Ухвала суду № 112399051, 25.07.2023, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Дата ухвалення
25.07.2023
Номер справи
472/644/23
Номер документу
112399051
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 472/644/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про залишення заяви без руху

"25" липня 2023 р. смт Веселинове

Суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області Кучерявенко С.С., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2023 року позивач ОСОБА_1 звернулась до Веселинівського районного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Статтею 175 ЦПК України встановлені вимоги до позовної заяви. Так, позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Статтею 134 ЦПК України вказано, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Статтею 177 ч. 4 ЦПК України визначено, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позовна заява вищевказаним вимогам чинного законодавства не відповідає, оскільки заява не містить зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи, позовна заява повинна містити підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, таке підтвердження у позовній заяві ОСОБА_1 відсутнє.

В позовній заяві не викладені обставини, якими позивач обгрунтовує своі вимоги, не зазначені докази, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.

Крім того, позивачем не вказано ціну позову в частині вимоги про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, не зазначено який розмір середньомісячного заробітку позивач просить застосувати при стягнення суми середнього заробітку.

Також позивачем при зверненні до суду не сплачений судовий збір. А саме, в порушення вимог ст. 177 ч. 4 ЦПК України, до позовної заяви не додано документ, що підтверджує сплату судового збору за вимогу про скасування та визнання протиправним наказу та визнання незаконним звільнення особи - інваліда.

Статтею 5 ч. 1 п. 1 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

З позовної заяви вбачається, що позивачем заявлено наступні вимоги:

- визнання незаконним звільнення особи-інваліда з числа нормативної квоти від держави;

- скасування та визнання протиправним наказ № 35-к від 30.03.2023 року та наказ № 60-к від 17.05.2023 року;

- поновлення на роботі з 19.07.2023 року на посаді обліковця з реєстрації бухгалтерських даних з 4-годинним робочим днем;

- стягнення з ТОВ "Колосівський елеватор" середній заробіток за час вимушеного прогулу з 19.07.2023 року до дня поновлення на роботі;

- стягнення судових витрат.

Лише дві позовні вимоги підпадають під пільгову категорію про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку.

Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 08 лютого 2022 року у справі №755/12623/19 (провадження №14-47цс21), проаналізувавши висновки, викладені у постановах: Верховного Суду України від 26.10.2016 р. у справі №362/7105/15-ц (провадження №6-1395цс16), Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 620/3884/18 (провадження № К/9901/10912/19), від 05 вересня 2019 року у справі № 813/1247/17 (провадження № К/9901/49937/18), від 30 жовтня 2018 року у справі № 826/12721/17 (провадження № К/9901/37996/18); об`єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 10 жовтня 2019 року у справі № 369/10046/18 (провадження № 61-9664сво19), висловлювалась щодо правової природи середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

На думку Великої Палати Верховного Суду, середній заробіток за час вимушеного прогулу за своїм змістом є заробітною платою, право на отримання якої виникло у працівника, який був незаконно позбавлений можливості виконувати свою трудову функцію з незалежних від нього причин.

Такий висновок підтверджується також змістом частини другої статті 235 КЗпП України, якою визначено, що при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи.

Таким чином, середній заробіток за час вимушеного прогулу входить до структури заробітної плати бо є заробітною платою.

Отже, позивач звільнена від сплати судового збору за вимогу про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Однак, остання не звільнена від сплати судового збору за вимогу про скасування та визнання протиправним наказу та визнання незаконним звільнення особи - інваліда.

В силу вимог п. 2 ч. 2ст. 4 Закону України «Про судовий збір», при поданні до суду позовної заяви немайнового характеру фізичною особою, сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб (1073,60 грн.).

Тому, з урахуванням п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», позивачу слід сплатити судовий збір за одну вимогу немайнового характеру в сумі 1073,60 грн. за реквізитами для сплати судового збору до Веселинівського районного суду та надати суду докази сплати або ж зазначити належні підстави для звільнення від сплати судового збору.

Статтею 185 ЦПК України визначено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає необхідним залишити позовну заяву без руху, надавши позивачеві строк для усунення недоліків шляхом надання уточненої позовної заяви з дотримання вимог, передбачених ЦПК України, із зазначенням ціни позову, зазначенням розміру середнього заробітку, який позивач просить застосувати при стягненні суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, сплати судового збору, підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви .

На підставі викладеного, керуючись ст. 185 ЦПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, - залишити без руху.

Надати ОСОБА_1 термін для усунення недоліків протягом десяти днів, з дня отримання копії ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду в зазначений строк позовна заява буде вважатися неподаною та повертається позивачам з усіма доданими до неї документами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області С.С. Кучерявенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 112399051 ?

Документ № 112399051 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112399051 ?

Дата ухвалення - 25.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112399051 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112399051 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 112399051, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Судове рішення № 112399051, Веселинівський районний суд Миколаївської області було прийнято 25.07.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 112399051 відноситься до справи № 472/644/23

Це рішення відноситься до справи № 472/644/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112399050
Наступний документ : 112399053