Рішення № 114264475, 18.10.2023, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.10.2023
Номер справи
320/4190/19
Номер документу
114264475
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року м.Київ справа №320/4190/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Терлецька О.О., розглянувши порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Панда" до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

в с т а н о в и в:

Київський окружний адміністративний суд за наслідками виконання постанови Верховного Суду від 11.04.2023 про направлення на новий розгляд даної справи після скасування рішення Київського окружного адміністративного суду від 21.02.2020 та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 02.07.2020, - було відкрито загальне позовне провадження.

У серпні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Панда» (далі ТОВ «Панда», Товариство, позивач) звернулось до адміністративного суду з позовом до Офісу великих платників податків ДФС (далі Офіс ВПП ДФС), у якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 10.05.2019 №0000485009 про збільшення грошового зобов`язання з податку на прибуток на 25 674 132,50 грн (з яких 20 539 306,00 грн основний платіж, 5 134 826,50 грн - штрафні (фінансові) санкції).

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 21.02.2020, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 02.07.2020, позов задоволено.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив з того, що Товариство спростувало належними та допустимими доказами довід контролюючого органу про фіктивність операцій з реалізації товару (цукру) з визначеними контрагентами. Такого висновку суди дійшли на підставі оцінки наданих позивачем господарських договорів, первинних документів, що були складені на господарські операції, вчинені у межах цих договорів, та на підставі яких Товариство сформувало дані бухгалтерського та податкового обліку. На користь висновку про реальний характер господарських операцій Товариства з контрагентами-покупцями суди першої та апеляційної інстанцій також оцінили такі обставини: 1) реалізація товару здійснювалась, відповідно до умов господарських договорів, за правилами базису поставки «франко-склад», тобто товар відвантажувався покупцю на складі продавця, а вивезення (доставка) товару здійснювалась за рахунок покупця. ТОВ «Панда» не приймало участі в транспортуванні товару із власних складів до контрагентів-покупців, що спростовує довід контролюючого органу щодо ненадання Товариством товарно-транспортних накладних як про свідчення безтоварності операцій з постачання товару цим контрагентам; 2) посилання Офісу ВПП ДФС на отриману інформацію від власників транспортних засобів, що здійснювали поставку продукції від позивача, є безпідставними, оскільки листи та пояснення водіїв не є належними доказами того, що за спірними операціями не відбувалося транспортування товару; 3) Офісом ВПП ДФС здійснено припущення про вивезення товару невстановленим особам, відмінним від контрагентів позивача, однак жодних доказів існування цих господарських операцій не надано, що свідчить про те, що товар було реалізовано саме тим суб`єктам господарювання, відомості про яких містяться у первинних документах, які не є дефектними та не містять розбіжностей; 4) доводи відповідача про неотримання транспортних послуг для транспортування товару зроблені лише щодо деяких із контрагентів позивача. Суди зазначили, що відсутність в Єдиному реєстрі податкових накладних інформації про складені на користь контрагентів податкові накладні з надання транспортних послуг та неподання деякими контрагентами позивача звітності за формою 1ДФ не є беззаперечними доказами, що відповідні послуги ними взагалі не отримувалися (дана обставина може свідчити про порушення вимог податкового законодавства контрагентами позивача); 5) посилання відповідача на відсутність подальшої реалізації контрагентами-покупцями придбаного у позивача товару, є безпідставним, оскільки оцінка господарської діяльності контрагентів позивача з третіми особами не становила предмет перевірки та не входить до предмету доказування у даній справі, а з акту перевірки вбачається, що контролюючим органом встановлено факт подальшої реалізації товару, придбаного контрагентами ТОВ «Візатен Компані», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Лего Універс», ТОВ «Тінвас», ТОВ «Судува», ТОВ «Спалар», ТОВ «Лагерта» у ТОВ «Панда»; 6) посилання Офісу ВПП ДФС на наявність кримінальних проваджень щодо службових осіб позивача та контрагентів-покупців є безпідставним, з огляду на те, що у кримінальних провадженнях не ухвалено вироки, а інформація, отримана в результаті оперативно-розшукових заходів чи докази, отримані в процедурах досудового слідства, не є доказами, на підставі яких можуть бути встановлені факти порушення податкового законодавства в адміністративному судочинстві.

Не погодившись з судовими рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у даній справі, відповідач оскаржив зазначені рішення до Верховного Суду. За наслідками розгляду касаційної скарги Верховний Суд виніс постанову від 11.04.2023, якою скасував судові рішення судів першої та апеляційної інстанції у даній справі та направив справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

В якості підстави направлення справи на новий розгляд Верховний Суд в постанові від 11.04.2023 зазначив, посилаючись на процесуальний обов`язок суду, визначений ст.242 КАС України щодо врахування висновків Верховного Суду в аналогічних розглядуваній справі в ряді справ щодо застосування принципу офіційного з`ясування обставин справи, принципів повноти та об`єктивності, -

«Суди попередніх інстанцій, однак, не дотрималися положень цієї норми, ухвалені ними судові рішення не відповідають вимогам частин першої-третьої статті 242 КАС щодо законності та обґрунтованості судового рішення. Як вже зазначалося, висновок судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позову вмотивований тим, що реалізація ТОВ «Панда» цукру контрагентам-покупцям підтверджується письмовими доказами, копії яких долучені до матеріалів справи, а саме: договорами, довіреностями, рахунками-фактурами, податковими накладними, видатковими накладними, платіжними дорученнями, пропусками на вивіз товару, інструкціями на відвантаження товару, довідками-зведеннями, картками контрагентів. Разом з тим, одна їх наявність (враховуючи доводи контролюючого органу щодо неможливості самого факту господарських операцій між позивачем та контрагентами-покупцями) не може бути визнана достатньою підставою для встановлення зазначеного факту. До того ж, Офіс ВПП ДПС на підтвердження своїх доводів посилається на докази, які або об`єктивно ставлять під сумнів достовірність документів, виписаних на операції з реалізації товару, або вочевидь свідчать про їх недостовірність.

Доводячи відсутність реального змісту операцій між позивачем і вказаними вище контрагентами-покупцями, контролюючий орган посилався, зокрема на те, що перевіркою не підтверджено реалізацію товару контрагентам-покупцям, що свідчить про реалізацію товару невстановленим особам, а первинні документи, не відповідають фактичному руху (його відсутності в дійсності) активів, відтак, останні не можуть враховуватись в даних податкового обліку. Хоча ТОВ «Панда» виступало постачальником продукції в господарських операціях, податкові наслідки яких контролюючий орган не визнав, такий довід відповідача підлягає перевірці, оскільки його підтвердження буде свідчити, що товар, поставки якого стосується спір, був виведений у тіньовий сектор економіки. Водночас, неправомірні дії платника податків не можуть бути підставою для податкового обліку.

Офіс ВПП ДПС зазначає, що згідно отриманих листів від власників/перевізників транспортних засобів, які зазначені в інструкціях на відвантаження цукру, не підтверджено здійснення перевезення цукру транспортними засобами, вказаними в документах, наданих ТОВ «Панда» під час перевірки. Офіс ВПП ДПС небезпідставно стверджує, що це ставить під сумнів достовірність всіх інших документів, якими оформлені операції з постачання цукру із переліченими вище суб`єктами господарювання. Однак, суди попередніх інстанцій, відхиляючи ці доводи відповідача, виходили з інших міркувань, а саме, що ТОВ «Панда» не приймало участі в транспортуванні товару із власного складу до контрагентів, тобто не було учасником операцій транспортування, відтак, зазначені операції не впливають на обсяг його податкових зобов`язань. Оцінку ж наданим позивачем документів на відвантаження цукру суди зробили без врахування доводу відповідача щодо їх недостовірності в частині відображеної в них інформації стосовно транспортних засобів, якими цукор перевозився. При цьому суди залишили поза увагою, що господарські операції з постачання товару позивачем, яких стосується спір, відповідно до умов господарських договорів пов`язані з рухом товару його транспортуванням. Відтак встановлення транспортного засобу, яким товар перевозився, має істотне значення для встановлення факту господарської операції з постачання товару, враховуючи, що спір у справі виник саме з приводу того, чи такі операції дійсно мали місце.

Офіс ВПП ДПС у касаційній скарзі наводить довід, що судами першої та апеляційної інстанцій не досліджено докази у справі надані відповідачем на підтвердження того, що транспортування товару (цукру) від ТОВ «Панда» до вище перелічених контрагентів-покупців не відбулося, а саме: лист від 13.11.2018 №46956/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Гол Авто», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «Спалар» та відповідь №191118-2 від 19.11.2018 (вх. №76604/10 від 21.11.2018); лист від 01.03.2019 №10586/10/28-10-50-09-19 на ОСОБА_1 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Мегасан Інвест» та відповідь від 03.04.2019 вх. №23724/10; лист від 14.11.2018 №47146/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_2 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аскант» та відповідь від 10.12.2018 №321 (вх. №81409/10 від 10.12.2018); лист від 14.11.2018 №47144/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Транс Логістік Україна», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аскант» та відповідь від 28.11.2018 вх. №78160/10; лист від 13.11.2018 №46939/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_3 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аскант» та відповідь від 06.12.2018 №18 (вх. №82562/10 від 13.12.2018); лист від 17.12.2018 №53170/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Нова Орбіта», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аскант» та відповідь від 04.01.2019 №1 (вх. №1908/10 від 10.01.2019); лист від 14.11.2018 №47150/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «ВКФ Салфит», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аскант» та відповіді від 12.02.2019 №1202/01 (вх. №11979/10 від 13.02.2019); лист від 14.11.2018 №47139/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_4 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аскант» та відповіді від 01.03.2019 вх. №16519/10; лист від 14.11.2018 №47240/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Трансвей-Сервіс», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Тінвас», ТОВ «Західенерготрейд» та відповідь від 14.12.2018 (вх. №83495/10 від 17.12.2018); лист від 07.12.2018 №51635/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Інавто», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Західенерготрейд» та відповідь від 03.01.2019 №8 (вх. №1650/10 від 09.01.2019); лист від 14.11.2018 №47315/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_5 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Сенсіс ЛТД» та відповідь від 18.12.2018 (вх. №819/інше від 20.12.2018); лист від 13.11.2018 №46926/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_6 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Комплектцентр» та відповідь від 29.11.2018 (вх. №79813/10 від 03.12.2018); лист від 13.11.2018 №47929/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_7 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Комплектцентр» та відповідь від 20.02.2019 (вх. №15204/10 від 25.02.2019); лист від 15.11.2018 №47575/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_8 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 27.11.2018 (вх. №77991/10 від 27.11.2018); лист від 15.11.2018 №47561/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_9 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 05.12.2018 вх. №80542/10; лист від 15.11.2018 №47569/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_10 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 28.11.2018 (вх. №79798/10 від 03.12.2018); лист від 15.11.2018 №47580/10/28-10-50-09-19 на ПП «Будресурси», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 07.12.2018 №59 (вх. №81412/10 від 10.12.2018); лист від 15.11.2018 №47542/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_11 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 14.01.2019 вх. №2543/10; лист від 06.12.2018 №51199/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_12 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 17.12.2018 (вх. №813/ФОП від 19.12.2018); лист від 15.11.2018 №47566/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_13 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Брестолія» та відповідь від 15.01.2019 №1 (вх. №2970/10 від 15.01.2019); лист від 15.11.2018 №47419/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_14 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Судува», ТОВ «Брестолія» та відповідь від 12.01.2019 (вх. №4514/10 від 18.01.2019); лист від 15.11.2018 №47783/10/28-10-50-09-19 на ОСОБА_15 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Внешпродторг Компані» та відповідь від 29.11.2018 (вх. №80149/10 від 04.12.2018); лист від 01.03.2019 №10568/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_16 , щодо надання послуг з перевезення цукру ТОВ «Пролоджи», ТОВ «Візатен Компані» та відповідь від 14.03.2019 вх. №19072/10; лист від 14.11.2018 №47202/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Нід Чернігів+», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Профі Строй», ТОВ «Лагерта ЛТД» та відповідь від 23.11.2018 №23 (вх. №77636/10 від 26.11.2018); лист від 14.11.2018 №47186/10/28-10-50-09-19 на ОСОБА_17 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лагерта ЛТД» та відповідь від 19.11.2018 №20 (вх. №77581/10 від 26.11.2018); лист від 14.11.2018 №47185/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Спільне підприємство «ДАТЕКС», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лагерта ЛТД» та відповідь від 05.12.2018 (вх. №82059/10 від 11.12.2018); лист від 14.02.2019 №7481/10/28-10-50-09-20 на ТОВ «Темп», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Сантел Профі», ТОВ «Лего Універс», ТОВ «Лагерта ЛТД» та відповідь від 27.02.2019 №4 (вх. №16302/10 від 28.02.2019); лист від 14.11.2018 №47210/10/28-10-50-09-19 на ОСОБА_18 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лагерта ЛТД» та відповідь від 06.03.2019 вх. №17425/10; лист від 04.03.2019 №10862/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_19 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лагерта ЛТД» та відповідь №27/3 (вх. №23305/10 від 02.04.2019); лист від 15.11.2018 №47657/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_20 та від 14.11.2018 №47259/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Крантранс Стройсервис», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Тінвас» та відповідь від 30.11.2018 №3011-18 (вх. №81660/10 від 10.12.2018); лист від 14.11.2018 №47246/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_21 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Тінвас» та відповідь від 14.01.2019 вх. №2435/10; лист від 15.11.2018 №47755/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Черкаська транспортно-експедиторська компанія», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповіді від 28.11.2018 №28 (вх. №79817/10 від 03.12.2018); лист від 15.11.2018 №47757/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_22 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 11.12.2018 (вх. №82062/10 від 11.12.2018); лист від 15.11.2018 №47600/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_23 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 04.12.2018 №10 (вх. №81168/10 від 07.12.2018); лист від 15.11.2018 №47604/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Сміла-Трансавто», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 05.12.2018 №121 (вх. №81170/10 від 07.12.2018); лист від 14.11.2018 №47294/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_24 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Діамант Опт Груп», ТОВ «Спалар» та відповідь від 14.11.2018 №1 (вх. №2452/10 від 14.01.2019); лист від 15.11.2018 №47673/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_25 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 12.11.2018 №12/11-18 (вх. №811/ФОП від 18.12.2018); лист від 15.11.2018 №47669/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_26 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 03.12.2018 (вх. №80158/10 від 04.12.2018); лист від 15.11.2018 №47718/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_27 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 04.12.2018 (вх. №80161/10 від 04.12.2018); лист від 06.12.2018 №51192/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Транспортні Рішення», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 27.12.2018 вх. №85912/10; лист від 15.11.2018 №47613/10/28-10-50-09-19 на ПП «Скат Транс», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 10.12.2018 №47 (вх. №83101/10 від 14.12.2018); лист від 15.11.2018 №47707/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_28 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Спалар» та відповідь від 26.11.2018 (вх. №14035/10 від 21.02.2019); лист від 14.11.2018 №47129/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_29 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Феліс Компані» та відповідь від 19.11.2018 №3 (вх. №76418/10 від 20.11.2018); лист від 14.11.2018 №47034/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_30 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Феліс Компані» та відповідь від 05.12.2018 вх. №80543/10; лист від 14.11.2018 №47049/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Агрофірма «Поле», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Феліс Компані» та відповідь від 11.12.2018 №11/12 (вх. №758/10 від 04.01.2019); лист від 13.11.2018 №46928/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_31 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Аркандо» та відповідь від 16.11.2018 №7; лист від 13.11.2018 №46950/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_32 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Агроресурс - 2017» та відповідь від 30.11.2018 №1 (вх №80151/10 від 04.12.2018); лист від 13.11.2018 №46949/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_33 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Агроресурс - 2017» та відповідь від 13.12.2018 №б/н (вх. №2874/10 від 14.01.2019); лист від 13.11.2018 №46948/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_34 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Агроресурс - 2017» та відповідь від 14.01.2019 (вх. №14235/10 від 21.02.2019); лист від 15.11.2018 №47469/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_35 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Судува» та відповідь від 14.01.2019 вх. №2460/10; лист від 15.11.2018 №47443/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_36 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Судува» та відповідь від 14.01.2019 №14.10.19 (вх. №2443/10 від 14.01.2019); лист від 15.11.2018 №47433/10/28-10-50-09-19 на ФОП ОСОБА_37 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Судува» та відповідь від 19.11.2018 №16 (вх. №76416/10 від 20.11.2018); лист від 15.11.2018 №47480/10/28-10-50-09-19 на ТОВ «Ер Транс», щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Судува» та відповідь від 25.01.2019 №25/01-1 (вх. №14794/10 від 22.02.2019); лист від 12.02.2018 №7037/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_38 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Агрокомпанія Фортеця», ТОВ «Лего Універс» та відповідь від 08.04.2019 №24497/10; лист від 14.02.2019 №7483/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_39 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» та відповідь від 26.02.2019 вх. №15482/10; лист від 13.02.2019 №7282/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_40 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Лего Універс» та відповідь від 20.02.2019 №1 (вх. №14021/10 від 21.02.2019); лист від 14.02.2019 №7384/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_41 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лего Універс» та відповідь від 04.03.2019 вх. №17026/10; лист від 13.02.2019 №7280/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_42 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лего Універс» та відповідь від 28.01.2019 №1 (вх. №17238/10 від 05.03.2019); лист від 12.02.2019 №7042/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_43 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Сантел Профі», ТОВ «Лего Універс» та відповідь від 25.02.2019 (вх. №17024/10 від 04.03.2019); лист від 12.02.2019 №7019/10/28-10-50-09-20 на ОСОБА_44 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Лего Універс» та відповідь від 25.02.2019 (вх. №16521/10 від 01.03.2019); лист від 14.02.2019 №7484/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_45 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Сантел Профі» та відповідь від 25.02.2019 №1 (вх. №15479/10 від 26.02.2019); лист від 13.02.2019 №7244/10/28-10-50-09-20 на ФОП ОСОБА_25 , щодо надання послуг з перевезення цукру на ТОВ «Агрокомпанія Фортеця», ТОВ «Лего Універс», ТОВ «Сантел Профі» та відповіді від 18.03.2019 №19545/10; лист від 28.02.2019 №10509/10/28-10-50-09-20 на ПАТ «Південтрансенерго», щодо надання послуг з перевезення цукру на «Феліс Компані» та відповіді від 20.03.2019 №20-0319/1 (вх. №21216/10 від 22.03.2019).

У порушення принципу офіційного з`ясування всіх обставин у справі та принципу рівності сторін в судовому процесі суди не надали оцінки вищезазначеним листам, копії яких є у справі і на які посилався відповідач, як на підтвердження доводу, що транспортування товару (цукру) по операціях з постачання цукру на адресу ТОВ «Внешпродторг Компані», TOB «Аскант», ТОВ «Агрокомпанія Фортеця», ТОВ «Лего Універс», ТОВ «Західенерготрейд», ТОВ «Сантел Профі», ТОВ «Сенсіс ЛТД», ТОВ «Фінанс Гарант Сіті», ТОВ «Брестолія», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Балтік Ленд» (зміна назви ТОВ «Розумний Кліфт»), ТОВ «Вест Компані Груп», ТОВ «Лагерта ЛТД», ТОВ «Спалар», TOB «Тінвас», TOB «Візатен Компані», ТОВ «Пролоджі», ТОВ «Аркандо», ТОВ «Феліс Компані», ТОВ «Судува», ТОВ «Продос», ТОВ «Денвіль» (зміна назви ТОВ «Роскфіт»), ТОВ «ТД «Агроресурс-2017», ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «Фабія-К» (зміна назви ТОВ «Бафаір»), ТОВ «Діамант Опт Групп», ТОВ «Компанія «Профі-Строй» не мало місця.

Як вже зазначено, обставини щодо транспортування товару мають істотне значення для розгляду справи в контексті встановлення обставин щодо здійснення господарських операцій ТОВ «Панда». Відповідно до частини другої статті 73 КАС ці обставини входять до предмета доказування у справі, оскільки від їх встановлення залежить висновок щодо фактичної реалізації позивачем товару ТОВ «Внешпродторг Компані», TOB «Аскант», ТОВ «Агрокомпанія Фортеця», ТОВ «Лего Універс», ТОВ «Західенерготрейд», ТОВ «Сантел Профі», ТОВ «Сенсіс ЛТД», ТОВ «Фінанс Гарант Сіті», ТОВ «Брестолія», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Балтік Ленд» (зміна назви «Розумний Кліфт»), ТОВ «Вест Компані Груп», ТОВ «Лагерта ЛТД», ТОВ «Спалар», TOB «Тінвас», TOB «Візатен Компані», ТОВ «Пролоджі», ТОВ «Аркандо», ТОВ «Феліс Компані», ТОВ «Судува», ТОВ «Продос», ТОВ «Денвіль» (зміна назви «Роскфіт»), ТОВ «ТД «Агроресурс-2017», ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «Фабія-К» (зміна назви «Бафаір»), ТОВ «Діамант Опт Групп», ТОВ «Компанія «Профі-Строй», а відтак і висновок щодо реальності господарських операцій.

Висновки судів попередніх інстанцій зроблені без дотримання вимог статті 90 КАС, згідно з якою суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Без належного з`ясування обставин щодо здійснення Товариством господарських операцій з реалізації товару ТОВ «Внешпродторг Компані», TOB «Аскант», ТОВ «Агрокомпанія Фортеця», ТОВ «Лего Універс», ТОВ «Західенерготрейд», ТОВ «Сантел Профі», ТОВ «Сенсіс ЛТД», ТОВ «Фінанс Гарант Сіті», ТОВ «Брестолія», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Балтік Ленд» (зміна назви ТОВ «Розумний Кліфт»), ТОВ «Вест Компані Груп», ТОВ «Лагерта ЛТД», ТОВ «Спалар», TOB «Тінвас», TOB «Візатен Компані», ТОВ «Пролоджі», ТОВ «Аркандо», ТОВ «Феліс Компані», ТОВ «Судува», ТОВ «Продос», ТОВ «Денвіль» (зміна назви ТОВ «Роскфіт»), ТОВ «ТД «Агроресурс-2017», ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «Фабія-К» (зміна назви ТОВ «Бафаір»), ТОВ «Діамант Опт Групп», ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у їх сукупності з урахуванням установлених заходами податкового контролю обставин щодо неможливості реалізації саме цим контрагентам-покупцям зазначеного в наданих позивачем документах товару та при фактично відсутній оцінці судами цих документів в ухвалених у справі судових рішеннях зробити висновок, що правова оцінка спірного податкового повідомлення-рішення судами попередніх інстанцій зроблена правильно, не можна».

При новому розгляді справи суд враховує висновки суду касаційної інстанції, які стали підставою для скасування попередніх рішень у даній справі, зокрема обставини транспортування товару у господарських відносинах позивача з контрагентами та зміст листів, наданих Офіс ВПП ДПС та на які ВПП ДПС посилався в касаційній скарзі.

На підставі ч.9 ст.205 КАС України, суд, перебуваючи на стадії слухання справи по суті позовних вимог та здійснивши необхідні процесуальні дії по наданню сторонам можливості подати заяви по суті, пояснення та докази, - перейшов до письмового порядку розгляду справи.

До Київського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, в якому позивач просить суд: визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0000485009 від 10 травня 2019 року, прийняте Офісом великих платників податків ДФС.

Позовні вимоги обґрунтовано у позовній заяві та відповіді на відзив при первісному розгляді справ, а також у поясненнях від 06.09.2023 та відповіді на відзив від 29.09.2023 при новому розгляді справи тим, - що висновки контролюючого органу щодо заниження позивачем податку на прибуток за 3-4 квартали 2017 року та 1-2 квартали 2018 року є безпідставними та не відповідають дійсності. Основним видом діяльності ТОВ «ПАНДА» є виробництво цукру. Протягом 2017-2018 років, в ході власної господарської діяльності, Товариство (як продавець) здійснювало господарські операції з контрагентами (покупцями), які в подальшому стали предметом перевірки з боку контролюючого органу. Фактичне здійснення спірних операцій підтверджується належними документами. Спірні операції жодним чином не сприяли мінімалізації податкових зобов`язань Товариства, в тому числі шляхом формування податкового кредиту, а навпаки були підставою для виникнення податкових зобов`язань. Послуги транспортування товару за спірними операціями зі складів ТОВ «ПАНДА» надавалися не безпосередньо контрагентам, а залученим ними посередникам. Відсутність в Єдиному реєстрі податкових накладних інформації про складені на користь контрагентів податкові накладні з наданням транспортних послуг не може беззаперечно свідчити, що такі послуги ними взагалі не отримувались. Посилання відповідача на факт відсутності подальшої реалізації контрагентами отриманого від позивача товару, як на підставу фактичного здійснення господарських операцій, в даному випадку не мають відношення до формування податкового обліку за участю позивача. Також не стосується спірних операцій й посилання контролюючого органу на подібні кримінальні провадження, оскільки вони не стосуються обставин здійснення спірних операцій. Відтак, висновками акту перевірки не підтверджується безтоварність проведених господарських операцій між ТОВ «ПАНДА» та його контрагентами, а твердження про необхідність оподаткування грошових коштів, отриманих від контрагентів є нічим іншим як спробою здійснити повторне оподаткування.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити в задоволенні позовних вимог. У відзиві та запереченнях на відповідь на відзив при первісному позові та у відзиві на позовну заяву від 22.09.2023 при новому розгляді, - відповідач стверджував, що позивачем не надано суду жодного доказу щодо спростування доводів контролюючого органу, які в сукупності з іншими доказами у справі свідчать, що документи, на підставі яких платник податків сформував показники декларації з податку на прибуток підприємства, містять інформацію, яка не відповідає дійсності. В ході здійснення заходів, щодо підтвердження або спростування факту перевезення товару (цукру) на адресу покупців, встановлено, що операції з постачання товару (цукру) контрагентам позивача покупцям фактично не відбулися, а мало місце лише документальне оформлення операцій з реалізації цукру, встановлені обставини реалізації цукру іншим особам. Згідно з даними декларацій з ПДВ та Єдиного реєстру податкових накладних, звітністю 1-ДФ та «НАІС ДДАІ» МВС України не підтверджує факт самостійного транспортування або придбання підприємствами послуг транспортування або послуг оренди транспортних засобів. Позивачем не спростовано доводів відповідача, які підтверджують факт відсутності основних засобів по підприємствам-покупцям ТОВ «ПАНДА», а також доказів, які підтверджують факт подальшої реалізації цукру контрагентами-покупцями, придбаного від ТОВ «ПАНДА». За даними декларацій з ПДВ та Єдиного реєстру податкових накладних, не підтверджується факт подальшої реалізації цукру. Крім того, позивачем не спростовано факт наявності кримінальних проваджень по його контрагентам. Факт реалізації позивачем цукру невстановленим перевіркою особам підтверджується даними бухгалтерського обліку ТОВ «ПАНДА» (оборотно-сальдовими відомостями, журналами - ордерами, регістрами бухгалтерського обліку, аналізом руху ТМЦ по складу).

