА_7 згідно ізухвалою Печерськогорайонного судум.Києва від16.11.2018 надійшлина реєстраційнийрахунок Управління20.11.2018в сумі528600грн.,заставодавець ОСОБА_16 (а.м.к.п.174т.17).

Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Враховуючи викладене, внесена застава в розмірі 528600 грн. підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_16 .

Заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту підлягають скасуванню.

Питання про долю речових доказів та документів підлягає вирішенню на підставі ч.9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.366-371,373-375 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.240 КК України (в редакції Закону України № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1019-VIII від 18.02.2016), і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_7 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати в строк відбуття покарання час тримання під вартою ОСОБА_7 з 16 листопада 2018 року по 20 листопада 2018 року включно відповідно до ч.2 ст.72 КК України в редакції Закону України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі (а.м.к.п.189,190 т.18).

Скасувати після набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_7 застосований ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16 листопада 2018 року запобіжний захід у виді застави в розмірі 528600 гривень, а також скасувати покладені на нього судом у зв`язку із застосуванням зазначеного запобіжного заходу обов`язки.

Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України заставу, яка була внесена ОСОБА_16 на відповідний рахунок ТУ ДСА України в місті Києві (а.м.к.п.174 ч.17) та не була звернена в дохід держави, після набрання вироком законної сили в розмірі 528600 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень 00 коп. після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_16 .

Стягнути після набрання вироком законної сили із ОСОБА_7 на користь Держави процесуальні витрати на залучення експертів в розмірі 6547 (шість тисяч п`ятсот сорок сім) гривень 20 коп. (а.м.к.п. 173 т.20).

Скасувати після набрання вироком законної сили арешт на речі, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 серпня 2018 року у справі №757/41027/18-к (а.м.к.п. 7-9 т. 13), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 серпня 2018 року у справі № 757/41729/18-к (а.м.к.п. 28-31 т. 13), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2018 року у справі №757/40290/18-к (а.м.к.п. 18-21 т. 13), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 вересня 2018 року у справі № 757/42504/18-к (а.м.к.п. 43-45 т. 13).

Речові докази та документи:

- Речові докази та документи, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження згідно із постановами про визнання речовими доказами від 17 травня 2018 року, 27 липня 2018 року, 28 вересня 2018 року, 01 жовтня 2018 року, 02 жовтня 2018 року, 22 жовтня 2018 року, 23 жовтня 2018 року, 24 жовтня 2018 року, 01 листопада 2018 року, 27 листопада 2018 року, 26 грудня 2018 року (а.м.к.п. 238-251 т. 2, а.м.к.п. 207-215 т. 3, а.м.к.п. 66-70, 235-244, 257-259 т. 4, а.м.к.п. 17-18, 28-29, 124-125, 184-188, 214-216, 255-257 т. 5, а.м.к.п. 27-28, 295-304 т. 6, а.м.к.п. 57-60, 116-119, 228-231 т. 7, а.м.к.п. 18-19, 45-46, 101-104, 229-238 т. 8, а.м.к.п. 213-217, 232-233, 238-239, 245-247, 264-265 т. 9, а.м.к.п. 198-204 т. 12, а.м.к.п. 293-328 т. 15, а.м.к.п 34-37 т. 16), DVD-R диск, що долучений до матеріалів провадження на підставі постанови про визнання речовими доказами від 22 жовтня 2018 року (а.м.п.к. 33, 35 т.5), після набрання вироком законної сили залишити зберігатися в матеріалах кримінального провадження упродовж усього часу їх зберігання.

- Речові докази згідно з переліком, викладеним у постанові про визнання речовими доказами від 18 грудня 2018 року та які зберігаються при справі (пункти 1.21,1.36, 1.40 постанови від 18 грудня 2018 року), та які передані відповідно до квитанцій №579 на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ГСУ НП України (пункти 1.1-1.20, 1.22-1.35, 1.36-1-39, 1.41 постанови від 18 грудня 2018 року) (а.м.к.п. 319-325, 326-328 т. 11), зазначені у пунктах 10, 13, 19 постанови про визнання речовими доказами від 28 вересня 2018 року речові докази, зокрема, оригінал спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997, оригінал контракту із директором ДП «Нігинський кар`єр» від 20.11.2014, акт прийому-передачі документів від 11.08.2014, книгу у твердій палітурці «Перерахунок залишку запасів корисних копалин Нігинсько-Вербецького родовища вапняків в Кам`янець-Подільському районі Хмельницької області», які зберігаються у справі (а.м.к.п.66,69-74, 84-87, 94 т.14, а.м.к.п.293-328 т.15), зазначений у постанові про визнання речовими доказами від 22 жовтня 2018 року оригінал особової картки працівника, який зберігається у справі (а.м.к.п.26,27 т.5), після набрання вироком законної сили повернути ДП «Нігинський кар`єр». Копії зазначених на аркушах а.м.к.п.66, 69-74, 84-87, 94 т.14, а.м.к.п.26 т.5 документів залишити у матеріалах кримінального провадження та зберігати упродовж усього часу їх зберігання.

- Речові докази, зазначені у постанові від 23 жовтня 2018 року, які зберігаються у справі (а.м.к.п.25-27 т.4), після набрання вироком законної сили повернути ДНВП «Геоінформ України», код ЄДРПОУ 01432859. Копії зазначених на аркушах а.м.к.п.4-16 т.4 документів залишити у матеріалах кримінального провадження та зберігати упродовж усього часу їх зберігання.

- Речові докази, зазначені у постанові від 01 жовтня 2018 року та які передані відповідно до квитанцій №578 на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ГСУ НП України (а.м.к.п 2, 3-3а т. 16), після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_7 .

- Речові докази, зазначені у постанові від 01 жовтня 2018 року та які зберігаються у справі (а.м.к.п.8-33, 34-37 т.16), після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_7 , копії зазначених на аркушах 8-33 т.16 документів залишити у матеріалах кримінального провадження та зберігати упродовж усього часу їх зберігання.

- Речові докази - передані на зберігання ДП «Нігинський кар`єр» спеціальні транспортні засоби згідно з переліком, визначеним постановою про визнання речовими доказами від 15 серпня 2018 року (а.м.к.п. 10-13 т. 13), інша техніка, готова продукція та інше майно, перелік якої визначено постановами про визнання речовими доказами від 15 серпня 2018 року (а.м.к.п.20-21, 32-36 т. 13), після набрання вироком законної сили залишити ДП «Нігинський кар`єр».

- Речові докази десять поліетиленових мішків зі зразками вапняку у паперовій коробці, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Кам`янець-Подільського РУП в Хмельницької області (Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницької області), після набрання вироком законної сили знищити (а.м.к.п.156,157 т.20).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленогоКПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження. Обвинуваченому та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 .

Часті запитання

Який тип судового документу № 114511144 ?

Документ № 114511144 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 114511144 ?

Дата ухвалення - 30.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114511144 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114511144 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 114511144, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Судове рішення № 114511144, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області було прийнято 30.10.2023. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 114511144 відноситься до справи № 676/682/19

Це рішення відноситься до справи № 676/682/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114511143
Наступний документ : 114511152