Ухвала суду № 112514873, 31.07.2023, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
31.07.2023
Номер справи
905/1015/23
Номер документу
112514873
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

31.07.2023 Справа № 905/1015/23

Господарський суд Донецької області у складі:

судді Лободи Т.О.,

розглянувши заяву ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про забезпечення позову у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", м. Хорол Полтавської області, код 40573272,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл", м. Селидове Донецької області, код 40827614,

про стягнення 945 282,31 грн,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" про стягнення заборгованості за Договором поставки № В-99 від 01.06.2021 в загальній сумі 46 259,54 грн, та за Договором поставки №ДХ-99 від 01.06.2021 в загальній сумі 899 022,77грн. Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 31.07.2023 прийнято вказану позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 905/1015/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" про стягнення 945 282,331 грн. Суд вирішив розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання по справі 23.08.2023 року о 12:00 год.

Одночасно з пред`явленням позову позивачем подано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просить суд вжити заходи забезпечення позову, а саме:

- накласти арешт на грошові кошти ТОВ "Бебі Смайл", які знаходяться на рахунках у банківських установах, в установах, в тому числі, але не виключно, на поточному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335496, в межах ціни позову 945 282,31грн;

- накласти арешт на об`єкти нерухомого майна ТОВ "Бебі Смайл", а саме на адміністративну будівлю, загальною площею 107кв.м., складське приміщення, загальною площею 122,5кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 1922028414138), та на будівлю боксів загальною площею 214,6кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 1921881514138).

В обґрунтування заяви про забезпечення позову позивач зазначає, що оскільки існує достатньо обґрунтована ймовірність, що відповідач з метою ухилення від виконання наведеного грошового зобов`язання перед позивачем вчиняє заходи з метою приховання активів, достатніх для погашення заборгованості, позивач вважає за необхідне вжити заходів забезпечення позову. Враховуючи, що заявником заявлено до боржника позов, предметом якого є грошові вимоги, заявник вважає, що співрозмірним з позовними вимогами є захід забезпечення позову у вигляді накладення арешту на грошові кошти й на рахунках боржника (відповідача) в межах суми піни позову. Також зазначає, що з огляду на ту обставину, що в умовах воєнного стану грошових коштів на рахунках боржника може бути недостатньо для задоволення вимог заявника, а також враховуючи наявність у боржника кількох об`єктів нерухомого майна, заявник вважає за доцільне просити суд накласти також арешт на такі об`єкти нерухомості. На думку заявника, у разі незастосування заходу забезпечення існує реальна загроза того, що до вирішення спору відповідач матиме можливість вільного розпорядження коштами та майном, що може призвести до ускладнень примусового виконання рішення в разі задоволення позову, додаткових затрат коштів та часу на пошук необхідної суми, або навіть до неможливості виконання судового рішення за недостатністю активів. Наведеного дозволить уникнути вжиття тимчасового заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на грошові кошти відповідача в банківських установах, в тому числі, але не виключно, на відомий позивачу рахунок, а також на об`єкти нерухомості майна. Вважає, що даний захід забезпечення жодним чином не порушує інтересів відповідача, в той же час дозволить уникнути непорозумінь на період вирішення спору і запобігти порушенню прав позивача. Заявник вважає, що обраний захід забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову, оскільки унеможливить вільне розпорядження відповідачем достатніми для погашення заборгованості активами, що цей захід забезпечення обмежує право особи користуватися та розпоряджатися грошовими коштами та(або) майном, тому може застосуватись у справі, в якій заявлено майнову вимогу, а спір вирішується про визнання права (інше речове право) на майно, витребування (передачу) майна, грошових коштів або про стягнення грошових коштів.

Розглянувши подану ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" заяву про забезпечення позову, суд дійшов висновку про задоволення заяви частково, виходячи з наступного.

Питання забезпечення позову, підстав його застосування та заходів врегульовано приписами Господарського процесуального кодексу України.

Предметом позову у цій справі є вимога майнового характеру про стягнення грошових коштів у розмірі 945 282,31 грн.

Згідно зі статтею 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 ГПК України заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника). Забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи. Воно полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судового рішення або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, - навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 у справі №753/22860/17).

Умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, що має бути підтверджено доказами наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову.

Аналогічний висновок викладений в постановах Верховного Суду від 21.02.2020 у справі №910/9498/19, від 17.09.2020 у справі №910/72/20, від 15.01.2021 у справі №914/1939/20, від 16.02.2021 у справі №910/16866/20, від 15.04.2021 у справі №910/16370/20, від 24.06.2022 у справі №904/3783/21, від 26.09.2022 у справі №911/3208/21).

Умовою застосування заходів забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

В ч. 3 ст. 13 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У випадку подання позову про стягнення грошових коштів можливість відповідача в будь-який момент як розпорядитися коштами, які знаходяться на його рахунках, так і відчужити майно, яке знаходиться у його власності, є беззаперечною, що в майбутньому утруднить виконання судового рішення, якщо таке буде ухвалене на користь позивача. За таких умов вимога надання доказів щодо очевидних речей (доведення нічим не обмеженого права відповідача в будь-який момент розпорядитися своїм майном) свідчить про застосування судом завищеного або навіть заздалегідь недосяжного стандарту доказування, що порушує баланс інтересів сторін.

