Ухвала суду № 112483521, 27.07.2023, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
27.07.2023
Номер справи
909/525/20
Номер документу
112483521
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про заміну стягувача його правонаступником

27.07.2023 м. Івано-ФранківськСправа №909/525/20

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Валєєвої Т.Е.,

при секретарі судового засідання Матенчук О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (вх.№8407/23 від 17.07.2023) про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за заявою Державного підприємства "Вигодське лісове господарство" (вул. Д. Галицького, 40, смт. Вигода, Калуський район, Івано-Франківська область, 77552)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Франк-Вуд" (вул. Хриплинська, 11, м. Івано-Франківськ, 76018)

про видачу судового наказу

представники сторін в судове засідання не з`явились

ВСТАНОВИВ:

16.06.2020 Державне підприємство "Вигодське лісове господарство" (далі - ДП "Вигодське лісове господарство", стягувач) звернулося до Господарського суду Івано-Франківської області з заявою (вх.№8698/20 від 22.06.2020) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Франк-Вуд" (далі ТОВ "Франк-Вуд", боржник) про видачу судового наказу про стягнення 49 705,84 грн основного боргу, 7 165,67 грн пені; 695,88 грн інфляційних нарахувань, 911,05 грн 3% річних, 210,20 грн судового збору, за невиконання умов договору купівлі-продажу №606/19 від 22.10.2019.

12.08.2020 Господарським судом Івано-Франківської області у справі наказного провадження №909/525/20 видано судовий наказ.

17.07.2023 до суду надійшли заява Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства (вх.№8407/23; далі ДСГП "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" ДСГП "Ліси України", заінтересована особа) про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник просить здійснити заміну стягувача - ДП "Вигодське лісове господарство" на його правонаступника - ДСГП "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" у судовому наказі.

Заява мотивована припиненням юридичної особи - ДП "Вигодське лісове господарство" шляхом реорганізації, а саме приєднання до ДСГП "Ліси України", яке є правонаступником прав та обов`язків ДП "Вигодське лісове господарство". У свою чергу ДСГП "Ліси України" утворило Філію "Вигодське лісове господарство" ДСГП "Ліси України", за якою закріплено майно, права та обов`язки ДП "Вигодське лісове господарство".

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 21.07.2023 прийнято заяву до розгляду та призначено їх розгляд в судовому засіданні на 27.07.2023, про що учасники процесу повідомлені телефонограмами, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, через Електронний суд, засобами електронного зв`язку.

27.07.2023 у судове засідання представники учасників процесу не з`явились, у заяві про зміну сторони виконавчого провадження ДСГП "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" просило здійснювати її розгляд без участі його представників.

У зв`язку з неявкою представників сторін в судове засідання у нарадчій кімнаті судом підписано вступну та резолютивну частини ухвали на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України).

Обставини справи, встановлені судом

І. Щодо припинення відповідача (боржника) шляхом реорганізації

28.10.2022 Державним агентством лісових ресурсів України прийнято наказ №921 (а.с. 40-44), яким, зокрема:

- припинено ДП Вигодське лісове господарство (ідентифікаційний код 22186175) шляхом реорганізації, а саме приєднання до ДСГП "Ліси України" (ідентифікаційний код 44768034);

- утворено комісію з припинення та затверджено її склад;

- визначено, що ДСГП "Ліси України" є правонаступником прав та обов`язків ДП "Вигодське лісове господарство".

28.12.2022 ДСГП "Ліси України" прийнято наказ №132, яким затверджено Положення про Філію "Вигодське лісове господарство" ДГСП "Ліси України" (а.с. 49-55).

06.01.2023 між комісією з припинення ДП "Вигодське лісове господарство" та Філією Вигодське лісове господарство ДСГП "Ліси України" складено передавальний акт балансових рахунків, необоротних і оборотних активів, зобов`язань, матеріалів лісовпорядкування та документів, які підтверджують речові права на земельні ділянки, нерухоме майно та інше ДП "Вигодське лісове господарство", яке координується Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (далі передавальний акт) (а.с. 56-58).

