Ухвала суду № 114126876, 12.10.2023, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.10.2023
Номер справи
752/11324/14-ц
Номер документу
114126876
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №752/11324/14-ц

Провадження №6/752/558/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Кордюкової Ж.І.,

за участю секретаря Дураєвої А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Яцишина Андрія Миколайовича від 15.09.2023 №11554 про затвердження мирової угоди від 14.09.2023 в рамках виконавчого провадження НОМЕР_1,-

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Яцишин Андрій Миколайович звернувся до суду з клопотанням від 15.09.2023 №11554 про затвердження мирової угоди від 14.09.2023 в рамках виконавчого провадження НОМЕР_1 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 грошових коштів.

Угода, укладена 14.09.2023 між боржником ОСОБА_1 та стягувачем ОСОБА_2 на наступних умовах:

1. Боржник повністю визнає заборгованість перед Стягувачем у виконавчому провадженні НОМЕР_1 з примусового виконання виконавчого листа №752/11324/14-ц, виданого 17.11.2016 Голосіївським районним судом міста Києва, в сумі 1625332,50 доларів США, які за курсом НБУ на дату ухвалення судового рішення становили 45279315,79 грн.

2. Боржник зобов`язується погасити заборгованість перед стягувачем у порядку, визначеному цією мировою угодою.

3. Боржник розпочинає погашати заборгованість перед Стягувачем через 1 рік з дня затвердження судом цієї мирової угоди, але не раніше як через 1 рік з дня скасування Боржнику тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, застосованого при примусовому виконанні виконавчого листа №752/11324/14-ц, виданого 17.11.2016 Голосїївським районним судом м. Києва.

4. У подальшому Боржник протягом 60 місяців (в строк до 14 числа кожного місяця) щомісячно сплачує Стягувачу 10 000,00 (десять тисяч) грн. в рахунок погашення заборгованості.

5. Грошові кошти в рахунок погашення заборгованості сплачуються готівкою, на підтвердження чого Стягувач видає Боржнику розписку, або в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Стягувача.

6. Після погашення заборгованості в загальній сумі 600000 (шістсот тисяч) грн. Стягувач та Боржник укладають договір про прощення залишку заборгованості.

7. Боржник має право достроково погасити заборгованість, вказану в п. 6 цієї Мирової угоди.

8. У разі прострочення Боржником більш як на 10 днів оплати щомісячного платежу, передбаченого п. 4 Мирової угоди, або відкриття провадження у справі про неплатоспроможність Боржника, умови п. 3, 4 та п. 6 Мирової угоди втрачають чинність і Стягувач набуває право вимагати від Боржника сплати всієї непогашеної суми заборгованості (різниці між сумою заборгованості, що існувала на час укладення Мирової угоди, та сумою сплаченою Боржником)

9. Боржник і Стягувач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.

В судове засідання сторони та приватний виконавець не з`явилися, від них надійшли заяви про розгляд даної заяви без їх участі.

Дослідивши заяву та матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження мирової угоди в процесі виконання рішення суду з наступних підстав.

30.08.2016 Голосіївським районним судом міста Києва було ухвалене рішення, яким позов Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено повністю.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 1625332,50 доларів США, які за курсом Національного банку України становлять 45279315,79 грн., та судовий збір у розмірі 3654 грн.

Рішення набрало законної сили 02.11.2016.

17.11.2016 представнику позивача направлено два виконавчих листи у даній справі.

27.09.2017 відкрито виконавче провадження НОМЕР_2 щодо примусового стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 1625332,50 доларів США, які за курсом Національного банку України становлять 45279315,79 грн.

22.11.2019 Голосіївським районним судом міста Києва було постановлено ухвалу про заміну стягувача Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» на Акціонерне товариство «Альфа-банк».

03.09.2020 Господарським судом Луганської області відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (справа №902/50/20).

07.10.2020 виконавчі дії у виконавчому провадженні зупинені, оскільки господарським судом відкрито справу про банкрутство (неплатоспроможність) боржника.

10.08.2022 Голосіївським районним судом міста Києва було постановлено ухвалу про заміну стягувача Акціонерне товариство «Альфа-банк» на правонаступника ОСОБА_2 .

