Ухвала суду № 111248464, 01.06.2023, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
01.06.2023
Номер справи
910/7328/23
Номер документу
111248464
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення зустрічної позовної заяви без руху

м. Київ

01.06.2023Справа № 910/7328/23

Суддя Господарського суду міста Києва Котков О.В., розглянувши зустрічну позовну заяву б/н від 26.05.2023 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Етал Про»

у справі № 910/7328/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Пауер Буд Девелопмент»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Етал Про»

про стягнення грошових коштів

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2023 року до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява № 18-05/2023 від 08.05.2023 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Пауер Буд Девелопмент» (позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Етал Про» (відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 5 524 734,64 грн., з них: авансу з урахуванням індексу інфляції - 948 731,86 грн. (дев`ятсот сорок вісім тисяч сімсот тридцять одна гривня 86 копійок), 3% річних - 25 011,52 грн. (двадцять п`ять тисяч одинадцять гривень 52 копійки) та неустойки - 4 550 991,26 грн. (чотири мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня 26 копійок).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов`язання за договором підряду № 1002/2022 від 10.02.2022 року в частині повного та своєчасного виконання робіт, у зв`язку з чим позивач скористався своїм правом та відмовився від договору підряду і просить стягнути з відповідача отриманий аванс з урахуванням індексу інфляції, 3% річних та неустойку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2023 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/7328/23, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 06.06.2023 року.

29 травня 2023 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Етал Про» надійшла зустрічна позовна заява б/н від 26.05.2023 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пауер Буд Девелопмент» про стягнення заборгованості за виконані роботи у розмірі 2 060 448,18 грн. та повернення обладнання вартістю 786 629,00 грн., перелік якого наведено у п. 3 прохальної частини зустрічної позовної заяви.

Зустрічні позовні вимоги обгрунтовані тим, що відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов`язання за договором підряду № 1002/2022 від 10.02.2022 року, зокрема, у визначені договором строки не здійснив оплату вартості виконаних позивачем робіт, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем. Крім того, відповідач ухиляється від повернення позивачу орендованого ним на підставі договору оренди № 0202-22 від 02.02.2022 року обладнання вартістю 786 629,00 грн.

У відповідності до приписів ч. 4 та 5 ст. 180 Господарського процесуального кодексу України зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред`явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 цього Кодексу. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

За приписами пункту 2 частини 1 статті 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до частини другої статті 4 цього Закону за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору встановлюється у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (підпункт 1 пункту 2), а позовної заяви немайнового характеру - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (підпункт 2 пункту 2).

У постанові від 25.08.2020 року у справі № 910/13737/19 Велика Палата Верховного Суду зазначила, що майновий позов (позовна вимога майнового характеру) - це вимога про захист права або інтересу, об`єктом якої виступає благо, що підлягає грошовій оцінці.

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 162, пунктів 1-3 частини першої статті 163 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці. Ціна позову визначається: 1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується, або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна; 3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

Тобто будь-який майновий спір має ціну. Різновидами майнових спорів є, зокрема, спори, пов`язані з підтвердженням прав на майно та грошові суми, на володіння майном і будь-які форми використання останнього.

Отже, судовий збір з позовної заяви про визнання права власності на майно, стягнення, витребування або повернення майна - як рухомих речей, так і нерухомості - визначається з урахуванням вартості спірного майна, тобто як зі спору майнового характеру.

Наявність вартісного, грошового вираження матеріально-правової вимоги позивача свідчить про її майновий характер, який має відображатися у ціні заявленого позову (постанова Великої Палати Верховного Суду від 26.02.2019 року у справі № 907/9/17).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено, що з 1 січня 2023 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2684,00 грн.

Статтею 9 Закону України «Про судовий збір» передбачено сплату судового збору за місцем розгляду справи із зарахуванням його до спеціального фонду державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Так, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості у розмірі 2 060 448,18 грн. та повернення обладнання вартістю 786 629,00 грн.

Відтак, звертаючись до суду з даним позовом позивач повинен був сплатити судовий збір у розмірі 42 706,16 грн.

Проте, з доданої до зустрічної позовної заяви платіжної інструкції № 3135 від 17.05.2023 року вбачається, що за подання зустрічної позовної заяви позивачем сплачено судовий збір лише у розмірі 33 590,73 грн., тобто у розмірі меншому, аніж встановленому законодавством, а саме Законом України «Про судовий збір».

Таким чином, доплаті підлягає судовий збір у розмірі 9115,43 грн.

Окрім цього, позивачем не наведено обґрунтувань взаємопов`язаності зустрічного позову з первісним позовом і те що спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 164, 180, ч.ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Зустрічну позовну заяву б/н від 26.05.2023 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Етал Про» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пауер Буд Девелопмент» про стягнення грошових коштів та повернення обладнання - залишити без руху.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Етал Про» строк для усунення встановлених недоліків позовної заяви протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення даної ухвали.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Етал Про» у встановлений судом строк через відділ діловодства суду надати:

- докази сплати судового збору у встановленому Законом порядку та розмірі в сумі 9115,43 грн. (оригінал квитанції або платіжного доручення);

- письмове обґрунтування взаємопов`язаності зустрічного позову з первісним позовом і те що спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Дата підписання: 01 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Котков

Часті запитання

Який тип судового документу № 111248464 ?

Документ № 111248464 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 111248464 ?

Дата ухвалення - 01.06.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 111248464 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 111248464 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 111248464, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 111248464, Господарський суд м. Києва було прийнято 01.06.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 111248464 відноситься до справи № 910/7328/23

Це рішення відноситься до справи № 910/7328/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 111248463
Наступний документ : 111248466