Ухвала суду № 109401278, 07.03.2023, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.03.2023
Номер справи
280/8706/20
Номер документу
109401278
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

07 березня 2023 рокуСправа № 280/8706/20 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі судді Киселя Р.В., розглянувши в порядку письмового провадження заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕЛДА ГРУП про заміну відповідача правонаступником у справі №280/8706/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛДА ГРУП» (вул. Ситова, буд. 17, кв. 83, м. Запоріжжя, 69104), в особі представника адвоката Губорєва Кирила Сергійовича (вул. Незалежної України, буд. 76, м. Запоріжжя, 69035) до Державної податкової служби України (Львівська площа, буд. 8, м. Київ, 04053) та Головного управління ДПС у Запорізькій області (пр. Соборний, буд. 166, м. Запоріжжя, 69107) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 23.03.2021 по справі №280/8706/20, яке набрало законної сили 07.02.2022, частково задоволені позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕЛДА ГРУП, а саме:

визнано протиправними та скасовані рішення комісії Головного управління ДПС у Запорізькій області про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а саме: рішення №1577302/35595713 від 22.05.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №3 від 21.04.2020, рішення №1941329/35595713 від 17.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №1 від 09.06.2020, рішення №1941315/35595713 від 17.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №2 від 12.06.2020, рішення №1930544/35595713 від 14.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №1 від 13.07.2020, рішення №1930369/35595713 від 14.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №2 від 13.07.2020, рішення №1930613/35595713 від 14.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №3 від 13.07.2020, рішення №1930608/35595713 від 14.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №6 від 24.07.2020, рішення №1930615/35595713 від 14.09.2020 щодо відмови у реєстрації ПН №7 від 24.07.2020;

зобов`язано Державну податкову службу України зареєструвати податкові накладні: від 21.04.2020 №3 на суму 1224000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 204000,00 грн.), від 09.06.2020 №1 на суму 816000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 136000,00 грн.), від 12.06.2020 №2 на суму 1224000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 204000,00 грн.), від 13.07.2020 №1 на суму 141504,00 грн. (в т.ч. ПДВ 23584,00 грн.), від 13.07.2020 №2 на суму 70752,00 грн. (в т.ч. ПДВ 11792,00 грн.), від 13.07.2020 №3 на суму 94272,00 грн. (в т.ч. ПДВ 15712,00 грн.), від 23.07.2020 №6 на суму 1084320,00 грн. (в т.ч. ПДВ 180720,00 грн.), від 24.07.2020 №7 на суму 1084320,00 грн. (в т.ч. ПДВ 180720,00 грн.) в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Крім того, стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 43143945) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕЛДА ГРУП судові витрати зі сплати судового збору у сумі 16816,00 грн. та витрати на професійну правничу (правову) допомогу в сумі 5000,00 грн.

22.12.2022 на виконання судового рішення видані виконавчі листи.

27.02.2023 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕЛДА ГРУП до суду надійшла заява, обґрунтована приписами ст. 379 КАС України, в якій заявник просить: замінити відповідача Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 43143945) на його правонаступника Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663).

Ухвалою від 28.02.2023 заява була призначена до судового розгляду на 07.03.2023. Учасники справи були повідомлені про розгляду заяви в судовому засіданні. Будь-яких заяв чи клопотань від учасників справи до суду не надійшло.

Відповідно до частини першої статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (частина друга статті 379 КАС України).

Згідно з частиною четвертою статті 379 КАС України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Частиною п`ятою статті 15 Закону України Про виконавче провадження передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Частиною 7 ст. 5 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 №3166-VI (зі змінами та доповненнями) встановлено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року №893 «Про деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» утворено територіальні органи державної податкової служби. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року №893 «Про деякі питання територіальних органів Державної податкової служби», ДПС України видано наказ від 30.09.2020 №529 «Про утворення територіальних органів ДПС». Наказом Державної податкової служби України від 08.10.2020 №556 ліквідовані як юридичні особи публічного права територіальні органи ДПС. Наказом Державної податкової служби України від 12.11.2020 №643 затверджено положення про територіальні органи.

Згідно з п. 1 Положення про Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 44118663), затвердженого Наказом ДПС України №643 від 12.11.2020 останнє є правонаступником усіх прав та обов`язків Головного управління ДПС у Запорізькій області (ЄДРПОУ 43143945).

Наказом Державної податкової служби України від 24.12.2020 року №755 «Про початок забезпечення здійснення територіальними органами ДПС повноважень та функцій» визначено розпочати здійснення територіальними органами ДПС, утвореними як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 №529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються відповідно до пункту 1 постанови №893.

Згідно п. 7 ст.4 КАС України суб`єкт владних повноважень - орган державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Відповідно до ст. 52 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Суд зазначає, що під публічним правонаступництвом слід розуміти повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) до іншого або внаслідок припинення первісного суб`єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції; це вступ у чинні адміністративно-правові відносини нового суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) на місце суб`єкта, що або припинив своє існування або повністю чи частково позбувся адміністративної компетенції.

Аналогічну правову позицію висловив Верховний Суд у постанові від 12 червня 2018 року у справі №2а-23895/09/1270 (адміністративне провадження №К/9901/6228/18).

У спорах, які виникають з публічних правовідносин, де оскаржуються рішення (дії, бездіяльність) державного органу, пов`язані зі здійсненням функції від імені держави, стороною є сама держава в особі того чи іншого уповноваженого органу. Функції держави, які реалізовувалися ліквідованим органом, не можуть бути припинені та підлягають передачі іншим державним органам, за винятком того випадку, коли держава відмовляється від таких функцій взагалі.

Аналогічну правову позицію висловив Верховний Суд у постановах від 13 березня 2019 року (справа № 524/4478/17), від 20 лютого 2019 року (справа № 826/16659/15).

Згідно правової позиції, висловленої Верховним Судом у постанові від 11 жовтня 2019 року по справі №812/1408/16 особливістю адміністративного (публічного) правонаступництва є те, що подія переходу прав та обов`язків, що відбувається із суб`єктами владних повноважень, сама собою повинна бути публічною та врегульованою нормами адміністративного права.

Отже, підставою для переходу адміністративної компетенції від одного суб`єкта владних повноважень до іншого (набуття адміністративної компетенції) є події, що відбулися із суб`єктом владних повноважень.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви.

Керуючись статтями 241, 243, 248, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕЛДА ГРУП про заміну відповідача правонаступником у справі №280/8706/20 - задовольнити.

Замінити боржника у виконавчому листі щодо стягнення судового збору, виданому 22.12.2022 Запорізьким окружним адміністративним судом по справі №280/8706/20, а саме - Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 43143945) на його правонаступника - Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166; код ЄДРПОУ ВП 44118663).

Копії ухвали надіслати стягувачу та боржнику.

Ухвала набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України, та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені ст. ст. 292-297 КАС України, з урахуванням вимог пп. 15.5 п. 15 ч. 1 Розділу VII Перехідні положення КАС України.

Ухвала набрала законної сили 07.03.2023.

СуддяР.В. Кисіль

Часті запитання

Який тип судового документу № 109401278 ?

Документ № 109401278 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 109401278 ?

Дата ухвалення - 07.03.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 109401278 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 109401278 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 109401278, Запорізький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 109401278, Запорізький окружний адміністративний суд було прийнято 07.03.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 109401278 відноситься до справи № 280/8706/20

Це рішення відноситься до справи № 280/8706/20. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 109401277
Наступний документ : 109401279