Постанова № 108377530, 12.01.2023, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
12.01.2023
Номер справи
346/5506/22
Номер документу
108377530
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №346/5506/22

Провадження №3/346/320/23

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Коломия

Суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Валігурська Л.В., розглянувши матеріали, які надійшли з Головного Управління ДПС в Івано-Франківській області про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Ланчин, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, РНОКПП НОМЕР_1 , проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , головний бухгалтер ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство», -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство», несвоєчасно подала податкову звітність з податку на додану вартість за вересень 2022 року, граничний термін подання якої 20.10.2022 та жовтень 2022 року, граничний термін подання якої 21.11.2022, подавши останні 07.12.2022, чим порушила п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_1 за ч. 1ст. 163-1 КУпАП, а саме: порушення посадовими особами підприємств встановленого законом порядку ведення податкового обліку.

Під час судового розгляду ОСОБА_1 свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-1 КУпАП визнала частково. Зазначила, що нею дійсно не було вчасно подано податкову звітність з податку на додану вартість за вересень та жовтень 2022 року, проте відповідні звіти вчасно сформувати не виявилось можливим, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 помер керівник ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство» ОСОБА_2 , електронний підпис якого також використовувався для подання відповідної звітності. Лише 14.10.2022 було надано право підпису для подальшого забезпечення оперативно-господарської діяльності керівнику відділу експлуатації Товариства ОСОБА_3 , після чого по завершенні строків оскарження прийнятого рішення та його опублікування у засобах масової інформації було виготовлено новий електронний цифровий підпис керівника підприємства. Лише здійснення вказаних процедур стало технічно можливим подати відповідні звіти.

На обґрунтування своєї позиції ОСОБА_1 надала суду виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ОСОБА_2 вказаний керівником ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство»; копію свідоцтвапро смерть ОСОБА_2 ,який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 ;копію протоколу№1 засідання основних бенефіціарів ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство» від 14.10.2022, яким надано право підпису для подальшого забезпечення оперативно-господарської діяльності Товариства бенефіціару, керівнику відділу експлуатації Товариства ОСОБА_3 згідно п. 7.14 Статуту Товариства терміном до 45 днів та копію Статуту ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство».

Так вина ОСОБА_1 підтверджена наступними дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами:

- протоколомпро адміністративнеправопорушення №2592 від 26.12.2022, який містить відомості щодо дати, часу, місця та способу вчинення адміністративного правопорушення. Так визначено, що граничний термін подання податкової звітності з податку на додану вартість за вересень 2022 року 20.10.2022, а граничний термін подання податкової звітності з податку на додану вартість за жовтень 2022 року 21.11.2022, проте фактично їх подано 07.12.2022;

- актом за результатами камеральної (електронної) перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість по ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство» (ЄДРПОУ 03116996) №6738/09-19-04-07/03116996 від 20.12.2022, з якого вбачається, що несвоєчасно подано декларацію за вересень 2022 року, а саме 07.12.2022 з граничним терміном надання 20.10.2022 та за жовтень 2022 року, а саме 21.11.2022 з граничним терміном подання 07.12.2022.

Дослідивши наведені вище докази, суд приходить до наступних висновків.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність (ч. 1 ст. 9 КУпАП).

Згідно ст.245КУпАП завданням провадження в справах про адміністративне правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішенні її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до ст.280КУпАП суд при розгляді справи про адміністративне правопорушення повинен з?ясувати чи винна дана особа у вчиненні адміністративного правопорушення, а також всі обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

За нормами ст.251КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Отже, притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності факту адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами.

Згідност.252КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об?єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Оцінюючи викладені докази та позицію ОСОБА_1 , суд приходить до висновку, що останні узгоджуються між собою щодо часу, місця та обставин, вчиненого ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, ставити їх під сумнів підстав немає, оскільки останні вказують на наявність в діях особи, що притягається до адміністративної відповідальності, складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 163-1 КУпАП, оскільки остання перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Коломийське автотранспортне підприємство» у визначені законодавством строки не подала податкову декларацію з податку на додану вартість. Та обставина, що відповідне порушення на її переконання було вчинено не умисно, не спростовує факту допущення останнього, оскільки відповідальність за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП може наставати як за умови умисних дій особи, що притягається до відповідальності, так останнім може бути притаманна і необережна форма вини.

У той же час, вирішуючи питання про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, судом враховуються вимоги ст. ст. 23, 33 КУпАП, в силу яких стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, поваги до правил співжиття, в дусі додержання законів України, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим порушником, так і іншими особами. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини що пом`якшують і обтяжують відповідальність.

Статтею 22 КУпАПпередбачено, що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують відповідальність, а також, те, що наслідки адміністративного правопорушення усунуто, а невчасне подання Декларації не призвело до не ненадходження відповідного платежу до місцевого бюджету, а також було обумовлено обставинами, які не залежали від дій або бездіяльності ОСОБА_1 . З урахуванням викладеного суд приходить до висновку, що на підставі ст. 22 КУпАП ОСОБА_1 можливо звільнити від адміністративної відповідальності у зв?язку із малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

На думку суду, застосування такого заходу, як усне зауваження, буде необхідним та достатнім для досягнення визначеної ст.23КУпАП мети виховного впливу та запобіганню вчиненню нових правопорушень.

Згідно з ч. 2ст. 284 КУпАПпри оголошенні усного зауваження виноситься постанова про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 22,23,33,163-1,250-252,280,283,284 КУпАП, -

п о с т а н о в и в:

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1ст. 163-1 КУпАПвідповідно дост. 22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням.

Провадження у справі закрити.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом 10 (десяти) днів з дня винесення постанови.

У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Суддя: Л.В. Валігурська

Часті запитання

Який тип судового документу № 108377530 ?

Документ № 108377530 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 108377530 ?

Дата ухвалення - 12.01.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108377530 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108377530 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 108377530, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 108377530, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області було прийнято 12.01.2023. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 108377530 відноситься до справи № 346/5506/22

Це рішення відноситься до справи № 346/5506/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108377529
Наступний документ : 108377531