Рішення № 112515351, 31.07.2023, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
31.07.2023
Номер справи
910/8591/23
Номер документу
112515351
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

31.07.2023Справа № 910/8591/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С. О., розглянувши у спрощеному позовному провадженні матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ

про стягнення 3873,12 грн

без повідомлення (виклику) учасників справи

РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДОМ.

Короткий зміст позовних вимог.

Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" про стягнення 3873,12 грн заборгованості за договором на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що внаслідок придбання позивачем (попереднє найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортсервіс-СТМ") майна АТ "К.Енерго" за лотом №71 на аукціоні UA-PS-2021-08-10-000016-3 заборгованість, яка виникла внаслідок неналежного виконанням відповідачем умов договору на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011, має бути сплачена відповідачем на користь позивача.

Процесуальні дії у справі, розгляд заяв, клопотань.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 08.06.2023 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі №910/8591/23, розгляд справи постановив здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (без проведення судового засідання).

З метою повідомлення відповідача про розгляд справи ухвала суду про відкриття провадження у справі від 08.06.2023 була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача: 01011, місто Київ, вулиця Рибальська, будинок 13, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала суду від 08.06.2023, направлена на адресу місцезнаходження відповідача, отримана останнім 21.06.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №01054 94354949.

Отже, згідно із п.3 ч.6 ст.242 Господарського процесуального кодексу України відповідач був належним чином повідомлений про розгляд справи.

Судом враховано, що частиною 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічні положення містяться у ч.9 ст.165 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на вказані приписи Господарського процесуального кодексу України, оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, суд приходить до висновку, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами у відповідності до приписів ч.9 ст.165 та ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України.

У відповідності до ч.5 ст.252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Згідно із ч.8 ст.252 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи.

Згідно із частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СПРАВИ.

Позиція позивача.

Позивач в обґрунтування позовних вимог посилається на те, що внаслідок неналежного виконання договору на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011 у відповідача за період з 01.12.2017 по 30.04.2018 виникла заборгованість у сумі 3873,12 грн.

Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "СПОРТСЕРВІС-СТМ" (змінено найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ") є правонаступником АТ "К.ЕНЕРГО" згідно з результатом торгів у процедурі банкрутства АТ "К.ЕНЕРГО" щодо заборгованості відповідача, зокрема за договором №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 у розмірі 3873,12 грн, а відповідач сплату заборгованості у добровільному порядку не здійснив, позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" про стягнення 3873,12 грн заборгованості за договором на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011.

Позиція відповідача.

Відповідач відзиву на позовну заяву у строк, встановлений в ухвалі про відкриття провадження у справі, не подав.

ОБСТАВИНИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ.

28.03.2011 між Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" (у подальшому перейменоване на Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО" та з 01.01.2019 в АТ "КИЇВЕНЕРГО", з 09.08.2019 - в АТ "К.ЕНЕРГО") та Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" (далі - абонент) був укладений договір №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді (далі - договір №320744 від 28.03.2011), предметом якого є постачання, користування та своєчасна сплата в повному обсязі спожитої теплової енергії у гарячій воді, на умовах, передбачених цим договором.

Згідно з пп.2.2.1 п.2.2 договору енергопостачальна організація зобов`язується постачати теплову енергію у гарячій води на потреби: опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону; гарячого водопостачання - протягом року; в кількості та в обсягах згідно із додатком №1 до цього договору.

Відповідно до пп.2.3.1 п.2.3 договору абонент зобов`язується додержуватися кількості споживання теплової енергії по кожному параметру в обсягах, які визначені у додатку 1 до договору, не допускаючи їх перевищення, та своєчасно сплачувати вартість спожитої теплової енергії.

Згідно з пп.2.3.1 п.2.3 договору виконувати умови та порядок оплати, в обсягах і в терміни, які передбачені в додатку №4 до договору.

Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2011. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення строку його дії про його припинення не буде письмово заявлено однією із сторін (п.8.1., 8.4. договору).

У додатку 4 до договору ("Порядок розрахунків за теплову енергію") визначено, що абонент щомісяця з 12 по 15 число самостійно отримує у районі теплозбуту №1 за адресою: вул. Жилянська, буд. 63 облікову картку фактичного споживання теплової енергії за попередній період, акт звіряння розрахунків на початок розрахункового періоду (один примірник оформленого акту звірки Абонент повертає в РТ), податкову накладну (п.5 додатку 4).