Дослідивши матеріали судової справи при новому розгляді справи, суд встановив наступні обставини.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» зареєстроване як юридична особа 06.11.2000 (код ЄДПРОУ 31189253), за адресою: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, будинок 23, офіс 1. Основними видами діяльності позивача є: Код КВЕД 10.81 виробництво цукру (основний).

На підставі наказу від 16.10.2018 № 1907 та направлень виданих Харківським управлінням Офісу великих платників податків ДФС від 16.10.2018 № 161, № 162, відповідно до п.п. 78.1.1, 78.14, п. 78.1 ст. 78 ПК України, посадовими особами контролюючого органу проведена позапланова виїзна документальна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ», за період жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, TOB «АСКАНТ», за період вересень 2017 року, ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ», за період вересень 2017 року, жовтень 2017 року, ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС», за період жовтень 2017 року, листопад 2017 року, ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», за період вересень 2017 року, ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ», за період вересень 2017 року, жовтень 2017 року, ТОВ «СЕНСІС ЛТД», за період вересень 2017 року, жовтень 2017 року, ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» за період вересень 2017 року, ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» за період жовтень 2017 року, листопад 2017 року, ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР», за період вересень 2017 року, жовтень 2017 року, ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» (зміна назви «РОЗУМНИЙ КЛІФТ») за період січень 2018 року, ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41535149) за період січень 2018 року, ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД», за період січень 2018 року, ТОВ «СПАЛАР», за період січень 2018 року, березень 2018 року, TOB «ТІНВАС», за період січень 2018 року, TOB «ВІ3АТЕН КОМПАНІ» за період січень 2018 року, квітень 2018 року, ТОВ «ПРОЛОДЖІ» за період лютий 2018 року, березень 2018 року, ТОВ «АРКАНДО» за період лютий 2018 року, ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» за період квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, ТОВ «СУДУВА» за період червень 2018 року, ТОВ «ПРОДОС» за період лютий 2018 року, ТОВ «ДЕНВІЛЬ» (зміна назви «РОСКФІТ») за період січень 2018 року, ТОВ «ТД «АГРОРЕСУРС-2017» за період січень 2018 року, ТОВ «Мегасан Інвест» за період вересень 2017 року, ТОВ «ФАБІЯ-К» (зміна назви «БАФАІР») за період січень 2018 року, ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» за період січень 2018 року, ТОВ «Компанія «ПРОФІ-СТРОЙ» за період лютий 2018 року та з податку на прибуток за 2017 рік та за І півріччя 2018 року по взаємовідносинам з вищенаведеними підприємствами.

За результатами перевірки контролюючим органом складено Акт № 33/28-10-50-09-10/31189253 від 11.04.2019, на підставі якого прийнято податкове повідомлення-рішення від 10.05.2019 № 0000485009 яким збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств на загальну суму 25 674 132,50 грн., з яких за податковими зобов`язаннями - 20 539 306,00 грн., а за штрафними санкціями (штрафами) 5 134 826,50 грн.

Так, згідно висновків перевірки, позивачем, зокрема, порушено, ст.22,ст. 23, п,п. 14.1.179 п. 14.1 ст. 14, н.п.14,1.36. п.14 ст.14, п.п. 134.1.1 а 134.1 ст. 134, Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), ст. 1, п. 2 ст. З, ст. 4, п. 1, п. 2 ст. 9, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 p. Ке 996 (зі змінами та доповненнями), п. 1.2 ст. 1, п. 2.1 ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995р. за № 168/704, П(С)БО № 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 20 539 306 гри., у тому числі по періодам: - за 3 квартал 2017 року на суму 5 201 842 грн.; - за 4 квартал 2017 року на суму 4 682 898 грн.; - за 1 квартал 2018 року на суму 7 297 476 грн.; - за 2 квартал 2018 року на суму 3 357 090 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, зокрема, що первинні документи по взаємовідносинах ТОВ «ПАНДА» з ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ», TOB «АСКАНТ», ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ», ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ», TOB «СЕНСІС ЛТД», ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ», ТОВ «БРЕСТОЛІЯ», ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР», ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД», ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД», ТОВ «СПАЛАР», TOB «ТІНВАС», ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ», ТОВ «ПРОЛОДЖІ», ТОВ «АРКАНДО», ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ», ТОВ «СУДУВА», ТОВ «ПРОДОС», ТОВ «ДЕНВІЛЬ», ТОВ «ТД «АГРОРЕСУРС-2017», ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «ФАБІЯ-К», ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП», ТОВ «Компанія «ПРОФІ-СТРОЙ» надані до перевірки, не відповідають фактичному руху (його відсутності дійсності) активів, останні не можуть враховуватися в даних податкового облікую.

Перевіркою не підтверджено реалізацію ТМЦ на адресу ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ», TOB «АСКАНТ», ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ», ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ», TOB «СЕНСІС ЛТД», ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ», ТОВ «БРЕСТОЛІЯ», ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР», ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД», ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД», ТОВ «СПАЛАР», TOB «ТІНВАС», ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ», ТОВ «ПРОЛОДЖІ», ТОВ «АРКАНДО», ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ», ТОВ «СУДУВА», ТОВ «ПРОДОС», ТОВ «ДЕНВІЛЬ», ТОВ «ТД «АГРОРЕСУРС-2017», ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «ФАБІЯ-К», ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП», ТОВ «Компанія «ПРОФІ-СТРОЙ» .

За результатами перевірки конролюючий орган діійшов висновку, що в порушення п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.10 № 2755- IV, ГОВ «Панда» по взаємовідносинах з ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ», TOB «АСКАНТ», ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ», ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ», TOB «СЕНСІС ЛТД», ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ», ТОВ «БРЕСТОЛІЯ», ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР», ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД», ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД», ТОВ «СПАЛАР», TOB «ТІНВАС», ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ», ТОВ «ПРОЛОДЖІ», ТОВ «АРКАНДО», ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ», ТОВ «СУДУВА», ТОВ «ПРОДОС», ТОВ «ДЕНВІЛЬ», ТОВ «ТД «АГРОРЕСУРС-2017», ТОВ «Мегасан Інвест», ТОВ «ФАБІЯ-К», ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП», ТОВ «Компанія «ПРОФІ-СТРОЙ» завищено: податкові зобов`язання на загальну суму 95 089 129,65 грн., в т. ч. за вересень 2017 року - 24 082 600,05 грн., жовтень 2017 року - 15 208 250 грн., листопад 2017 року - 5 445 166,65 грн., грудень 2017 року - 1 026 666,65 грн., січень 2018 року - 23 291 083,25 грн., лютий 2018 року - 5 820 808,35 грн., березень 2018 року - 4 672 470,8 грн., квітень 2018 року - 4 285 317,2 грн., травень 2018 року - 3 238 666,7 грн., червень 2018 року - 8 018 100,0 грн. (т.1 а.с. 119).

Досліджуючи зміст фінансово-господарських операцій позивача з його контрагентами, на підставі яких позивачем сформовано суми податку на додану вартість, суд встановив наступні обставини.

Матеріалами справи підтверджено, що основним видом діяльності ТОВ «ПАНДА» є виробництво цукру. Протягом 2017-2018 років в ході власної господарської діяльності Товариство, як продавець, здійснювало господарські операції з Товариствами контрагентами (покупцями), які в подальшому стали предметом перевірки з боку контролюючого органу.

Так, з матеріалів справи слідує, що 20 вересня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕГАСАН ІНВЕСТ» (покупець) укладено договір № 20/09-5. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

20 вересня 2017 року ТОВ «МЕГАСАН ІНВЕСТ» видано на ім`я ОСОБА_46 довіреність № 2009, якою уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою №20/09-5 від 20 вересня 2017 року, а саме цукор-білий.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 20 вересня 2017 року № 20/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «МЕГАСАН ІНВЕСТ» цукру білого та мішка вартістю 1 246 666,67 грн., з ПДВ 1 496 000,00 грн.; накладними від 21.09.2017 № 1566, 1567, 1568, 1569, від 26 вересня 2017 року № 1658, згідно яких платник отримав зазначений товар (місце складання товару вул. Гроса, 2, м. Тальне, Черкаська область); пропусками на вивіз товару від 21 вересня 2017 року № 1218, № 1219, № 1220, № 1221, від 26 вересня 2017 року № 1250 виданих ТОВ «МЕГАСАН ІНВЕСТ» через Степацького, Кірнац, Патральського, Ромащука, Гончарука; інструкціями на відвантаження товару від 20 вересня 2017 року та від 25 вересня 2019 року № 1 (із заявкою на часткову відміну завантаження), № 2, № 3, за адресою: м. Тальне, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, а також посвідченнями водіїв зі свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 9 про оплату ТОВ «МЕГАСАН ІНВЕСТ» вартості цукру згідно рахунку № 20/09-5 від 20.09.2017 у розмірі 1 496 000,00 грн.; податковою накладною від 20 вересня 2017 року № 87, копією довідки-зведення за вересень 2017 року та копією картки контрагента (т.1 а.с. 150-169).

27 червня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСКАН» (покупець) укладено договір № 27/06-8. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

13 вересня 2017 року, 18 вересня 2017 року, 19 вересня 2017 року, 26 вересня 2017 року, 27 вересня 2017 року ТОВ «АСКАНТ» видано директору Пилипенко Ользі Анатоліївні довіреності № 130917/1, № 18/09-1, № 19/09-2, № 26/09-1, № 270917/1 якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 11 вересня 2017 року № 11/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АСКАНТ» цукру білого та мішка вартістю 529 833,33 грн., з ПДВ 635 800,00 грн.; рахунком-фактурою від 12 вересня 2017 року № 12/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АСКАНТ» цукру білого та мішка вартістю 529 833,33 грн., з ПДВ 635 800,00 грн.; рахунком-фактурою від 12 вересня 2017 року № 15/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АСКАНТ» цукру білого та мішка вартістю 522 500,00 грн., з ПДВ 627 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 18 вересня 2017 року № 18/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АСКАНТ» цукру білого та мішка вартістю 1 170 833,33 грн., з ПДВ 1 405 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 26 вересня 2017 року № 26/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АСКАНТ» цукру білого та мішка вартістю 938 666,67 грн., з ПДВ 1 126 400,00 грн.; рахунком-фактурою від 28 вересня 2017 року № 28/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АСКАНТ» цукру білого та мішка вартістю 230 083,33 грн., з ПДВ 276 100,00 грн.; видатковими накладними та накладними від 14.09.2017 № 1458, від 18.09.2017 № 1500, від 20.09.2017 № 1540, від 20.09.2017 № 1541, від 20.09.2017 № 1539, від 20.09.2017 № 1538, від 20.09.2017 № 1527, від 19.09.2017 № 1519, від 20.09.207 № 1542, від 20.9.2017 № 1543, від 21.09.2017 № 1556, від 21.09.2017 № 1558, від 22.09.2017 № 1601, від 27.09.2017 № 1679, від 27.09.2017 № 1678, від 28.09.2017 № 1688, від 28.09.2017 № 1687, від 29.09.2017 № 1699; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 443 про оплату ТОВ «АСКАНТ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-5 від 11.09.2017 у розмірі 635 800,00 грн.; платіжним дорученням від 12 вересня 2017 року № 451 про оплату ТОВ «АСКАНТ» вартості цукру згідно рахунку № 12/09-5 від 12.09.2017 у розмірі 635 800,00 грн.; платіжним дорученням від 15 вересня 2017 року № 467 про оплату ТОВ «АСКАНТ» вартості цукру згідно рахунку № 15/09-3 від 15.09.2017 у розмірі 627 000,00 грн.; платіжним дорученням від 19 вересня 2017 року № 489 про оплату ТОВ «АСКАНТ» вартості цукру згідно рахунку № 18/09-5 від 18.09.2017 у розмірі 927 300,00 грн.; платіжним дорученням від 26 вересня 2017 року № 508 про оплату ТОВ «АСКАНТ» вартості цукру згідно рахунку № 26/09-5 від 26.09.2017 у розмірі 1 126 400,00 грн; платіжним дорученням від 28 вересня 2017 року № 514 про оплату ТОВ «АСКАНТ» вартості цукру згідно рахунку № 28/09-5 від 28.09.2017 у розмірі 276 100,00 грн; податковими накладними від 11.09.2017 № 15, від 12.09.2017 № 17, від 15.09.2017 № 53, від 19.09.2017 № 75, від 26.0.2017 № 127, від 28.09.2017 № 141; пропусками на вивіз товару від 14 вересня 2017 року, 18 вересня 2017 року, 19 вересня 2017 року, 20 вересня 2017 року, 21 вересня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 27 вересня 2017 року, 28 вересня 2017 року, 29 вересня 2017 року № 1167, № 1134, № 1194, № 1181, 1208, № 1195, № 1273, № 1247, № 1196, № 1187, № 1210, № 1187, № 1265, № 1272, № 1284, № 1264 виданих ТОВ «АСКАНТ» через Старікова, Гончара, Шевченка, Сухосира, Шкрибнюка, Бєлого, Літучого, Лугового, Іванця, Туркова, Мальованого, Подзігуна, Смілянця, Кудінова, Воробйова; інструкціями на відвантаження товарів від 13.09.2017 № 130917/1, від 18.09.2017 № 180917/1, від 20.09.2017 № 5, від 20.9.2017 № 4, від 19.09.2017 № 2, від 19.09.2017 № 1 (із посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу), від 20.09.2017 № 3, від 20.09.2017 № 200917/1, від 21.09.2017 № 5, від 27.09.2017 № 7 (з посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу), від 26.09.2017 № 6, від 28.09.2017 № 8 (із посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу) від 28.09.2017 № 8, від 27.09.2017 №280917/2; засвідченою копією картки контрагента (т.1 а.с. 1170-235).

27 червня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» (покупець) укладено договір № 27/06-5. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

20 вересня 2017 року ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» видано директору Цяпало Тарасу Степановичу довіреність № 215 якою уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок та мішок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 19 вересня 2017 року № 19/09-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» цукру білого та мішка вартістю 1 246 666,67 грн., з ПДВ 1 496 000,00 грн.; накладними від 20 вересня 2017 року № 1550, від 21 вересня 2017 року № 1563, від 21 вересня 2017 року № 1564, від 23 вересня 2017 року № 1626, від 23 вересня 2017 року № 1651; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року №1759 про оплату ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» вартості цукру згідно рахунку №19/09-5 від 19.09.2017 у розмірі 1496000,00 грн.; податковою накладною від 20 вересня 2017 року № 88; - пропусками на вивіз товару від 20 вересня 2017 року № 1550, від 25 вересня 2017 № 1244, від 21 вересня 2017 року № 1216, від 21 вересня 2017 року № 1217, від 23 вересня 2017 року № 1267; інструкціями на відвантаження товару від 20.09.2017 № 1, від 20.09.2017 № 2, від 22.09.2017 №3, від 25.09.2017 №4; засвідченою копією картки контрагента (т.1 а.с.236-250, т.2 а.с. 1- 8).

12 травня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕНСІС ЛТД» (покупець) укладено договір № 12/05-2. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2017 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

20 вересня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 3 жовтня 2017 року, 9 жовтня 2017 року, 24 жовтня 2017 року ТОВ «СЕНСІС ЛТД» видано директору Бабаян Сурену Рубіковичу довіреності № 1575, № 1577, № 1583, № 0910-01, № 1607 якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок, цукор білий та мішки.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 20 вересня 2017 року № 20/09-6 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «СЕНСІС ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 589 33,33 грн., з ПДВ 707 200,00 грн.; рахунком-фактурою від 21 вересня 2017 року № 21/09-6 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «СЕНСІС ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 247 500,00 грн., з ПДВ 297 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 3 жовтня 2017 року № 03/10-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «СЕНСІС ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 219 083,33 грн., з ПДВ 262 900,00 грн.; рахунком-фактурою від 9 жовтня 2017 року № 09/10-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «СЕНСІС ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 1 045 000,00 грн., з ПДВ 1 254 000,00 грн; видатковими накладними від 20.09.2017 № 1553, від 21.09.2017 № 1594, від 21.09.2017 № 1595, від 22.09.2017 №1621, від 03.10.2017 № 1720, від 17.10.2017 № 1822, від 25.10.2017 № 1898, від 25.10.2017 №1899, від 27.10.2017 № 1928, від 02.11.2017 № 2010; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 261 про оплату ТОВ «СЕНСІС ЛТД» вартості цукру-піску та мішку згідно рахунку № 20/09-6 від 20.09.17 у розмірі 299 200,00 грн.; платіжним дорученням від 21 вересня 2017 року № 265 про оплату ТОВ «СЕНСІС ЛТД» вартості цукру-піску та мішку згідно рахунку № 21/09-2 від 21.09.17 у розмірі 297 000,00 грн; платіжним дорученням від 3 жовтня 2017 року № 285 про оплату ТОВ «СЕНСІС ЛТД» вартості цукру-піску та мішку згідно рахунку № 03/10-2 від 03.10.17 у розмірі 262 900,00 грн; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 310 про оплату ТОВ «СЕНСІС ЛТД» вартості цукру-піску та мішку згідно рахунку № 09/10-3 від 09.10.17 у розмірі 1 254 000,00 грн; податковими накладними від 20 вересня 2017 року № 80, від 21.09.2017 № 98, від 03.10.2017 №8, від 09.10.2017 №42; пропусками на вивіз товару від 22 вересня 2017 року № 1263, від 20 вересня 2017 № 1205, від 17 жовтня 2017 року № 1317, від 22 вересня 2017 року № 1243, від 25 жовтня 2017 року № 1425, від 25 жовтня 2017 року № 1424, від 27 жовтня 2017 року № 1437, від 3 жовтня 2017 року № 1302, від 2 листопада 2017 року № 1496, виданих ТОВ «СЕНСІС ЛТД» через Басистого, Касьяна, Хвесеня, Бугай, Кирей, Каламбет, Скиби, Деркача, Дубовика; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, а також посвідченнями водіїв зі свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів за 2017 рік б/н (9 штук); довідками-зведеннями за вересень листопад 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.2 а.с 9- 66).

13 вересня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Комплектцентр» (покупець) укладено договір № 212. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

13 вересня 2017 року, 26 вересня 2017 року, 28 вересня 2017 року, 4 жовтня 2017 року, 6 жовтня 2017 року, 9 жовтня 2017 року, 10 жовтня 2017 року, 17 жовтня 2017 року, 25 жовтня 2017 року, 27 жовтня 2017 року, ТОВ «Комплектцентр» видано ОСОБА_47 довіреності № 67, № 3, № 4, № 6, № 9, № 10, № 11, №12, № 15, № 18, № 5 якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор, цукор-пісок та мішки.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком на оплату товару від 13 вересня 2017 року № 212, від 26.09.2017 №221, від 28.09.2017 № 222, від 28.09.2017 № 222/1, від 04.10.2017 №243, від 06.10.2017 №246, від 09.10.2017 №252, від 10.10.2017 №254, від 10.10.17 № 255, від 12.10.2017 №256, від 25.10.2017 №274, від 27.10.2017 №284; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року №8 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №212 від 13.09.17 у розмірі 633 600,00 грн.; платіжним дорученням від 26 вересня 2017 року №14 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №221 від 26.09.17 у розмірі 283 800,00 грн.; платіжним дорученням від 28 вересня 2017 року № 15 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку № 222 від 28.09.17 у розмірі 275 000,00 грн.; платіжним дорученням від 28 вересня 2017 року № 16 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №222/1 від 28.09.17 у розмірі 275 000,00 грн; платіжним дорученням від 29 вересня 2017 року №17 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №222/1 від 28.09.17 у розмірі 137 500,00 грн; платіжним дорученням від 4 жовтня 2017 року № 20 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №243 від 04.10.2017 у розмірі 257 400,00 грн; платіжним дорученням від 6 жовтня 2017 року №26 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №246 від 06.10.2017 у розмірі 250 800,00 грн; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року №4 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку № 252 від 09.10.2017 у розмірі 249 700,00 грн; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року №1 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №254 від 10.10.2017 у розмірі 251 900,00 грн; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року №2 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №255 від 10.10.2017 у розмірі 255 200,00 грн; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року №7 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №256 від 12.10.2017 у розмірі 525 800,00 грн; платіжним дорученням від 25 жовтня 2017 року №19 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №274 від 25.10.2017 у розмірі 261 800,00 грн; платіжним дорученням від 27 жовтня 2017 року №22 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку № 284 від 27.10.2017 у розмірі 3 800,00 грн; платіжним дорученням від 27 жовтня 2017 року №21 про оплату ТОВ «Комплектцентр» вартості цукру-піску згідно рахунку №284 від 27.10.2017 у розмірі 258 000,00 грн; видатковими накладними від 13.09.2017 №1443, від 13.09.2017 №1444, від 13.09.2017 №1445, від 26.09.2017 №1669, від 28.09.2017 №1696, від 29.09.2017 №1701, від 30.09.2017 №1705, від 04.10.2017 №1731, від 06.10.2017 № 1738, від 09.10.2017 №1748, від 1010.2017 №1757, від 17.10.2017 № 1828, від 17.10.2017 №1829, від 25.10.2017 №1906, від 27.10.2017 №1936; податковими накладними від 13.09.2017 року №31, від 26.09.2017 №123, від 28.09.2017 №140, від 29.09.2017 №152, від 04.10.2017 №16, від 06.10.2017 №28, від 09.10.2017 № 38, від 10.10.2017 №44, від 12.10.2017 № 61, від 25.10.2017 № 100, 27.10.2017 №110; пропусками на вивіз товару від 30 вересня 2017 року № 1289, від 29 вересня 2017 № 1285, від 28 вересня 2017 року № 1280, від 13 вересня 2017 року № 1123, від 13 вересня 2017 року № 1124, від 26 вересня 2017 року №1259, від 13 вересня 2019 року №1125, від 17 жовтня 2017 року №1328, від 10 жовтня 2017 року №1329, від 25 жовтня 2017 року № 1428, від 18 жовтня 2017 року № 1379,від 27 жовтня 2017 року № 1443, від 6 жовтня 2017 року № 1314, від 4 жовтня 2017 року № 1310, від 10 жовтня 2017 року №1330, від 9 жовтня 2017 року №1321, виданих ТОВ «Комплектцентр» через Яценка, Журавля, Бігдана, Буката, Нечитайла, Борисенка, Олійника, Величка, Кислинського, Боровика; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 13.09.2017 № 14, від 13.09.2017 №15, від 13.09.2017 № 16, від 26.09.2017 №20, від 28.09.2017 № 22, від 28.09.2017 № 21, від 29.09.2017 №23, від 04.10.2017 № 24, від 06.10.2017 № 25, від 09.10.2017 № 26, від 1010.2017 №28, від 10.10.2017 № 28/1, від 17.102017 № 29, від 1710.2017 № 30, від 25.10.2017 № 32; довідками-зведеннями за вересень-жовтень 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.2 а.с. 67 - 164).

25 жовтня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БРЕСТОЛІЯ» (покупець) укладено договір №25/10-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

25 жовтня 2017 року, 31 жовтня 2017 року, 16 листопада 2017 року, ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» видано директору Шевченку Володимиру Вікторовичу довіреності № 2510-3, № 31/10-1, № 16/11-1 якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 25 жовтня 2017 року № 25/10-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» цукру білого та мішка вартістю 218 166,67 грн., з ПДВ 261 800,00 грн.; рахунком-фактурою від 30 жовтня 2017 року № 30/10-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» цукру білого та мішка вартістю 427 166,67 грн., з ПДВ 512 600,00 грн.; рахунком-фактурою від 6 листопада 2017 року № 06/11-06 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» цукру білого та мішка вартістю 1 054 166,67 грн., з ПДВ 1265000,00 грн.; рахунком-фактурою від 16 листопада 2017 року № 16/11-03 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» цукру білого та мішка вартістю 1 026 666,67 грн., з ПДВ 1 232 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 16 листопада 2017 року № 16/11-4 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» цукру білого та мішка вартістю 1 026 666,67 грн., з ПДВ 1 232 000,00 грн.; видатковими накладними від 26.10.2017 № 1914,від 31.10.2017 № 1968, від 01.11.2017 № 1984, від 07.11.2017 № 2062, від 07.11.2017 № 2063, від 07.11.2017 № 2066, від 07.11.2017 № 2074, від 08.112017 №2085, від 17.11.2017 № 2184, від 17.11.2017 № 2185, від 17.11.2017 № 2186, від 17.11.2017 № 2194, від 17.11.2017 № 2195, від 17.11.2017 № 2201, від 18.11.2017 № 2202, від 18.11.2017 № 2203, від 2011.2017 № 2215, від 20.11.2017 № 2219; платіжним дорученням від 25 жовтня 2017 року № 27 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 25/10-03 25.10.2017 у розмірі 261 800,00 грн.; платіжним дорученням від 30 жовтня 2017 року № 40 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 30/10-032 30.10.2017 у розмірі 512 600,00 грн; платіжним дорученням від 6 листопада 2017 року № 88 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 06/11-06.11.2017 у розмірі 561 500,00 грн.; платіжним дорученням від 6 листопада 2017 року № 87 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 06/11-06.11.2017 у розмірі 600 000,00 грн.; платіжним дорученням від 6 листопада 2017 року № 89 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 06/11-06.11.2017 у розмірі 103 500,00 грн.; платіжним дорученням від 16 листопада 2017 року № 134 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 16/11-03 від 16.11.2017 у розмірі 632 000,00 грн.; платіжним дорученням від 16 листопада 2017 року № 133 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 16/11-03 від 16.11.2017 у розмірі 600 000,00 грн; платіжним дорученням від 16 листопада 2017 року № 138 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 16/11-4 від 16.11.2017 у розмірі 750 000,00 грн; платіжним дорученням від 16 листопада 2017 року № 139 про оплату ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 16/11-4 від 16.11.2017 у розмірі 482 000,00 грн; податковими накладними від 25.10.2017 року № 96, від 30.10.2017 № 127, від 06.11. 2017 № 39, від 16.11.2017 № 96; пропусками на вивіз товару від 26 жовтня 2017 року № 1432, від 31 жовтня 2017 № 1465, від 7 листопада 2017 року № 1540, від 1 листопада 2017 року № 1475, від 7 листопада 2017 року № 1544, від 7 листопада 2017 року № 1541, від 9 листопада 2019 року № 1550, від 8 листопада 2017 року № 1552, від 17 листопада 2017 року № 1619, від 17 листопада 2017 року № 1618, від 17 листопада 2017 року № 1625,від 17 листопада 2017 року № 1620, від 17 листопада 2017 року № 1631, від 17 листопада 2017 року № 1626, від 18 листопада 2017 року № 1632, від 18 листопада 2017 року № 1633,від 20 листопада 2017 року № 1644, від 20 листопада 2017 року № 1641 виданих ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» через Франчука, Шпака, Синегина, Юрьєва, Ремеза, Овчаренка, Желябовського, Древицького; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 25.10.2017 № 1, від 31.10.2017 № 1, від 01.11.2017 № 1, від 07.11.2017 № 1, від 07.11.2017 № 2, від 07.11.2017 № 1, від 07.11.2017 №1, від 07.11.2017 № 1, від 16.11.2017 №3; довідками-зведеннями за вересень-жовтень 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.2 ас.с 165- 241).

