Рішення № 110048367, 24.02.2023, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.02.2023
Номер справи
759/187/23
Номер документу
110048367
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

ун. № 759/187/23

пр. № 2/759/1650/23

24 лютого 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді - Кириленко Т.В.,

за участю секретаря судового засідання - Істоміної О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін цивільну справу за позовом Кредитної спілки «ІСТОК» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ :

У січні 2023 року позивач звернувся до Святошинського районного суду м. Києва із позовом, у якому просив стягнути з відповідачів заборгованість за договором про споживчий кредит № ДК2-954 від 11.11.2021 року станом на 01.12.2022 у розмірі 63 259 грн., з яких заборгованість за основною сумою кредиту - 41 285 грн., заборгованість за процентами - 3130 грн., компенсація, згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України та п. 4.7.3. кредитного договору - 7576 грн., інфляційні нарахування - 11 268 грн., а також судові витрати по справі.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 11.11.2021 року до Кредитної спілки «ІСТОК» звернувся ОСОБА_1 із заявою на вступ до кредитної спілки. На засіданні правління кредитної спілки на підставі рішення спостережної ради кредитної спілки про делегування правлінню повноважень заяву про вступ розглянуто та прийнято рішення про прийом ОСОБА_3 в члени Кредитної спілки «ІСТОК». У той же день, 11.11.2021 року ОСОБА_1 сплатив вступний внесок та обов`язковий пайовий внесок, що підтверджується прибутковим касовим ордером № 266 від 11.11.2021 року та № 267 від 11.11.2021 року відповідно. Таким чином, на підставі ст. 10, ч. 2 ст. 16 Закону України «Про кредитні спілки» ОСОБА_1 набув членства у Кредитній спілці «ІСТОК».

11.11.2021 року ОСОБА_1 подав до кредитної спілки заяву на отримання кредиту, на підставі якої кредитний комітет кредитної спілки прийняв рішення про надання ОСОБА_1 кредиту, про що сторони уклали Договір про споживчий кредит № ДК2-954.

Відповідно до п.1.1. зазначеного кредитного договору ОСОБА_1 отримав кредит у сумі 47 300 грн. і зобов`язався повернути одержаний кредит в повному обсязі та у терміни, встановлені кредитним договором. Строк дії договору становить 12 календарних місяців, до 11.11.2022 року. Відповідно до п. 3.2. кредитного договору процентна ставка за користування кредитом становить 15 % річних.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_1 за вказаним кредитним договором, 11.11.2021 року позивач уклав із ОСОБА_2 . Договір поруки № ДК-2954 ДП1, відповідно до умов якого поручитель і позичальник несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

Позивач належним чином виконав зобов`язання, передбачені умовами кредитного договору, що підтверджується видатковим касовим ордером № 178 від 11.11.2021 року.

Згідно п.п. 4.1., 4.2. зазначеного кредитного договору позичальник зобов`язався щомісячно сплачувати платежі, вказані в Графіку повернення кредиту та сплати зобов`язань, що наведено у додатку до кредитного договору, який є його невід`ємною частиною. Платежі проводяться позичальником згідно із зазначеним графіком у повному обсязі шляхом внесення готівкою в касу або на зазначений у договорі рахунок.

ОСОБА_1 несвоєчасно та не в повному обсязі здійснював оплату по кредитному договору, систематично порушуючи його умови.

Загальна заборгованість за кредитним договором станом на 01.12.2022 року становить 63 259 грн., з якої: заборгованість за основною сумою кредиту - 41 285 грн.; заборгованість за процентами - 3130 грн.; компенсація, згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України та п. 4.7.3. кредитного договору - 7576 грн.; інфляційні нарахування - 11 268 грн.

Ухвалою Святошинського районного суду від 11.01.2023 року було відкрито провадження по справі у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (а.с. 47-48).

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 31.01.2023 року було здійснено перехід до розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження із повідомленням (викликом) сторін (а.с. 53).

Представник позивача у судове засідання не прибув, просив проводити розгляд справи у його відсутність.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про день розгляду справи повідомлявся належним чином, відзиву чи заперечень на позовну заяву не подав, а тому суд вважає можливим слухати справу у його відсутність відповідно до ст. 280 ЦПК України та ухвалити заочне рішення.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 11.11.2021 року до Кредитної спілки «ІСТОК» звернувся ОСОБА_1 із заявою на вступ до кредитної спілки (а.с. 11). На засіданні правління кредитної спілки на підставі рішення спостережної ради кредитної спілки про делегування правлінню повноважень заяву про вступ розглянуто та прийнято рішення про прийом ОСОБА_3 в члени Кредитної спілки «ІСТОК» (а.с. 12). У той же день, 11.11.2021 року ОСОБА_1 сплатив вступний внесок та обов`язковий пайовий внесок, що підтверджується прибутковим касовим ордером № 266 від 11.11.2021 року та № 267 від 11.11.2021 року відповідно (а.с. 14). Таким чином, на підставі ст. 10, ч. 2 ст. 16 Закону України «Про кредитні спілки» ОСОБА_1 набув членства у Кредитній спілці «ІСТОК».