Згідно із п.2 додатку 4 до договору абонент до початку розрахункового періоду (місяця) сплачує енергопостачальній організації вартість, заявленої у договорі кількості теплової енергії на розрахунковий період, у рахуванням сальдо розрахунків на початок місяця.

25.08.2021 відбувся електронний аукціон з продажу майна банкрута - АТ "К.ЕНЕРГО" за лотом №71, предметом якого було право вимоги на дебіторську заборгованість за спожиту теплову енергію та супутні послуги (послуги теплової енергії, послуги центрального опалення, послуги гарячої води, послуги надання конденсату, послуги надання хімічно очищеної води) на суму 241 900 394 грн, за результатами якого переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю "СПОРТСЕРВІС-СТМ", що підтверджується Протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-08-10-000016-3 від 25.08.2021.

Згідно з Актом про придбання майна на аукціоні від 30.08.2021, АТ "К.ЕНЕРГО" передано, а Товариством з обмеженою відповідальністю "СПОРТСЕРВІС-СТМ" (покупцем) прийнято майно, що є предметом продажу на аукціоні № UA-PS-2021-08-10-000016-3 по лоту № 71, а саме: право вимоги на дебіторську заборгованість за спожиту теплову енергію та супутні послуги (послуги теплової енергії, послуги центрального опалення, послуги гарячої води, послуги надання конденсату, послуги надання хімічно очищеної води) на суму 241 900 394 грн, в тому числі заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" (відповідач) за договором №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 у розмірі 3873,12 грн, що підтверджується витягом з додатку №1 до акту про придбання майна на аукціоні від 30.08.2021 (п. 1437).

У подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю "СПОРТСЕРВІС-СТМ" змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" (позивач) на підставі протоколу № 1/2021 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТСЕРВІС-СТМ" від 14.09.2021.

Позивач (від імені якого діяв Комунальний концерн "Центр комунального сервісу") направив відповідачу вимогу №1172/1173/1174 від 25.07.2022, у якій повідомив відповідача що ТОВ "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" (попереднє найменування - ТОВ "СПОРТСЕРВІС-СТМ") є правонаступником АТ "К.ЕНЕРГО" згідно з результатом торгів у процедурі банкрутства АТ "К.ЕНЕРГО" щодо заборгованості відповідача, зокрема за договором №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 у розмірі 3873,12 грн та просив у добровільному порядку сплатити заборгованість за договорами на постачання теплової енергії у гарячій воді, у тому числі за договором №320744 від 28.03.2011.

Відповідач листом від 31.08.2022 №60/08-к у відповідь на вимогу позивача зазначив, що заборгованість за договором №320744 від 28.03.2011 у розмірі 3873,12 грн буде сплачена найближчим часом.

Оскільки відповідач у добровільному порядку заборгованість не сплатив, позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" про стягнення 3873,12 грн заборгованості за договором на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011, що виникла за період з 01.12.2017 по 30.04.2018.

На обґрунтування заявлених вимог позивач надав до матеріалів позовної заяви: договір на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011 з додатками; протокол електронного аукціону № UA-PS-2021-08-10-000016-3 від 25.08.2021; акт про придбання майна на аукціоні від 30.08.2021; довідку про стан розрахунків за спожиту від АТ "К.ЕНЕРГО" теплоенергію за договором №320744 від 28.03.2011, дублікати облікових карток за грудень 2017 року - квітень 2018 року.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА. ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ.

Відповідно до ч.2 ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст.11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно із ст.6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст.627 ЦК України).

Згідно зі ст.628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

У відповідності ч.1 ст.202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до частини 1 статті 275 Господарського кодексу України за договором енергопостачання підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується.

Згідно з частинами 6, 7 статті 276 ГК України розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених/визначених відповідно до вимог закону. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Договір, відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна правова норма передбачена частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зобов`язання припиняється виконанням проведеним належним чином (стаття 599 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як встановлено судом, 25.08.2021 згідно з протоколом електронного аукціону № UA-PS-2021-08-10-000016-3 Товариство з обмеженою відповідальністю "СПОРТСЕРВІС-СТМ", яке змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" (позивач), на аукціоні з придбання майна банкрута - АТ "К.ЕНЕРГО" за лотом № 71 придбало право вимоги на дебіторську заборгованість за спожиту теплову енергію та супутні послуги на суму 241 900 394,00 грн.

