Рішення № 108997271, 14.02.2023, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
14.02.2023
Номер справи
276/1461/22
Номер документу
108997271
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/1461/22

Провадження по справі №2/276/21/23

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого-судді Збаражського А.М.,

за участю секретаря судового засідання Ігнатенко О.М.,

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження з повідомлення (викликом) сторін, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міларі» про розірвання договору оренди,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернулася до суду з даним позовом, в обґрунтування якого зазначила, що вона є власником земельної ділянки з кадастровим номером 1821180200:04:001:0020, загальною площею 2,4116 га, що знаходиться на території Березівської сільської ради Житомирського району Житомирської області. 12.07.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно їй стало відомо про реєстрацію договору оренди від 30.03.2018 року між нею, як орендодавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛАРІ», як орендарем. Оригінал вказаного договору у неї відсутній, про його реєстрацію у ДРРПНМ до вказаної дати їй відомо не було. Відповідно до умов договору, який укладено строком на 10 років, орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 2,4116 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 1821180200:04:001:0020, яка розташована на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області. Орендна платащорічно вноситьсяорендарем закожен повний рік користуванняземельною ділянкоюу грошовійформі урозмірі 2382,32грн.,що становить 10%від вартостіземельної ділянки.За письмовоюзаявою орендодавцяорендна плата можебути безготівковоперерахована орендаремна вказаніорендодавцем платіжні реквізити.Обчислення розміруорендної платиздійснюється зурахуванням індексації.Орендна платавноситься одинраз нарік устрок до останнього календарногодня останньогокалендарного місяцяроку заякий провадиться оплата. Позивач зазначає, що з моменту укладення договору та до дати звернення до суду із цим позовом (2018-2021 роки) вона жодного разу не отримувала орендної плати, що свідчить про невиконання орендарем своїх обов`язків за договором та про наявність підстав для його розірвання.

Позивач проситьсуд розірвати договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1821180200:04:001:0020, загальною площею 2,4116 га, розташованої на території Березівської сільської ради Житомирського району (Хорошівського району) Житомирської області, укладений 30.03.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальній «MIЛАРІ» та ОСОБА_1 і скасувати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права оренди від 03.04.2018 року за №25654447 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 1821180200:04:001:0020, загальною площею 2,4116 га, розташованої на території Березівської сільської ради Житомирського району (Хорошівського району) Житомирської області, що була проведена на підставі договору від 30.03.2018 рок укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛАРІ» та ОСОБА_1 .

Ухвалою судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 27

вересня 2022 року відкрито провадження у даній справі та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Позивач в судове засідання не з`явилася, направила до суду заяву про розгляд справи без її участі, позовні вимоги підтримує, не заперечує проти винесення заочного рішення. Відповідач, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду, в судове засідання свого представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, відзив не направив.

З огляду на викладене, керуючись положеннями ст.ст.280,281 ЦПК України, суд ухвалив проводити заочний розгляд даної справи.

Згідно ч.3ст.211 ЦПК України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2ст.247 ЦПК Україниу разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цьогоКодексурозгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Стаття 263 ЦПК України, регламентує, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Згідно зі статтями12,13 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, при цьому суд розглядає цивільні справи не інакше як в межах заявлених вимог і на підставі наданих учасниками справи доказів.

Відповідно достатті 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановленихстаттею 82 цього Кодексу, тобто тягар доказування лежить на сторонах цивільно-правового спору.

За змістом частини 1статті 89 ЦПК України,суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Дослідивши матеріали справи та подані докази, з`ясувавши всі обставини справи в їх сукупності, суд дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є власником земельної ділянки площею 2,4116 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, що підтверджується державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №755892 та інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №25654447 від 03.04.2018 року.

Згідно копії договору оренди землі від 30.03.2018 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Міларі» було укладено договір оренди земельної ділянки (далі - Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_1 передала встрокове платнекористування ТОВ«Міларі» земельнуділянку дляведення товарногосільськогосподарського виробництваз кадастровим номером №1821180200:04:001:0020, яка розташована на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області загальною площею 2,4116 га ріллі, строком на 10 років. Договір оренди містить реквізити сторін, зокрема місце проживання орендодавця.

Відповідно до п. 8 Договору, орендна плата щорічно вноситься орендарем за кожен повний рік користування земельною ділянкою у грошовій формі у розмірі 2832,32 грн., що становить 10% від вартості земельної ділянки. За письмовою заявою орендаря орендна плата може бути безготівково перерахована орендарем на вказані орендодавцев платіжні реквізити.