09.01.2023 Державним агентством лісових ресурсів України прийнято наказ №59, яким затверджено передавальний акт (а.с. 59).

ІІ. Щодо виконавчого провадження

Заявником станом на 27.07.2023 не було надано суду доказів відкриття виконавчого провадження, звернення до органів виконання судових рішень щодо відкриття виконавчого провадження.

Отже, у суду відсутні дані щодо відкритого виконавчого провадження з примусового виконання судового наказу від 12.08.2020 у даній справі.

Однак, судовим наказом від 12.08.2020 встановлено строк для пред`явлення його до виконання з 13.08.2020 по 13.08.2023, відповідно, заявником ще не пропущений такий строк.

Норми права, які застосував суд. Мотиви їх застосування.

І. Загальні положення

У силу ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання; держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Відповідно до ст. 326 ГПК України та ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України; невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Згідно з ч. 3 ст. 2 ГПК України до основних засад (принципів) господарського судочинства віднесено обов`язковість судового рішення.

Отже, у наведених правових нормах викладено принцип обов`язковості виконання рішення суду, що є однією із важливих складових принципу правової визначеності, а також права на справедливий суд, закріпленого, зокрема, у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У відповідності до абз. 1 ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Положеннями ст. 334 ГПК України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

За приписами ч. 1 ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив (абз. 1 ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", ч. 2 ст. 52 ГПК України).

ІІ. Щодо співвідношення процесуального та матеріального правонаступництва

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони в матеріальному правовідношенні її правонаступником). Процесуальне правонаступництво передбачене статтею 52 ГПК України (ст. 55 ЦПК України). Це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. У зв`язку із цим для вирішення судом питання щодо процесуальної заміни сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника. Матеріальне правонаступництво реалізується в межах процесуального правонаступництва виключно за правилами останнього (п. 8.6 постанови ВП ВС від 18.01.2022 у справі №34/425, п. 72, 73 постанови ВП ВС від 08.02.2022 у справі №2-7763/10).

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження (ст. 344 ГПК України; ст. 442 ЦПК України), тобто процесуального правонаступництва в межах виконавчого провадження як юридичного процесу, є правонаступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і перехід до іншої особи прав чи обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах (п. 8.5 постанови ВП ВС від 18.01.2022 у справі №34/425, п. 76 постанови ВП ВС від 08.02.2022 у справі №2-7763/10).

Заміна сторони виконавчого провадження правонаступником у виконавчому провадженні, тобто здійснення процесуального правонаступництва після набрання судовим рішенням законної сили, полягає в поширенні на правонаступників законної сили судового рішення. При цьому на правонаступників законна сила судового рішення поширюється усіма своїми правовими наслідками - незмінністю, неспростовністю, виключністю, преюдиційністю, виконуваністю (п. 6.6 постанова ВП ВС від 16.02.2021 у справі №911/3411/14, п. 78 постанови ВП ВС від 08.02.2022 у справі №2-7763/10).

ІІІ. Щодо переходу прав та обов`язків боржника, який припиняється шляхом реорганізації

Статтями 104, 107 Цивільного кодексу України не визначається момент переходу прав та обов`язків від юридичної особи, яка припиняється шляхом реорганізації у формі приєднання.

Положеннями ч. 8 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено, що, у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

Водночас ВС у складі об`єднаної палати КЦС в постанові від 14.09.2020 у справі №296/443/16-ц з цього приводу зазначив, що момент переходу прав та обов`язків від юридичної особи, яка припиняється шляхом приєднання не може пов`язуватися із внесення запису до державного реєстру про припинення юридичної особи, яка приєднується. При реорганізації шляхом приєднання немає значення, чи вказано в передавальному акті про правонаступництво щодо певного майна, прав чи обов`язків. Внаслідок приєднання правонаступником є лише одна особа і будь-який розподіл прав та обов`язків при такому виді реорганізації неможливий.