31.08.2023 головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Берегових В.С. повернув виконавчий лист №752/11324/14-ц від 17.11.2016 стягувачу ОСОБА_2

12.09.2023 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Яцишиним Андрієм Миколайовичем відкрито виконавче провадження НОМЕР_1 щодо примусового виконання виконавчого листа №752/11324/14-ц, виданого 17.11.2016 Голосіївським районним судом міста Києва, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» грошових коштів.

14.09.2023 між боржником ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як правонаступником стягувача, укладена мирова угода у виконавчому провадженні.

Згідно ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до вимог ст. 434 ЦПК України мирова угода, укладена між сторонами, або заява про відмову стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному або приватному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її для затвердження до суду, який видав виконавчий документ. Суд має право відмовити у затвердженні мирової угоди у процесі виконання рішення з підстав, визначених статтею 207 ЦПК України.

Статтею 207 ЦПК України передбачено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди.

В судовому засіданні встановлено, що приватний виконавець 15.09.2023 подав на затвердження до суду мирову угоду, укладену 14.09.2023 між боржником ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як правонаступником стягувача, тобто з дотриманням триденного строку, встановленого ст. 434 ЦПК України.

Мирова угода від 14.09.2023 укладена сторонами на підставі взаємних поступок і стосується лише їх прав та обов`язків, умови мирової угоди не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Таким чином, мирова угода від 14.09.2023 підлягає затвердженню, що має наслідком задоволення клопотання приватного виконавця.

Керуючись ст.ст. 206, 434 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Яцишина Андрія Миколайовича від 15.09.2023 №11554 про затвердження мирової угоди від 14.09.2023 в рамках виконавчого провадження НОМЕР_1 задовольнити.

Затвердити мирову угоду в наступній редакції:

«МИРОВА УГОДА

В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ

14 вересня 2023 року м. Київ

ОСОБА_2 (надалі - Стягувач), з однієї сторони, та ОСОБА_1 (надалі - Боржник), з іншої сторони, з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок уклали цю Мирову угоду в процесі виконання про таке:

1. Боржник повністю визнає заборгованість перед Стягувачем у виконавчому провадженні НОМЕР_1 з примусового виконання виконавчого листа №752/11324/14-ц, виданого 17.11.2016 Голосіївським районним судом м. Києва, в сумі 1 625 332,50 долари США, які за курсом Національного банку України на дату ухвалення судового рішення становили 45 279 315,79 гри.

2. Боржник зобов`язується погасити заборгованість перед Стягувачем у порядку, визначеному цією Мировою угодою.

3. Боржник розпочинає погашати заборгованість перед Стягувачем через 1 рік з дня затвердження судом цієї мирової угоди, але не раніше як через 1 рік з дня скасування Боржнику тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, застосованого при примусовому виконанні виконавчого листа №752/11324/14-ц, виданого 17.11.2016 Голосїївським районним судом м. Києва.

4. У подальшому Боржник протягом 60 місяців (в строк до 14 числа кожного місяця) щомісячно сплачує Стягувачу 10 000,00 (десять тисяч) грн. в рахунок погашення заборгованості.

5. Грошові кошти в рахунок погашення заборгованості сплачуються готівкою, на підтвердження чого Стягувач видає Боржнику розписку, або в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Стягувача.

6. Після погашення заборгованості в загальній сумі 600 000,00 (шістсот тисяч) грн., Стягувач та Боржник укладають договір про прощення залишку заборгованості.

7. Боржник має право достроково погасити заборгованість, вказану в п. 6 цієї Мирової угоди.

8. У разі прострочення Боржником більш як на 10 днів оплати щомісячного платежу, передбаченого п. 4 Мирової угоди, або відкриття провадження у справі про неплатоспроможність Боржника, умови п. 3, 4 та п. 6 Мирової угоди втрачають чинність і Стягувач набуває право вимагати від Боржника сплати всієї непогашеної суми заборгованості (різниці між сумою заборгованості, що існувала на час укладення Мирової угоди, та сумою сплаченою Боржником)

9. Боржник і Стягувач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.»

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Ж. І. Кордюкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 114126876 ?

Документ № 114126876 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114126876 ?

Дата ухвалення - 12.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114126876 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114126876 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 114126876, Голосіївський районний суд міста Києва

Судове рішення № 114126876, Голосіївський районний суд міста Києва було прийнято 12.10.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 114126876 відноситься до справи № 752/11324/14-ц

Це рішення відноситься до справи № 752/11324/14-ц. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114126873
Наступний документ : 114126877