Ухвала суду № 112047580, 06.07.2023, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
06.07.2023
Номер справи
920/705/23
Номер документу
112047580
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

06.07.2023м. СумиСправа № 920/705/23

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л., розглянувши матеріали позовної заяви (вх. №2308 від 27.06.2023),

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Зерне» (вулиця Зруб-1, будинок 12, село Глибне, Сумський район, Сумська область, Україна, 42441; код за ЄДРПОУ 23641279),

до відповідачаMuranyi es Bence Kft (5667 Magyarbanhegyes, Alkotmany utca 29, Hungary; реєстраційний номер 04-09012930; податковий номер 24872414-2-04),

про стягнення 106138,10 євро, що еквівалентно 4237436,28 грн,

установив:

27.06.2023 позивач звернувся до суду з позовною заявою, відповідно до якої просить стягнути з відповідача на користь позивача 75454,41 євро основного боргу за контрактом купівлі-продажу №243 від 03.11.2022, 21919,35 євро пені (неустойка) за кожен день прострочки платежу, 7545,44 євро 10% штрафних санкцій, 1218,90 євро 3% річних, а також судові витрати.

Ухвалою від 03.07.2023 у справі №920/705/23 залишено без руху позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Зерне» до Muranyi es Bence Kft про стягнення 106138,10 євро, що еквівалентно 4237436,28 грн (вх №2308 від 27.06.2023); встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом семи днів з дня вручення даної ухвали шляхом зазначення в позовній заяві вірного місцезнаходження відповідача та надання доказів надсилання позовної заяви за зареєстрованою адресою відповідача - Muranyi es Bence Kft, а саме: 5667 Magyarbanhegyes, Alkotmany utca 29, Hungary.

04.07.2023 представник позивача на виконання вимог ухвали від 03.07.2023 у справі №920/705/23 усунув недоліки, надавши зі супровідним листом позовну заяву та докази надсилання позовної заяви за повною адресою відповідача. Супровідний лист з доданими доказами (вх №4069/23 від 04.07.2023) долучено до матеріалів справи.

Позовна заява, після усунення позивачем недоліків, встановлених ухвалою від 03.07.2023, відповідає вимогам ст. 162 ГПК України, та підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, передбачені Господарським процесуальним кодексом України, судом на даний час не встановлені.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України справи, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні, розглядаються у загальному позовному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, ціну позову та характер спірних правовідносин, предмет доказування, господарський суд приходить до висновку про здійснення розгляду даної справи за правилами загального позовного провадження.

При прийнятті до розгляду позовної заяви, судом було встановлено, що відповідач Muranyi es Bence Kft, у справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з статтею 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, а рівно повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (далі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 № 2052-ІІІ, із заявами та застереженнями.

Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном (стаття 1 Конвенції).

Згідно з статтею 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Відповідно до частини 2 пункту b) статті 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

Відповідно до абзаців 3, 4 пункту 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 25.03.2010 № 604/5/47), документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи.

Враховуючи, що Угорщина є підписантом Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965, суд дійшов висновку, що про розгляд даної справи відповідача - Muranyi es Bence Kft, належить повідомляти в порядку, передбаченому зазначеною Конвенцією. Отже, судові документи підлягають надісланню до Центрального органу запитуваної Держави - Угорщини (Ministry of Justice, Department of Private International Law, P.O. Box 2, 1357 BUDAPEST, Kossuth tеr 2-4, 1055 BUDAPEST), для їх подальшого вручення відповідачу у справі. При цьому документи, що підлягають врученню відповідачу згідно з дорученням Господарського суду Сумської області, слід складати та вручати в нотаріально засвідченому перекладі на угорську мову.

Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 229 Господарський процесуальний кодекс України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Керуючись ст.ст. 176, 229, 247, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №920/705/23. Справу розглядати в порядку загального позовного провадження.

2.Призначити підготовче судове засідання на 10.01.2024, 10:00, з повідомленням учасників справи. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області за адресою: Україна, Сумська область, м. Суми, проспект Шевченка Т., 18/1, зал судового засідання № 4. Встановити резервну дату підготовчого судового засідання на 11.03.2024, 10:00.

3.Зобов`язати позивача в строк до 28.07.2023 надати суду три примірники нотаріально засвідченого перекладу на угорську мову: позовної заяви з доданими до неї документами; ухвали про відкриття провадження від 06.07.2023 у справі №920/705/23; прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів, підтвердження про вручення документа.

4.Після виконання позивачем п. 3 ухвали надіслати вищевказані документи до Центрального органу запитуваної Держави - Угорщини (Ministry of Justice, Department of Private International Law, P.O. Box 2, 1357 BUDAPEST, Kossuth tеr 2-4, 1055 BUDAPEST) для їх подальшого вручення відповідачу - Muranyi es Bence Kft, 5667 Magyarbanhegyes, Alkotmany utca 29, Hungary.

5.Запропонувати відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати суду відзив на позов відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копію відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення надати суду. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

6.Попередити відповідача, що в разі ненадання відзиву на позов у встановлений судом строк без поважних причин, справа, згідно частини 9 статті 165 ГПК України, буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

7.Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

8.Попередити учасників судової справи, що заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подаються тільки в письмовій формі; письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).

9.Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

10.Роз`яснити учасникам справи, що на виконання доручення Державної судової адміністрації України, у відповідності до пунктів 8, 45, 49 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21, з 01.10.2022 доступ користувачів до сервісу відеоконференцзв`язку ЄСІТС буде можливий тільки через Електронний кабінет Електронного суду (https://cabinet.court.gov.ua).

11.Зупинити провадження у справі №920/705/23 до надходження відповіді від компетентного органу іноземної держави на судове доручення про вручення виклику до суду та інших документів.

12.Копію ухвали надіслати позивачу відповідно до вимог частин 6-7 статті 6 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Інформацію у справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

СуддяВ.Л. Котельницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 112047580 ?

Документ № 112047580 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112047580 ?

Дата ухвалення - 06.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112047580 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112047580 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 112047580, Господарський суд Сумської області

Судове рішення № 112047580, Господарський суд Сумської області було прийнято 06.07.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 112047580 відноситься до справи № 920/705/23

Це рішення відноситься до справи № 920/705/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112047579
Наступний документ : 112047581