18 жовтня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» (покупець) укладено договір № 18/10-2 За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

18 жовтня 2017 року, 17 листопада 2017 року, 23 листопада 2017 року, 27 грудня 2017 року, 15 січня 2018 року, 16 січня 2018 року ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» видано директору Савченко Олені Анатоліївні довіреності № 33, № 45, № 51, № 90, 9, № 11, № 17 якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор.

Виконання умов договору підтверджується: інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 19.10.2017 № 1,від 21.11.2017 № 1, від 21.112017 № 2, від 23.11.2017 № 1, від 28.12.2017 № 1, від 29.12.2017 № 1, від 15.01.2018 № 1, від 16.01.2018 № 1, від 17.01.2018 № 1. Від 17.01.2018 № 2, від 17.01.2018 № 3, від 18.01.2018 № 1, від 23.01.2018 № 1, від 24.01.2018 № 1; рахунком-фактурою від 18 жовтня 2017 року № 18/10-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру- піску та мішка вартістю 1 145 833,33 грн., з ПДВ 1 375 000,00 грн; рахунком-фактурою від 30 жовтня 2017 року № 17/11-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 2 071 666,67 грн., з ПДВ 2 486 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 23 листопада 2017 року № 23/11-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 57 000,00 грн., з ПДВ 68 400,00 грн.; рахунком-фактурою від 27 грудня 2017 року № 27/12-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 1 026 666,67 грн., з ПДВ 1 232 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 15 січня 2018 року № 15/01-8 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 2 071 666,67 грн., з ПДВ 2 486 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 16 січня 2018 року № 165/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру-піску та мішка вартістю 1 040 416,67 грн., з ПДВ 1 248 500,00 грн.; рахунком-фактурою від 22 січня 2018 року № 22/01-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 77 333,33 грн., з ПДВ 92 800,00 грн.; видатковими накладними від 19.10.2017 № 1852, від 19.10.2017 № 1853, від 19.10.2017 № 1854, від 19.10.2017 № 1855, від 19.10.2017 № 1856, від 21.11.2017 № 2232, від 21.11.2017 № 2233, від 21.11.2017 № 2234, від 21.11.2017 № 2235, від 21.11.2017 № 2236, від 22.11.2017 № 2237, від 22.11.2017 № 2238, від 22.11.2017 № 2239, від 22.11.2017 № 2243, від 24.11.2017 № 2257, від 24.11.2017 № 2258, від 28.12.2017 № 2370, від 28.12.2017 № 2369, від 28.12.2017 № 2371, від 29.12.2017 № 2374, від 29.12.2017 № 2375, від 16.01.2018 № 69, від 16.01.2018 № 70, від 16.1.2018 № 71, від 16.01.2018 № 71, від 16.01.2018 № 72, від 1601.2018 № 73, від 16.01.2018 № 77, від 17.01.2018 № 93, від 17.01.2018 № 94, від 17.01.2018 № 95, від 17.01.2018 № 96, від 17.01.2018 № 97, від 19.01.2018 № 109, від 19.01.2018 № 108, від 22.01.2018 № 116, від 25.01.2018 № 143, від 25.01.2018 № 155, від 25.01.2018 № 156; платіжним дорученням від 22 січня 2018 року № 444 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 22/01-2 22.01.2018 у розмірі 92 800,00 грн; платіжним дорученням від 16 січня 2018 року № 415 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 16/01-3 16.01.2018 у розмірі 1 248 500,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 411 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 15/01-8 15.01.2018 у розмірі 1 243 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 410 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 15/01-8 15.01.2018 у розмірі 1 243 000,00 грн.; платіжним дорученням від 27 грудня 2017 року № 329 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру-піску згідно рахунку № 27/12-2 15.12.2017 у розмірі 1 232 000,00 грн.; платіжним дорученням від 23 листопада 2017 року № 128 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 23/11-2 23.11.2017 у розмірі 68 400,00 грн.; платіжним дорученням від 17 листопада 2017 року № 114 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 17/11-1 17.11.2017 у розмірі 2 486 0000,00 грн.; платіжним дорученням від 18 жовтня 2017 року № 64 про оплату ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 18/10-2 18.10.2017 у розмірі 1 375 000,00 грн.; податковими накладними від 22.01.2018 № 77, від 18.10.2017 № 78, від 17.11.2017 № 102, від 23.112017 № 125, від 27.12.2017 № 67, від 15.01.2018 № 53, від 16.01.2018 № 64; пропусками на вивіз товару від 19 жовтня 2017 року № 1396, від 19 жовтня 2017 № 1397, від 19 жовтня 2017 року № 1398, від 19 жовтня 2017 року № 1399, від 19 жовтня 2017 року № 1400, від 21 листопада 2017 року № 1654, від 22 листопада 2017 року № 1656, від 22 листопада 2017 року № 1657, від 22 листопада 2017 року № 1658, від 22 листопада 2017 року № 1659, від 22 листопада 2017 року № 1660, від 22 листопада 2017 року № 1661, від 22 листопада 2017 року № 1663, від 24 листопада 2017 року № 1675, від 28 грудня 2017 року № 1725, від 28 грудня 2017 оку № 1734, від 28 грудня 2017 року № 1736, від 29 грудня 2017 року № 1738, від 29 грудня 2017 року № 1739, від 16 січня 2018 року № 52, № 53, від 17 січня 2018 року № 55, № 56, № 59, № 71, № 72, № 72, № 73, № 74, від 22 січня 2018 року № 87, № 86, № 93, від 25 січня 2018 року № 116, від 26 січня 2018 року № 125, виданих ТОВ «ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ» через Надежда, Корохода, Ілієва, Крижаноського, Мизнікова, Корчебного, Рибальченка, Арапа, Уржумцева, Мазура, Кащей, Гузькевича, Дудниченка, Середа, Жак, Чернова, Шабатури, Петрусевича, Копилова, Сорочана, Цоя, Лукащука, Белинського, Небоги, Шелара, Москвичова, Бурби, Іоржева, Фролова, Блоскова, Мируцького; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 25.10.2017 № 1, від 31.10.2017 № 1, від 01.11.2017 № 1, від 07.11.2017 № 1, від 07.11.2017 № 2, від 07.11.2017 № 1, від 07.11.2017 №1, від 07.11.2017 № 1, від 16.11.2017 № 3; довідками-зведеннями за вересень-грудень 2017 року, січень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.2 а.с 242 -249, т.3 а.с. 1-111).

9 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БАЛТІК ЛЕНД» (покупець) укладено договір № 09/01-5 За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

9 січня 2018 року, 10 січня 2018 року, 11 січня 2018 року ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» видано директору Скачку Віталію Миколайовичу довіреності №0901, №1001, №1101 якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 9 січня 2018 року № 09/01-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» цукру білого та мішка вартістю 616 000,00 грн., з ПДВ 739 200,00 грн.; рахунком-фактурою від 10 січня 2018 року № 10/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» цукру білого та мішка вартістю 616 000,00 грн., з ПДВ 739 200,00 грн.; рахунком-фактурою від 11 січня 2018 року № 11/01-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» цукру білого та мішка вартістю 825 000,00 грн., з ПДВ 990 000,00 грн.; видатковими накладними та накладними від 12.01.2018 № 42, № 43, № 44, № 45, від 15.01.2018 № 56, № 57, від 11.01.2018 № 24, № 25, від 15.01.2018 № 61, № 62, від 02.02.2018 № 210, від 09.02.2018 № 260; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 11 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-5 09.01.2018 у розмірі 220 240,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 12 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-5 09.01.2018 у розмірі 275 300,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 13 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-5 09.01.2018 у розмірі 231 252,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 14 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-5 09.01.2018 у розмірі 12 408,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 15 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 22 024,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 17 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 132 144,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 16 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 220 240,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 18 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 176 192,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 21 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 12 408,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 19 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 176 192,00 грн.; платіжним дорученням від 11 січня 2018 року № 23 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 11/01-5 11.01.2018 у розмірі 275 300,00 грн.; платіжним дорученням від 11 січня 2018 року № 24 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 11/01-5 11.01.2018 у розмірі 178 319,44 грн.; платіжним дорученням від 12 січня 2018 року № 25 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 11/01-5 11.01.2018 у розмірі 210 178,00 грн.; платіжним дорученням від 12 січня 2018 року № 26 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 11/01-5 11.01.2018 у розмірі 276 550,00 грн.; платіжним дорученням від 12 січня 2018 року № 27 про оплату ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» вартості цукру згідно рахунку № 11/01-5 11.01.2018 у розмірі 49 652,56 грн.; податковими накладними від 09.01.2018 № 9, від 10.01.2018 № 18, від 11.01.2018 № 33, від 12.01.2018 № 38; пропусками на вивіз товару від 12.01.2018 № 9, від 10.01.2018 № 18, від 11.1.2018 № 33, від 12.01.2018 № 38, виданих ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» через Липовенка, Гуляка, Клименка, Вовкодава, Ермилко; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 11.01.2018 №, № 4, від 15.01.2018 № 6, від 11.01.2018 № 1, від 15.01.2018 № 7, від 01.02.2018 № 1, від 09.02.2018 № 1; довідками-зведеннями за січень-лютий 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.3 а.с. 112-160).

5 липня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» (покупець) укладено договір № 05/07-8. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

12 січня 2018 року, 15 січня 2018 року, 30 січня 2018 року, 1 лютого 2018 року, 25 квітня 2018 року, від 5 квітня 2018 оку, від 6 квітня 2018 року, 12 квітня 2018 року, 18 квітня 2018 року, 24 квітня 2018 року ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» видано ОСОБА_48 довіреності №2, № 6, № 30, №1, № 25к, №05/2к, №05к, №06к, №12к, №18к, №24к, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор та мішок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 12 січня 2018 року № 12/01-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 412 500,00 грн., з ПДВ 495 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 15 січня 2018 року № 15/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 262 500,00 грн., з ПДВ 315 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 31 січня 2018 року № 31/01-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 328 666,00 грн., з ПДВ 394 400,00 грн.; рахунком-фактурою від 5 квітня 2018 року № 05/04-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 199 833,33 грн., з ПДВ 239 800,00 грн.; рахунком-фактурою від 5 квітня 2018 року № 05/04-4 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 399 666,67 грн., з ПДВ 479 600,00 грн.; рахунком-фактурою від 5 квітня 2018 року № 05/04-7 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 397 833,33 грн., з ПДВ 477 400,00 грн.; рахунком-фактурою від 12 квітня 2018 року № 12/04-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 592 900,00 грн., з ПДВ 711 480,00 грн.; рахунком-фактурою від 12 квітня 2018 року № 18/04-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 577 500,00 грн., з ПДВ 693 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 23 квітня 2018 року № 23/04-5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 189 750,00 грн., з ПДВ 227 700,00 грн.; рахунком-фактурою від 25 квітня 2018 року № 25/04-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 188 833,33 грн., з ПДВ 226 600,00 грн.; накладними від 15.01.2018 № 59, № 60, від 17.01.2018 № 100, від 30.01.2018 № 183, від 01.02.2018 № 203, № 204, від 06.04.2018 № 697, № 698, № 707, № 708, від 10.04.2018 № 716, від 13.04.2018 № 716, № 751, № 758, від 19.04.2018 № 786, № 787, № 788, від 25.4.2018 № 851, від 04.05.2018 № 968; платіжним дорученням від 12 січня 2018 року № 424 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 12/01-1 12.01.2018 у розмірі 247 500,00 грн.; платіжним дорученням від 12 січня 2018 року № 426 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 15/01-3 15.01.2018 у розмірі 315 000,00 грн.; платіжним дорученням від 31 січня 2018 року № 436 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 31/01-2 31.01.2018 у розмірі 394 400,00 грн.; платіжним дорученням від 5 квітня 2018 року № 477 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 05/04-3 05.04.2018 у розмірі 239 800,00 грн.; платіжним дорученням від 5 квітня 2018 року № 479 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 05/04-4 05.04.2018 у розмірі 229 600,00 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 року №481 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 05/04-7 05.04.2018 у розмірі 238 700, 00 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 року №480 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 05/04-7 05.04.2018 у розмірі 238 700, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 квітня 2018 року №484 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку №12/04-2 12.04.2018 у розмірі 474 320, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 квітня 2018 року №483 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку №12/04-2 12.04.2018 у розмірі 237 160, 00 грн.; платіжним дорученням від 18 квітня 2018 року №485 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку №18/04-1 18.04.2018 у розмірі 462 000,00 грн.; платіжним дорученням від 18 квітня 2018 року № 486 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку №18/04-1 18.04.2018 у розмірі 231 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 23 квітня 2018 року № 488 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку №23/04-5 23.04.2018 у розмірі 227 700, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 квітня 2018 року № 489 про оплату ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку №25/04-2 23.04.2018 у розмірі 226 600, 00 грн.; пропусками на вивіз товару від 15.01.2018 № 44, № 45, від 17.01.2018 № 78, від 30.01.2018 № 147, від 01.02.2018 № 165, № 166, від 06.04.2018 № 503, № 504, № 506, №507, від 10.04.2018 № 512, від 13.04.2018 № 535, № 536, № 539, від 19.04.2018 № 560, № 561, № 562, від 25.04.2018 № 607, від 05.05.2018 № 691, виданих ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» через Ганченка, Волинського, Каприора, Харчука, Захарченка, Бермаса, Кармазіна, Кулачка, Панькова, Малинського, Харчука, Латишева, Сагайдака, Вичева, Дергачова, Солдатова, Дурдука; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: м. Тальне Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 15.012018 № 1, №2, від 16.01.2018 № 1, від 01.02.2018 № 2, від 05.04.2018 № 1, № 2, від 06.04.2018 № 3, №4, №5, від 12.4.2018 № 1, №1, від 13.04.2018 № 1, від 19.04.2018 № 1, № 2, №3, від 24.04.2018 № 1, від 04.05.2018 № 1; довідками-зведеннями за січень, лютий, квітень, травень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.3 а.с. 161 - 248, т.4 а.с. 1-5) .

3 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» (покупець) укладено договір № 03/01-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

9 січня 2018 року, 12 січня 2018 року ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» видано директору Жигулівській Соломії Ярославівні довіреності №5, №8, якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок та мішок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 9 січня 2018 року № 9/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» цукру білого та мішка вартістю 41 066 667,00 грн., з ПДВ 492 800,00 грн.; рахунком-фактурою від 12січня 2018 року № 12/01-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» цукру білого та мішка вартістю 618 750,00 грн., з ПДВ 742 500,00 грн.; видатковими накладними та накладними від 10.01.2018 № 9, від 12.01.2018 № 36, від 16.01.2018 № 67, від 24.01.2018 № 127, від 2901.2017 № 169; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 215 про оплату ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-3 09.01.2018 у розмірі 246 400,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 234 про оплату ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» вартості цукру згідно рахунку № 12/01-1 12.01.2018 у розмірі 742 500,00 грн.; податковими накладними від 09.01.2018 № 14, від 12.012018 № 41; пропусками на вивіз товару від 10.01.2018 № 6, від 12.01.2018 № 27, від 16.01.2018 № 50, від 24.01.2018 № 102, від 2901.2018 № 136, виданих ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» через Синенького, Митрофанова, Кравченка, Клокара, Писарева; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: Корсунь-Шевченківський район, с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 15.012018 № 1, №2, від 16.01.2018 № 1, від 01.02.2018 № 2, від 05.04.2018 № 1, № 2, від 06.04.2018 № 3, №4, №5, від 12.4.2018 № 1, №1, від 13.04.2018 № 1, від 19.04.2018 № 1, № 2, №3, від 24.04.2018 № 1, від 04.05.2018 № 1; довідками-зведеннями за січень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.1 а.с. 6-32).

9 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАГЕРТА ЛТД» (покупець) укладено договір № 09/01-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

9 січня 2018 року, 10 січня 2018 року, 11 січня 2018 року, 23 січня 2018 року, від 22 січня 2018 року ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» видано ОСОБА_49 довіреності № 0901-1, № 1001-1, №1101-1, № 2301/1, № 2201/1, якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 9 січня 2018 року № 09/01-18 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 1 026 666,67 грн., з ПДВ 1232000,00 грн.; рахунком-фактурою від 10 січня 2018 року № 10/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 1 026 666,67 грн., з ПДВ 1 232 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 11 січня 2018 року № 11/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» цукру білого та мішка вартістю 1 875 000,00 грн., з ПДВ 2 250 000,00 грн.; видатковими накладними та накладними від 10.01.2018 № 13, №14, від 11.01.2018 № 29, №30, від 11.012018 № 29, №30, від 12.01.2018 № 40, №41, від 16.01.2018 № 74, № 75, № 78, № 84, від 17.01.2018 № 91, від 92, № 106, від 26.01.2018 №; 151, від 31.01.2018 № 190, від 01.02.2018 № 200, №202, від 02.02.2018 № 211, від 08.02.2018 № 252, від 14.02.2018 № 300, від 22.02.2018 № 380; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 94 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-18 09.01.2018 у розмірі 380 000,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 2 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-18 09.01.2018 у розмірі 370 000,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 3 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-18 09.01.2018 у розмірі 240 000,00 грн.; платіжним дорученням від 9 січня 2018 року № 95 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 09/01-18 09.01.2018 у розмірі 242 000,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 8 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 410 000,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 9 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 400 000,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 7 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 422 000,00 грн.; платіжним дорученням від 11 січня 2018 року № 10 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-3 10.01.2018 у розмірі 227 200,00 грн.; платіжним дорученням від 11 січня 2018 року № 2 про оплату ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» вартості цукру згідно рахунку № 11/01-3 11.01.2018 у розмірі 450 369,80 грн.; податковими накладними від 10.01.2018 № 13, від 10.01.2018 № 24, від 11.01.2018 № 31; пропусками на вивіз товару від 11.01.2018 № 8, від 10.01.2018 № 9, від 12.01.2018 № 22, № 23, № 31, від 16.01.2018 № 57, № 58, 65, від 17.01.2018 № 70, № 84, від 26.01.2018 № 121, від 31.01.2018 № 153, від 01.02.2018 № 162, від 02.02.2018 № 164, № 171, від 08.02.2018 № 203, від 15.02.2018 № 244, від 23.02.2018 № 299, виданих ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» через Ларюка, Білоіваненка, Сороки, Подзигуна, Мішукова, Кручка, «Андрушкова», Бондаренка, Головацького, Карапчука, Свіріденка, Вирвихвіст, Налапко, Радька, Копцева, Бабинця; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 10.01.2018 №1, № 3, № 2, № 4, №7, № 8, № 5, 36, № 9, від 11.01.2018 № 10, №12, №13, від 01.02.2018 №18, від 11.01.2018 № 14, від 3101.2018 № 16, від 05.02.2018 №19, від 14.02.2018 № 20, від 22.02.2018 № 21; довідками-зведеннями за січень-лютий 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.4 а.с. 33 - 121).

10 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІНВАС» (покупець) укладено договір № 10/01-6. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

10 січня 2018 року ТОВ «ТІНВАС» видано директору Бондарю Віктору Івановичу довіреність № 1001-1, якою уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукру-піску та мішка.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 10 січня 2018 року № 10/01-6 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ТІНВАС» цукру білого та мішка вартістю 1 031 250,00 грн., з ПДВ 1 237 500,00 грн.; рахунком-фактурою від 10 січня 2018 року № 10/01-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ТІНВАС» цукру білого та мішка вартістю 1 026 666,67 грн., з ПДВ 1 232 000,00 грн.; накладними та накладними від 11.01.2018 № 21, № 27, від 15.01.2018 № 52, № 51, від 16.01.2018 № 68; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 5 про оплату ТОВ «ТІНВАС» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-6 у розмірі 590 684,00 грн.; платіжним дорученням від 10 січня 2018 року № 4 про оплату ТОВ «ТІНВАС» вартості цукру згідно рахунку № 10/01-6 у розмірі 646 816,00 грн.; податковою накладною від 10.01.2018 № 26; пропусками на вивіз товару від 11.01.2018 № 15, № 20, від 15.01.2018 № 39, № 38, від 16.01.2018 № 51, виданих ТОВ «ТІНВАС» через Зеленского, Парвана, Ніколаєва, Сащука; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 11.01.2018 № 2, від 15.01.2018 № 3, № 5; довідками-зведеннями за січень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т. 4 а.с. 122- 141).

