Ухвала суду № 114417162, 25.10.2023, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
25.10.2023
Номер справи
902/1331/23
Номер документу
114417162
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

(в порядку спрощеного позовного провадження)

"25" жовтня 2023 р. Cправа № 902/1331/23

Суддя Господарського суду Вінницької області Маслій І.В., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ ДІМ" (вул. Осипова, 10, м. Одеса, 65048; вул. Прохорівська, 75а, м. Одеса, 65005)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІВАТ КОЛОР" (вул. Чехова, б. 7, м. Вінниця, 21034)

про стягнення 230383,25 грн.

В С Т А Н О В И В :

До Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ ДІМ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІВАТ КОЛОР" про стягнення 230 383,25 грн. заборгованості, з яких 102 769,35 грн - основного боргу, 85 357,76 грн - пені, 35 254,34 грн - інфляційних втрат та 7 001,80 грн - 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором №ЛВ0721/02 про постачання матеріалів будівельного призначення від 02.07.2021 та Додаткової угоди №1 від 02.07.2021 до даного договору, в частині оплати за отриманий товар.

За змістом ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд вважає їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Відповідно до частини першої, п`ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Малозначними справами, зокрема є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За змістом ч. 2 ст. 148, ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 176, ст. 249, ч. 1-4 ст. 250 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи, а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій статті 247 ГПК України і вказане клопотання вирішується тільки при відкритті провадження у справі.

Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній (ч. 1 ст. 249 ГПК України).

В позовній заяві, позивач, поміж іншого, клопоче про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

З урахуванням положень ст. 12, 247 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, зважаючи на клопотання позивача, суд дійшов висновку, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними матеріалами.

Одночасно з позовною заявою позивачем подано до суду заяву про витребування доказів.

Дослідивши матеріали позовної заяви та подану заяву суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, підтвердження та встановлення усіх обставин у справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів та витребувати у ГУ ДПС у Вінницькій області (21028, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,7):

- інформацію про включення ТОВ «Віват Колор» (код ЄДРПОУ 42282754, ІПН 422827522254) до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними №724 від 05.07.2021, №725 від 05.07.2021, №1813 від 09.07.2021, №2623 від 14.07.2021, №2624 від 14.07.2021, №3709 від 20.07.2021, отриманими від ТОВ «Перший Дім» (код ЄДРПОУ 35116943, ІПН 351169415531);

- належним чином засвідчені копії декларацій з ПДВ ТОВ «Віват Колор» з додатком 5 з розшифровкою по контрагентах за липень 2021 року;

- інформацію з реєстру отриманих і виданих податкових накладних про включення ТОВ «Віват Колор» до вказаного реєстру податкових накладних №724 від 05.07.2021, №725 від 05.07.2021, №1813 від 09.07.2021, №2623 від 14.07.2021, №2624 від 14.07.2021, №3709 від 20.07.2021, отриманих від ТОВ «Перший Дім».

На підставі викладеного, керуючись ст. 81, 176, 234, 247, 248, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ :

1. Відкрити провадження у справі № 902/1331/23 .

2. Розгляд справи здійснити за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами (без проведення судового засідання).

3. Для подання відповідачем відзиву на позову заяву відповідно до вимог ст. 165, 251 Господарського процесуального кодексу України та наявних у нього доказів встановити 15-ти денний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі. У разі подачі відзиву - копію відзиву та доданих до нього документів надіслати позивачу, докази такого направлення надіслати суду у цей же строк.

4. Встановити позивачу 5-ти денний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву (у випадку його подання) для реалізації права на подання відповіді на відзив у порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, у разі подання відповіді зобов`язати її у вказаний строк надіслати відповідачу. Докази направлення відповіді на відзив надіслати суду у цей же строк.

5. Встановити відповідачу 5-ти денний строк з дня отримання відповіді на відзив (у випадку її подання), для реалізації права на подання заперечення щодо відповіді на відзив, у разі подання заперечення зобов`язати надіслати його у вказаний строк позивачу. Докази направлення заперечення щодо відповіді на відзив надіслати суду у цей же строк.

6. Повідомити учасникам справи, що клопотання про розгляд справи у порядку загального позовного провадження відповідач має право подати в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

7. Витребувати у ГУ ДПС у Вінницькій області:

- інформацію про включення ТОВ «Віват Колор» (код ЄДРПОУ 42282754, ІПН 422827522254) до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними №724 від 05.07.2021, №725 від 05.07.2021, №1813 від 09.07.2021, №2623 від 14.07.2021, №2624 від 14.07.2021, №3709 від 20.07.2021, отриманими від ТОВ «Перший Дім» (код ЄДРПОУ 35116943, ІПН 351169415531);

- належним чином засвідчені копії декларацій з ПДВ ТОВ «Віват Колор» з додатком 5 з розшифровкою по контрагентах за липень 2021 року;

- інформацію з реєстру отриманих і виданих податкових накладних про включення ТОВ «Віват Колор» до вказаного реєстру податкових накладних №724 від 05.07.2021, №725 від 05.07.2021, №1813 від 09.07.2021, №2623 від 14.07.2021, №2624 від 14.07.2021, №3709 від 20.07.2021, отриманих від ТОВ «Перший Дім».

8. Витребувані докази подати до 25.11.2023.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Докази в підтвердження своїх вимог, заперечень та пояснень подавати лише засобами поштового та електронного зв`язку. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).

11. Повідомити учасників процесу, що з 18.10.2023 вступили в дію зміни до Господарського процесуального кодексу України внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документам" № 3200-IX від 29.06.2023.

Зокрема в ч.6 ст.6 визначено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

12. Повідомити, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

13. Примірник ухвали надіслати відповідачу та ГУ ДПС у Вінницькій області рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення та на відомі суду адреси електронної пошти: позивача - urist1@1d.ua , відповідача - vivatkolor@gmail.com , ГУ ДПС у Вінницькій області - vin.official@tax.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з дня підписання та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана суддею 25.10.2023.

Суддя Ігор МАСЛІЙ

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - ГУ ДПС у Вінницькій області (21028, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,7)

3 - відповідачу (вул. Чехова, б. 7, м. Вінниця, 21034)

Часті запитання

Який тип судового документу № 114417162 ?

Документ № 114417162 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114417162 ?

Дата ухвалення - 25.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114417162 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114417162 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 114417162, Господарський суд Вінницької області

Судове рішення № 114417162, Господарський суд Вінницької області було прийнято 25.10.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 114417162 відноситься до справи № 902/1331/23

Це рішення відноситься до справи № 902/1331/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114417161
Наступний документ : 114417163