Також за правовим висновком ВП ВС, який наведений у постанові від 16.06.2020 у справі №910/5953/17, лише при припиненні суб`єкта господарювання шляхом поділу в розподільчому балансі визначається правонаступництво. Унаслідок же злиття, приєднання або перетворення правонаступником є лише одна особа і будь-який розподіл прав та обов`язків при таких видах реорганізації неможливий. Якщо припустити, що правонаступництво настає лише з моменту державної реєстрації припинення юридичної особи, то це призведе до можливостей порушення прав кредиторів, які протягом значного періоду часу не зможуть звернутися з вимогами до новоствореної юридичної особи, яка отримає все майно правопопередника, але не буде нести відповідальність за його зобов`язаннями.

Таким чином, матеріальне правонаступництво у разі припинення юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання може виникнути до моменту внесення відомостей до ЄДР.

На підставі встановлених обставин справи, суд дійшов висновку, що перехід як прав, так і обов`язків (зобов`язань) ДП "Вигодське лісове господарство" до ДСГП Ліси України в особі Філії "Вигодське лісове господарство" ДП "Ліси України" відбувся та, відповідно, факт матеріального правонаступництва настав.

IV. Щодо вимог заяви про заміну сторони її правонаступником

Стаття 334 ГПК України регулює заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 334 ГПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Отже, за правилами вказаної норми суд замінює сторону виконавчого провадження за наявності такого провадження.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч. 5 ст. 334 ГПК України).

Отже, за правилами наведеної норми суд замінює боржника або стягувача у виконавчому документі, у разі відсутності відкритого виконавчого провадження.

Особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого виконавчого документа, а не з моменту відкриття виконавчого провадження. Але разом з тим ця особа до відкриття виконавчого провадження як юридичного процесу є лише стягувачем у виконавчому документі на стадії виконання судового рішення з відповідним потенціалом прав у виконавчому провадженні, які повноцінно реалізує лише у статусі стягувача як сторони відкритого виконавчого провадження, за виключеннями, передбаченими законодавством. Заміна стягувача у виконавчому документі іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу, у тому числі до відкриття виконавчого провадження (п. 75 постанови ВП ВС від 08.02.2022 у справі №2-7763/10).

Як вбачається, у заяві ДСГП "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" ДСГП "Ліси України" про заміну сторони виконавчого провадження (вх.№8407/23 від 17.07.2023) просило замінити стягувача саме у судовому наказі.

У зв`язку з відсутністю у суду відомостей щодо відкритого виконавчого провадження, вимоги заяви про заміну стягувача у судовому наказі, строк предявлення якого до виконання закінчується 14.08.2023 (з урахуванням того, що 13.08.2023 є вихідним днем), визнаються судом правомірними.

Висновки суду

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що у даному випадку наявні передбачені чинним законодавством правові підстави для заміни стягувача у судовому наказі, виданому у справі наказного провадження.

За таких обставин справи заява є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 52, 233, 234, 235, 326, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі Філії "Вигодське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (вх.№8407/23 від 17.07.2023) про заміну сторони виконавчого провадження (заміну стягувача у судовому наказі) задовольнити.

2. Внести зміни до судового наказу Господарського суду Івано-Франківської області від 12.08.2020 у справі №909/525/20, а саме: стягувача Державне підприємство "Вигодське лісове господарство" замінити на його правонаступника Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" (вул. Руставелі Шота, 9-А, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44768034) в особі філії "Вигодське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (вул. Д. Галицького, 40, смт. Вигода, Калуський район, Івано-Франківська область, 77552; ідентифікаційний код 44979584).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 27.07.2023 (ст. 235 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення (ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України).

Повне судове рішення складено 28.07.2023.

Вебадреса, за якою можна знайти текст судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя Т.Е. Валєєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 112483521 ?

Документ № 112483521 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112483521 ?

Дата ухвалення - 27.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112483521 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112483521 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 112483521, Господарський суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 112483521, Господарський суд Івано-Франківської області було прийнято 27.07.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 112483521 відноситься до справи № 909/525/20

Це рішення відноситься до справи № 909/525/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112483520
Наступний документ : 112483522