15 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спалар» (покупець) укладено договір № 15/01. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

17 січня 2018 року, 22 січня 2018 року, 23 січня 2018 року, 24 січня 2018 року, 25 січня 2018 року, 25 січня 2018 року, 29 січня 2018 року, 30 січня 2018 року, 31 січня 2018 року , 1 лютого 2018 року, 2 лютого 2018 року, 5 лютого 2018 року, 6 лютого 2018 року, 7 лютого 2018 року, 12 лютого 2018 року, 14 лютого 2018 року, 21 лютого 2018 року, 12 березня 2018 роук13 березня 2018 року, 14 березня 2018 року, 15 березня 2018 року, 20 березня 2018 року, 21 березня 2018 року, 26 березня 2018 року, 28 березня 2018 року, 29 березня 2018 року ТОВ «Спалар видано водіям ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Мокану ОІ., ОСОБА_61 , директору ОСОБА_62 № 17/1, № 17/2, 22/1, № 23/1, №24/2, № 25/3, № 24/2, № 25/2, № 24/3, № 29/02, № 30/1, № 30/3, № 31/3, № 31/1, № 31/2, № , №2/2, № 2/3, № 2/4, 3 2/5, № 5/2, № 5/1, № 6/2, № 6/4, № 6/3, № 7/1, 3 6/5, № 6/1, № 2/13, № 2/14, № 3/16, № 3/15, № 3/14, №21/2, № 1203-2, № 13, № 14, № 15, № 20, № 21, 3 26, № 28, № 29, якими уповноважило останніх отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукру-піску та мішка.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком на оплату від 15 січня 2018 року № 5 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру білого та мішка вартістю 6 120 000,00 грн., з ПДВ 7 344 000,00 грн.; рахунком на оплату від 23 січня 2018 року № 10 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру-піску та мішка вартістю 1 933 33,33 грн., з ПДВ 2 320 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 12 березня 2018 року № 12/03-03 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру білого та мішка вартістю 956 250.00 грн., з ПДВ 1 147 500, 00 грн.; рахунком на оплату від 13 березня 2018 року № 77 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру-піску та мішка вартістю 942 187,50 грн., з ПДВ 1 130 625,00 грн.; рахунком на оплату від 20 березня 2018 року № 82 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру-піску та мішка вартістю 888 000 грн., з ПДВ 1 065 600,00 грн.; рахунком на оплату від 26 березня 2018 року № 85 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру-піску та мішка вартістю 405166,67 грн., з ПДВ 486 200,00 грн.; рахунком на оплату від 28 березня 2018 року №106 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Спалар» цукру білого та мішка вартістю 403 700,00 грн., з ПДВ 484 440,00 грн.; видатковими накладними від 170.01.2018 № 104, № 105, від 22.01.2018 № 121, від 23.01.2018 № 124, від 24.01.2018 № 134, від 26.01.2018 № 152, № 153, № 154, № 164, від 29.01.2018 № 168, від 30.01.2018 № 184, № 185, від 31.01.2018 № 186, № 191, № 192, від 01.02.2018 № 196, № 197, № 201, від 02.02.2018 № 213, № 216, від 05.02.2018 № 224, від 06.02.2018 № 226, № 232, № 233, № 234, від 07.02.2018 № 242, № 243, № 241, № 240, від 13.02.2018 № 278, від 14.02.2018 № 294, № 302, від 15.02.2018 № 303, № 307, від 22.02.2018 № 379, від 13.03.2018 № 466, № 467, № 468, № 469, від 14.03.2018 № 495, від 13.03.20178 № 477, № 478, від 14.3.2018 № 487, № 4888, від 15.03.2018 № 512, від 21.03.2018 № 551, № 549, № 550, № 555, від 23.03.2018 № 570, від 26.03.2018 № 585, від 29.03.2018 № 628, № 629, № 632; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 14 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 650 500,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 13 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 500 500,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 15 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 400 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 16 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 449 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 17 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 620 250,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 18 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 530 500,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 20 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 635 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 21 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 590 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 19 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 680 250,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 24про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 594 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 22 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 600 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 23про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 5 від 15.01.2018 у розмірі 500 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 28 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 10 від 23.01.2018 у розмірі 550 500,00 грн.; платіжним дорученням від 23 січня 2018 року № 27 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 10 від 23.01.2018 у розмірі 650 500,00 грн.; платіжним дорученням від 23 січня 2018 року № 30 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку №10 від 23.01.2018 у розмірі 559 000,00 грн.; платіжним дорученням від 23 січня 2018 року №29 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 10 від 23.01.2018 у розмірі 560 000,00 грн.; платіжним дорученням від 12 березня 2018 року № 63 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 12/03-03 від 12.03.2018 у розмірі 602 000,00 грн.; платіжним дорученням від 12 березня 2018 року №62 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 12/03-03 від 12.03.2018 у розмірі 545 500,00 грн.; платіжним дорученням від 13 березня 2018 року № 70 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 77 від 13.03.2018 у розмірі 635 625,00 грн.; платіжним дорученням від 14 березня 2018 року № 86 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 77 від 13.03.2018 у розмірі 247 500,00 грн.; платіжним дорученням від 14 березня 2018 року № 87 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку №77 від 13.03.2018 у розмірі 247 500,00 грн.; платіжним дорученням від 20 березня 2018 року № 118 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 82 від 20.03.2018 у розмірі 375 000,00 грн.; платіжним дорученням від 20 березня 2018 року № 119 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 82 від 20.03.2018 у розмірі 345 000,00 грн.; платіжним дорученням від 20 березня 2018 року № 117 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 82 від 20.03.2018 у розмірі 345 600,00 грн.; платіжним дорученням від 20 березня 2018 року № 147 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 85 від 26.03.2018 у розмірі 486 200,00 грн.; платіжним дорученням від 28 березня 2018 року № 170 про оплату ТОВ «Спалар» вартості цукру згідно рахунку № 106 від 28.03.2018 у розмірі 484 440,00 грн.; пропусками на вивіз товару від 17.01.2018 №82, № 83, від 22.01.2018 № 96, від 23.01.2018 № 98, від 25.01.2018 № 109, від 2601.2018 № 122, № 123, № 124, № 131, від 29.01.2018 № 135, від 31.01.2018 № 148, № 149, від 01.02.2018 № 154,№ 155, , № 158, № 159, № 163, від 02.02.2018 № 175, від 05.02.2018 № 181, від 06.02.2018 № 183, 187, 188, від 07.022018 № 193, 194, 192 від 13.02.2018 №225, від 14.02.2018 № 238, від 15.02.2018 № 246, 247, 249, від 22.02.2018 № 298, від 13.03.2018 № 355, № 356,Ю від 15.03.2018 № 376, від 13.03.2018 362, від 14.03.2018 № 369, від 15.03.2018 № 370, № 385, від 22.03.2018 № 410, від 22.03.2018 № 410, від 21.03.2018 № 408, № 409, від 22.03.2018 № 414, від 23.03.2018 № 426, від 27.03.2018 № 433, від 29.03.2018 № 460, № 461, № 463, виданих на ім`я ТОВ «Спалар» через Загоревського, Панасенка, Чересленка, Островського, Теслі, Афанасьева, Мазуренка, Мальованого, Труфкаки, Білина, Артьоменка, Чопенка, Мунтяна, Гусельчука, Кривенка, Мадумарова, Петренка, Величко, Зученка, Культенка, Чересленка, Жулавського, Мищенка, Дудіна, Нікіфорова, Бовбалана, Селезньова, Радченка, Перепелиці, Мокана, Галушкина, Культенка, Андрющенка, Пільтяй, Донець, Пастуенка, Нєдєлкова, Середи, Ріжка, Лукацького, Вичева, Новокщонова, Бондарєва, Таранюка, Корниенка, Сушко, Волкова, Чернухи; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: м. Тальне, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 23.01.2018 № 1, від 16.01.2018 № 1, 25.01.2018 № 4, № 3, № 4, від 29.01.2018 № 4, від 30.01.2018 № 6, від 31.01.2018 № 7, від 01.02.2018 № 7, № 7, від 02.02.2018 №; 7, № 8, від 05.02.2018 № 8, від 06.02.2018 № 10, від 07.02.2018 № 8, від 06.02.2018 № 18, № 9, від 13.02.20178 № 1, від 14.02.2018 № 2, від 05.02.2018 № 8, від 22.02.2018 № 1, від 12.03.2018 № 1, від 14.03.2018 № 2, від 13.03.2018 № 1, від 14.03.2018 № 13, від 15.03.2018 № 3, від 20.03.2018 № 3, від 21.032018 № 4, від 23.03.2018 № 8, від 29.02.2018 № 4, від 28.03.2018 № 4; довідками-зведеннями за січень-березень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.4 а.с. 142-250, т.5 а.с. 1-75).

14 лютого 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АРКАНДО» (покупець) укладено договір № 14/02-1. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

15 лютого 2018 року, 16 лютого 2018 року, 5 березня 2018 року ТОВ «АРКАНДО» видано директору Кузьміну Володимиру Павловичу довіреності № 1502/1-18, № 1602/1-18, № 0503/1-18, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукру-піску та мішка.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 14 лютого 2018 року № 14/02-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АРКАНДО» цукру білого та мішка вартістю 1 045 000, 00 грн., з ПДВ 1 254 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 16 лютого 2018 року № 16/02-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АРКАНДО» цукру білого та мішка вартістю 1 045 000, 00 грн., з ПДВ 1 254 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 27 лютого 2018 року № 27/02-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «АРКАНДО» цукру білого та мішка вартістю 274 291, 67 грн., з ПДВ 329 150,00 грн.; видатковими накладними від 16.02.2018 № 314, № 315, від 19.02.2018 № 322, 323, 326, 333, 334, від 20.02.2018 № 335, № 336, № 343, № 346, від 21.02.2018 № 361, від 06.03.2018 443, від 12.03.2018 № 450, 451, від 15.02.2018 № 130, 131,, 129, 137, 143, 142, 144, 146, 145, від 16.02.2018 № 162, 166, 160, 164, 168, 163, 167, 161, 165, від 27.02.2018 № 303, 302, від 27.02.2018 № 301; податковими накладними від 15.02.2018 № 50, від 16.02.2018 № 53, від 27.02.2018 № 102; пропусками на вивіз товару від 16.02.2017 № 255, від 19.02.2018 № 261, 262, 267, від 20.02.2018 № 268, від 21.02.2018 № 272, 274, 285, від 06.03.2018 № 339, від 12.03.2018 № 345, 346, виданих на ТОВ «АРКАНДО» через Подлєвського, Бірюка, Підберезного, Моруженка, Паранчака, Чигирина, Древай, Білявського, Панасенка, Середа; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: вул.. Гросса, м. Тальне, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 15.02.2018 № 1, від 16.02.2018 № 2, 19.02.2018 № 3, 4, , 6, 5, від 20.02.2018 № 7, 8, від 05.03.2018 № 9, від 07.03.2018 № 10, № 11, а також посвідченнями водіїв та свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу; довідками-зведеннями за лютий-березень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.6 а.с 24-90).

22 лютого 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (покупець) укладено договір №22/02-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

22 лютого 2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» видано ОСОБА_63 довіреність № 2202/1, якою уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукру.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 22 лютого 2018 року № 22/02-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» цукру білого та мішка вартістю 408 500, 00 грн., з ПДВ 490 200,00 грн.; видатковими накладними від 22.02.2018 № 381, № 382, № 383; податковою накладною від 22.02.2018 № 83; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1695 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 40 200,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1704 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 40 200,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1697 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1698 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1699 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1700 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1696 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1701 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1702 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; платіжним дорученням від 22 лютого 2018 року № 1703 про оплату ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вартості цукру згідно рахунку № 22/02-03 від 22.02.18 у розмірі 50 000,00 грн.; пропусками на вивіз товару від 23.02.2018 № 300, від 22.02.2018 № 301, виданих на ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» через Кононенка та Бабинця; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 22.02.2018 №1; довідками-зведеннями за лютий 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т. 6 а.с. 91- 110).

27 лютого 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДОС» (покупець) укладено договір № 27/02-1. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

27 лютого 2018 року ТОВ «ПРОДОС» видано директору Осипову Олегу Володимировичу довіреність № 2702, якою уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукру-піску.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 27 лютого 2018 року № 27/02-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ПРОДОС» цукру білого та мішка вартістю 208 083,33 грн., з ПДВ 249 700,00 грн.; накладною від 03.03.2018 № 432; податковою накладною від 27.02.2018 № 104; платіжним дорученням від 27 лютого 2018 року № 111 про оплату ТОВ «ПРОДОС» вартості цукру згідно рахунку № 27/02-1 від 27.02.18 у розмірі 249 700,00 грн.; пропуском на вивіз товару від 05.03.2018 № 328, виданого на ТОВ «ПРОДОС» через Бірюка; інструкцією на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: вул. Гросса, 2, м. Тальне, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 02.03.2018 №1 ; довідками-зведеннями за березень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т. 6 а.с. 121 -124).

6 квітня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІС КОМПАНІ» (покупець) укладено договір № 06/04-2. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

16 травня 2018 року,6 квітня 2018 року, 26 квітня 2018 року, 15 травня 2018 року, 25 травня 2018, 29 травня 2018 року, 1 червня 2018 року, 4 червня 2018 року, 14 червня 2018 року ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» видано директору Редьку Максиму Валерійовичу довіреності № 16/05-1, 06-04/1-18, 26-04/1-18, 15-05/1-18, 15-05/3-18, 2505/1-18, 2905/1-18, 0106/1-18, 0106/2-18, 1406/1-18, 1406/2-18, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукру-білого та мішків.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 6 квітня 2018 року № 06/04-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 1 224 000,00 грн., з ПДВ 1 468 800,00 грн.; рахунком-фактурою від 26 квітня 2018 року № 26/04-4 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 515 000,00 грн., з ПДВ 618 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 8 травня 2018 року № 08/05-4 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 168 333,33 грн., з ПДВ 202 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 15 травня 2018 року № 15/05-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 782 750,00 грн., з ПДВ 939 300,00 грн.; рахунком-фактурою від 25 травня 2018 року № 25/05-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 1 425 083,33 грн., з ПДВ 1 710 100,00 грн.; рахунком-фактурою від 29 травня 2018 року № 29/05-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 862 500,33 грн., з ПДВ 1 035 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 1 червня 2018 року № 01/06-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 817 500,00 грн., з ПДВ 981 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 4 червня 2018 року № 04/06-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 920 83,33 грн., з ПДВ 1 105 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 4 червня 2018 року № 04/06-6 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 920 833,33 грн., з ПДВ 1 105 000,00 грн.; рахунком-фактурою від 7 червня 2018 року № 07/06-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» цукру білого та мішка вартістю 1 651 500,00 грн., з ПДВ 1 981 800,00 грн.; видатковими накладними та накладними від 10.04.2018 № 717, 11.04.2018 № 720, 721, 722, від 13.04.2018 № 752, 753, від 16.04.2018 № 73, від 02.05.2018 № 916, 918, 919, 917, від 17.05.2018 № 1163, від 21.05.2018 № 1201, 1202, від 23.05.2018 № 123, від 24.05.2018 № 1250, від 23.05.2018 № 1238, від 24.05.2018 № 1250, від 23.05.20178 № 1237, № 1236, від 21.05.2018 № 1203, від 22.05.2018 № 1226, від 30.05.2018 № 1319, від 05.06.2019 № 1360, 1361, від 0606.2017 № 1376, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, від 07.06.2018 № 1406, 1407, 1408, 1409, 1423, від 10.06.2018 № 1442, від 11.06.2018 № 1443, 1452, від 12.062018 № 1471, 1472, 1473, 1474, 1488, 1489,, 1490, від 13.06.2018 № 1509, 1510, від 14.06.2018 № 1532, 1533, 1541, 1542,1545, 1546, 1543, 1544, 1547, 1548, 1549, від 15.06.2018 № 1559, від 18.06.202018 № 1577, 1578, 1579, від 19.06.2018 № 1590 від 20.06.2018 № 1622; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 № 134 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 06/04-2 від 06.4.2018 у розмірі 5 600,00 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 № 129 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 06/04-2 від 06.4.2018 у розмірі 344 000,00 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 № 132 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 06/04-2 від 06.4.2018 у розмірі 63 212,60 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 № 131 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 06/04-2 від 06.4.2018 у розмірі 399 996,40 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 № 128 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 06/04-2 від 06.4.2018 у розмірі 326 000,00 грн.; платіжним дорученням від 6 квітня 2018 № 130 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 06/04-2 від 06.4.2018 у розмірі 329 991,00 грн.; платіжним дорученням від 26 квітня 2018 № 221 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 26/04-4 від 26.4.2018 у розмірі 300 00,00 грн.; платіжним дорученням від 26 квітня 2018 № 220 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 26/04-4 від 26.4.2018 у розмірі 318 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 травня 2018 № 85 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 08/05-4 від 08.05.2018 у розмірі 175 440,00 грн.; платіжним дорученням від 15 травня 2018 № 86 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 08/05-4 від 08.05.2018 у розмірі 26 560,00 грн.; платіжним дорученням від 16 травня 2018 № 290 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 15/05-2 від 15.05.2018 у розмірі 444 400,00 грн.; платіжним дорученням від 16 травня 2018 № 288 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 15/05-2 від 15.05.2018 у розмірі 494 900,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 112 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 146 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 113 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 152 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 115 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 149 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 114 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 149 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 337 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 167 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 336 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 429 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 339 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 31 000,00 грн.; платіжним дорученням від 25 травня 2018 № 338 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 479 000,00 грн.; платіжним дорученням від 29 травня 2018 № 340 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/05-1 від 25.05.2018 у розмірі 8 100,00 грн.; платіжним дорученням від 29 травня 2018 № 343 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 29/05-2 від 29.05.2018 у розмірі 515 000,00 грн.; платіжним дорученням від 29 травня 2018 № 342 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 29/05-2 від 29.05.2018 у розмірі 520 000,00 грн.; платіжним дорученням від 1 червня 2018 № 364 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 01/06-1 від 01.06.2018 у розмірі 350 000,00 грн.; платіжним дорученням від 1 червня 2018 № 363 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 01/06-1 від 01.06.2018 у розмірі 304 000,00 грн.; платіжним дорученням від 1 червня 2018 № 365 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 01/06-1 від 01.06.2018 у розмірі 327 000,00 грн.; платіжним дорученням від 4 червня 2018 № 368 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 04/06-1 від 04.06.2018 у розмірі 550 000,00 грн.; платіжним дорученням від 4 червня 2018 № 369 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 04/06-1 від 04.06.2018 у розмірі 555 000,00 грн.; платіжним дорученням від 5 червня 2018 № 381 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 04/06-6 від 04.06.2018 у розмірі 552 500,00 грн.; платіжним дорученням від 6 червня 2018 № 391 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 04/06-6 від 04.06.2018 у розмірі 552 500,00 грн.; платіжним дорученням від 8 червня 2018 № 399 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 07/06-1 від 07.06.2018 у розмірі 660 600,00 грн.; платіжним дорученням від 8 червня 2018 № 403 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 07/06-1 від 07.06.2018 у розмірі 660 600,00 грн.; платіжним дорученням від 12 червня 2018 № 414 про оплату ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» вартості цукру згідно рахунку № 07/06-1 від 07.06.2018 у розмірі 660 600,00 грн.; податковими накладними від 06.04.2018 № 49, від 26.04.2018 № 227, від 15.05.2018 № 110, від 16.05.2018 № 134, від 25.05.2018 № 208, від 29.05.2018 № 226, від 01.06.2018 № 6, від 04.06.2018 № 18, від 05.06.2018 № 38, від 06.06.2018 № 48, від 08.06.2018 № 100; пропусками на вивіз товару від 10.04.2018 № 513, від 11.04.2018 № 516, 517, від 13.04.20187 № 537, від 16.04.2018 № 543, від 02.05.2018 № 657, 658, 659, від 17.05.2018 № 824, від 21.05.2018 № 851, 876, від 22.05.2018 № 876, від 2305.2018 № 883, 884, від 05.06.2018 № 977, 978, від 0606.2018 № 992, 1006, від 08.06.2018 № 1007, 1017, 1018, 1029, від 11.06.2018 № 1045, 1053, від 12.06.2018 № 1070, від 13.06.2018 № 1071, 1098, від 14.6.2018 № 1099, 1124, 1125, від 15.06.2018 № 1134, 1123, від 18.06.2018 № 1152, 1153, від 19.06.2018 № 1165, від 01.06.2018 № 942, від 07.06.2018 № 1008, від 12.06.2018 № 1081, від 13.06.2018 № 1082, від 14.6.2018 № 1114, 1122,, 1126, від 18.06.2018 № 1154, від 20.06.2018 № 1193, виданого ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» через Самарського, Телегія, Білого, Моруженка, Гальченка, Петецького,Алексеєва, Кучера, Кірика, Малиновського, Кислинського, Середа, Понурка, Іванова, Артішука, Трайню, Павелко, Кузик, Мітрофанов, Марчука, Овчаренка, Долганова, Гнатюка, Назарчука, Темного, Бараха, Коробчука, Панасейка, Боровика, Гальченка, Трайно, Алексеєва, Скрипниченка, Яценка; інструкцією на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 10.04.2018 № 3, № 2, № 1, від 12.04.2018 № 4, від 16.04.2018 № 4, від 02.05.2018 № 5, № 6, № 7, від 15.05.2018 № 8, від 18.05.2018 № 1, від 21.05.2018 № 1, 1, від 22.05.2018 № 9, 10, від 23.05.2018 № 11, від 30.05.2018 № 12, від 04.06.2018 № 13, від 05.06.2018 № 15, 17, від 06.06.2018 № 17, від 05.06.2018 № 16, від 06.06.2018 № 19, 20, від 07.06.2018 № 21, від 08.06.2018 № 22, від 11.06.2018 № 23, 25, 26, 24 від 12.062018 № 27, 29, 28, від 14.06.2018 № 32, 33, від 13.06.2018 № 31, 30, від 14.06.2018 № 35, 34, 36, від 15.06.2018 № 38, 37, 40, 39, від 19.06.2018 № 41, а також посвідченнями водія та свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу; довідками-зведеннями за квітень, травень, червень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.6 а.с. 125-250, т.7 а.с. 1-51)

6 листопада 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (покупець) укладено договір № 06/11-6. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

06 січня 2018 року, 15 січня 2018 року, 26 січня 2018 року ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» видано ОСОБА_64 довіреності № 0601/1, № 15/01-1, № 26/01-1 якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок та мішки.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком на оплату товару від 15 січня 2018 року № 15/01-2; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 615 про оплату ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» вартості цукру-піску згідно рахунку № 15/01-2 від 15.01.18 у розмірі 742 500,00 грн.; видатковими накладними від 22 січня 2018р № 112, від 24.01.2018 № 133, від 26.01.2018 № 157; податковими накладними від 15.01.2018 року № 51; пропусками на вивіз товару від 26 січня 2018 року № 126, від 22 січня 2018 року № 90, від 24 січня 2018 року № 108 виданих на ім`я ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» через «Бражник», «Вьюніков», «Пічко»; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 22 січня 2018 року № 40, від 24 січня 2018 року № 41, від 24 січня 2018 року № 42; довідками-зведеннями за січень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.5 а.с 76- 93).

17 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабія-К» (покупець) укладено договір № 17/01-2. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

6 лютого 2018 року, 21 лютого 2018 року ТОВ «Фабія-К» видано директору Осиповій Ользі Володимирівни довіреності № 060218/1, № 210218/1 якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 17 січня 2018 року № 17/01-2/1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Фабія-К» цукру білого та мішка вартістю 651 666,67 грн., з ПДВ 782 000, 00 грн.; рахунком-фактурою від 22 січня 2018 року № 22/01-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Фабія-К» цукру білого та мішка вартістю 211 750, 00 грн., з ПДВ 257 100, 00 грн.; видатковими накладними від 12.02.18 № 268, від 13.02.18 № 277, від 19.02.18 № 330, від 19.02.18 № 331, від 21.02.20 № 359; платіжним дорученням від 17 січня 2018 року № 211 про оплату ТОВ «Фабія-К» вартості цукру-піску згідно рахунку № 17/01-2/1 17.01.2018 у розмірі 782 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 22 січня 2018 року № 227 про оплату ТОВ «Фабія-К» вартості цукру-піску згідно рахунку № 22/01-1 22.01.2018 у розмірі 254 100, 00 грн.; податковими накладними від 22.01.2018 року № 80, від 17.01.2018 року № 69; пропусками на вивіз товару від 13 лютого 2018 року № 224, від 12 лютого 2018 року № 215, від 21 лютого 2018 року № 283, від 19 лютого 2018 року № 265 виданих ТОВ «Фабія-К» через Митрофанова, Малюка, Галушкова; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 12.02.2018 № 120218/1, від 12.02.2018 № 120218/2, від 19.02.2018 № 190218/1, від 19.02.2018 № 190218/2, від 21.02.2018 № 210218/1; довідками-зведеннями за лютий 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.5 а.с. 94-122).

15 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроресурс-2017» (покупець) укладено договір № 15/01-1 За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кільість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2019 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

11 січня 2018 року, 15 січня 2018 року ТОВ «Агроресурс-2017» видано директору Горільському Денису Володимировичу довіреності № 11/01/04, № 15/01/01,якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 11 січня 2018 року № 11/01-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Агроресурс-2017» цукру- піску та мішка вартістю 562 500, 00 грн., з ПДВ 675 000, 00 грн.; рахунком-фактурою від 15 січня 2018 року № 15/01-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Агроресурс-2017» цукру білого та мішка вартістю 1 031 250,00 грн., з ПДВ 1 237 500, 00 грн.; видатковими накладними від 22.01.2018 № 117, від 22.01.2018 № 118, від 22.01.2018 № 119, від 22.01.2018 № 120, від 24.01.2018 № 128, від 24.01.2018 № 131, від 26.01.2018 № 158, від 26.01.2018 № 159, від 26.01.2018 № 160; платіжним дорученням від 11 січня 2018 року № 68 про оплату ТОВ «Агроресурс-2017» вартості цукру-піску згідно рахунку № 11/01-1 11.01.2018 у розмірі 675 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 січня 2018 року № 71 про оплату ТОВ «Агроресурс-2017» вартості цукру-піску згідно рахунку № 15/01-1 15.01.2018 у розмірі 1 237 500, 00 грн.; податковими накладними від 11.01.2018 № 36, від 15.01.2018 № 52; пропусками на вивіз товару від 26 січня 2018 року № 127, від 22 січня 2018 № 95, від 24 січня 2018 № 106, від 24 січня 2018 року № 103, від 22 січня 2018 № 94, від 26 січня 2018 № 128 виданих ТОВ «Агроресурс-2017» через Потряскова, Марчука, Бірюка, Схабюка, Котенка, Нагорного; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 22.01.2018 № 4, від 22.01.2018 № 3, від 23.01.2018 № 1, від 24.01.2018 № 5, від 25.01.2018 № 6, від 26.01.2018 № 7; довідками-зведеннями за січень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.5 а.с. 123-155).

16 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Денвіль» (покупець) укладено договір № 16/01-4 За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2019 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

16 січня 2018 року ТОВ «Денвіль» видано директору Кіщенку Дмитру Володимировичу довіреності № 01-16/16/18 якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 16 січня 2018 року № 16/01-4 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Денвіль» цукру білого та мішка вартістю 418 000, 00 грн., з ПДВ 501 600, 00 грн.; видатковими накладними та накладними від 17.01.2018 № 98, № 99; платіжним дорученням від 16 січня 2018 року № 1 про оплату ТОВ «Денвіль» вартості цукру згідно рахунку № 16/01-4 16.01.2018 у розмірі 501 600, 00 грн.; податковими накладними від 16.01.2018 № 62; пропусками на вивіз товару від 17.01.2018 № 76, від 17.01.2018 № 75, виданих ТОВ «Денвіль» через Чегрина; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 2018 року; довідками-зведеннями за січень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.5 а.с. 156-169).