Відповідно до п. 10 Договору орендна плата вноситься один раз на рік у строк до останнього календарного дня останнього календарного місяця року, за який провадиться оплата.

Із листа представника ОСОБА_1 ОСОБА_2 слідує, що 23.09.2021 року він звертався до ТОВ «Міларі» з вимогою надати йому копію договору оренди земельної ділянки від 30.03.2018 року та надіслати ОСОБА_1 грошовим переказом орендну плату за користування земельною ділянкою за 2018-2021 роки.

Частина 1статті 14 ЦК Українивизначає, що цивільні обов`язки виконуються у межах,встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно достатті 526 ЦК України,зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 628 ЦК Українивизначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ізстаттею 629 ЦК України,договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частин першої та другоїстатті 651 ЦК України,зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до ч.1 ст.792 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов`язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату.

Згідно ст. 1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Статтею 2 Закону України «Про оренду землі»в редакції, чинній на момент укладання договору, передбачено, що відносини, пов`язані з орендою землі, регулюютьсяЗемельним кодексом України,Цивільним кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Згідно зі статтею 13Закону України «Про оренду землі»,договір оренди землі це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно достатті 15 Закону України «Про оренду землі»істотними умовами договору оренди землі: є об`єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Згідно з положеннями статей 21, 22Закону України «Про оренду землі»,орендна плата за землю це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно доПодаткового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

За положеннями ст. 24 Закону України «Прооренду землі» орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.

Відповідно до частини першоїстатті 32 Закону України «Про оренду землі»у редакції, чинній на момент укладання договору, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбаченихстаттями 24і25цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначенихЗемельним кодексом Українита іншими законами України.

Відповідно до пункту «д» частини першоїстатті 141 ЗК України,підставою для припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати.

Правова позиція Верховного суду з даного приводу викладена в постанові від 25.04.2018 року по справі № 378/556/16-ц, в якій зазначено, що системний аналіз зазначених положень законодавства та порядок врегулювання відносин, пов`язаних з орендою землі, зокрема положень ЦК України, дає підстави для висновку, що під час вирішення питання про розірвання договору оренди з підстави, передбаченої пунктом «д» статті 141 ЗК України, застосуванню також підлягають положення частини другої статті 651 ЦК України, згідно з якою необхідна наявність істотного порушення стороною договору. У зобов`язанні з виплати орендної плати за користування зазначеною земельною ділянкою позивач є кредитором, відповідач є боржником. З огляду на це в частині виконання цього зобов`язання саме відповідачбув зобов`язанийдовести йогоналежне виконання,вчинене вчаснота уповному обсязі. Доказів цього суду не надано, такі обставини не встановлено. В оцінці поведінки цієї сторони Верховним Судом має бути враховано, взявши до уваги, що таке зобов`язання є грошовим, що боржник не використав альтернативний спосіб виконання свого зобов`язання шляхом внесення суми боргу в депозит нотаріуса, що мало ним бути застосовано за правилами статті 537 ЦК України.

Аналіз вище вказаних норм права дає підстави для висновку, що підставою для розірвання договору оренди землі є саме систематична несплата орендної плати. Зазначені положення закону вимагають систематичної (два та більше випадки) несплати орендної плати, передбаченої договором, як підстави для розірвання договору оренди.

Крім того, згідно п.31 Договору оренди землі від 30.03.2018 року дія договору припиняється шляхом його розірвання за: взаємною згодою сторін; рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Судом встановлено, що TOB «MIЛAPI» не виконує свої зобов`язання за договором оренди від 30.03.2018 року, а саме не здійснює виплату орендної плати чотири роки поспіль (2018-2021 роки), виплата якої є істотною умовою договору оренди, що свідчить про систематичність порушення вказаним товариством, як орендарем, умов договору та є підставою для його розірвання.

Відповідно до Закону України «Про поштовий зв`язок» цей закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв`язку і користувачами їх послуг.

Згідно ст.1 цього Закону переказомгрошових коштів (поштовий переказ) є послуга поштового зв`язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей.

Отже закон чітко визначає зміст поштового переказу як послугу поштового зв`язку щодо пересилання та виплати адресату грошових коштів.

Відповідно до п.1Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою КМ України від 05 березня 2009 року ці Правила визначають порядок надання послуг поштового зв`язку, права та обов`язки операторів поштового зв`язку і користувачів послуг поштового зв`язку та регулюють відносини між ними.

