Ухвала суду № 108820790, 07.02.2023, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
07.02.2023
Номер справи
908/363/23
Номер документу
108820790
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

номер провадження справи 34/29/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

07.02.2023 Справа № 908/363/23

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., розглянувши матеріали

за позовом: Концерну «Міські теплові мережі», ідентифікаційний код юридичної особи 32121458 (юридична адреса: бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091; фактична адреса: вул. Святого Миколая, 79а, м. Запоріжжя, 69002)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕАНДА», ідентифікаційний код юридичної особи 43466905 (вул. Базарна, буд. 14-А, м. Запоріжжя, 69063)

про стягнення 3 739 грн 75 коп.

Без виклику учасників справи.

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області звернувся Концерн «Міські теплові мережі» з позовною заявою № 11юр від 26.01.2023 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕАНДА» 3 739 грн 75 коп. основного боргу за спожиту теплову енергію за період лютий 2020- квітень 2021 згідно особового рахунку № 680247.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.02.2023 вказану справу у передано для розгляду судді Науменку А.О.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення або відмови у відкритті провадження у справі судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Враховуючи предмет спору у даній справі (стягнення 3 739 грн 75 коп.), а також те, що відповідно до вимог ч.ч. 2, 3, 4 ст. 247 ГПК України ця справа не відноситься до виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, суд дійшов до висновку, що ця справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Розгляд справи буде здійснюватись у спрощеному провадженні без виклику сторін.

Частинами 2, 3 ст. 252 ГПК України встановлено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176, 234, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/363/23. Присвоїти справі номер провадження 34/29/23.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

3. Розгляд справи по суті розпочати через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

4. Відповідно до ст. 165, ч. 4 ст. 250, ст. 251 ГПК України запропонувати відповідачеві надати відзив з нормативним та документальним обґрунтуванням; докази споживання та оплати теплової енергії за спірний період, рахунки, акти, платіжні документи, тощо; листування з позивачем по суті спору (з доказами направлення або вручення вихідної кореспонденції); всі наявні документи, що спростовують позицію позивача; контррозрахунок заявленої до стягнення суми та акт звірки, підписаний з боку відповідача, а також судову практику зі спірного питання, у т.ч. Верховного суду, - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи (позивачу), докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву).

В разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст.178 ГПК України).

Позивачеві всі наявні докази, що підтверджують обставини (тарифи, докази наявності та обстеження системи теплоспоживання спірного об`єкта за заявлений період, докази наявності права відповідача на об`єкт надання послуг у спірний період; всі докази направлення відповідачеві актів, рахунків та їх отримання), на яких ґрунтуються позовні вимоги; відповідь на відзив (у разі отримання відзиву); судову практику зі спірного питання, зокрема, Верховного Суду; протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали суду направити відповідачеві, підписаний з боку позивача акт звірки взаєморозрахунків станом на час розгляду справи в суді.

Запропонувати сторонам здійснити заходи щодо звірки та мирного врегулювання спору, докази (акт звірки чи заяву та мирову угоду) надати суду.

Суд зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 251 ГПК України позивач має право подати до суду відповідь на відзив, в порядку ст. 166 ГПК, протягом строку, що не перевищує п`яти днів з дня отримання відзиву, а відповідач заперечення, в порядку ст. 167 ГПК, у строк, що не перевищує п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

Суд роз`яснює, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін відповідач може подати в строк для подання відзиву, а позивач не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч.7 ст. 252 ГПК України).

Звернути увагу сторін, що копії усіх заяв по суті справи, заяв з процесуальних питань та додатки до них, що подаються до суду, - одночасно надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (докази направлення/вручення надаються суду).

Учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази (ч. 2 ст. 42 ГПК України). Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку (ч. 1 ст. 118 ГПК України).

Згідно з ч.ч. 2, 3, 8 ст. 80 ГПК України позивач повинен подати докази разом із поданням позовної заяви, відповідач разом із поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених ч. 9 ст.80 ГПК України.

Витребувані судом документи надсилаються поштою або подаються через канцелярію суду (із супровідним листом). При поданні копій документів необхідно додержуватись вимог ч.ч. 2, 4, 5 ст. 91 ГПК України, пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: Згідно з оригіналом, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Електронна адреса Господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua.

Сторони також можуть використовувати систему «Електронний суд».

Відповідно до ч. 8 ст. 42 ГПК України, документи, в тому числі заяви з процесуальних питань, які подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, скріплюються електронним цифровим підписом (ЕЦП) учасника справи (його представника). Документи не скріплені ЕЦП судом не реєструються, відповідні заяви та клопотання залишаються без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 07.02.2023.

Суддя А.О. Науменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 108820790 ?

Документ № 108820790 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 108820790 ?

Дата ухвалення - 07.02.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108820790 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108820790 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 108820790, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 108820790, Господарський суд Запорізької області було прийнято 07.02.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 108820790 відноситься до справи № 908/363/23

Це рішення відноситься до справи № 908/363/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108820789
Наступний документ : 108820791