6 лютого 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пролоджі» (покупець) укладено договір № 06/02-1. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

09 лютого 2018 року, 19 лютого 2018 року, 19 лютого 2018 року, 20 лютого 2018 року, 21 лютого 2018 року, від 23 лютого 2018 року, від 7 березня 2018 року, 14 березня 2018 року ТОВ «Пролоджі» видано ОСОБА_65 довіреності №2, № 6, № 5, №7, № 8, № 9, № 10, № 12, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор та мішок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 06 лютого 2018 року № 06/020-4/1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Пролоджі» цукру білого та мішка вартістю 423 500, 00 грн., з ПДВ 508 200, 00 грн.; рахунком-фактурою від 16 лютого 2018 року № 16/02-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Пролоджі» цукру білого та мішка вартістю 418 733, 33 грн., з ПДВ 502 480, 00 грн.; рахунком-фактурою від 19 лютого 2018 року № 19/02-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Пролоджі» цукру білого та мішка вартістю 1 541 700, 00 грн., з ПДВ 1850 040, 00 грн.; рахунком-фактурою від 23 лютого 2018 року № 23/02-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Пролоджі» цукру білого та мішка вартістю 456 000, 00 грн., з ПДВ 547 200, 00 грн.; рахунком-фактурою від 07 березня 2018 року № 07/03-1 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Пролоджі» цукру білого та мішка вартістю 1 039 500, 00 грн., з ПДВ 1 247 400, 00 грн.; рахунком-фактурою від 14 березня 2018 року № 14/03-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Пролоджі» цукру білого та мішка вартістю 37 666, 67 грн., з ПДВ 45 200, 00 грн.; накладними від 12 лютого № 265, від 15.02.2018 № 311, від 20.02.2018 № 339, від 20.02.2018 № 340, від 20.02.2018 № 351, №352, № 354, № 355, від 21.02.2018 № 356, № 366, № 372, від 13.03.2018 № 470, № 471, № 472, № 474, № 473, № 475, № 476, № 480, від 15.03.2018 № 500, № 507, № 508; платіжним дорученням від 09 лютого 2018 року № 5 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 06/02-4/1 06.02.2018 у розмірі 508 200, 00; платіжним дорученням від 16 лютого 2018 року № 9 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 16/02-2 16.02.2018 у розмірі 502 480, 00 грн.; платіжним дорученням від 19 лютого 2018 року № 10 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 19/02-3 19.02.2018 у розмірі 548 160, 00 грн.; платіжним дорученням від 20 лютого 2018 року № 14 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 19/02-3 19.02.2018 у розмірі 753 720, 00 грн.; платіжним дорученням від 21 лютого 2018 року № 15 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 19/02-3 19.02.2018 у розмірі 548 160, 00 грн.; платіжним дорученням від 23 лютого 2018 року № 20 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 23/02-2 23.02.2018 у розмірі 547 200, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 березня 2018 року № 33 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку № 07/03-1 07.03.2018 у розмірі 6 609, 37 грн.; платіжним дорученням від 07 березня 2018 року № 31 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку №07/03-1 07.03.2018 у розмірі 409 190, 63 грн.; платіжним дорученням від 07 березня 2018 року № 29 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку №07/03-1 07.03.2018 у розмірі 415 800, 00 грн.; платіжним дорученням від 07 березня 2018 року № 30 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку №07/03-1 07.03.2018 у розмірі 415 800, 00 грн.; платіжним дорученням від 14 березня 2018 року № 36 про оплату ТОВ «Пролоджі» вартості цукру згідно рахунку №14/03-2 14.03.2018 у розмірі 45 200, 00 грн.; податковими накладними від 09.02.2018 № 32, від 16.02.2018 №55, від 19.02.2018 № 59, від 20.02.2018 №72, від21.02.2018 №81, від 23.02.2018 № 96, від 12.03.2018 № 22, від 07.03.2018 № 21, від 14.03.2018 № 34; пропусками на вивіз товару від 12.02.18 № 213, від 15.02.2018 № 253, від 20.02.2018 № 270, від 20.02.2018 № 271, № 277, № 278, № 279, від 21.02.2018 № 281, № 289, № 292, від 13.03.2018 № 357,№ 358, № 360, № 359, № 361, від 14.03.2018 №364, від 15.03.2018 № 380, № 381, виданих ТОВ «Пролоджі» через Харчука; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: м. Тальне Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 12.02.2018 № 01, від 15.02.2018 № 1, від 20.02.2018 № 2, №6/1, № 5, №4, № 6, №3, від 21.02.2018 №8, від 12.03.2018 №9, № 11, від 21.02.2018 № 7, від 12.03.2018 № 10, 12, від 13.03.2018 №13, № 16, від 14.03.2018 № 17, від 15.03.2018 № 19, №18; довідками-зведеннями за лютий, березень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.5 а.с. 170-250, т.6 а.с. 1- 23).

8 травня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Судува» (покупець) укладено договір № 08/05-5. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

4 червня 2018 року, 04 червня 2018 року, 11 червня 2018 року, 18 червня 2018 року, 11 червня 2018 року ТОВ «Судува» видано директору Яковлєву Дмитру Вікторовичу довіреності № 04/06-1, №0406, №1106, №18/06-3 № 11006, якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок та мішок.

Виконання умов договору підтверджується: рахунком-фактурою від 04 червня 2018 року № 04/06-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Судува» цукру білого та мішка вартістю 1 009 250, 00 грн., з ПДВ 1 211 100,00 грн.; рахунком-фактурою від 04 червня 2018 року № 04/06-3 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Судува» цукру білого та мішка вартістю 917 500, 00 грн., з ПДВ 1 101 000, 00 грн.; рахунком-фактурою від 11 червня 2018 року № 11/06-4 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Судува» цукру білого та мішка вартістю 532 150, 00 грн., з ПДВ 638 580, 00 грн.; рахунком-фактурою від 11 червня 2018 року № 11/06-6 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Судува» цукру білого та мішка вартістю 202 583, 33 грн., з ПДВ 243 100, 00 грн.; рахунком-фактурою від 18 червня 2018 року № 18/06-2 на поставку постачальником - ТОВ «ПАНДА» платнику ТОВ «Судува» цукру білого та мішка вартістю 1 045 950, 00 грн., з ПДВ 1 255 140, 00 грн.; видатковими накладними та накладними від 05.06.2018 № 1359, від 07.06.2018 № 1415, № 1416, № 1417, № 1418 від 08.06.2018 № 1435, № 1436 від 11.06.2018 № 1445, № 1453, № 1456, № 1459, від 12.06.2018 № 1468, № 1469, № 1470, № 1495, від 14.06.2018 № 1539, від 12.06.2018 № 1487, від 19.06.2018 № 1596, № 1597, № 1598, № 1599, № 1600, № 1607; платіжним дорученням від 04 червня 2018 року № 48 про оплату ТОВ «Судува» вартості цукру згідно рахунку № 04/06-2 04.06.2018 у розмірі 1 211 100, 00 грн.; платіжним дорученням від 04 червня 2018 року № 49 про оплату ТОВ «Судува» вартості цукру згідно рахунку № 04/06-3 04.06.2018 у розмірі 1 101 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 11 червня 2018 року № 61 про оплату ТОВ «Судува» вартості цукру згідно рахунку № 11/06-4 11.06.2018 у розмірі 638 580, 00 грн.; платіжним дорученням від 11 червня 2018 року № 59 про оплату ТОВ «Судува» вартості цукру згідно рахунку № 11/06-6 11.06.2018 у розмірі 243 100, 00 грн.; платіжним дорученням від 18 червня 2018 року № 86 про оплату ТОВ «Судува» вартості цукру згідно рахунку № 11/06-2 18.06.2018 у розмірі 1 255 140, 00 грн.; податковими накладними від 04.06.2018 № 22, від 11.06.2018 № 72, від 18.06.2018 № 177; пропусками на вивіз товару від 05.06.2018 № 976, від 08.06.2018 № 1023, від 07.06.2018 № 1024, від 08.06.2018 № 1040, від 11.06.2018 № 1047, № 1054, № 1057, від 12.06.2018 № 1060, № 1068, № 1069, від 13.06.2018 № 1087, від 14.06.2018 № 1120, від 12.06.2018 № 1080, від 19.06.2018 № 1171, № 1172, №1173, № 1174, № 1175, № 1180 виданих ТОВ «Судува» через Шевченка, Пилипа, Иванейка, Скляра, Долгова, Бабушка, Демідова, Дуліна, Єфремова, Федорова, Полотнянка, Слободяна, Білоуса, Васильєва, Коваленка, Боровика, Хандуся, Нечипоренка; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: Корсунь-Шевченківський район, с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 04.06.2018 № 45, від 06.06.2018 № 2, № 1, від 07.06.2018 № 1, від 11.06.2018 № 55, № 56, № 60, №59, №1, №2, від 12.06.2018 № 61, від 14.06.2018 № 1, від 11.06.2018 № 01, від 18.06.2018 № 64, № 65, № 63, № 71, від 19.06.2018 № 68, №67; довідками-зведеннями за червень 2018 року; засвідченою копією картки контрагента (т.7 а.с. 52-123).

13 вересня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (покупець) укладено договір № 13/09-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

13 вересня 2017 року, 15 вересня 2017 року ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» видано директору Шамаєвій Наталії Порфирівні довіреності № 1309-1, № 1509-4, якими уповноважило останню отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок.

Виконання умов договору підтверджується: видатковими накладними від 13.09.2017 № 1433, 1434, 1436, 1435,1440, 14442, від 14.09.2017 № 1449, 1450, 1453, 1454, 1455, 1456, від 17.09.2017 № 1493; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 131 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 717 50,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 132 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 430 500,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 133 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 430 500,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 135 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 430 500,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 134 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 430 500,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 136 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 430 500,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 137 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 287 000,00 грн.; платіжним дорученням від 15 вересня 2017 року № 156 про оплату ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» вартості цукру згідно рахунку № 153/09-03 від 15.09.2017 у розмірі 316 140,00 грн.; податковими накладними від 13.09.2017 № 1115, № 1116, № 1120, 1122, від 14.09.2017 № 1128, № 1131, № 1132, від 17.09.2017 № 1462; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2016 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 13.09.2017 № 1, 2, 3, 4, від 15.09.2017; довідками-зведеннями за вересень 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.7 а.с. 124- 162).

13 травня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» (покупець) укладено договір № 13/05-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2017 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

17 жовтня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (покупець) укладено договір №173/10-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

11 вересня 2017 року, 13 вересня 2017 року ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» видано директору Бондаренку Володимиру Миколайовичу довіреності № 1109-1, № 1309-5, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок.

17 жовтня 2017 року ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» видано директору Бондаренку Володимиру Миколайовичу довіреності № 1710-6, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор-пісок.

Виконання умов договору підтверджується: видатковими накладними від 11.09.2017 № 1405, № 1406, від 12.09.2017 № 1414, № 1415, № 1416, № 1419, № 1420, № 1421, № 1422, № 1424, № 1425, № 1426, № 1427, від 13092017 № 1428, № 1429, № 1430, № 1439, від 14.09.2017 № 1447, 1448, від 15.09.2017 № 1483, від 16.9.2017 № 1490, від 19.09.2017 № 1525, від 20..2017 № 1530, від 19.10.2017 № 1867, від 20.10.2017 № 1877, № 1874, 1875, від 21.10.2017 № 1879, 1880; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 414 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 1 000,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 826 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 489 600,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 824 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 489 600,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 413 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 215 000,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 827 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 489 600,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 831 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 14 400,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 831 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 14 400,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 828 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 489 600,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 829 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 489 600,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 830 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 489 600,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 416 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 490 000,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 417 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 485 000,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 418 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 309 000,00 грн.; платіжним дорученням від 11 вересня 2017 року № 419 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 11/09-03 від 11.09.2017 у розмірі 300 000,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 434 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 420 000,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 433 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 480 000,00 грн.; платіжним дорученням від 13 вересня 2017 року № 432 про оплату ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 13/09-03 від 13.09.2017 у розмірі 475 680,00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 442 про оплату ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-04 від 17.10.2017 у розмірі 473 100,00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 443 про оплату ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-04 від 17.10.2017 у розмірі 199 200,00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 441 про оплату ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-04 від 17.10.2017 у розмірі 498 000,00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 26 про оплату ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-04 від 17.10.2017 у розмірі 199 200,00 грн.; податковими накладними від 11.09.2017 № 10, від 13.09.2017 № 33, від 17.10.2017 № 76; пропусками на вивіз товару від 11.09.2017 № 1095, від 12.09.2017 № 1096, № 1100, 1101, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, від 13.09.2017 № 1111, 1112, 1119, від 14.09.2017 № 1127, від 15.09217 № 1154, від 16.09.2017 № 1459, від 19.09.2017 № 1185, від 20.09.2017 № 1190, 1407, від 20.10.2017 № 1412, 1414, від 27.10.2017 № 1417, від 21.10.2017 № 1416, виданих ТОВ «ОК «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ», ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» через Прапро, Алексеєва, Касьяна, Федчуна, Смолярчука, Васильченка, Пономаренка, Ольховенка,Гажий, Скаба, Тіторова, Рясного, Бабічева, Вискуба, Петренка, Битика, Овчаренка, Штацького, Новокщонова, Олейника, Зосімова; довідками-зведеннями за вересень 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.7 а.с. 163-248, т.8 а.с. 1-7).

19 вересня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «САНТЕЛ ПРОФІ» (покупець) укладено договір № 19/09-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

19 вересня 2017 року, 20 вересня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 вересня 2017 року, 26 вересня 2017 року, 3 жовтня 2017 року, ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» видано директору Безруку Миколі Олександровичу довіреності № 109-2, № 2009-5, 2209-2, № 1509-1, 2609-1, 0310-3, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор та мішки.

Виконання умов договору підтверджується: видатковими накладними та накладними від 19.09.2017 № 1523, 1524, 1526, від 20.09.2017 № 1529, від 21.09.2017 № 1559, 1560, 1561, 1562, 1572, 1596, 1597, від 22.09.2017 № 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 16166, 1617, 1618, від 23.09.2017 № 1623, 1624, від 25.09.2017 № 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647,1648, 1649, 1650, 16555, 1656, 1657, від 26.09.2017 № 1659, 1663, 1659, 1663, 1665, 1666, від 27.09.2017 № 1677, 1684, 1685, від 28.092017 № 1694, 1695, від 04.10.2017 № 1725; платіжним дорученням від 19 вересня 2017 року № 218 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 19/09-03 19.09.2017 у розмірі 168 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 19 вересня 2017 року № 214 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 19/09-03 19.09.2017 у розмірі 385 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 19 вересня 2017 року № 215 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 19/09-03 19.09.2017 у розмірі 385 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 230 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 20/09-03 20.09.2017 у розмірі 337 500, 00 грн.; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 229 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 20/09-03 20.09.2017 у розмірі 405 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 228 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 20/09-03 20.09.2017 у розмірі 405 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 227 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 20/09-03 20.09.2017 у розмірі 405 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 20 вересня 2017 року № 226 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 20/09-03 20.09.2017 у розмірі 405 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 22 вересня 2017 року № 237 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 22/09-03 22.09.2017 у розмірі 429 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 22 вересня 2017 року № 238 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 22/09-03 22.09.2017 у розмірі 429 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 22 вересня 2017 року № 239 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 22/09-03 22.09.2017 у розмірі 429 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 22 вересня 2017 року № 240 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 22/09-03 22.09.2017 у розмірі 429 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 249 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 195 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 251 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 260 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 250 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 260 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 255 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 286 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 244 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 425 750, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 245 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 425 750, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 246 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 425 750, 00 грн.; платіжним дорученням від 25 вересня 2017 року № 247 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 25/09-03 25.09.2017 у розмірі 425 750, 00 грн.; платіжним дорученням від 26 вересня 2017 року № 259 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 26/09-03 26.09.2017 у розмірі 473 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 26 вересня 2017 року № 260 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 26/09-03 26.09.2017 у розмірі 473 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 26 вересня 2017 року № 261 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 26/09-03 26.09.2017 у розмірі 473 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 28 вересня 2017 року № 272 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 28/09-03 26.09.2017 у розмірі 226 800, 00 грн.; платіжним дорученням від 3 жовтня 2017 року № 291 про оплату ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» вартості цукру згідно рахунку № 03/10-03 03.10.2017 у розмірі 259 600, 00 грн.; податковими накладними від 19.09.2017 № 73,Ю від 20.09.2017 № 2, від 22.09.2017 № 108, від 25.09.2017 № 112, від 26.09.2017 № 125, від 28.09.2017 № 139, від 03.102017 № 7; пропусками на вивіз товару від 19.09.2017 № 1184, 1186, від 20.09.2017 № 1189, від 21.09.2017 № 1211, 1213,1214, 1215, 1223, 1244, від 22.09.2017 № 1253, № 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, від 23.09.2017 № 1265, від 25.09.2017 № 1236, 1237, 1238, 1240, 1243, 1242, 1247, 1248, 1249, від 26.09.2017 1241, 1251, 1254, від 27.09.2017 1256, 1263, 1270, 1271, від 28.09.2017 № 1279, від 04.10.2017 № 1305 виданих ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» через Гуцу, Шліпова, Штацького, Черновського, Марченка, Стригуна, Плещенка, Бойка, Овчаренка, Правдзівого,Мішенка, Цуркаленка, Химича, Кубай, Кріт, Овчаренка, Оверченка, Сивоконь, Гонзи, Новокщонова, Черновського, Радька, Прапро, Налапка, Величка,Король, Мітрофанова, Ткаченка; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: Корсунь-Шевченківський район, с. Тальне, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 19.09.2017 № 1, № 2, № 3, від 20.09.2017 № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6, № 7, від 22.09.2017 № 1,2,3,4,від 25.09.2017 № 1,2,3,4,5,6,від 26.9.2017 № 1,3,4,5, від 28.09.2017 № 1, від 03.10.2017 № 1; довідками-зведеннями за вересень-жовтень 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.8 а.с. 8-138).

20 липня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕГО УНІВЕРС» (покупець) укладено договір № 20/07-3. За умовами якого, продавець зобов`язується передати у власність покупця цукор-пісок у мішкотарі ДСТУ 4623:2006 (надалі товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити його оплату за власні кошти на умовах даного договору відповідно до рахунку-фактури, яка виставляється на кожну партію товару. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає продажу за цим договором, визначаються рахунком-фактурами та видатковими накладними. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати свідоцтву якості виробника. Товар повинен бути упакований продавцем таким чином, щоб виключити можливість його ушкодження і знищення у період прийняття товару покупцем. Продавець зобов`язується відвантажити партію товару на умовах франко-склад, за узгодженою адресою з продавцем, вказаною у письмовій заявці покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснюються за рахунок покупця. Перехід права власності та ризиків на товар відбувається на місці навантаження при передачі довіреності встановленого зразка. Датою поставки є дата, вказана у видатковій накладній. Ціна товару, кількість та загальна вартість партії товару визначається рахунком-фактурами та видатковими накладними. Покупець здійснює 100% попередню оплату за кожну партію товару згідно встановленого рахунку-фактури продавця. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Передача (здача-приймання) товару здійснюється у місці, як воно визначене у п. 3.1 цього договору. Прийом товару за кількістю і якістю здійснюється сторонами таким чином: - по кількості на місці навантаження, у відповідності з п. 3.1 даного договору, згідно ваги, вказаних у видаткових накладних товару; по якості згідно свідоцтва про якість та супроводжуючи документами якості товару.

Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, але у буд-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

9 жовтня 2017 року, 10 жовтня 2017 року, 12 жовтня 2017 року, 17 жовтня 2017 року, 22 листопада 2017 року, ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» видано директору Коряві Наталії Анатоліївні довіреності № 0910-3, № 0910-4, № 1010-5, № 1010-7, № 1210-1, № 1210-4, № 1710-3, № 2211-3, якими уповноважило останнього отримати від ТОВ «ПАНДА» цінності за рахунком-фактурою, а саме цукор, цукор-пісок.

Виконання умов договору підтверджується: видатковими накладними та накладними від 10.10.2017 № 1754, 1759, 1760, від 11.10.2017 № 1763, 1764, 1765, 1766, 1769, 1770, 1771, від 12.10.2017 № 1773, 1777, 1778, від 13.10.2017 № 1791, 1792, 1793, 1794, 175, від 15.10.2017 № 1811, 1812, від 16.10.2017 № 1818, 1819, від 17.10.2017 № 1824, 1825, 1826, 1827, від 18.10.2017 № 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, від 19.10.2017 № 1849, 1861, 1862, 1863, 1864, від 20.10.2017 № 1873, від 22.11.2017 № 2245; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 417 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-04 19.10.2017 у розмірі 418 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 413 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-03 09.10.2017 у розмірі 436 975, 00 грн.; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 414 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-03 09.10.2017 у розмірі 436 975, 00 грн.; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 416 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-03 09.10.2017 у розмірі 436 975, 00 грн.; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 418 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-04 09.10.2017 у розмірі 418 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 9 жовтня 2017 року № 419 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-04 09.10.2017 у розмірі 418 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року № 429 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 10/10-03 19.10.2017 у розмірі 339 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року № 428 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 09/10-03 10.10.2017 у розмірі 339 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року № 431 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 10/10-03 10.10.2017 у розмірі 339 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року № 430 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 10/10-03 10.10.2017 у розмірі 339 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року № 436 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 10/10-04 10.10.2017 у розмірі 464 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 10 жовтня 2017 року № 435 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 10/10-04 10.10.2017 у розмірі 464 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 452 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-03 12.10.2017 у розмірі 391 050, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 453 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-03 12.10.2017 у розмірі 391 050, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 455 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-03 12.10.2017 у розмірі 391 050, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 454 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-03 12.10.2017 у розмірі 391 050, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 457 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-04 12.10.2017 у розмірі 327 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 456 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-04 12.10.2017 у розмірі 327 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 459 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-04 12.10.2017 у розмірі 327 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 12 жовтня 2017 року № 458 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 12/10-04 12.10.2017 у розмірі 327 250, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 479 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 480 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 481 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 483 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 485 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 482 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 484 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 17 жовтня 2017 року № 486 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 17/10-03 17.10.2017 у розмірі 310 000, 00 грн.; платіжним дорученням від 22 листопада 2017 року № 50 про оплату ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» вартості цукру згідно рахунку № 22/11-03 22.11.2017 у розмірі 250 800, 00 грн.; податковими накладними від 09.10.2017 № 39, від 10.10.2017 № 45, від 12.102017 № 60, від 17.10.2017 № 77, від 22.11.2017 № 119; пропусками на вивіз товару від 10102017 № 1327, 1332, від 11.10.2017 № 1333, 1335, 1336, 1338, 1339, від 12.10.2017 № 1341, 1344, 1345, від 13.10.2017 № 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, від 5.10.2017 № 1367, від 16.10.2017 № 1370, від 17.10.2017 № 1375, 1376, 1377, від 18.10.2017 № 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1932,1393, від 1910.2017 № 1394, 1403, 1404, 1405, 1406, від 20.102017 № 1411, від 22.11.2017 № 1664 виданих ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» через Скаба, Самохліба, Бабенка, Петренка, Кубай, Пильтяй, Подоляки, Налапка, Сороквашина, Олійника, Величка, Смолярчука, Савченка, Васалатія, Овчаренка, Ляшенка, Буряка; інструкціями на відвантаження товару про здійснення на користь покупця завантаження на складі постачальника за адресою: с. Селище, Черкаська область товару: цукру-піску виробленого з цукрового буряку, виробництва 2017 року, в яких вказано марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що подаються під завантаження та прізвище водіїв, від 09.10.2017 № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, від 12.10.2017 № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 19, 20, 21, 22, від 17.10.2017 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, від 22.11.2017; довідками-зведеннями за жовтень-листопад 2017 року; засвідченою копією картки контрагента (т.8 а.с 139-250, т.9 а.с.1-30).

Зміст вищевказаних правочинів, укладених позивачем з його контрагентами та здійсненних на їх підставі операцій полягав в передачі ТОВ «ПАНДА» (продавець) покупцям цукру, цукру-піску у мішкотарі, а покупці, в свою чергу, після прийняття товару, проводили за нього розрахунок. На виконання умов договорів продавець також зобов`язувався відвантажувати партії товару на умовах франко-склад, за узгодженою з продавцем адресою, вказаною у письмовій заяві покупця. Транспортні витрати на кожну партію товару здійснювались за рахунок покупця, покупець здійснював 100% попередню оплату за кожну партію товару.

Для фактичного виконання зазначених умов покупець повідомляв продавця про необхідні обсяги поставки товару, останній готував та направляв покупцю рахунок-фактуру для оплати товару. Після здійснення оплати товару надсилалися інструкції на відвантаження товару, в яких зазначалися, дата відвантаження, обсяг товару, місце відвантаження товару (склад продавця), транспортний засіб та водій, якому слід відвантажити товар. В подальшому продавець реєстрував в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні. На підставі виданих покупцями довіреностей та видаткових накладних продавець здійснював відвантаження товару на користь покупців (відвантаження товару здійснювалось на складі продавця). Вивезення відвантаженого товару зі складу продавця відбувалося на підставі відповідного пропуску на вивіз товарів.

Отже, фактичне здійснення спірних операцій безпосередньо підтверджується вищенаведеними договорами, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, податковими накладними, інструкціями на відвантаження товару, довіреностями на отримання товару, видатковими накладними, пропусками на вивіз товару.

За результатами проведення спірних операцій, в яких ТОВ «ПАНДА» виступало в якості продавця, позивач отримував дохід та як наслідок у нього виникали податкові зобов`язання з податку на прибуток та з податку на додану вартість.

Отже, в даному випадку, здійснення позивачем з його контрагентами господарських операцій не сприяло мінімізації податкових зобов`язань ТОВ «ПАНДА».

За результатами дослідження вище перелічених первинних та інших документів суд дійшов висновку, що вони оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, та в повній мірі відображають зміст і характер вчинених господарських операцій.

Судом не приймаються до уваги посилання відповідача на те, що в наданих до перевірки видаткових накладних не зазначено прізвище, ім`я та по батькові посадових осіб, якими відвантажувався та отримувався товар.

Так, аналізуючи видаткові накладні за спірними господарськими операціями судом встановлено, що в графі «отримав» зазначено прізвище, ім`я та по батькові осіб, якими відвантажувався та отримувався товар. Зі сторони ТОВ «ПАНДА» видаткові накладні підписані відповідними уповноваженими особами, а саме: ОСОБА_66 , яка діяла на підставі наказів від 21.01.2013, 01.03.2016 № 10-к, № 7-0/к, Бондаренко Н.П., яка діяла на підставі наказу від 04.09.2015 № 15, Селезньовою В.П., яка діяла на підставі наказу від 02.06.2016 № 14/к, Добріяном І.А., який діяв на підставі наказу від 27.03.2017 № 15, Кір`яновим В.С., який діяв на підставі наказу від 05.03.2018 № 2/к.

Щодо посилання контролюючого органку на те, що позивачем не було надано для перевірки товарно-транспортні накладні, суд зазначає наступне.

Матеріалами справи підтверджено, що відвантажування товару всім контрагентам позивача відбувалося у Черкаській області, що не суперечить інструкції на відвантаження. При цьому, за умовами договорів укладених з контрагентами ТОВ «ПАНДА», транспортні витрати на кожну партію товару здійснювалися за рахунок покупця. Тобто, Товариство не приймало участі в транспортуванні поставленого товару, не надавало послуг транспортування, не укладало договорів перевезення, та як наслідок не забезпечувало доставку товару безпосередньо до своїх контрагентів. У зв`язку з чим, позивач не є суб`єктом у розпорядженні якого повинні знаходитись товарно-транспортні накладні.

Отже, в даному випадку ТОВ «ПАНДА» не виступало в якості замовника за договором перевезення, тому відсутність товарно-транспортних накладних не можна розцінювати як беззаперечне свідчення безтоварності проведених спірних операцій.

Також в акті перевірки відповідач посилається на інформацію, отриману від власників транспортних засобів, якими здійснювалося транспортування на користь контрагентів позивача.