Згідно п.2 Правилу цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

- адресат - фізична або юридична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ, прізвище, ім`я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці;

- вручення поштового відправлення, поштового переказу - виробнича операція, яка полягає у видачі поштового відправлення, виплаті коштів за поштовим переказом одержувачу.

Відповідно до п.89 вказаних Правил кошти за поштовими переказами виплачуються одержувачам за умови пред`явлення ними паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, військового квитка для військовослужбовця строкової служби, посвідчення народного депутата України, документа, що замінює паспорт, паспорт іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України іноземного громадянина, інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством.

Тобто, виплата коштів за поштовим переказом є законодавчо врегульованою на державному рівні і є одним із способів пересилання і виплати грошових коштівз огляду на значну мережу поштових відділень, де відсутні банківські установи.

Суд враховує, що згідно п. 8 Договору подання письмової заяви орендаря для безготівкового перерахування йому орендної плати на платіжні реквізити є правом, а не обов`язком орендодавця. Разом з тим, відповідач з метою виконання свого обов`язку щодо сплати орендної плати заходів для її виплати позивачу не вживав, зокрема, безпосередньо позивачу виплату не здійснював, поштовим переказом (за наявності даних в Договорі про місце проживання орендодавця) грошові кошти не направляв, суму боргу в депозит нотаріуса не вносив, доказів на підтвердження протилежного суду не надав.

З урахуванням наявних в справі доказів, якими підтверджується наявність та належність земельної ділянки позивачу, перебування земельної ділянки в оренді у ТОВ «Міларі», враховуючи не надання суду відповідачем доказів на підтвердження факту виплати орендної плати протягом 2018-2021 років, суд вважає наявними підстави для висновку про систематичну несплату визначеної договором орендної плати за користування земельною ділянкою, а томунаявні підстави для розірвання договору оренди.

Відповідно до ч. 8ст. 30 ЦПК Українивимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій розглядаються судом, визначеним за правилами підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.

Задоволення основної вимоги за позовом є підставою для задоволення її похідної вимоги про скасування державної реєстрації права.

Згідно частини 3статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»у разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 37цього Закону, а також у разі визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав, проводиться державна реєстрація набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цьогозакону.

Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав).

За таких обставин, скасування державної реєстрації права оренди, є наслідком розірвання договору оренди, на підставі якого було проведено державну реєстрацію такого права, а також є належним способом захисту прав позивача та узгоджується з нормами діючого законодавства та встановленими по справі обставинами.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_1 про розірвання договору оренди земельної ділянки та скасування державної реєстрації права оренди слід задовольнити, оскільки ТОВ «Міларі» істотно порушило умови договору оренди, а саме систематично не сплачувало орендну плату.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 13, 81, 76-79, 89, 258, 259, 263-265, 268, 273, 280, 281, 354 ЦПК України, ст.ст. 3, 6, 14, 526, 628, 629, 651 ЦК України, ст.ст. 2, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 32 Закону України «Про оренду землі», суд -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міларі» про розірвання договору оренди земельної ділянки - задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки кадастровий номер 1821180200:04:001:0020, площею 2,4116 га., розташований на території Березівської сільської ради Житомирського (Хорошівського) району Житомирської області, укладений 30.03.2018 між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Міларі».

Скасувати у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права оренди від 03.04.2018 за №25654447 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 1821180200:04:001:0020, площею 2,4116 га., розташований на території Березівської сільської ради Житомирського (Хорошівського) району Житомирської області, що була проведена на підставі договору, укладеного 30.03.2018 між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Міларі».

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Оскарження заочного рішення відповідачем в апеляційному порядку може мати місце лише в разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення та в разі ухвалення повторного заочного рішення судом першої інстанції. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватись з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право на оскарження заочного рішення в загальному порядку. Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного тексту рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку після закінчення строку для подання апеляційної скарги, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідач:Товариство з обмеженою відповідальністю «Міларі», місце знаходження: с.Березівка, вул. Садова, 8, Житомирського (Хорошівського) району Житомирської області, ЄДРПОУ 42011470.

Суддя А.М.Збаражський

Часті запитання

Який тип судового документу № 108997271 ?

Документ № 108997271 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 108997271 ?

Дата ухвалення - 14.02.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108997271 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108997271 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 108997271, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 108997271, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 14.02.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 108997271 відноситься до справи № 276/1461/22

Це рішення відноситься до справи № 276/1461/22. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108997269
Наступний документ : 108997280