Рішення № 1085407, 29.03.2007, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
29.03.2007
Номер справи
14/84
Номер документу
1085407
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

29.03.2007р. Справа №14/84

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кобеляки хлібопродукт", с. Бутенки, Кобеляцький район, Полтавська область,39213

до Селянського фермерського господарства "Дніпро", с. Озера, Кобеляцький район, Полтавська область,39260

про стягнення 25417,42 грн.

Суддя Іваницький Олексій Тихонович

Представники:

від позивача: Наливайко Є.О., дор. 7-юр від 10.01.2007р.

від відповідача: Кузема В.С., голова СФГ

СУТЬ СПОРУ: розглядається позовна заява про стягнення 25417,42 грн. - заборгованості за договором поставки № 103 від 07.09.2006р., в тому числі: 9540,00 грн. - основного боргу., 14310,00 грн. - пені, 944,46 грн. - процентів за користування чужими коштами, 505,62 грн. – збитків від інфляції, 117,34 грн. – 3% річних, а також заява про уточнення позовних вимог вих.. 215 від 28.03.2007р.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, а його представник у судовому засіданні проти позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що позивач не надав примірника договору та не зазначення в примірниках накладних строків проведення розрахунку. крім того, відповідач у судовому засіданні повідомив, про проведення часткового розрахунку на суму 7000,00 грн., в зв'язку з чим його заборгованість складає 2540,00 грн.

Позивач у судове засідання подав заяву вих.№215 від 28.03.2007р. про уточнення позовних вимог і просить суд стягнути з відповідача: 9540,00 грн. - основного боргу, 855,74 грн. - пені, 1227,80 грн. - процентів за користування чужими коштами, 610,56 грн. – збитків від інфляції, 152,54 грн. – 3% річних. Від стягнення 13454,26 грн. - штрафних санкцій позивач відмовився і просить суд провадження в цій частині позову припинити.

Суд заяву прийняв і задовольнив.

Провадження у справі підлягає припиненню відповідно до частини 4 статті 80 ГПК України.

Дослідивши і оцінивши матеріали справи та подані докази, заслухавши представників сторін, суд встановив, що 7 вересня 2006 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Кобеляки Хлібопродукт», с. Бутенки (далі – позивач) та Селянським фермерським господарством «Дніпро», с. Озера, (далі-відповідач) був укладений договір поставки № 103 (далі – договір), відповідно до умов якого постачальник (позивач) зобов’язувався передати, а покупець (відповідач) прийняти та оплатити на умовах цього договору нафтопродукти (далі - товар).

На виконання умов договору позивач по видатковій накладній № 62 від 7 вересня 2006 року відпустив відповідачу дизельне пальне у кількості 1,8 тон на загальну суму 9540,00 грн., яке було отримане відповідачем через представника за довіреністю серії ЯЛШ № 310198 від 07.09.2006р. (копії в матеріалах справи).

Відповідно до умов п. 4.3. договору відповідач зобов’язувався оплатити отримане пальне у повному обсязі до 15 вересня 2006 року, але в зазначений строк вартість товару не сплатив, у зв’язку з чим за ним утворився борг в сумі 9540,00 грн.

Статтею 712 ЦК України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність покупця, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтями 509, 510 ЦК України передбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до статей 526 -527 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов до вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 546 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

Згідно зі статтею 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредитору у разі порушення боржником зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Позивач на підставі п. 5.2. договору нарахував відповідачу 855,74 грн. пені за період із 16.09.2006р. по 29.03.2007р. (розрахунок в матеріалах справи).

У відповідності до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач нарахував відповідачу станом на 29.03.2007р. 610,56 грн. – збитків від інфляції, та 152,54 грн. – 3% річних (розрахунок в матеріалах справи).

Згідно до положень статті 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Пунктом 5.2. договору встановлений розмір процентів за користування чужими грошовими коштами – 24 % річних, що становить 1227,80 грн. (розрахунок в матеріалах справи).

Заперечення відповідача, викладені у відзиві на позов відхиляються судом, оскільки договір поставки №103 від 07.09.2006р. підписаний відповідачем та скріплений його печаткою. Пунктом 7.5 даного договору передбачено, що він укладений на українській мові на двох сторінках у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для кожної з сторін.

Посилання відповідача на часткову сплату основного боргу у розмірі 7000,00 грн. судом відхиляються, оскільки в квитанціях банківської установи в графі «Призначення платежу» не зазначено по якому саме договору, накладній чи рахунку здійснювалась дана оплата. Так як відповідач не вказав точне призначення платежу, то позивач не позбавлений права зарахувати платежі в погашення більш раннього боргу, що і було ним зроблено: грошові кошти у розмірі 7000,00 грн. були зараховані в якості погашення основного боргу по договору поставки дизпалива № 2-73 від 04.04.2006р.

Позивач в обґрунтування позовних вимог надав належні докази вини відповідача в невиконанні взятих на себе зобов’язань, а також в порушенні вимог чинного законодавства (у матеріалах справи), які дають підстави суду задовольнити їх частково та стягнути з відповідача на користь позивача суму основного боргу - 9540,00 грн., 855,74 грн. - пені, 610,56 грн. - збитків від інфляції, 152,54 грн. – 3% річних, 1227,80 грн. - процентів за користування чужими грошовими коштами, витрати по сплаті держмита - 123,87 грн. та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу 118,00 грн.

В частині стягнення 13454,26 грн. - штрафних санкцій провадження у справі підлягає припиненню відповідно до статті 80 (п.4) ГПК України.

Враховуючи викладене, матеріали справи, керуючись статтями 32-34,36,43,44-45,49,80(п.4),82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Припинити провадження у справі в частині стягнення 13454,26 грн. - штрафних санкцій.

3. Стягнути з Селянського фермерського господарства «Дніпро», 39260, Полтавська область, Кобеляцький район, с. Озера, (р/р 26002100004538 в Кобеляцькому ТВБВ ПОФ АППБ «Аваль», МФО 331605, код ЗКПО 23276874) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кобеляки Хлібопродукт», 39213, Полтавська область, Кобеляцький район, с.Бутенки (р\р 26009055234418 в Кобеляцькому відділенні Полтавського ГРУ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ЗКПО 32207498) 9540,00 грн. - основного боргу, 855,74 грн. - пені, 1227,80 грн. - процентів за користування грошовими коштами, 610,56 грн. - збитків від інфляції, 152,54 грн. - 3% річних, 123, 87 грн. – витрат по оплаті державного мита та 118,00 грн. – витрат по сплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Іваницький О.Т.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1085407 ?

Документ № 1085407 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 1085407 ?

Дата ухвалення - 29.03.2007

Яка форма судочинства по судовому документу № 1085407 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1085407 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 1085407, Господарський суд Полтавської області

Судове рішення № 1085407, Господарський суд Полтавської області було прийнято 29.03.2007. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 1085407 відноситься до справи № 14/84

Це рішення відноситься до справи № 14/84. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 1085406
Наступний документ : 1085408