Постанова № 108047864, 05.12.2022, Фрунзенський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
05.12.2022
Номер справи
645/1081/22
Номер документу
108047864
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 645/1081/22

Провадження № 3/645/590/22

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м. Харків

Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бондарєва І.В., розглянувши матеріали адміністративного провадження, які надійшли від Головного управління ДПС у Харківській області Державної податкової служби України про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 163-1 КУпАП:

ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , працюючої на посаді головного бухгалтера ТОВ «ІНТРЕЙД ПЛЮС», яке розташоване за адресою: м. Харків, пров. Унецький,1-А, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 будучи головним бухгалтером ТОВ «ІНТРЕЙД ПЛЮС» юридична адреса: м. Харків, Унецький,1-А, вчинила правопорушення встановленого законом порядку ведення податкового обліку, а саме:п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст..135 Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями п.6, п.7, п.10, п.12, п.19 ПСБО 16 « Витрати», зі змінами а доповненнями, в результаті чого занижено податок на прибуток в період, що перевірявся, на загальну суму 294917 грн, у тому числі за 2019 рік у сумі 36128,0 грн, за 2020 рік у сумі 166566,0 грн, за 1 квартал 2021 року у сумі 26727 грн, за 2 квартал у сумі 37549,0 грн, за 3 квартал 2021 року у сумі 27958,0 грн., п.201.10 ст.201 ЕПодаткового кодексу України не зареєстровано в ЄРПН виписані експортні накладні за листопад 2020 року та березень 2021 року, за що передбачена відповідальність ч.1 ст.163-1 КУпАП.

Факт скоєння правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення №429/20-40-07-30 від 21.02.2022 року, актом перевірки від 21.02.2022 р. №3799/20-40-07-02-03/41545602.

ОСОБА_1 у судове засідання не з`явилася, причини не явки суду не повідомила. Тому суд, у світлі вимог ст. 6 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод для забезпечення належного балансу процесуальних прав та обов`язків сторін у справі вважає за можливе розглянути справу за її відсутності.

Суд, всебічно, повно та об`єктивно дослідивши всі обставини справи в їх сукупності, приходить до наступного.

Статтею 7 КУАП встановлено, що провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

За ч.1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до вимог ст. 8 КУпАП, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час та за місцем вчинення правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст.277КУпАП справа про адміністративнеправопорушеннярозглядається у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочнимрозглядати справу, протоколу про адміністративнеправопорушення та іншихматеріалівсправи.

Згідност. 17 Закону України «Про виконаннярішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року, суди застосовуютьрішенняЄвропейського суду з прав людини як джерело права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованоїЗаконом Українивід 17 липня 1997 р. № 475/ 97 - ВР, гарантованокожнійфізичнійабоюридичнійособі право на розгляд судом протягомрозумного строку цивільної, кримінальної, адміністративноїабогосподарськоїсправи, а такожсправи про адміністративнеправопорушення, у якій вона є стороною.

Згідноположень, визначених у постановіВищогоспеціалізованого суду України з розглядуцивільних і кримінальних справ „ Про деякіпитаннядотриманнярозумнихстроківрозгляду судами цивільних, кримінальних і справ про адміністративніправопорушення " № 11 від 17 жовтня 2014 року, при здійсненніправосуддя судам слідбрати до уваги те, щовідповідно до пункту 1статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод( РИМ, 4. XI. 1950 )коженмає право на судовийрозглядсвоєїсправиупродовжрозумного строку.

Окрімцього, у відповідності дост. 17 Закону України " Про виконаннярішень та застосування практики Європейського суду з прав людини ", частини 1ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що праву особи на справедливий і публічнийрозглядйогосправиупродовжрозумного строку кореспондуєтьсяобов`язокдобросовіснокористуватисянаданими законом процесуальними правами, утримуватисьвіддій, щозумовлюютьзатягування судового процесу, та вживатинаданіпроцесуальним законом заходи для скороченняперіоду судового провадження.

Згідновимогст. 280 КУпАПорган (посадова особа) при розглядісправи про адміністративнеправопорушеннязобов`язанийз`ясувати: чибуло вчинено адміністративнеправопорушення, чивинна дана особа в йоговчиненні, чипідлягає вона адміністративнійвідповідальності, чи є обставини, щопом`якшують і обтяжуютьвідповідальність, чизаподіяномайнову шкоду, чи є підстави для передачіматеріалів про адміністративнеправопорушення на розглядгромадськоїорганізації, трудового колективу, а такожз`ясуватиіншіобставини, щомаютьзначення для правильного вирішеннясправи.

ЗавданнямКодексу Українипро адміністративніправопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законнихінтересівпідприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцненнязаконності, запобіганняправопорушенням, вихованнягромадян у дусі точного і неухильногододержанняКонституції і законівУкраїни, поваги до прав, честі і гідностііншихгромадян, до правил співжиття, сумлінноговиконаннясвоїхобов`язків, відповідальності перед суспільством (ст. 1 КУпАП).

Відповідно до ст. 2 КУпАП, законодавствоУкраїни про адміністративніправопорушенняскладається з цьогоКодексу та іншихзаконівУкраїни. ЗакониУкраїни про адміністративніправопорушення до включенняїх у встановленому порядку до цьогоКодексузастосовуютьсябезпосередньо.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 38 КУпАП адміністративнестягненняможе бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчиненняправопорушення, а при триваючомуправопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня йоговиявлення, за виняткомвипадків, коли справи про адміністративніправопорушеннявідповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій - шостій цієї статті..

Також, згідно з п. 7 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративнеправопорушення не може бути розпочато, а розпочатепідлягаєзакриттю, якщо на момент розглядусправизакінчились строки, передбачені ст. 38 КУпАП.

Як встановлено судом, на момент направленняадміністративногоматеріалудо суду, закінчились строки, передбачені ст. 38 КУпАП, щовідповідно до вимог п. 7 ст. 247 КУпАП є підставою для закриттяпровадження в справі.

Враховуючи те, що на момент розгляду адміністративного матеріалу закінчились строки притягнення до адміністративноївідповідальностіправопорушника, оскільки з дня його вчинення минуло більше ніж три місяці, а також, з огляду на те, що вказане адміністративне правопорушення не є триваючим, тому в силу ч. 2 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення відносно ОСОБА_1 не може бути накладено, а адміністративна справа підлягає закриттю.

На підставівикладеного, керуючись ч. 1 ст.163-1, ст. ст.283,284 КУпАП, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Провадження по адміністративній справі у відношенні ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за ст. 163-1 ч. 1 КУпАП закрити за збігом строку накладення адміністративного стягнення, згідно положення ч. 2 ст. 38 КУпАП.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Фрунзенський районний суд м. Харкова.

Постанова набираєзаконної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Головуючий суддя -

Часті запитання

Який тип судового документу № 108047864 ?

Документ № 108047864 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 108047864 ?

Дата ухвалення - 05.12.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 108047864 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108047864 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 108047864, Фрунзенський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 108047864, Фрунзенський районний суд м. Харкова було прийнято 05.12.2022. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 108047864 відноситься до справи № 645/1081/22

Це рішення відноситься до справи № 645/1081/22. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108047861
Наступний документ : 108047873