Разом з тим, оскільки ТОВ «ПАНДА» не приймало участі в транспортуванні товару із власного складу до контрагентів, тобто не було учасником операцій транспортування, зазначені операції не впливають на обсяг його податкових зобов`язань.

Вказане узгоджується із правовою позицією Верховного Суду викладеною у постанові від 07.02.2019 у справі №813/804/15, в якій зазначено, що «судами об`єктивно взято до уваги, що позивач не являється учасником транспортного процесу по доставці товару, не укладав жодних договорів про перевезення вантажу, згідно погоджених умов поставки, доставку товару здійснювали або самі контрагенти або найняті ними перевізники.

Більш того, зі змісту акту перевірки слідує, що заперечення власників транспортних засобів стосуються лише частини контрагентів, оскільки щодо контрагентів: ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ», ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД», ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ПРОДОС», ТОВ «ДЕНВІЛЬ», ТОВ «ФАБІЯ-К», ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» відсутня інформація в акті перевірки.

Суд акцентує увагу на тому, що в запереченнях власників транспортних засобів також зазначалося, що перевезення товару здійснювалося за різними маршрутами, які починалися з с. Селище (Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область), м. Тальне, Черкаська область. Замовниками даних перевезень були: експедитор ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_70 , компанія Ortodox VIA Ltd. При цьому під час перевірки встановлено, що перевезення вантажу здійснювалося, зокрема, транспортними засобами: VOLVO д.н.з. НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 , вантажопідємність згідно техпаспорту 22 тонни; ДАФ д.н.з. НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 ; MAN д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричеп НОМЕР_6 ; ДАФ д.н.з. НОМЕР_7 , причеп НОМЕР_8 ; Рено д.н.з. НОМЕР_9 вантажопідємність 22 тонни; Сканія д.н.з. НОМЕР_10 , напівпричіп НОМЕР_11 (ст. 140-144 Акта перевірки).

Зазначене підтверджує транспортування товару за спірними операціями зі складів позивача та вказує на те, що послуги транспортування надавалися, проте не безпосередньо контрагентами ТОВ «ПАНДА», а залученими ними посередниками. Чим і пояснюється заперечення власників транспортних засобів щодо надання транспортних послуг контрагентами ТОВ «ПАНДА».

Крім того, власники транспортних засобів не заперечували, що автомобілі прибували на склад ТОВ «ПАНДА», а лише заперечували факт отримання товару та надання послуг транспортування.

Більш того, в листі ТОВ «СК ТРАНС» на який посилається контролюючий орган, також зазначено, що у зв`язку з отриманням запиту від контролюючого органу було проведено службове розслідування, в ході якого з`ясовано, що водій ОСОБА_71 за проханням знайомого самовільно здійснив перевезення цукру, у зв`язку з чим останньому було оголошено догану. Водій ОСОБА_72 звільнений 11.04.2018 за власним бажанням, пояснення від нього отримати не вдалося (т.3 а.с. 16, 95; т.5 а.с. 246; т.6 а.с. 14).

З листа ФОП ОСОБА_73 вбачається, що транспортний засіб, зазначений у листі не є власністю ФОП ОСОБА_73 (т.9 а.с. 126).

В листі ПП « ОСОБА_74 » вказано, що транспортний засіб переданий підприємством в оренду ФОП ОСОБА_75 (т.9 а.с.165), однак останньому запити контролюючим органом не надсилалися. Матеріали справи не містять доказів зворотнього.

З листа ТОВ «АТП-1524» слідує, що Товариство не надавало послуги з перевезень ТОВ «ПАНДА» зазначеним контролюючим органом автотранспортним засобом та вказаний транспортний засіб не має відношення до Товариства (т.9 а.с. 159).

В листі ФОП ОСОБА_76 зазначено, що інший транспортний засіб був переданий в оренду ФОП ОСОБА_77 ( т.9 а.с. 153), однак останньому запити контролюючим органом не надсилалися. Матеріали справи не містять доказів зворотнього.

З листа ФОП ОСОБА_78 слідує, що останній не підтверджує той факт, що він є власником транспортних засобів, зазначених у запиті контролюючого органу (т. 10 а.с. 35).

В листі ФОП ОСОБА_79 зазначено, що автомобіль ДАФ і прицеп до нього йому ніколи не належав (т.10 а.с.3).

З листа ФОП ОСОБА_80 слідує, що останній 07.02.2018 приїхав в м. Тальне на цукровий завод, що підтверджує його участь у спірних господарських операціях (т .10 а.с.12).

З листа ОСОБА_81 виходить, що власного вантажного автотранспорту він не має, договору про оренду вказаного транспортного засобу не укладав, стосовно зазначених у листі контролюючого органу перевезень цукру від ТОВ «ПАНДА» підприємству «ЛЕГО УНІВЕРС» та автотранспортних засобів і причепів інформацію не володіє (т.10 а.с. 78).

Також відповідач посилається на пояснення ОСОБА_82 , який зазначив, що ним не надавалися послуги з перевезення цукру його транспортними засобами. Разом з тим, як в поставлених запитаннях, так і в наданих на них пояснень немає конкретної інформації щодо транспортних засобів, суб`єктів господарювання та дат проведених операцій (т.10 а.с. 135-136).

В поясненнях ОСОБА_83 зазначено, що з травня по грудень 2017 року він здавав свій автомобіль з причепом в оренду ТОВ «АТС», йому невідомо чи використовував орендар його автомобіль та причеп під час надання послуг по перевезенню цукру з ТОВ «ПАНДА» на адресу ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР» (т.10 а.с. 141-142).

Також суд звертає увагу на те, що за результатами опрацювання оперативними управліннями контролюючого органу інших власників трансопртних засобів гр. ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 ОСОБА_87 , ОСОБА_88 ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , відповідачем отримано інформацію про відсутність можливості опитати вказаних осіб у зв`язку з їх відсутністю за місцем реєстрації. Однак, наведені обставини не можуть свідчити на користь висновку про відстуність господарських операцій, оскільки в силу приписів ч.1 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

Стосовно посилання контролюючого органу на протокол опитування ОСОБА_92 (т.10 а.с. 157 - 159) суд звертає увагу на те, що останній вказав, що запитуваний транспортний засіб був проданий приблизно у 2015 році, хоча і числився за ним. Про реалізацію транспортного засобу на запит контролюючого органу повідомив також у своїх поясненнях ОСОБА_93 .

Зазначені листи та пояснення водіїв не є належними доказами того, що за спірними операціями не відбувалося транспортування товару. Висновки про неотримання транспортних послуг для транспортування товару зроблені контролюючим органом лише щодо деяких із контрагентів позивача. Відсутність в Єдиному реєстрі податкових накладних інформації про складені на користь контрагентів податкові накладні з надання транспортних послуг та неподання деякими контрагентами позивача звітності за формою 1-ДФ не є беззаперечними доказами, що відповідні послуги ними взагалі не отримувалися. Дана обставина може свідчити про порушення вимог податкового законодавства контрагентами позивача.

Отже, посилання контролюючого органу на не підтвердження факту транспортування товару, поставленого за спірними операціями, не є доказом безтоварності самих операцій поставки. Оскільки операції з транспортування товару відбувалися без безпосередньої участі ТОВ «ПАНДА».

Висновки контролюючого органу щодо відсутності подальшої реалізації товару зроблені лише щодо деяких із контрагентів позивача, крім того, з акту перевірки безпосередньо вбачається, що контролюючим органом встановлено факт подальшої реалізації товару, придбаного контрагентами ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ», ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР», ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС», ТОВ «ТІНВАС, ТОВ «СУДОВА», ТОВ «СПАЛАР», ТОВ «ЛАГЕРТА» у ТОВ «ПАНДА».

Щодо решти контрагентів, відносно яких контролюючим органом зроблений висновок про відсутність подальшої реалізації придбаного у ТОВ «ПАНДА» товару, то суд бере до уваги, що відповідач аналізував дані лише за один звітній місяць. Придбаний товар міг реалізовуватися і в наступних періодах, які залишилися поза увагою контролюючого органу. З матеріалів справи слідує, що в більшості випадках товар реалізовувався контрагентам наприкінці місяця. Операції щодо реалізації контрагентами отриманого від позивача товару, не мають відношення до формування податкового обліку позивача.

Щодо зазначення в акті перевірки про відсутність даних про наявність основних засобів, у зв`язку з тим, що підприємство не подало будь-якого звіту. Факт неподання ТОВ «ПАНДА» звіту, про який зазначено в акті, може свідчити про невиконання вимог законодавства, яким на контрагентів покладено обов`язок за його подання та не може бути доказом відсутності основних засобів у контрагентів позивача.

Відсутність основних засобів у контрагентів позивача, так само як і податкова інформація про інші порушення податкової дисципліни, допущені контрагентом платника податків або третіми особами у відносинах з контрагентами, не є свідченням відсутності господарських операцій, за умови їх підтвердження належними і допустимими первинними документами, як підставами формування бухгалтерського обліку.

Посилання відповідача на наявність кримінальних проваджень щодо контрагентів позивача також не приймаються судом до уваги, оскільки вони не стосуються спірних операцій між ТОВ «ПАНДА» та його контрагентами. Сам факт порушення кримінальної справи стосовно контрагента позивача посвідчує виключно цю процесуальну дію, яка сама по собі не впливає на господарські взаємовідносини між суб`єктами господарювання, які реалізували свою господарську компетенцію та не доводить склад податкового правопорушення і не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків господарських операцій проведених позивачем та його контрагентами (постанови Верховного Суду від 24.01.2019, 05.03.2019 справи № 804/1553/15, № 808/8448/15).

Посилання відповідача на наявність кримінального провадження щодо ТОВ «ПАНДА» також в даному випадку немає правового значення для вирішення спору, оскільки відповідачем не надано суду, як належний доказ, копію вироку суду яким позивача визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).

Протокол допиту директора ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» від 12.01.2018, на який також посилається контролюючий орган в акті перевірки не є належним доказом в спростування доводів позивача, оскільки, в силу приписів ч.6 ст. 78 КАС України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Факт реєстрації керівників деяких контрагентів позивача на території зони проведення АТО не свідчить про фактичне проживання осіб за вказаною адресою, а відтак і про необхідність перетину лінії зіткнення зони АТО. Зазначені доводи відповідача також не спростовують факт здійснення господарських операцій. Оскільки відсутність у контрагентів дозволів на перетин лінії зіткнення з населеними пунктами, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснювали свої повноваження, з огляду на доктрину автономії норм податкового законодавства, порушення платником або його постачальниками вимог актів, дотримання яких не контролюється органами державної фіскальної служби, не може бути правовою підставою для визначення грошового зобов`язання. А отже дані обставини є безпідставними для врахування відповідачем при складанні висновків щодо порушень позивачем податкового законодавства, оскільки вони жодним чином не свідчать про нездійснення спірних операцій між позивачем та його контрагентами.

Посилання відповідача на відсутність частини контрагентів позивача за їх місцезнаходженням також не має правового значення при розгляді даного спору, оскільки вказані обставини не є доказом безтоварності спірних операцій, оскільки суб`єкти господарювання не позбавлені права здійснювати свою діяльність й поза межами місця своєї реєстрації.

Також в акті перевірки контролюючий орган зазначає, що в ході перевірки було встановлено реалізацію товару, а саме цукру невстановленим особам. Разом з тим, відповідачем не наведено жодних доводів та не надано суду належних доказів, в підтвердження зазначених обставин.

Відсутність господарських операцій має підтверджуватися належними, допустимими доказами та не може ґрунтуватися на припущеннях. В ході проведення перевірки не було встановлено отримання ТОВ «ПАНДА» грошових коштів від жодних інших осіб, на користь яких, за переконанням контролюючого органу, нібито були здійснені поставки товару, а також наявність документального підтвердження щодо здійснення поставок товару на користь будь-яких інших осіб, окрім контрагентів позивача.

Водночас відповідачем було встановлено перерахування контрагентами позивача грошових коштів на користь останнього, які належним чином відображені в бухгалтерському обліку, а ТОВ «ПАНДА» відображено отримання від контрагентів грошових коштів як попередньої оплати за товар (що не спричиняє виникнення доходу відповідно до п. 6.3 П (С)БО 15 «Дохід» і подальшу реалізацію товару контрагенту (що спричиняє зменшення зобов`язань і є доходом у розумінні П(С)БО 15(Дохід). Судом встановлено, що зазначені кошти були враховані позивачем при розрахунку податку на прибуток підприємств, яким сплачено необхідну суму податку. Вказане підтверджується, як даними бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ПАНДА», так і наведеними в акті перевірки первинними документами.

Спірні операції із контрагентами мали місце у період з вересня 2017 року по червень 2018 рік. Доходи отримані від контрагентів у якості оплати за товар були враховані позивачем при визначенні податку на прибуток за 3 та 4 квартали 2017 року, а також за 1 та 2 квартали 2018 року.

Так, сума доходу за операціями зі спірними контрагентами за вересень 2017 року в загальному розмірі 28 899 120,00 грн. була врахована при розрахунку суми податку на прибуток підприємств за третій квартал 2017 року, який визначений у розмірі 9 240 133,00 грн. (код рядка 19) та сплачений згідно платіжного доручення № 1635 від 01.11.2017.

Сума доходу за операціями зі спірними контрагентами за жовтень-грудень 2017 року в загальному розмірі 26 016 100,00 грн. була врахована при розрахунку суми податку на прибуток підприємств за четвертий квартал 2017 року, який визначений у розмірі 7 535 522,00 грн. (код рядка 19) та сплачений згідно платіжного доручення № 1897 від 27.12.2017, № 100 від 24.01.2018, № 247 від 01.03.2019.

Сума доходу за операціями зі спірними контрагентами за січень-березень 2018 року в загальному розмірі 40 657 535,00 грн. була врахована при розрахунку суми податку на прибуток підприємств за перший квартал 2018 року, який визначений у розмірі 1 462 175,00 грн. (код рядка 19) та сплачений згідно платіжного доручення № 683 від 15.05.2018.

Сума доходу за операціями зі спірними контрагентами за квітень-червень 2018 року в загальному розмірі 18 650 500,00 грн. була врахована при розрахунку суми податку на прибуток підприємств за другий квартал 2018 року, який визначений у розмірі 189 771,00 грн. (код рядка 19) та сплачений згідно платіжного доручення № 1421 від 14.09.2018.

Суд при новому розгляді справи звертає увагу на те, що Касаційний адміністративний суд вказав на необхідність дотримання принципу офіційного з`ясування всіх обставин у справі суди та - надання оцінки листам власників транспортних засобів, на які посилався відповідач, заперечуючи транспортування товару (цукру) по операціях з постачання позивачем цукру на користь своїх контрагентів.

Виконуючи вказівку суду касаційної інстанції щодо дослідження листів, суд звертає увагу щодо їх невідповідності принципам достовірності та допустимості як доказів, оскільки при отриманні податковим органом (відповідачем) таких листів не брались до уваги всі необхідні умови та обставини для з`ясування достовірних подій. Зокрема, відповідачем до матеріалів справи не подані докази того, що особи, на адресу яких направлялися запити, дійсно є власниками відповідних транспортних засобів або їх законними користувачами. У листах-відповідях деякі особи підтверджують, що вони дійсно є власниками/користувачами транспортних засобів, однак жодних документів, які б цей факт підтверджували не надають. За таких умов, висновки відповідача щодо достовірності відомостей щодо приналежності транспортних засобів певним особам не базуються на принципі добросовісності та об`єктивності, визначені ч.2 ст.2 КАС України. В той же час суд не може підміняти відповідача при розгляді справи в повноваженнях щодо збору відомостей та їх оцінці для прийняття рішення за наслідками податкової перевірки. Суд повноважений перевіряти правомірність дій відповідача, за наслідками якої було прийнято оскаржуване рішення, однак не вчиняти їх замість податкового органу. Протилежне б суперечило принципу правової визначеності та ст.19 Конституції України.

Аналіз інформації щодо залучених транспортних засобів в сукупності із наданими відповідачем листами-відповідями свідчить про наступне.

Щодо контрагента ТОВ «МЕГАСАН ІНВЕСТ» загалом наведено 5 транспортних засобів (тягач + причеп). Щодо двох із них, ВH805HP/ВH4254ХМ та ВH1984ЕК/ НОМЕР_12 , будь-які листи-відповіді у матеріалах справи взагалі відсутні, і відповідач не надав суду ніяких пояснень щодо таких транспортних засобів.

По транспортному засобу ВH3623СР/ВH5835XР у листі-відповіді (том 9, а.с. 219) особа зазначає, що не мала договірних відносин із позивачем та не надавала автотранспортних послуг. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, і відповідач цій обставині не надав оцінку, допустивши вільне припущення щодо приналежності транспортного засобу. Окрім того, відсутність відносин із позивачем не спростовує факт перевезення, оскільки позивач дійсно не укладав ні з ким жодних договорів перевезення, з огляду на те, що транспортування забезпечувалося контрагентом, натомість наявність відносин із контрагентом позивача особа у листі не заперечує. Також суд звертає увагу, що підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, а отже відсутнє підтвердження, що вказаний підпис дійсно належить вказаній у листі особі.

По транспортному засобу ВH3623СР/ВH5835XР у листі-відповіді (том 9, а.с. 219) особа зазначає, що не мала договірних відносин із позивачем та не надавала автотранспортних послуг. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, і відповідач цій обставині не надав оцінку, допустивши вільне припущення щодо приналежності транспортного засобу. Підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, а отже відсутнє підтвердження, що вказаний підпис дійсно належить вказаній у листі особі.

По транспортному засобу НОМЕР_13 / НОМЕР_14 у листі-відповіді (том 10, а.с. 68) особа зазначає, що не мала договірних відносин із позивачем та не надавала автотранспортних послуг. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, і відповідач цій обставині не надав оцінку, допустивши вільне припущення щодо приналежності транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_15 / НОМЕР_16 у листі-відповіді (том 10, а.с. 91) особа підтверджує виконання перевезень. Суд звертає увагу, що у листі визначено, що замовником перевезень виступало «Ortodox VIA Ltd», компанія яка не була контрагентом позивача. Це дає підстави зробити висновок, що контрагентом позивача для перевезень залучався певний посередник (експедитор). Зокрема, цим можуть пояснюватися заперечення надання транспортних послуг у двох попередніх листах-відповідях, оскільки вказані у них особи могли надавати послуги посереднику (експедитору) і тому ані позивач, ані його контрагент такому перевізнику були невідомі. Цій обставині відповідач не надав оцінку, не розглянувши вірогідність залучення послуг посередника при перевезеннях товару від позивача, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

Щодо контрагента ТОВ «АСКАНТ» (додаток 2) наведено 16 транспортних засобів (тягач + причеп).

По трьом із них, НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / НОМЕР_20 та НОМЕР_21 / НОМЕР_22 , листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу AЕ1126ІС/ НОМЕР_23 у листі-відповіді (т.9 а.с.120) особа заперечує надання транспортних послуг, однак при цьому не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, і відповідач цій обставині не надав оцінку, допустивши вільне припущення щодо приналежності транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_24 / НОМЕР_25 у листі-відповіді (т.10, а.с.9) особа заперечує надання транспортних послуг, однак підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а отже - відсутнє підтвердження, що вказаний підпис дійсно належить вказаній у листі особі.

По транспортним засобам НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , НОМЕР_28 / НОМЕР_29 , НОМЕР_30 / НОМЕР_31 у листі-відповіді (т.10, а.с.26) особа не надала жодної інформації по суті питання -- ані підтвердила, ані спростувала факт перевезень.

По транспортному засобу НОМЕР_32 / НОМЕР_33 у листі-відповіді (т.10, а.с.71) особа зазначає про відсутність відносин із позивачем, що саме по собі не спростовує факт перевезення, оскільки позивач не укладав безпосередньо договорів перевезення, з огляду на те, що транспортування забезпечувалося контрагентом, натомість наявність відносин із контрагентом позивача або факт перевезення особа у листі не заперечує.

Транспортний засіб НОМЕР_34 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Полтавській області (т.10, а.с.125-127). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с.128) зазначає, що особа, зазначена у запиті в якості власника, була відсутня вдома. Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується, а відповідач допустив вільне та необґрунтоване судження, яке не може бути підставою для висновку про фіктивність товарної (господарської) операції.

Транспортний засіб НОМЕР_35 / НОМЕР_36 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Кіровоградській області (т.10, а.с.130-132). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с.133-134) зазначає, що особа, зазначена у запиті в якості власника, померла після дати транспортування товару, при цьому факт перевезення зазначеною особою, очевидно не спростовується, а відповідач допустив вільне та необґрунтоване судження, яке не може бути підставою для висновку про фіктивність товарної (господарської) операції.

Транспортний засіб CA9784BЕ/CA6308XP згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Черкаській області (т.10, а.с.137-139). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с.140) жодної інформації щодо даного транспортного засобу не надало, тому цей лист не може бути доказом за ознакою невідповідності принципу належності доказів, визначеного ч.1 ст.73 КАС України.

По транспортному засобу НОМЕР_3 / НОМЕР_4 у листі-відповіді (т.10, а.с.109) особа заперечує надання послуг перевезення позивачу або його контрагенту, однак при цьому підтверджує факт перевезення, яке було здійснене на замовлення ФОП ОСОБА_94 . Це дає підстави зробити висновок, що контрагентом позивача для перевезень залучався певний посередник (експедитор). Зокрема, цим можуть пояснюватися заперечення надання транспортних послуг у двох попередніх листах-відповідях, оскільки вказані у них особи могли надавати послуги посереднику (експедитору) і тому ані позивач, ані його контрагент такому перевізнику були невідомі. Цій обставині відповідач не надав оцінку, не розглянувши вірогідність залучення послуг посередника при перевезеннях товару від позивача, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

По транспортному засобу НОМЕР_5 /АВ4111XР у листі-відповіді (т.10, а.с.113) особа підтверджує факт перевезення та повідомляє при цьому, що замовник перевезення їй невідомий, оскільки «автомобіль був замовлений через диспетчера па транспортному сервері «Ларді- Транс», - тобто даний лист навіть підтверджує транспортування, однак не взятий до уваги відповідачем при формулюванні висновків про безтоварність господарської операції. Зазначене є порушенням відповідачем принципу об`єктивності та добросовісності при здійсненні своїх повноважень при податковій перевірці та винесенні оскаржуваного рішення.

По транспортним засобам НОМЕР_37 / НОМЕР_38 та НОМЕР_39 / НОМЕР_40 у листах відповідях (відповідно, т.9 а.с.171 та т.9 а.с.213) особи заперечують надання транспортних послуг позивачу або його контрагенту. При цьому, матеріалі справи не містять документального підтвердження, що такі особи дійсно є власниками/користувачами таких транспортних засобів. Окрім того, як свідчать попередні листи-відповіді, контрагентами для перевезення товару залучалися посередники (експедитори) та використовувалися транспортні сервери, в результаті чого перевізниками були невідомі ані позивач, ані його контрагент. Цій обставині відповідач не надав оцінку, не розглянувши вірогідність залучення послуг посередника при перевезеннях товару від позивача, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

Щодо контрагента ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» (додаток 3) наведено 5 транспортних засобів. Щодо транспортного засобу ВН 1564( В/ВІІ5714ХР будь-які листи-відповіді у матеріалах справи взагалі відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_41 / НОМЕР_42 у листі-відновіді (т.9, а.с.216) особа зазначає, що він прибув на склад позивача, однак відмовився від отримання товару у зв`язку із несплатою послуг перевезення. Позивач в своїх поясненнях припускає, що подібні заперечення обумовлені тим, що розрахунок за послуги мав місце та відбувся у готівковій формі, однак не був задекларований перевізником і тому останній заперечує отримання оплати та, як наслідок, надання послуг. Цій обставині при податковій перевірці відповідач не надав жодної оцінки, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

По транспортним засобам НОМЕР_43 / НОМЕР_44 , НОМЕР_45 / НОМЕР_46 та НОМЕР_47 / НОМЕР_48 у листі-відповіді (а.с.107) особа не заперечує факт перевезення, вказуючи при цьому, що вона надає послуги не безпосереднім вантажовідправникам / вантажоодержувачам, якими в даному випадку є позивач та його контрагент, а посередникам (експедиторам), які були залучені контрагентом. Отже факт перевезення зазначеним не спростовується, і цій обставині відповідач не надав належної оцінки, допустивши необґрунтовані висновки про безтоварність всієї господарської операції.

Щодо контрагента ТОВ «СЕНСІС ЛТД» (додаток 4) загалом наведено 9 транспортних засобів (тягач + причеп). По шістьом із них ( НОМЕР_49 / НОМЕР_50 , НОМЕР_51 / НОМЕР_52 , НОМЕР_53 / НОМЕР_54 , НОМЕР_55 / НОМЕР_56 , НОМЕР_57 / НОМЕР_58 , НОМЕР_59 / НОМЕР_60 ) листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_61 / НОМЕР_62 у листі-відновіді (т.9, а.с.237) особа заперечує надання транспортних послуг. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо. Цій обставині відповідач не надав оцінку, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

Транспортний засіб НОМЕР_63 / НОМЕР_64 згадується у запиті відповідача до Головного унравління ДФС у Кіровоградській області (т.10, а.с. 130-132). Останнє зі своєю відповіддю (т.10, а.с. 133, 135-136) падало пояснення особи, що зазначена у запиті в якості власника, в яких така особа надає відповіді на загальні питання, не зазначаючи при ньому конкретних деталей (дат, номерних знаків транспортних засобів, маршрутів, згадок про позивача чи його контрагента тощо). Як наслідок суд висновує невідповідність цього листа критерію належності (ч.1 ст.73 КАС України) як доказу правомірності висновку податкового органу про безтоварність господарської операції.