Згідно з Актом про придбання майна на аукціоні від 30.08.2021 АТ "К.ЕНЕРГО" передано, а покупцем прийнято майно, що є предметом продажу на аукціоні з придбання майна банкрута - АТ "К.ЕНЕРГО" за лотом № 71, а саме: право вимоги на дебіторську заборгованість за спожиту теплову енергію та супутні послуги на суму 241 900 394 грн, в тому числі заборгованість відповідача, зокрема за договором №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 у розмірі 3873,12 грн.

Відповідно до частини першої статті 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За змістом ч.1 ст.513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правова природа договору відступлення права вимоги полягає у тому, що у конкретному договірному зобов`язанні первісний кредитор замінюється на нового кредитора, який за відступленою вимогою набуває обсяг прав, визначений договором, у якому виникло таке зобов`язання.

Оскільки за результатами аукціону ТОВ "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" (попереднє найменування ТОВ "СПОРТСЕРВІС-СТМ") набуло право вимоги на заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" за договором №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 у розмірі 3873,12 грн, а отже права та обов`язки у спірних матеріальних правовідносинах перейшли від АТ "К.ЕНЕРГО" до його правонаступника - ТОВ "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ".

За наведених обставин, враховуючи, що результати аукціону № UA-PS-2021-08-10-000016-3 є чинними, докази протилежного в матеріалах справи відсутні, суд дійшов висновку, що позивач став новим кредитором за договором №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 та набув права вимоги до відповідача щодо погашення заборгованості за цим договором у розмірі 3873,12 грн.

За змістом ч.1 ст.14 ГПК України суд розглядає справу не інакше як, зокрема, на підставі доказів поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У відповідності до ч.3 ст.13, ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Жодних доказів на підтвердження того, що Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" у період з 01.12.2017 по 30.04.2018 не отримувало від Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" теплову енергію, а також на спростування обсягів теплової енергії, зазначених у наданих позивачем дублікатах облікових карток за спірний період та заборгованості у сумі 3873,12 грн, відповідач суду не надав.

При цьому судом враховано, що обов`язок отримання облікових карток, актів звіряння розрахунків покладено на відповідача, який оформлює акти звіряння розрахунків і повертає один примірник постачальнику.

Приписами ст.76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із ст.78 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Відповідно до ст.79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оцінюючи наявні у матеріалах справи докази та встановлені на їх підставі обставини у сукупності, суд дійшов висновку, що факт порушення відповідачем умов №320744 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 28.03.2011 за період грудень 2017 року - квітень 2018 року підтверджений матеріалами справи.

Докази на підтвердження сплати відповідачем заборгованості у сумі 3873,12 грн у матеріалах справи відсутні.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" 3873,12 грн заборгованості за договором на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011.

У позові позивач просив зобов`язати орган (особу), який здійснюватиме примусове виконання рішення, нарахувати 3% річних за період з моменту ухвалення рішення суду у цій справі до моменту погашення боргу відповідачем на суму 3873,12 грн.

Відповідно до ч. 10 ст.238 Господарського процесуального кодексу України суд, приймаючи рішення про стягнення боргу, на який нараховуються відсотки або пеня, може зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків або пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.

Остаточна сума відсотків (пені) у такому випадку розраховується за правилами, визначеними у рішенні суду, органом (особою), що здійснює примусове виконання рішення суду і відповідні дії (рішення) якого можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому розділом VI цього Кодексу.

Проте, оскільки позивачем заявлено до стягнення лише борг, без відсотків, то відсутні підстави для зобов`язання органу (особу), який здійснюватиме примусове виконання рішення, нарахувати 3% річних за період з моменту ухвалення рішення суду у цій справі до моменту погашення боргу відповідачем на суму 3873,12 грн.

ВИСНОВКИ СУДУ.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про дійшов висновку задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" про стягнення 3873,12 грн заборгованості за договором на постачання теплової енергії у гарячій воді №320744 від 28.03.2011 за період з 01.12.2017 по 30.04.2018.

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ.

За приписами ст.129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 240, 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ" (01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 11, ідентифікаційний код 35624398) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВЕНЕРГО-БОРГ" (01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13; ідентифікаційний код 32826328) заборгованості у сумі 3873,12 грн та витрати зі сплати судового збору 2684,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано: 31.07.2023.

Суддя С.О. Турчин

Часті запитання

Який тип судового документу № 112515351 ?

Документ № 112515351 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 112515351 ?

Дата ухвалення - 31.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112515351 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112515351 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 112515351, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 112515351, Господарський суд м. Києва було прийнято 31.07.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 112515351 відноситься до справи № 910/8591/23

Це рішення відноситься до справи № 910/8591/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112515350
Наступний документ : 112515352