Постанова № 113118823, 30.08.2023, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
30.08.2023
Номер справи
554/7878/23
Номер документу
113118823
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 30.08.2023Справа № 554/7878/23 Провадження № 3/554/2768/2023

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«30» серпня 2023 року м. Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сметаніна А.В., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов з ГУ ДПС у Полтавській області у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівника ПП «СЕВЕН ГРУП», РНОКПП НОМЕР_1 , інші дані відсутні,

- за ч.1 ст. 163-2 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2023 року відносно ОСОБА_1 складено протокол за те, що він порушив вимоги п.57.1 ст.57 розділу ІІ, п.203.2 ст.203 розділу V Податкового кодексу України, а саме: несвоєчасно подав платіжне доручення до установи банку (Казначейства України) на поповнення електронного рахунку в Системі електронного адміністрування ПДВ на сплату податкового зобов`язання по ПДВ за травень 2023 року по терміну сплати 30.06.2023 року у сумі 2812,00 грн., фактично сплата проведена 05.07.2023 року із затримкою на 5 днів в сумі 1728,00 грн.; 11.07.2023 року із затримкою на 11 днів в сумі 1084,00 грн., що зафіксовано в акті № 7197/16-31-04-05-03/43720054 від 17.07.2023 р.

В судовезасідання ОСОБА_1 не з`явивсяз невідомоїсуду причини,про дату,час тамісце розглядусправи бувповідомлений належнимчином. Про причини неявки ОСОБА_1 не повідомляв, жодних клопотань чи заяв від нього не надходило.

Відповідно до ч.2 ст. 268 КУпАП при розгляді справ про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 163-2 КУпАП, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не є обов`язковою.

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, суд приходить до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ст. ст. 245, 252, 280 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складення протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Так, диспозицією ч. 1 ст. 163-2 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

На підтвердження вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 163-2 КУпАП особою, яка склала протокол, надано акт про результати камеральної перевірки щодо порушення терміну сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов`язання з податку на додану вартість за травень 2023 року ПП «СЕВЕН ГРУП» від 17.07.2023 року.

Згідно ст.254КУпАП,протокол проадміністративне правопорушення,у разійого оформлення,складається непізніше двадцятичотирьох годинз моментувиявлення особи,яка вчинилаправопорушення,у двохпримірниках,один ізяких підрозписку вручаєтьсяособі,яка притягаєтьсядо адміністративноївідповідальності.

Як вбачається з протоколу №6364/16-31-04-05-04 від 24.08.2023 року, датою вчинення правопорушення є 30.06.2023 р., виявлено правопорушення 17.07.2023 року (відповідно до акту про результати камеральної перевірки),а протоколскладено 24.08.2023року, що в свою чергу є порушенням вимог ст. 254 КУпАП, оскільки протокол складено більш ніж через 24 години з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення.

Також, відповідно до ст. 256 КУпАП протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз`яснюються його права і обов`язки, передбаченістаттею 268цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

З матеріалів справи встановлено, що протокол складався за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

До протоколу додано акт щодо неявки посадових осіб підприємства від 22.08.2023 року, згідно якого ОСОБА_1 не з?явився для підписання протоколу та надання пояснень, лист про направлення актів камеральної перевірки платнику податків, повідомлення про запрошення платника податків та лист роз?яснення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Згідно п. 12 Інструкції з оформлення податковими органами матеріалів про адміністративне правопорушення, затвердженого наказом МФУ від 02.07.2016 року №566, у разі неможливості складання протоколу за місцем вчинення адміністративного правопорушення Протокол складається в податковому органі. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошується до податкового органу для складання та підписання Протоколу. У запрошенні зазначаються дата, час та місце складання Протоколу. Запрошення вважається належним чином врученим, якщо воно надіслано за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручено особисто такій особі.

Разом з тим, згідно корінця повідомлення, ОСОБА_1 було запрошено до ГУ ДПС в Полтавській області на 27.07.2023 року о 10.00 годин, акт щодо неявки посадових осіб підприємства до органу ДПС складено 22.08.2023 року, а протокол про адміністративне правопорушення складено 24.08.2023 року.

Оцінюючи надані документи, суд вважає, що уповноважена особа при складенні протоколу про адміністративне правопорушення за відсутності ОСОБА_1 не дотрималась вимог ст. ст. 256, 268 КУпАП та відповідної Інструкції, а також порушила вимоги ст. 254 КУпАП щодо строків його складення.

Згідно ст.7КУпАП ніхтоне можебути підданийзаходу впливув зв`язкуз адміністративнимправопорушенням інакшеяк напідставах ів порядку,встановлених Законом.Провадження всправах проадміністративні правопорушенняздійснюється наоснові суворогододержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

В контексті наведеного слід відмітити, що дотримання передбаченої законом процедури та порядку притягнення особи до відповідальності має виключно важливу роль для встановлення об`єктивної істини органом, на який законом покладено повноваження, зокрема, щодо розгляду справ про адміністративне правопорушення. Порушення норм процесуального права суб`єктом владних повноважень при складанні протоколу про вчинення адміністративного правопорушення зводить нанівець саму суть та завдання, покладені в основу поняття адміністративної відповідальності, оскільки ускладнює, а подекуди й унеможливлює встановлення судом, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, об`єктивної сторони вчинюваного порушення та вини особи в його вчиненні.

З урахуванням вищезазначеного, відсутність доказів дотримання посадовою особою процедури складення протоколів про адміністративні правопорушення, ставить під сумнів правомірність складеного протоколу, що унеможливлює притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 закрити на підставі п. 1 ч.1 ст.247 КУпАП за відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-2 КУпАП.

Керуючись ст. 9, ч.1 ст. 163-2, ст. ст. 245, 247, 251, 252, 280, 283, 284, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

П О С Т А Н О В И В:

Провадження у справі відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 163-2 КУпАП - закрити, у зв`язку із відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-2 КУпАП.

Постанова може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя Октябрського районного

суду м. Полтави: А.В. Сметаніна

Часті запитання

Який тип судового документу № 113118823 ?

Документ № 113118823 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 113118823 ?

Дата ухвалення - 30.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113118823 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113118823 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 113118823, Октябрський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 113118823, Октябрський районний суд м. Полтави було прийнято 30.08.2023. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 113118823 відноситься до справи № 554/7878/23

Це рішення відноситься до справи № 554/7878/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 113118820
Наступний документ : 113118826