Транспортний засіб ВС5 158СР/ НОМЕР_65 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Львівській області (т.10, а.с. 153-155). Останнє зі своєю відповіддю (т. 10, а.с. 156-159) падало протокол допиту свідка особи, що зазначена в якості власника, у якому така особа заперечує взаємовідносини із позивачем чи його контрагентом та разом з тим повідомляє, що транспортний засіб був проданий нею орієнтовно у 2015 році, тобто за декілька років до вчинення операцій між позивачем та контрагентом). Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується, оскільки на момент перевезення така особа не мала жодного відношення до транспортного засобу. Як і в попередніх випадках, цій обставині відповідач не надав оцінку, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

Щодо контрагента ТОВ «КОМПЛЕКТЦЕНТР» (додаток 5) загалом наведено 4 транспортних засоби (тягач + причеп). По транспортному засобу НОМЕР_66 / НОМЕР_67 у листі-відповіді (т.9, а.с. 132) особа заперечує надання транспортних послуг. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу. Суд також звертає увагу, що у матеріалах справи є лист-відповідь (т.9, а.с.138) щодо цього ж транспортного засобу однак вже від іншої особи, яка так само заперечує надання послуг перевезення, але зазначає, що вона є власником транспортного засобу, проте не надає жодних доказів таких тверджень і підпис у цьому листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо. Відсутність належної оцінки цієї обставини відповідачем та ігнорування ним порядку отримання офіційних відомостей є порушенням ознак належності допустимості зазначених листів як доказів правомірності винесеного в подальшому оскаржуваного рішення.

Транспортні засобі НОМЕР_68 / НОМЕР_69 та НОМЕР_70 / НОМЕР_71 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Черкаській області (т.10, а.с. 137- 139). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с.140-141) про транспортний засіб НОМЕР_68 / НОМЕР_72 жодної інформації не наводить, а щодо транспортного засобу НОМЕР_70 / НОМЕР_73 надає копію пояснень особи, яка стверджує що є власником даного транспортного засобу та повідомляє, що він був переданий в оренду ТОВ «АТС» і тому йому невідомо про падання послуг перевезення на користь позивача чи його контрагента. Жодної інформації від ТОВ «АТС» у матеріалах справи немає. Цій обставині відповідач не надав оцінку, допустивши необґрунтований висновок щодо безтоварності господарської операції, що є умовою для визнання прийнятого за наслідками такого висновку рішення протиправним.

По транспортному засобу НОМЕР_74 / НОМЕР_75 у листі-відповіді (а.с.108) особа заперечує надання транспортних послуг. При ньому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо. Відсутність належної оцінки цієї обставини відповідачем та ігнорування ним порядку отримання офіційних відомостей є порушенням ознак належності допустимості зазначених листів як доказів правомірності винесеного в подальшому оскаржуваного рішення.

Щодо контрагента ТОВ «БРЕСТОЛІЯ» (додаток 6) наведено 18 транспортних засобів (тягач + причеп). Щодо восьми із них, АЕ52369СК/ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 АА/ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 / НОМЕР_80 , АЕ93341К/ НОМЕР_81 , АЕ886ВА/АЕ1429XТ, НОМЕР_82 / НОМЕР_83 , AB1196ВХ/ НОМЕР_84 та НОМЕР_85 / НОМЕР_86 , - листи-відповіді у матеріалах справи взагалі відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_87 / НОМЕР_88 у листі-відповіді (т.9, а.с.117) особа заперечує падання транспортних послуг на користь позивача ТОВ «СУДУВА», тобто іншого контрагента. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а отже відсутнє підтвердження, що вказаний підпис дійсно належить вказаній у листі особі, а особа стверджує, що є власником транспортного засобу, проте не надає жодних доказів таких тверджень. Цій обставині відповідач не надав оцінку, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

По транспортному засобу НОМЕР_89 / НОМЕР_90 у листі-відповіді (т.9, а.с.210) особа заперечує падання транспортних послуг. При цьому, як і в попередньому випадку, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу. Цій обставині відповідач не надав оцінку, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

По транспортному засобу НОМЕР_91 / НОМЕР_92 у листі-відповіді (т.9, а.с. 222) особа заперечує надання транспортних послуг. При цьому, як і в попередньому випадку, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу. Цій обставині відповідач не надав оцінку, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

По транспортному засобу НОМЕР_93 / НОМЕР_94 у листі-відповіді (т.10, а.с.6) особа заперечує надання транспортних послуг позивачу. Однак відповідачем не було досліджено обставину, що відсутність відносин із позивачем не спростовує факт перевезення, оскільки транспортування забезпечувалося контрагентом позивача. Так відповідачем проігноровано, що наявність відносин із контрагентом позивача особа у листі не заперечує. Також особа зазначає, що використовує транспортний засіб у власній господарській діяльності, однак документальне підтвердження таких тверджень (щодо права власності/користування) у матеріалах справи відсутнє. Зазначене дає підстави вважати такий лист, не належним та не достовірним доказом, щодо правомірності висновку відповідача щодо безтоварності господарської операції.

По транспортному засобу НОМЕР_95 / НОМЕР_94 у листі-відповіді (т.10, а.с. 29) особа заперечує надання транспортних послуг позивачу. При цьому, як і в попередніх випадках, відповідач не врахував при винесенні оскаржуваного рішення, що відсутність відносин із позивачем не спростовує факт перевезення. Також відповідачем було проігноровано, що особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_96 / НОМЕР_97 у листі-відповіді (т.10, а.с.38) особа заперечує падання транспортних послуг. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо. Окрім того особа стверджує, що є власником транспортного засобу, проте документальне підтвердження таких тверджень у матеріалах справи відсутнє. Цій обставині відповідач не надав оцінку, чим допустив необ`єктивність та неповноту в оцінці змісту листа-відповіді, і що нівелює, як наслідок, достовірність та правомірність висновку про відсутність перевезення товару.

По транспортному засобу НОМЕР_98 / НОМЕР_99 у листі-відповіді (т.10, а.с.41) особа заперечує надання транспортних послуг. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а сама особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу.

Транспортний засіб НОМЕР_100 / НОМЕР_101 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Кіровоградській області (т.10, а.с. 130-132). Останнє у своїй відповіді (т. 10, а.с. 133-134) зазначає, що особа, зазначена у запиті в якості власника, була відсутня вдома. Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується, а сам лист не може бути прийнятий судом як належний доказ.

Транспортний засіб НОМЕР_102 / НОМЕР_103 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Запорізькій області (т.10, а.с.160-162). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с. 163) повідомило, що: «Перевізники надавати письмові пояснення відмовились, в усній бесіді повідомили, що скоріш за все перевезення не здійснювались, але стверджувати або спростувати факти перевезення вони не можуть». Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується, а сам лист не може бути прийнятий судом як достовірний доказ відповідно до визначення ст.75 КАС України.

По транспортному засобу НОМЕР_104 / НОМЕР_105 у листі-відповіді (т.10, а.с.56) особа заперечує надання транспортних послуг, однак при цьому не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що не дає суду підстави прийняти цей лист як доказ у зв`язку з невідповідністю критерію належності (с.73 КАС України).

Щодо контрагента ТОВ «ВНЕШПРОДТОГКОМПАНІ» (додаток 7) наведено 33 транспортних засоби.

По вісімнадцяти із них, НОМЕР_106 / НОМЕР_107 , НОМЕР_108 / НОМЕР_109 , НОМЕР_110 / НОМЕР_111 , НОМЕР_112 / НОМЕР_113 , ВНЗ198ЕН/ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 / НОМЕР_116 , НОМЕР_117 /0216X0, НОМЕР_118 / НОМЕР_119 , НОМЕР_120 / НОМЕР_121 , НОМЕР_122 / НОМЕР_123 , НОМЕР_124 / НОМЕР_125 , НОМЕР_115 / НОМЕР_126 , НОМЕР_127 / НОМЕР_128 , НОМЕР_129 / НОМЕР_130 , НОМЕР_131 / НОМЕР_132 , ВН3608НK/ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 / НОМЕР_135 та BA1877АН/ НОМЕР_136 , - будь-які листи-відповіді у матеріалах справи взагалі відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_137 / НОМЕР_138 у листі-відповіді (т.9, а.с. 123) особа зазначає, що відносин із позивачем та його контрагентом не має. Разом з тим особа зазначає, що в ході службового розслідування було встановлено, що водій, який перебував із нею у трудових відносинах, самовільно використав транспортний засіб для перевезення товару від позивача до його контрагента. Таким чином перевезення товару, як факт, мало місце і цій обставині відповідач не надав належної оцінки.

По транспортному засобу НОМЕР_139 / НОМЕР_140 у листі-відповіді (т.10, а.с. 62) особа зазначає, що послуги з перевезення не надавалися. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а сама особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює лист як належний доказ у справі.

Транспортні засоби, НОМЕР_141 / НОМЕР_142 , НОМЕР_143 / НОМЕР_144 , НОМЕР_145 / НОМЕР_146 , НОМЕР_147 / НОМЕР_148 , BH4650CH/BH6978XP, НОМЕР_149 / НОМЕР_150 , НОМЕР_151 / НОМЕР_152 , НОМЕР_153 / НОМЕР_154 , НОМЕР_155 / НОМЕР_156 , НОМЕР_157 / НОМЕР_158 , НОМЕР_159 / НОМЕР_160 , НОМЕР_161 / НОМЕР_162 , НОМЕР_163 / НОМЕР_164 , - згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (т.10, а.с. 143-145). Останнє надало пояснення особи (т.10, а.с. 151-152) у яких вона стверджує, що є власником транспортного засобу НОМЕР_165 та заперечує надання послуг. Однак підпис особи у поясненнях не посвідчений нотаріально, не містить печатки, не засвідчений іншим чином тощо, а отже відсутнє підтвердження, що вказаний підпис дійсно належить вказаній особі. Також відсутнє документальне підтвердження того, що особа дійсно є власником транспортного засобу. Також наданий лист особи (а.с.89) у якій остання зазначає, що транспортний засіб НОМЕР_161 / НОМЕР_166 для перевезень не використовувався. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу та не надає будь-якого документального підтвердження щодо права власності/користування транспортним засобом. Щодо решти транспортних засобів будь-якої інформації не надано. Наведене не дає можливість суду оцінювати такий лист як допустимий доказ.

Щодо контрагента ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» (додаток 8) наведено 4 транспортні засоби (тягач + причеп) (деякі зазначені двічі). По жодному з них у матеріалах справи немає будь-яких листів-відповідей від власників/користувачів, однак відповідачем не надано оцінку щодо належності та товарності господарської операції з перевезенням, що є порушенням принципу об`єктивності та добросовісності та підставою визнання протиправним рішення відповідача.

Щодо контрагента ТОВ «ВІЗАТЕН КОМПАНІ» (додаток 9) наведено 6 транспортних засобів. По трьом із них, НОМЕР_167 / НОМЕР_168 , НОМЕР_169 / НОМЕР_170 , НОМЕР_171 / НОМЕР_172 , - листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_173 / НОМЕР_174 у листі-відповіді (т.10, а.с.116) особа заперечує надання позивачу послуг перевезення. Однак відповідачем, як і в попередніх випадках, проігноровано, що відсутність відносин із позивачем не спростовує, факт перевезення, транспортування забезпечувалося контрагентом. Відповідачем також проігноровано, що наявність відносин із контрагентом особа у листі не заперечує. Також суд враховує, що підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а не надає жодних доказів, що є власником/користувачем даного транспортного засобу.

Транспортні засобі НОМЕР_175 / НОМЕР_176 , НОМЕР_177 / НОМЕР_178 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (т. 10, а.с. 143- 145). Однак останнє жодної інформації щодо них не надало.

Щодо контрагента ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» (додаток 10) наведено 5 транспортних засобів (тягач і причеп). По жодному з них у матеріалах справи немає листів-відповідей від власників/користувачів.

Транспортний засіб НОМЕР_179 / НОМЕР_180 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (т.10, а.с.143-145). Однак останнє жодної інформації щодо нього не падало.

Щодо контрагента ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (додаток 11) наведено 16 транспортних засобів (тягач + причеп) (деякі зазначені двічі). По чотирьом із них ( НОМЕР_181 / НОМЕР_182 , АЕ34201С/ НОМЕР_80 , НОМЕР_183 / НОМЕР_184 та НОМЕР_185 / НОМЕР_22 , листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_186 / НОМЕР_187 у листі-відповіді (т.9, а.с.135) особа повідомляє про відсутність господарських взаємовідносин із позивачем. При цьому відповідачем проігноровано, що відсутність відносин особи із позивачем не спростовує факт перевезення, оскільки транспортування забезпечувалося контрагентом. Відповідач не врахував, що наявність відносин із контрагентом особа у листі не заперечує. Особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює зазначений лист як достовірний доказ у справі.

По транспортному засобу НОМЕР_188 / НОМЕР_189 у листі-відповіді (т.9, а.с. 147) особа зазначає, що не надавала послуг позивачу або його контрагенту. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а особа зазначає, що є власником даного транспортного засобу, проте не надає жодних доказів таких тверджень, що нівелює зазначений лист як достовірний доказ у справі.

По транспортному засобу НОМЕР_190 / НОМЕР_191 у листі-відповіді (т.9, а.с. 156) особа зазначає, що не надавала послуг позивачу або його контрагенту. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює зазначений лист як достовірний доказ у справі.

По транспортному засобу НОМЕР_192 / НОМЕР_193 у листі-відповіді (т.10, а.с.32) особа зазначає, що не надавала послуг позивачу або його контрагенту. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює зазначений лист як достовірний доказ у справі.

По транспортному засобу НОМЕР_194 / НОМЕР_195 у листі-відповіді (т.10, а.с.53) особа зазначає, що не надавала послуг Товариству або його контрагенту. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює зазначений лист як достовірний доказ у справі.

По транспортному засобу НОМЕР_196 у листі-відповіді (т.10, а.с.75) особа зазначає, що не надавала послуг Товариству. При цьому суд звертає увагу, що відсутність відносин із позивачем не спростовує факт перевезення, оскільки транспортування забезпечувалося контрагентом, натомість наявність відносин із контрагентом особа у листі не заперечує. Особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює зазначений лист як достовірний доказ у справі.

Транспортний засіб НОМЕР_197 / НОМЕР_198 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Чернівецькій області (т.10, а.с.117-119). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с. 120) зазначає, що від особи, яка нібито є власником даного транспортного засобу, отримано інформацію щодо ненадання послуг перевезення контрагенту позивача. При цьому із відповіддю не надано ніяких пояснень зазначеної особи та доказів того, що вона дійсно є власником транспортного засобу. Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується. Відповідно такий лист не може вважатись судом достовірним доказом.

Транспортний засіб НОМЕР_199 / НОМЕР_200 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Хмельницькій області (т.10. а.с.121-123). Останнє надало відповідь у формі супровідного листа (т.10, а.с. 124), додатком до якого значиться рапорт. Проте вказаний рапорт у матеріалах справи відсутній.

Транспортний засіб НОМЕР_201 / НОМЕР_202 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Черкаській області (т.10. а.с.137-139). Останнє у своїй відповіді жодної інформацій щодо зазначеного транспортного засобу не надало.

Транспортні засоби НОМЕР_203 / НОМЕР_204 , НОМЕР_205 / НОМЕР_206 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Запорізькій області (т.10. а.с.160-162). Останнє у своїй відповіді повідомило, що перевізники відмовились надавати свідчення, однак в усній бесіді не виключали факт здійснення перевезень.

Транспортний засіб НОМЕР_207 / НОМЕР_208 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (а.с.86-88). Останнє у своїй відповіді надало рапорт, згідно якого власник транспортного засобу за місцем проживання був відсутній, а в телефонній розмові відмовився надавати пояснення.

Щодо контрагента ТОВ «ТІНВАС» (дод.12) наведено 4 транспортних засоби. По транспортним засобам НОМЕР_209 / НОМЕР_210 , НОМЕР_211 / НОМЕР_212 у листі відповіді (т.9, а.с. 182) особа зазначає, що послуги з перевезення не надавалися. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а сама особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, що нівелює лист як належний доказ у справі.

Щодо цих же транспортних засобів відповідач направив запит іншій особі, яка в листі-відповіді (т.10, а.с.21) також визначила себе в якості власника. Що за відсутності належних документів, щодо власності на транспортні засоби нівелює обидва листи як достовірні докази.

Щодо транспортного засобу НОМЕР_47 / НОМЕР_213 у листі-відповіді (а.с.107) особа зазначає, що залучається як експедитор, однак не може надати відомості, чи надавала вона послуги перевезення товару від позивача. При цьому особа не заперечує факт перевезення, вказуючи при цьому, що вона надає послуги не безпосереднім вантажовідправникам/вантажоодержувачам, якими в даному випадку є позивач та його контрагент, а посередникам (експедиторам), які в даному випадку, очевидно, були залучені контрагентом. Отже факт перевезення зазначеним не спростовується.

Транспортний засіб НОМЕР_214 / НОМЕР_215 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (а.с. 86-88), однак останнє жодної інформації щодо вказаного транспортного засобу у своїй відповіді не надало (т. 10, а.с. 147- 148).

Щодо контрагента ТОВ «СПАЛАР» (додаток 13) наведено сорок п`ять транспортних засобів (тягач і причеп) (деякі зазначені декілька разів). По чотирнадцятьом із них, НОМЕР_216 , НОМЕР_217 / НОМЕР_218 , НОМЕР_219 / НОМЕР_220 , НОМЕР_221 / НОМЕР_222 , НОМЕР_223 / НОМЕР_224 , НОМЕР_225 / НОМЕР_226 , НОМЕР_227 / НОМЕР_228 , НОМЕР_229 / НОМЕР_230 , НОМЕР_231 / НОМЕР_232 , НОМЕР_233 / НОМЕР_234 , НОМЕР_235 / НОМЕР_236 , НОМЕР_237 / НОМЕР_238 , НОМЕР_239 / НОМЕР_240 , НОМЕР_241 / НОМЕР_242 , - будь-які листи-відповіді у матеріалах справи взагалі відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_243 / НОМЕР_244 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 153) особа зазначає, що він був переданий в оренду іншій особі. При ньому жодних пояснень цієї іншої особи щодо падання послуг перевезення матеріали справи не містять.

По транспортному засобу АРІ811ВР/ НОМЕР_245 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 185) особі зазначає, що послуг перевезення не надавала. При цьому особа не підтверджує, що власником/користувачем даного транспортного засобу, а отже не виключено, ще твердження особи про попадання послуг обумовлено тим, що така особа взагалі не мас жодного відношення до вказаного транспортного засобу, і дана обставина була проігнорована відповідачем при прийнятті оскаржуваного рішення.

По транспортному засобу НОМЕР_246 / НОМЕР_247 у листі-відповіді (т.9, а.с.197) особа зазначає, що послуги перевезення нею не надавалися. При цьому особа не підтверджує, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо.

По транспортному засобу НОМЕР_248 / НОМЕР_249 у листі-відповіді (т.9, а.с. 228) особа зазначає, що послуги перевезення нею не надавалися. При цьому особа, зазначаючи, що і власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_250 / НОМЕР_251 у листі-відповіді (т.9, а.с.231) особа зазначає, що послуги перевезення нею не надавалися. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально.

По транспортним засобам НОМЕР_252 / НОМЕР_253 та НОМЕР_254 / НОМЕР_255 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 240) особа зазначає про ненадання послуг перевезення. При цьому особа зазначає, що є користувачем вказаних транспортних засобів на праві оренди, однак матеріали справи не містять доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_256 / НОМЕР_257 у листі-відповіді (т.9, а.с. 240) особа зазначає про ненадання послуг перевезення. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально та не містить печатки. Зазначене нівелює, як і в попередніх випадках, описаних вище, такий лист як достовірний та допустимий доказ.

По транспортному засобу НОМЕР_258 / НОМЕР_259 у листі-відповіді (т.10, а.с. 12) особа зазначає, що прибула на склад позивача для отримання товару, однак виявив на місці несправність транспортного засобу. При цьому відповідач не врахував при винесенні оскаржуваного рішення, що особа визнає прибуття на склад, однак при цьому заперечує факт отримання товару. Відповідачем же не надано оцінку того, чи подібні заперечення обумовлені тим, що розрахунок за послуги перевезення відбувся у готівковій формі, однак не був задекларований особою і тому останній заперечує надання послуг.

По транспортному засобу НОМЕР_260 / НОМЕР_261 у листі-відповіді (т. 10, а.с.18) особа зазначає, що транспортні послуги не надавалися. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_262 / НОМЕР_263 у листі-відповіді (т.10, а.с.35) особа зазначає, що відносин із позивачем та його контрагентом не мав. При цьому особа не підтверджує що є власником даного транспортного засобу, підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо.

По транспортному засобу НОМЕР_264 / НОМЕР_265 у листі-відповіді (т.10, а.с.47) особа зазначає, що транспорті послуги не надавалися. При цьому, особа, зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень.

По транспортним засобам НОМЕР_266 / НОМЕР_267 , НОМЕР_268 / НОМЕР_269 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 68) особа зазначає, що транспортні послуги позивачеві не надавалися. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, а наявність відносин із контрагентом особа у листі не заперечує.

Транспортний засіб НОМЕР_270 / НОМЕР_271 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Полтавській області (т.10, а.с.125-127). Останнє у своїй відповіді (т.10, а.с. 128) повідомило, що власник транспортного засобу заперечує надання послуг перевезення. При цьому відповідь не містить доказів того, що зазначена особа дійсно є власником вказаного транспортного засобу; до відповіді Головного управління ДФС у Полтавській області не додані та, відповідно, у матеріалах справи відсутні пояснення особи, що зазначена у якості власника транспортного засобу, щодо не здійснення операцій.

Транспортний засіб НОМЕР_272 / НОМЕР_273 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Кіровоградській області (т.10, а.с.130-132). Останнє до своєї відповіді у формі супровідного листа надало рапорт (т.10, а.с.133-134), в якому встановлена адреса місця реєстрації особи, яка нібито є власником даного транспортного засобу. Будь-яка інша інформація щодо транспортного засобу або операцій перевезення відсутня. Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Транспортні засоби НОМЕР_274 /CA5970ХО, НОМЕР_275 / НОМЕР_276 , НОМЕР_277 / НОМЕР_278 , НОМЕР_279 / НОМЕР_280 та НОМЕР_185 / НОМЕР_22 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Черкаській області (т.10. а.с. 137-139). Однак останнє жодної інформації щодо них у своїй відповіді не надало (т.10. а.с.140).

Транспортні засоби НОМЕР_281 / НОМЕР_282 , НОМЕР_283 / НОМЕР_284 , НОМЕР_285 / НОМЕР_286 та НОМЕР_287 / НОМЕР_288 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (т.10, а.с. 143-145). Однак останнє жодної інформації щодо них у своїй відповіді не надало, окрім транспортного засобу НОМЕР_283 / НОМЕР_284 щодо якого у рапорті (т. 10, а.с. 150) зазначено, що встановлено його власника, проте опитати його не вдалося.

Транспортні засоби НОМЕР_289 / НОМЕР_290 та НОМЕР_291 / НОМЕР_292 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Запорізькій області (т.10, а.с. 160- 162). Останнє у своїй відповіді (т. 10, а.с. 163) повідомило, що «Перевізники надавати письмові пояснення відмовились, в усній бесіді повідомили, иіо скоріш за все перевезення не здійснювались, але стверджувати або спростувати факти перевезення вони не можуть». Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Транспортні засоби НОМЕР_293 / НОМЕР_294 , НОМЕР_295 / НОМЕР_296 , НОМЕР_297 / НОМЕР_298 та ВН16692НР/ НОМЕР_299 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (а.с.86-88). Однак останнє жодної інформації щодо них у своїй відповіді не надало, окрім транспортного засобу НОМЕР_300 / НОМЕР_299 щодо якого у рапорті (т. 10 а.с. 148) зазначено, що власник транспортного засобу за місцем проживання був відсутній та у телефонній розмові відмовився надавати будь-які пояснення. Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Щодо контрагента ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (додаток 14) наведено чотири транспортні засоби. По транспортному засобу 01341РВ/ НОМЕР_301 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 185) особа зазначає, що послуг перевезення не надавала. При ньому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_302 / НОМЕР_9 у листі-відповіді (т.10, а.с. 81-82) особа підтверджує факт перевезення та зазначає, що замовником послуг виступала ФОП ОСОБА_95 . Це дає підстави зробити висновок, що контрагентом позивача для перевезень залучався посередник (експедитор), однак дана обставина не була врахована відповідачем при винесенні оскаржуваного рішення.

Транспортні засоби AP9083CI/AP3302XP та НОМЕР_303 / НОМЕР_304 згадуються у запиті відповідача до Головного управлінні ДФС у Запорізькій області (т. 10, а.с. 160- 162). Останнє у своїй відповіді (т. 10, а.с. 163) повідомило, що «Перевізники надавати письмові пояснення відмовились, в усній бесіді повідомили, що скоріш за все перевезення не здійснювались, але стверджувати або і простувати факти перевезення еони не можуть». Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Щодо контрагента ТОВ «ФАБІЯ-К» (додаток 15) наведено три транспортні засоби. По одному із них, AP7939CЕ/ НОМЕР_305 , будь-які листи-відповіді у матеріалах справи взагалі відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_7 / НОМЕР_8 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 110) особа зазначає, що немає відносин із позивачем та його контрагентом, однак підтверджує факт перевезення та вказує, що послуги надавались на замовлення ФОП ОСОБА_96 . Це дає підстави зробити висновок, що контра оптом Товариства для перевезень залучався експедитор, що не було враховано відповідачем при винесенні оскаржуваного рішення.

Транспортний засіб НОМЕР_306 / НОМЕР_307 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Запорізькій області (т. 10, а.с. 160-162). Останнє у своїй відповіді (т. 10, а.с. 163) повідомило, що: «перевізники надавати письмові пояснення відмовились, в усній бесіді повідомили, що, скоріш за все, перевезення не здійснювались, але стверджувати або спростувати факти перевезення вони не можуть». Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Щодо контрагента ТОВ «АГРОРЕСУРС» (додаток 16) загалом наведено шість транспортних засобів ( тягач і причеп). По чотирьом із них, АРЗ956СР/АР5045XР, НОМЕР_308 / НОМЕР_309 , НОМЕР_310 / НОМЕР_311 та НОМЕР_312 / НОМЕР_313 , листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_314 / НОМЕР_315 у листі-відповіді (т.9,а.с.191) особа зазначає, що послуги перевезення нею не надавалися. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, а підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо. Окрім того, щодо цього ж транспортного засобу у матеріалах справи міститься лист-відповідь іншої особи (т.9, а.с. 204), яка стверджує, що є власником транспортного засобу та заперечує надання послуг, що за відсутності належних документів щодо власності на транспортний засіб, - нівелює обидва листи як достовірні докази.

