Ухвала суду № 113595423, 01.08.2023, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.08.2023
Номер справи
752/15352/23
Номер документу
113595423
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №752/15352/23

Провадження №2/752/6205/23

УХВАЛА

про забезпечення позову

01 серпня 2023 року м. Київ

Суддя Голосіївського районного суду міста Києва Кордюкова Ж.І., розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у цивільній справі за її позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖК Монреаль», Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сіті Кепітал» про захист прав споживачів, визнання пунктів договору недійсними, визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Голосіївського районного суду міста Києва знаходиться цивільна справа №752/15352/23 за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖК Монреаль», Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сіті Кепітал» про захист прав споживачів, визнання пунктів договору недійсними, визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та зобов`язання вчинити певні дії.

Адвокат Кубрак Олег Олександрович в інтересах ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про забезпечення вищезазначеної позовної заяви шляхом накладення арешту на майнові права на однокімнатну квартиру в новобудові за умовним номером 264, на 13 поверсі, кількість кімнат -1, орієнтовною загальною площею 51,68 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що є предметом договору купівлі-продажу деривативу №103382-А від 14.09.2020 та договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №2/264-М від 14.09.2020 з внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно й інших реєстрів (до яких підлягають внесенню такі відомості) та заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК Монреаль» та Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер» та/або будь-яким іншим особам, у будь-який спосіб відчужувати, передавати, вчиняти будь-які правочини та дії, пов`язані із розпорядженням права на вказану квартиру, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією або відчуженням майна, а саме: квартири за умовним номером 264, на 13 поверсі, кількість кімнат -1, орієнтовною загальною площею 51,68 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та/або майнових прав на таке майно будь-яким третім особам, вчиняти будь-які правочини, які стосуються вказаної квартири та/або майнових прав на вказану квартиру.

Заяву позивач обґрунтувала тим, що предметом поданого нею позову є захист її прав споживача, як способу захисту її порушених цивільних прав та інтересів. Вона 14.09.2020 уклала з відповідачами договір купівлі-продажу деривативу №103382-А та договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру №2/264-М , внаслідок укладання яких вона придбала права на квартиру в новобудові за умовним номером 264, на 13 поверсі, кількість кімнат -1, орієнтовною загальною площею 51,68 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 112507,33 доларів США. Вона виконала свої зобов`язання за договорами у повному обсязі та сплачено грошові кошти у розмірі 70% від вартості квартири. Відповідачем не виконані зобов`язання в частині підписання акту прийому-передачі за спірним договором. Після 24.02.2022 позивач через початок військової агресії російської федерації виїхала закордон, а відповідачем було зупинено будівництво житлового комплексу, в якому вона придбала квартиру. Станом на дату звернення до суду спірний житловий комплекс відповідачем недобудований та не введений в експлуатацію. Позивачем вчинялися дії, спрямовані на погашення заборгованості та встановлення нового графіку платежів за спірним договором. Певні обставини унеможливлювали виконання позивачем зобов`язань за укладеними з відповідачами спірними договорами в установлені строки, зокрема наявність об`єктивних обставин, на які позивач не могла вплинути. Для відповідачів не завдано будь-яких збитків, водночас ними не виконано свої зобов`язання перед позивачем, а також здійснено надмірний розрахунок для неї штрафних санкцій, що у співвідношенні до суми залишку основної заборгованості становить майже 50%.

Таким чином, позивач вважає, що існують підстави для здійснення перерахунку розміру заборгованості за спірним договором, зменшення розміру штрафних санкцій, а також внесення змін до спірного договору та визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від спірного договору у вигляді повідомлення про дострокове розірвання спірного договору.

На думку відповідача, він правомірно розірвав з позивачем укладений спірний договір купівлі-продажу майнових прав, внаслідок чого відповідач зможе здійснити відчуження майнових прав на спірну квартиру, за яку позивач вносила грошові кошти. Відповідачі не вчинили дії щодо повернення грошових коштів позивачу за спірним договором.

Невжиття заходу забезпечення позову у разі його задоволення ускладнить ефективний захист та поновлення порушених прав позивача, оскільки відповідачами можуть вчинятися дії на відчуження майнових прав на спірну квартиру.

Враховуючи предмет спору та обраний позивачем захід забезпечення позову, він вважає, що відсутні підстави для застосування заходів зустрічного забезпечення, оскільки відсутні підстави вважати, що відповідачам будуть спричинені збитки.

Враховуючи співвідношення права на виконання судового рішення з майновими наслідками заборони відповідачу у вчиненні певних дій щодо нерухомого майна, він вважає обґрунтованим, доцільним та співмірним захід забезпечення позову шляхом накладення арешту на майнові права на спірне нерухоме майно та встановлення заборони розпоряджатися вказаними майновими правами, які не порушать права та законні інтереси відповідачів.

Розглянувши заяву, суд встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 149 ЦПК України встановлено, що суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно з ч. 2 ст. 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 150 ЦПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 150 ЦПК України заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до ч. 1, 6, 8 ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.

В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 у справі №381/4019/18 (провадження №14-729цс19) зазначено, що, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду, і повинні застосовуватися лише в разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу.