11.11.2021 року ОСОБА_1 подав до кредитної спілки заяву на отримання кредиту, на підставі якої кредитний комітет кредитної спілки прийняв рішення про надання ОСОБА_1 кредиту про що сторони уклали Договір про споживчий кредит № ДК2-954 (а.с. 17-18).

Відповідно до п.1.1. зазначеного кредитного договору ОСОБА_1 отримав кредит у сумі 47 300 грн. і зобов`язався повернути одержаний кредит в повному обсязі та у терміни встановлені кредитним договором. Строк дії договору становить 12 календарних місяців, до 11.11.2022 року. Відповідно до п. 3.2. кредитного договору процентна ставка за користування кредитом становить 15 % річних.

Із метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_1 за вказаним кредитним договором, 11.11.2021 року позивач уклав із ОСОБА_2 . Договір поруки № ДК-2954 ДП1, відповідно до умов якого поручитель і позичальник несуть солідарну відповідальність перед кредитором (а.с. 19).

Позивач належним чином виконав зобов`язання, передбачені умовами кредитного договору, що підтверджується видатковим касовим ордером № 178 від 11.11.2021 року (а.с. 20).

Згідно п.п. 4.1., 4.2. зазначеного кредитного договору позичальник зобов`язався щомісячно сплачувати платежі, вказані в Графіку повернення кредиту та сплати зобов`язань, що наведено у додатку до кредитного договору, який є його невід`ємною частиною. Платежі проводяться позичальником згідно із зазначеним графіком у повному обсязі шляхом внесення готівкою в касу або на зазначений у договорі рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно зі ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст.ст. 525, 526, 546 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Відповідно до ст.ст. 553, 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Із долученого до справи розрахунку заборгованості за договором про споживчий кредит № ДК 2-954 від 11.11.2021 року вбачається наявна заборгованість у розмірі 63 259 грн., із якої заборгованість за кредитом - 41 285 грн., заборгованість за процентами - 3130 грн., компенсація, згідно ч. 2 ст. 625 ЦКУ та п. 4.7.3. кредитного договору - 7576 грн., інфляційні нарахування - 11 268 грн. (а.с. 21, 22).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Враховуючи, що між Кредитною спілкою «ІСТОК» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір, умови якого позивачем були виконані, шляхом надання ОСОБА_1 кредитних коштів, останній взяті на себе за договором зобов`язання не виконує, також ці зобов`язання не виконує відповідач ОСОБА_2 , який відповідно до договору поруки несе солідарну відповідальність за порушення ОСОБА_1 зобов`язань за кредитним договором, будь-яких доказів на спростування вказаних обставин суду надано не було, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, а тому з відповідачів соладірно підлягають стягненню кошти в у розмірі 63 259 грн., із яких заборгованість за кредитом - 41 285 грн., заборгованість за процентами - 3130 грн., компенсація, згідно ч. 2 ст. 625 ЦКУ та п. 4.7.3. кредитного договору - 7576 грн., інфляційні нарахування - 11 268 грн.

Крім того, відповідно до ст.ст. 133, 141 ЦПК України з відповідачів на користь позивача підлягають стягненню судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2481 грн. у рівних частках, тобто по 1240 грн. 50 коп. з кожного.

Керуючись ст. ст. 12,76,77,78,79,80,81, 211, 223, 263,265,280,285,289 ЦПК України, ст.ст. 11, 16, 509, 525, 526, 530, 546, 549, 550, 553, 554, 610, 611, 624, 625, 629, 1050, 1054 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Позов Кредитної спілки «ІСТОК» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на користь Кредитної спілки «ІСТОК» (код ЄДРПОУ 26364449) заборгованість за договором про споживчий кредит № ДК2-954 від 11.11.2021 року у розмірі 63259 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на користь Кредитної спілки «ІСТОК» (код ЄДРПОУ 26364449) судові витрати по сплаті судового збору у рівних частках, тобто по 1240 грн. 50 коп. з кожного.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Т.В. Кириленко

Часті запитання

Який тип судового документу № 110048367 ?

Документ № 110048367 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 110048367 ?

Дата ухвалення - 24.02.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 110048367 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 110048367 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 110048367, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 110048367, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 24.02.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 110048367 відноситься до справи № 759/187/23

Це рішення відноситься до справи № 759/187/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 110048365
Наступний документ : 110048370