По транспортному засобу НОМЕР_316 / НОМЕР_317 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 50) особа зазначає, що послуги перевезення нею не надавалися. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, а підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально.

Щодо контрагента ТОВ «Денвіль» (додаток 17) загалом наведено два транспортних Засобів. По жодному з них у матеріалах справи немає будь-яких листів-відповідей від власників.

Щодо контрагента ТОВ «ПРОЛОДЖІ» (додаток 18) загалом наведено чотирнадцять транспортних засобів. По шести із них, НОМЕР_318 / НОМЕР_319 , НОМЕР_320 / НОМЕР_321 , НОМЕР_322 / НОМЕР_323 , НОМЕР_324 / НОМЕР_325 , НОМЕР_326 / НОМЕР_327 та НОМЕР_233 / НОМЕР_234 , листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_328 / НОМЕР_329 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 123) особа зазначає, що відносин із позивачем та його контрагентом не має. Разом з тим особа зазначає, що в ході службового розслідування було встановлено, що водій, який перебував із нею у трудових відносинах, самовільно використав транспортний засіб для перевезення товару від позивача до його контрагента.

По транспортним засобам НОМЕР_330 та НОМЕР_331 / НОМЕР_332 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 159) - особа зазначає, що не має відношення до запитуваних транспортних засобів.

По транспортним засобам НОМЕР_173 / НОМЕР_174 та НОМЕР_333 / НОМЕР_334 у листі-відповіді (т.10, а.с.116) особа зазначає, що не мала відносин із позивачем. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо.

Транспортні засоби НОМЕР_335 / НОМЕР_336 , НОМЕР_337 / НОМЕР_338 та НОМЕР_163 / НОМЕР_164 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Одеській області (а.с. 86-88), однак останнє жодної інформації щодо них у своїй не падало.

Щодо контрагента ТОВ «АРКАНДО» (додаток 19) загалом наведено десять транспортних засобів. По шести із них, СА8885АX/СА8885XР, НОМЕР_339 / НОМЕР_340 , НОМЕР_312 / НОМЕР_313 , НОМЕР_341 / НОМЕР_342 , НОМЕР_343 / НОМЕР_344 , НОМЕР_345 / НОМЕР_346 , листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_347 / НОМЕР_348 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 59) особа зазначає, про ненадання послуг. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а особа зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_10 / НОМЕР_11 у листі-відповіді (т.10, а.с.85) особа підтверджує факт перевезення та надає підтверджуючі документи (а.с. 95-99).

Транспортні засоби НОМЕР_349 /АР8540XТ та НОМЕР_350 / НОМЕР_351 згадуються у запиті відповідача до ГУ ДФС у Запорізькій області (т.10, а.с. 160- 162). Останнє у своїй відповіді (т.10, с.160) повідомило, що перевізники надавати письмові пояснения відмовились, отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Щодо контрагента ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (додаток 20) наведено два транспортних засоби. По обох транспортних засобах у листі-відповіді (т. 10, а.с. 75) особа зазначає про ненадання послуг відповідачу, при цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даних транспортних засобів.

Щодо контрагента ТОВ «ПРОДОС» (додаток 21) загалом наведений один транспортний засіб ( тягач + причеп). По ньому у матеріалах справи немає будь-яких листів-відповідей від власників/користувачів.

Щодо контрагента ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» (додаток 22) загалом наведено тридцять п`ять транспортних засобів. По 17-ти - листи-відповіді у матеріалах справи відсутні. По транспортному засобу НОМЕР_352 / НОМЕР_353 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 162) особа зазначає, що не надавала послуг, однак при цьому, особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу. По транспортному засобу НОМЕР_354 / НОМЕР_355 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 225) особа зазначає, що не надавала послуг, при цьому, особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_356 / НОМЕР_357 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 44) особа зазначає, що не мала відносин із позивачем. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_358 / НОМЕР_359 у листі-відповіді (т. 10. а.с. 65) особа зазначає, що не надавала послуг перевезення. Однак, особа зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів, що підтверджують власність.

По транспортному засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 88) особа підтверджує факт перевезення та надає підтверджуючі документи (а.с. 90-91)

По транспортному засобу НОМЕР_360 / НОМЕР_361 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 97) особа підтверджує факт перевезення та вказує, що замовником перевезення був ФОН ОСОБА_97 . Зазначене підтверджує висновок, що контрагентом Товариства для перевезень залучався певний посередник (експедитор).

По транспортному засобу НОМЕР_362 / НОМЕР_363 у листі-відповіді (т. 10, а.с. 103) особа підтверджує факт перевезення та надає підтверджуючі документи.

Транспортний засіб НОМЕР_364 / НОМЕР_365 згадується у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Хмельницькій області (т. 10, а.с. 121-123). Останнє надало відповідь у формі супровідного листа (т 10. с.124), додатком до якого значиться рапорт. Проте вказаний рапорт у матеріалах справи відсутній.

Транспортні засоби НОМЕР_366 / НОМЕР_367 , НОМЕР_368 / НОМЕР_369 , НОМЕР_370 / НОМЕР_371 та НОМЕР_372 / НОМЕР_373 згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Черкаській області (а.с.137-139). З відповіді слідує лише інформація щодо транспортного засобу НОМЕР_370 / НОМЕР_371 , однак і щодо нього відсутні докази приналежності на праві власності опитаній особі.

Транспортні засоби НОМЕР_374 / НОМЕР_375 , НОМЕР_376 / НОМЕР_377 , НОМЕР_378 / НОМЕР_379 , НОМЕР_289 / НОМЕР_380 , НОМЕР_381 / НОМЕР_382 та НОМЕР_383 / НОМЕР_384 - згадуються у запиті відповідача до Головного управління ДФС у Запорізькій області (т.10, а.с.160), однак відповідь не спростовує факт перевезення товару.

Щодо контрагента ТОВ «СУДУВА» (додаток 23) загалом наведено вісімнадцять транспортних засобів. По семи із них листи відсутні. По транспортному засобу СА0308/ НОМЕР_88 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 117) особа зазначає, що не надавала послуг. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки, а особа зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_385 / НОМЕР_386 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 141) особа зазначає, що не надавала послуг перевезення. При цьому, особа, зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_387 /СА8370XO у листі-відповіді (т. 9, а.с. 188) особа зазначає, що не надавала послуг перевезення. При цьому особа, зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень; підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо, а отже відсутнє, підтвердження, що вказаний підпис дійсно належить вказаній у листі особі.

По транспортному засобу НОМЕР_388 / НОМЕР_389 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 207) особа зазначає, що послуги не надавала, скільки на завантаженні була велика черга і транспортний засіб поїхав зі складу пустим. Однак такий лист не спростовує факт транспортування товару іншим посередником.

По транспортному засобу НОМЕР_390 / НОМЕР_391 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 234) особа зазначає, що не здійснювала перевезення за маршрутом Тальне (Черкаська область) - м. Маріуполь. При цьому, у запиті не зазначався маршрут, а було вказане лише навантаження. Відтак, якби особа дійсно не здійснювала перевезення, то їй не було б відоме місце призначення товару, а саме місто Маріуполь.

Транспортний засіб НОМЕР_392 / НОМЕР_393 згадується у запиті Контролюючого органу до Головного управління ДФС у Хмельницькій області (т. 10, а.с. 121-123). Останнє надало відповідь у формі супровідного листа (т. 10, а.с. 124), додатком до якого значиться рапорт. Проте вказаний рапорт у матеріалах справи відсутній.

Транспортні засоби НОМЕР_394 / НОМЕР_395 , НОМЕР_396 / НОМЕР_397 та НОМЕР_398 / НОМЕР_399 згадуються у запиті Контролюючого органу до Головного управління ДФС у Черкаській області (т. 10, а.с. 137-139). Однак останнє жодної інформації щодо них у своїй відповіді не надало (т. 10, а.с. 140), окрім транспортного засобу НОМЕР_394 / НОМЕР_400 , власник якого у телефонній розмові повідомив, що не надавав послуг. Очевидно, що факт перевезення зазначеним не спростовується.

Транспортні засоби НОМЕР_289 /АР0151XT та API386СХ/ НОМЕР_401 згадуються у запиті Контролюючого органу до Головного управління ДФС у Запорізькій області (т. 10, а.с. 160- 162). Останнє у своїй відповіді повідомило, що «Перевізники надавати письмові пояснення відмовились, в усній бесіді повідомили, що скоріш за все перевезення не здійснювались, але стверджувати або спростувати факти перевезення вони не можуть». Отже факт перевезення зазначеним, очевидно не спростовується.

Щодо контрагента ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ) загалом наведено вісім транспортних засобів, і по жодному з них у матеріалах справи немає будь-яких листів-відповідей.

Щодо контрагента ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (додаток 25) загалом наведений двадцять один транспортний засіб. По п`ятнадцяти із них будь-які листи-відповіді у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_402 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 126) особа зазначає, даний транспортний засіб їй не належить.

По транспортному засобу НОМЕР_403 / НОМЕР_257 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 150) особа заперечує надання послуг. При цьому зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не падає жодних доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_404 у відповіді (т. 9, а.с. 129) особа заперечує надання послуг. При цьому зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не падає жодних доказів таких тверджень.

Щодо контрагента ТОВ «Сантел профі» (додаток 26) наведені 26 транспортних засобів і по жодному податковий орган листів від перевізників не надав суду.

Щодо контрагента ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (додаток 27) загалом наведені тридцять чотири транспортних засоби (тягач л причеп) (деякі зазначені двічі). По більшості із них у матеріалах справи немає будь-яких листів-відповідей від власників/користувачів, за виключенням десяти наступних транспортних засобів.

По транспортному засобу НОМЕР_403 / НОМЕР_257 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 150) особа заперечує надання послуг. При цьому, особа, зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень.

По транспортному засобу НОМЕР_404 у листі-відповіді (т. 9. а.с. 129) особа заперечує надання послуг. При цьому, особа, зазначаючи, що є власником даного транспортного засобу, не надає жодних доказів таких тверджень. Окрім того, слід зазначити, що вказаний транспортний засіб у запиті Контролюючого органу не зазначався (т. 9, а.с. 127-128).

По транспортному засобу НОМЕР_66 / НОМЕР_405 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 132) особа заперечує надання транспортних послуг. При цьому особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу, а отже не виключено, що твердження особи про попадання послуг обумовлено тим, що така особа взагалі не має жодного відношення до вказаного транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_406 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 135) особа повідомляє про відсутність відносин із позивачем. При цьому особа не підтверджує, що є власником даного транспортного засобу.

По транспортному засобу НОМЕР_407 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 165) особа зазначає про його передання в оренду іншій особі, пояснення якої у матеріалах справи відсутні.

По транспортному засобу НОМЕР_408 у листв-відповіді (т. 9, а.с. 201) особа заперечує надання послуг перевезення. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо.

По транспортному засобу AI7931ВХ/ НОМЕР_409 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 144) особа зазначає про відсутність відносин із позивачем. Однак особа вказує про відсутність відносин протягом 2018, в той час коли перевезення товару мало у 2017 році.

По транспортному засобу 18038АА/ НОМЕР_410 у листі-відповіді (г. 9, а.с. 177) особа зазначає лише про причеп (AE7760XO) та заперечує його використання для перевезення товару. При цьому підпис у листі-відповіді не посвідчений нотаріально, не містить печатки тощо.

По транспортному засобу НОМЕР_411 / НОМЕР_412 у листі-відповіді (т. 9, а.с. 180) особа заперечує надання послуг перевезення. При цьому, особа не підтверджує, що є власником/користувачем даного транспортного засобу,

По транспортному засобу ВІ4916AO/BI8081ХО у листі-відповіді (т. 10, а.с. 78) особа зазначає, що не є його власником/користувачем.

Враховуючи вищевикладене, надані відповідачем листи-відповіді не є належними доказами, що спростовують факт перевезення товару. Суд погоджується з доводами позивача, які не були спростовані належними і допустимими доказами відповідачем, що по кожному із контрагентів відповідачем надані такі листи-відповіді лише щодо частини транспортних засобів. При цьому відповідач очевидно проігнорував, що в частині листів підтверджується, або не виключається факт транспортування. Щодо решти транспортних засобів у матеріалах справи немає ніякої оцінки відповідачем належності господарських операцій, що порушує вимоги про об`єктивність і добросовісність та призводить до рішення про протиправність оскаржуваного рішення. Відповідно суд приходить до висновку, що сама лише наявність листів таких листів-відповідей щодо частини транспортних засобів не може бути свідченням безтоварності господарських операцій в цілому.

Надаючи правову оцінку спірним відносинам, що виникли між сторонами у справі, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України (надалі - ПК України, в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин), він, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

За приписами пп. 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПК України об`єктом оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу. Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: зменшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку); збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: збільшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку); зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Згідно з вимогами п. 187.1 ст. 187 ПК України датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктом 185.1. ст. 185 ПК України визначено, що об`єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; в) ввезення товарів на митну територію України; г) вивезення товарів за межі митної території України; е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Відповідно до вимог п.188.1 ст.188 ПК України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв`язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов`язань.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу.

Абзацом 1 п. 44.1 ст. 44 ПК України встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту (абз. 2 п. 44.1 ст. 44 ПК України).

Відповідно до абз.1 п. 201.10 ст. 201 ПК України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (абз. 2 п. 201.10 ст. 201 ПК України).

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3 Господарського кодексу України).

Згідно з вимогами пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПК України господарська діяльність діяльність особи, пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Обов`язковими ознаками господарської діяльності є здійснення її суб`єктами господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг; результати зазначеної діяльності - продукція, роботи чи послуги - мають вартісний характер і цінове вираження. Господарська діяльність здійснюється у загальній економічній сфері, а тому має економічні властивості, що неможливе без вартісної оцінки і взаємооцінки, еквівалентності обміну, відповідних обчислень і розрахунків.

Обов`язок підтвердити правомірність та обґрунтованість задекларованих у податковій звітності показників податкового кредиту та витрат первинними документами покладається на платника податків. Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за №168/704, встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об`єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).

Відповідно до п. 2.1 вказаного Положення первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Згідно з вимогами статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Про відсутність факту здійснення господарської операції можуть свідчити, зокрема, такі обставини: всупереч даним податкового обліку будь-кого з учасників операції відсутні зміни активів, зобов`язань чи власного капіталу принаймні в одного з таких учасників (наприклад, збільшення статутного капіталу особи за рахунок активів, що не мають ринкової вартості, зокрема фіктивних цінних паперів, тобто цінних паперів, обіг яких на момент вчинення операції був припинений після оприлюднення даних щодо скасування свідоцтва про реєстрацію їх випуску); отримання майнової вигоди чи права на таку вигоду будь-кого з учасників операції виключно шляхом зменшення бази оподаткування з певного податку та/або отримання коштів із Державного бюджету за одночасної відсутності об`єктивної можливості отримати майнову вигоду від цієї операції в інший спосіб (наприклад, експорт товару на підставну особу, яка не має відповідної реєстрації чи не веде будь-якої господарської діяльності, виключно з метою отримання документів, що підтверджують право на бюджетне відшкодування з податку на додану вартість; «тимчасова» поставка товару (тобто з подальшим поверненням того самого товару без обґрунтованої економічної причини в наступних податкових періодах постачальнику від покупця безпосередньо або через ланцюг посередників) тим платником податку, в якого за результатами певного податкового періоду наявне від`ємне значення податкових зобов`язань із податку на додану вартість тому учаснику, який має зобов`язання до сплати в бюджет тощо; результати, відображені у даних податкового обліку будь-кого з учасників господарської операції фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій будь-кого з учасників такої операції (наприклад, відображення отримання послуг без їх фактичного надання або в разі їх надання іншою особою, ніж та, що вказана у даних податкового обліку чи первинних документах; імітація купівлі товару в особи, яка ніколи його не продавала тощо).

Відповідно до вимог частин 1, 2 статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Згідно вимог ч. 1 ст. 43 Господарського кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Таким чином, законодавством надано позивачу право як суб`єкту господарювання на укладення будь-яких угод та здійснення будь-якої підприємницької діяльності, які не заборонені законом.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість обов`язковому з`ясуванню підлягають обставини щодо руху активів у процесі здійснення господарської операції; установлення спеціальної податкової правосуб`єктності учасників господарської операції; установлення зв`язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

При цьому дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції: договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо. В обов`язковому порядку необхідно досліджувати наявність господарської мети при вчиненні відповідних дій платника податку.

За змістом положень ПК України наявність господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), призначених для використання у власній господарській діяльності платника податків, є визначальною умовою для виникнення у платника податку права на формування податкового кредиту та витрат, за наявності необхідних підтверджувальних документів первинного бухгалтерського обліку.

Формування витрат та податкового кредиту на підставі правочинів, у межах яких було здійснено виключно обмін документами первинного бухгалтерського обліку та перерахування грошових коштів, чинним законодавством не передбачено.

Таким чином, при визначенні права платника податків на формування витрат та податкового кредиту, судом має бути перевірено чи мали операції між платником податків та його контрагентами реальний товарний характер, можливість здійснення таких операцій з урахуванням оперативності проведення операцій та віддаленості контрагентів один від одного, подальше використання платником податків придбаних у контрагентів товарів та послуг. При цьому, суд має виходити з того, що наявність у покупця належно оформлених документів, які відповідно до закону необхідні для віднесення певних сум до податкового кредиту або формування витрат, зокрема, виданих продавцями податкових накладних, не є безумовною підставою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість, якщо податковий орган доведе, що відомості в таких документах не відповідають дійсності, наприклад, у випадку, коли не проводилися самі операції, або належного доведення допустимими доказами факту фіктивного підприємництва контрагентів позивача.

Первинні документи для надання їм юридичної сили та доказовості повинні мати обов`язкові реквізити, передбачені статтею 9 Закону № 996-XIV. Так, ч. 1 ст. 9 Закону № 996-XIV визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ч. 2 ст. 9 Закону № 996-XIV).

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 9 Закону № 996-XIV первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 9 Закону № 996-XIV неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Також, відповідно до вимог п. 2.4 ст. 2 Положення № 88 первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

При вирішенні спорів щодо правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку, зокрема якщо предметом спору є достовірність первинних документів та підтвердження інших обставин реальності відображених у податковому обліку господарських операцій, суд враховує, що відповідно до вимог статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, обов`язок доведення відповідних обставин у спорах між особою та суб`єктом владних повноважень покладається на суб`єкта владних повноважень, якщо він заперечує проти позову.

У разі надання контролюючим органом доказів, які в сукупності з іншими доказами у справі свідчать, що документи подані суб`єктом господарювання містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці доводи. Наведене випливає зі змісту частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Таким чином, на підтвердження фактичного здійснення господарських операцій, враховуючи специфіку таких операцій та договорів, що їх регламентують, підприємство повинно мати відповідні належно оформлені первинні документи, які в сукупності мають свідчити про беззаперечний факт реального вчинення господарських операцій, що є підставою для формування платником податкового обліку. Аналогічної правової позиції дотримується Верховний Суд в постановах від 19.06.2018 у справі №808/2447/17 та від 31.07.2018 у справі №820/3119/17.

Перевіривши вищевикладені обставини, долученими до матеріалів справи доказами підтверджено факт реалізації ТОВ «ПАНДА» вищевказаного товару (цукру), факт отримання позивачем грошових коштів від своїх контрагентів, як оплату за поставлений ним товар та в свою чергу не підтверджено отримання ТОВ «ПАНДА» грошових коштів від будь-яких інших осіб та не встановлено наявність інших конкретних осіб, крім контрагентів, на користь яких міг бути або був поставлений товар.

На підтвердження реальності (товарності) спірних операцій позивачем надано до суду копії первинної документації, складеної за результатами фінансово-господарських операцій останнього з контрагентами за результатами дослідження яких підтверджено факти здійснення господарських операцій, що не спростовано відповідачем, як суб`єктом владних повноважень, під час розгляду даної справи.

Наявні у справі документи (бухгалтерські та податкові) свідчать про реальність укладення та виконання вище наведених договорів. У свою чергу, відповідачем не наведено будь-яких доводів щодо здійснення позивачем розглядуваних операцій за відсутності розумних економічних причин (ділової мети) та наміру одержати економічний ефект тощо.

Суд зазначає, що здійснення господарської діяльності контрагентом не може мати наслідків для позивача, оскільки законодавством не передбачений обов`язок суб`єкта підприємницької діяльності бути обізнаним із особливостями господарювання контрагента. Відомості, що є обов`язковими для перевірки підприємством стосовно свого контрагента, це включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також наявність свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість на час здійснення господарських операцій.

Разом з тим, відповідачем не надано жодних належних доказів на підтвердження фактичної відсутності у контрагентів позивача об`єктивної неможливості здійснення господарської діяльності.

Суд звертає увагу на презумпцію добросовісності платників та інших учасників правовідносин у сфері економіки. У зв`язку з цим презюмується, що дії платника, результатом яких є отримання податкової вигоди, вважаються економічно виправданими, а відомості, що містяться у податковій та бухгалтерській звітності платника, - достовірні.

Подання платником до контролюючого органу усіх належним чином оформлених первинних документів, передбачених податковим законодавством, з метою отримання податкової вигоди є підставою для її отримання, якщо податковий орган не доведе неправдивість, недостовірність або суперечливість відомостей, що містяться у таких документах. Доводи ж податкового органу про отримання платником необґрунтованої податкової вигоди мають ґрунтуватись на сукупності доказів, що безспірно підтверджують існування обставин, які виключають право платника, зокрема, на включення понесених витрат до податкового кредиту. Разом з тим, у даній справі суд зазначає, що, податковим органом не доведено існування таких обставин.

Суд враховує, що у постанові Верховного Суду від 17 січня 2018 року у справі №826/1244/13-а стосовно поняття «добросовісний платник», яке вживається у сфері податкових правовідносин, зазначено, що це не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування та податкового законодавства, а тому можливі порушення податкового законодавства з боку контрагента-постачальника, за відсутності доказів протиправної змови учасників операцій з метою отримання позивачем (покупцем) необґрунтованої податкової вигоди, не є безумовною підставою для висновку про порушення саме покупцем вимог податкового законодавства та позбавлення його права сформованих податкових вигод за фактично вчиненою операцією.

Так, господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством. Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

На підтвердження реальності (товарності) спірних операцій позивачем надано до суду копії первинної документації, складеної за результатами фінансово-господарських операцій з його контрагентами, за результатами дослідження яких підтверджено факти здійснення господарських операцій, що також не спростовано відповідачем, як суб`єктом владних повноважень, під час розгляду даної справи.

Суд зазначає, що чинне законодавство не ставить умовою виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагента, фактичного знаходження його за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів або спеціальних дозволів у останнього. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентом своїх зобов`язань, адже, поняття «добросовісний платник», яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме: платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань.

За умови не встановлення компетентним органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальника для одержання позивачем незаконної податкової вигоди, останній не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Також, слід зауважити, що Верховним Судом у постанові від 24 квітня 2018 року у справі №813/8500/13-а зазначено, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, за можливу неправомірну діяльність його контрагента за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Приписами ч. 2 ст. 61 Конституції України встановлено індивідуальний характер юридичної відповідальності.

Оцінюючи спірні фінансово-господарські операції, передусім виходить з того, що юридична відповідальність згідно норм чинного законодавства України є персоніфікованою. Підприємство, яке є сумлінним платником податків і виконало усі вимоги, з якими закон пов`язує право на зменшення об`єкта оподаткування податком на додану вартість на суму податкового кредиту, не повинно нести відповідальність за своїх контрагентів.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» практика Європейського Суду з прав людини є джерелом права та свідчить про те, що якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (рішення Європейського Суду від 9 січня 2007р. у справі «Інтерсплав проти України»).

З урахуванням викладеного, спираючись на наявні у матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що укладені між позивачем та його контрагентами правочини, відповідають вимогам чинного законодавства України, мають своїм наслідком зміну у майновому стані учасників правочинів, є економічно виправданим, факт виконання господарських зобов`язань сторін підтверджується первинними документами бухгалтерської та податкової звітності, які є належними та достатніми доказами того, що господарські операції фактично відбулися, а операції між позивачем та його контрагентом враховані відповідно до їх дійсного економічного змісту, обумовлені розумними економічними причинами (цілями ділового характеру) та відповідають меті здійснення господарської діяльності.

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За таких підстав, суд визнає, що відповідачем протиправно було винесено податкове повідомлення-рішення від 10.05.2019 № 0000485009, отже порушено права позивача та не дотримано вимог, передбачених частиною другою статті 2 КАС України.

Позивачем під час розгляду справи було надано належні та допустимі докази на підтвердження обґрунтованості позовних вимог, а наведені ним доводи не було спростовано відповідачем.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (частина друга статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України).

Стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно вимог ч. 3 ст. 242 КАС України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені у судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

За приписами частини 2 статті 6 КАС України суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до пункту 30 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Hirvisaari v. Finland» від 27.09.2001, рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані. Згідно пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, оцінки поданих сторонами доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Згідно з ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір у сумі 19 210,00 грн. згідно з платіжним дорученням від 30.07.2019 № 998, який підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників ДФС України.

Керуючись статтями 9, 14, 73-78, 90, 139, 143, 242-246, 250, 255, Кодексу адміністративного судочинства України, суд

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

1. Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДФС від 10 травня 2019 року №0000485009.

3. Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДА» (код ЄДРПОУ 31189253, адреса: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 23 оф.1) судовий збір у розмірі 19210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) гривень за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків ДФС (код ЄДРПОУ 40980123, адреса: 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, 30).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Терлецька О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 114264475 ?

Документ № 114264475 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 114264475 ?

Дата ухвалення - 18.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114264475 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114264475 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 114264475, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 114264475, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 18.10.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 114264475 відноситься до справи № 320/4190/19

Це рішення відноситься до справи № 320/4190/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114264466
Наступний документ : 114264477