Необхідність застосування заходів забезпечення випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 в справі №753/22860/17 зазначено, що конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.05.2021 у справі №914/1570/20 вказано, що під забезпеченням позову розуміють сукупність процесуальних дій, що гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог. Таким чином, особам, які беруть участь у справі, надано можливість уникнути реальних ризиків щодо утруднення чи неможливості виконання рішення суду, яким буде забезпечено судовий захист законних прав, свобод та інтересів таких осіб. При цьому важливим є момент об`єктивного існування таких ризиків, а також того факту, що застосування заходів забезпечення позову є дійсно необхідним, що без їх застосування права, свободи та законні інтереси особи (заявника клопотання) будуть порушені, на підтвердження чого є належні й допустимі докази. Також важливо, щоб особа, яка заявляє клопотання про забезпечення позову, мала на меті не зловживання своїми процесуальними правами, порушення законних прав відповідного учасника процесу, до якого зазначені заходи мають бути застосовані, а створення умов, за яких не існуватиме перешкод для виконання судового рішення. Отже, при використанні механізму забезпечення позову учасники спору повинні належним чином обґрунтовувати підстави застосування відповідного заходу забезпечення позову у конкретній справі; зазначати обставини, які свідчать про те, що неприйняття зазначеного заходу може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду; підтверджувати такі обставини належними й допустимими доказами.

Зі змісту позовної заяви ОСОБА_1 вбачається, що предметом розгляду в даній справі є визнання за позивачем права на дериватив відповідного до укладеного з продавцем договору купівлі-продажу деривативу від 14.09.2020 №103382-а; зобов`язання продавця вчинити дії щодо передання позивачу прав на спірний дериватив; стягнення з продавця за спірним договором купівлі-продажу деривативу пені за порушення умов договору; визнання недійсними пунктів договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14.09.2020 №2/264-М; визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14.09.2020 №2/264-М у вигляді повідомлення про дострокове розірвання спірного договору; зменшення розміру штрафних санкцій за спірним договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру; внесення змін до спірного договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру; та стягнення за спірним договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру пені за порушення умов договору.

Зі змісту заяви про забезпечення позову вбачається, що позивач просить накласти арешт на майнові права на спірне нерухоме майно та встановлення заборони щодо майнових прав на спірне нерухоме майно, з метою уникнення виконання вказаного судового рішення.

Згідно з копією договору купівлі-продажу деривативу від 14.09.2020 №103382-а, укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер», продавець зобов`язався передати покупцеві дериватив, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити дериватив з наступними характеристиками: назва -форвардний контракт від 11.03.2019 №80332-А, вид деривативу - з поставкою базового активу, форма існування - документарна, продавець - ТОВ «ЖК Монреаль», дата укладення - 11.03.2019, базовий актив деривативу - майнові права на квартиру, строк дії форвардного контракту - 30.06.2022, строк виконання зобов`язань за деривативом - 30.06.2022, дата реєстрації деривативу - 11.03.2019, кількість - 1. Вартість деривативу становить 1922444,32 грн. без ПДВ, що становить еквівалентно 68904,13 доларів США щодо квартири кількістю 1 кімната з орієнтовною загальною площею 51,68 кв.м, за умовним номером 264 на 13 поверсі у складі об`єкта будівництва - житловому будинку з приміщеннями господарського призначення і підземним паркінгом, що будується за будівельною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до копії договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14.09.2020 №2/264-М, укладеного між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖК Монреаль», на виконання умов форвардного контракту від 11.03.2019 та договору купівлі-продажу деривативу, продавець зобов`язався передати у власність покупця, а покупець зобов`язався прийняти у власність майнові права на квартиру кількістю 1 кімната з орієнтовною загальною площею 51,68 кв.м, за умовним номером 264 на 13 поверсі у складі об`єкта будівництва - житловому будинку з приміщеннями господарського призначення і підземним паркінгом, що будується за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , та оплатити ціну таких прав в порядку та на умовах, визначених договором.

Слід відзначити, що під час розгляду заяви про забезпечення позову дійсно було встановлено існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача ОСОБА_1 або того, що захист її прав та інтересів стане неможливим без вжиття заходу забезпечення, чи для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль, оскільки між сторонами дійсно виник спір з приводу майнових прав на спірне нерухоме майно.

Дослідивши матеріали справи та доводи позивача, викладені у заяві про забезпечення позову, з`ясувавши обсяг позовних вимог, відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати позивач, позовним вимогам, пересвідчившись в тому, що між сторонами дійсно виник спір та невжиття заходу забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача, за захистом яких вона звернулася до суду, вважаю за можливе задовольнити заяву про забезпечення позову та накласти арешт на майнові права на спірне нерухоме майно та встановлення заборони розпорядженням вказаними правами, що в свою чергу є достатнім видом забезпечення позову, який унеможливить відчуження відповідачем майнових прав на спірне нерухоме майно та відповідатиме меті застосування заходу забезпечення позову.

Керуючись ст.ст. 149-153, 258-261, 353-355 ЦПК України суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити.

Накласти арешт на майнові права на однокімнатну квартиру в новобудові за умовним номером 264, на 13 поверсі, кількість кімнат - 1, орієнтовною загальною площею 51,68 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що є предметом договору купівлі-продажу деривативу №103382-А від 14.09.2020 та договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №2/264-М від 14.09.2020 з внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно й інших реєстрів (до яких підлягають внесенню такі відомості) та заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК Монреаль» та Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер» та/або будь-яким іншим особам, у будь-який спосіб відчужувати, передавати, вчиняти будь-які правочини та дії, пов`язані із розпорядженням права на вказану квартиру, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією або відчуженням майна, а саме: квартири за умовним номером АДРЕСА_3 , та/або майнових прав на таке майно будь-яким третім особам, вчиняти будь-які правочини, які стосуються вказаної квартири та/або майнових прав на вказану квартиру.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ця ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з наступного дня після її постановлення.

Стягувач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_1 .

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК Монреаль», місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-а, оф. 3/49; код ЄДРПОУ 41383052.

Боржник: Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер», місцезнаходження: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63; код ЄДРПОУ 41813162.

Суддя Ж. І. Кордюкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 113595423 ?

Документ № 113595423 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113595423 ?

Дата ухвалення - 01.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113595423 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113595423 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 113595421
Наступний документ : 113595424