Аналогічний висновок викладений в постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.03.2023 у справі № 905/448/22.

Виконання в майбутньому судового рішення у справі про стягнення грошових коштів, у разі задоволення позовних вимог, безпосередньо пов`язане з обставинами наявності у боржника присудженої до стягнення суми заборгованості. Заборона відчуження або арешт майна, які накладаються судом для забезпечення позову про стягнення грошових коштів, мають на меті подальше звернення стягнення на таке майно у разі задоволення позову.

Суд зазначає, що позовні вимоги про стягнення грошових коштів може бути забезпечений як шляхом накладення на грошові кошти, так і накладенням арешту на майно відповідача. Можливість накладення арешту на майно, не обмежуючись грошовими коштами відповідача, в порядку забезпечення позову у спорі про стягнення грошових коштів є для позивача додатковою гарантією того, що рішення суду у разі задоволення позову буде реально виконане та позивач отримає задоволення своїх вимог.

Однак, частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків від заборони відповідачу/ іншим особам здійснювати певні дії (постанова Верховного Суду від 22.07.2021 у справі №910/4669/21).

У вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову господарським судам необхідно дотримуватися принципу їх співмірності із заявленими позивачем вимогами.

Як вбачається з заяви про забезпечення позову, ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Бебі Смайл" в межах ціни позову 945 282,31 грн, а також шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна ТОВ "Бебі Смайл".

Суд зазначає, що в вимозі про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна позивач не конкретизує про накладення арешту на майно саме в межах ціни позову, при цьому, інформація про вартість такого нерухомого майна в матеріалах справи відсутня.

В поданих до суду документах також відсутні відомості про наявність та в якій саме сумі наявні кошти на рахунках відповідача. Однак, є ймовірність наявності таких коштів, оскільки 10.04.2023 відповідачем здійснено перерахування на користь позивача 303 559,00 грн, що може свідчити про здійснення відповідачем на теперішній час своєї господарської діяльності та отримання коштів на свої рахунки.

За таких обставин, на думку суду, накладення арешту як на кошти відповідача у повній сумі спору, так і на майно відповідача матиме наслідком подвійне забезпечення позовних вимог (і за рахунок коштів, і за рахунок майна), що суперечить наведеним вимогам закону стосовно співмірності та адекватності заходів забезпечення позову із заявленими позовними вимогами.

Враховуючи вищевикладене, тривалість невиконання відповідачем своїх зобов`язань та необмежені можливості розпорядження грошовими коштами, оцінюючи доводи заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості, співмірності та адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову, забезпечення збалансованості інтересів сторін, суд вважає, що існує достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття заходів забезпечення позову в разі задоволення позовних вимог може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, та як наслідок суд дійшов висновку про необхідність вжиття заходів до забезпечення позову.

Суд вважає за можливе вжити заходи забезпечення позову в справі № 905/1015/23 шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" в межах ціни позову 945 282,31 грн, в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" в іншій частині суд відмовляє.

Суд також зазначає, що питання щодо розподілу судових витрат буде вирішено за результатами розгляду справи.

Керуючись статтями 136, 137, 138-140, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про забезпечення позову у справі № 905/1015/23 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" (код 40827614, адреса: 85400, Донецька область, Покровський район, м. Селидове, вулиця Центральна, будинок 132А), які знаходяться на рахунках у банківських установах, в тому числі, але не виключно, на поточному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335496, в межах ціни позову 945 282,31 грн.

Позивач (стягувач): Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" (37800, Полтавська область, Лубенський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, будинок 17, код 40573272).

Відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" (код 40827614, адреса: 85400, Донецька область, Покровський район, м. Селидове, вулиця Центральна, будинок 132А).

Ухвала є виконавчим документом та повинна виконуватись у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Строк пред`явлення виконавчого документа до виконання - 01.08.2026.

В іншій частині вимог за заявою про забезпечення позову відмовити.

Ухвала набрала законної сили 31.07.2023 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її постановлення.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Заходи забезпечення позову діють до вирішення Господарським судом Донецької області питання про скасування забезпечення позову або до скасування ухвали про забезпечення позову у встановленому законом порядку вищими судовими інстанціями.

У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованими клопотанням учасника справи.

Ухвала складена та підписана 31.07.2023.

Суддя Т. О. Лобода

Часті запитання

Який тип судового документу № 112514873 ?

Документ № 112514873 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112514873 ?

Дата ухвалення - 31.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112514873 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112514873 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 112514873, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 112514873, Господарський суд Донецької області було прийнято 31.07.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 112514873 відноситься до справи № 905/1015/23

Це рішення відноситься до справи № 905/1015/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112514872
Наступний документ : 112544317