Ухвала суду № 108674895, 26.01.2023, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
26.01.2023
Номер справи
399/657/22
Номер документу
108674895
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

УХВАЛА

Іменем України

справа № 399/657/22

провадження № 2-а/399/7/2023

26 січня 2023 року смт Онуфріївка

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого-судді Шульженко В.В.

при секретарі судового засідання Алєксєєнко О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Гайсинського районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області, сектор реагування патрульної поліції, інспектор Чагур Артур Олександрович про скасування постанови серія БАБ №759430 від 16.11.2022 року про притягнення до адміністративної відповідальності, подана в порядку ст. 286 КАС України,-

встановив:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом.

Сторони по справі в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

19.01.2023 року від позивача на електронну пошту суду надійшла заява про розгляд справи без його участі в якій останній просить розглянути дану справу без його участі за наявними в справі матеріалами, позовні вимоги просить задовольнити.

Крім того, 24.01.2023 року на електронну пошту суду від позивача ОСОБА_1 надійшло клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача в якому останній просив залучити до участі у справі співвідповідача Гайсинське районне управління поліції ГУНП в Вінницькій області та розглянути справу без його участі за наявними матеріалами та задовольнити в повному обсязі позовні вимоги.

Проте, 25.01.2023 року на електронну пошту суду від позивача надійшло клопотання в якому останнім зазначено, що 23.01.2023 року ним було до суду направлено клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача Гайсинське Районне управління поліції ГУНП в Вінницькій області, що слід вважати помилковим, а замість того залучити до участі у справі співвідповідача Головне управління Національної поліції у Вінницькій області ЄДРПОУ 40108672 (адреса: 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Театральна, 10).

Ознайомившись із зазначеним клопотанням, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної в постанові від 26.12.2019 у справі № 724/716/16-а, належним відповідачем у справі є не інспектор, а відповідний орган, на який покладено функціональний обов`язок розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності (ст.245 КУпАП).

Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в органах (посадовими особами), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається цим Кодексом та іншими законами України. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах визначається цим Кодексом та іншими законами України (ст.246 КУпАП).

Згідно зі ст.213 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення розглядаються, зокрема, органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.

Стаття 217 КУпАП передбачає, що посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов`язків. Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у п. 5 ст.213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.

Відповідно до ст.222 КУпАП, органи внутрішніх справ (Національна поліція) розглядають, зокрема, справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, зокрема, за ч.5 ст. 121, за ч.1, 2 ст.126 КУпАП.

Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень (ч.2 ст.222 КУпАП).

Отже, працівники органів Національної поліції при розгляді справи про адміністративне правопорушення діють від імені органів Національної поліції.

Тому належним відповідачем, як суб`єктом владних повноважень в адміністративній справі щодо оскарження рішень (дій чи бездіяльності) у справі про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення щодо правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, повинен бути відповідний орган Національної поліції.

Суд звертає увагу на те, що п.3 ч.1 ст.288КУпАП передбачає, що постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом (з особливостями встановленими КУпАП).

Разом з тим, даний адміністративний позов заявлено до інспектора Чагур Артура Олександровича сектора реагування патрульної поліції Гайсинського районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області, тобто до неналежного відповідача.

Відповідно до ч.5 ст.242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно з висновком Верховного Суду, викладеним у постанові від 26 грудня 2019 року у справі №724/716/16-а, відповідачем у справах з приводу рішень щодо притягнення до адміністративної відповідальності, які розглядаються судом в порядку, визначеному КАС України, є саме орган державної влади суб`єкт владних повноважень, а не особа, яка перебуває з цим органом у трудових відносинах та від його імені здійснює розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення.

Згідно з ч.3 ст.48 КАС України, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне клопотання позивача задовольнити та залучити до участі в справі як співвідповідача Головне управління Національної поліції у Вінницькій області ЄДРПОУ 40108672 (адреса: 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Театральна, 10).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.48, 77, 242, 243, 248 КАС України, суд,

постановив:

Клопотання позивача задовольнити.

В адміністративнійсправі запозовною заявою ОСОБА_1 доГайсинського районногоуправління поліціїГУНП вВінницькій області,сектор реагуванняпатрульної поліції,інспектор ЧагурАртура Олександровичапро скасуванняпостанови серіяБАБ №759430від 16.11.2022року пропритягнення доадміністративної відповідальності,подана впорядку ст.286КАС України залучити до участі в справі співвідповідача Головне управління Національної поліції у Вінницькій області ЄДРПОУ 40108672 (адреса: 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Театральна, 10), адреса електронної пошти gupolice@vn.npu.gov.ua.

Направити співвідповідачу копію цієї ухвали разом з копією позовної заяви з доданими до неї документами та роз`яснити, що протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання даної ухвали співвідповідач має право подати до суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст.162 КАС України.

Роз`яснити співвідповідачу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. До відзиву додаються: 1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання співвідповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч.4 ст. 159 КАС України подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Строк для подання відповіді на відзив та заперечення на позов не встановлюється, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 269 КАС України, яка не визначає такі заяви по суті справи в адміністративних справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Судове засідання у справі відкласти на 16.02.2023 р. на 9:00 год.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-адресою https://on.kr.court.gov.ua/sud1119/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Онуфріївського районного суду

Кіровоградської області В.В. Шульженко

Часті запитання

Який тип судового документу № 108674895 ?

Документ № 108674895 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 108674895 ?

Дата ухвалення - 26.01.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108674895 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108674895 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 108674895, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Судове рішення № 108674895, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області було прийнято 26.01.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 108674895 відноситься до справи № 399/657/22

Це рішення відноситься до справи № 399/657/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108674893
Наступний документ : 108697592