Рішення № 107800387, 05.12.2022, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
05.12.2022
Номер справи
904/2896/22
Номер документу
107800387
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022м. ДніпроСправа № 904/2896/22

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф., за участю секретаря судового засідання Лєшукової Н.М., розглянув заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД", м. Запоріжжя

про винесення додаткового рішення у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД", м. Запоріжжя

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь", м. Дніпро

про стягнення заборгованості у сумі 65 192,70грн.

Представники:

від позивача ( заявника) не з`явився

від відповідача не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення 53 136,00 грн., що складають суму боргу за договором поставки №19/1450 від 30.08.19, 1 356,79 - пені, 1 013,22 грн. - річних та 9 686,69 - інфляції грошових коштів.

Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Крім того, в позовній заяві позивачем наведено попередній розрахунок суми судових витрат з яких орієнтовний розмір витрат на професійну правничу допомогу визначено у розмірі 10 000,00 грн.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" 53 136 грн. основного боргу, 1 343,33 грн. пені, 1 013,22 грн. річних, 9 686,69 грн. - інфляції грошових коштів, 2 480,49 грн. - судового збору.

25.11.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" надійшла заява про ухвалення додаткового рішення у справі № 904/2896/22 про відшкодування витрат на правничу допомогу у сумі 10 000,00 грн.

Ухвалою суду від 25.11.2022 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 05.12.2022.

05.12.2022 відповідачем через канцелярію суду подано клопотання про зменшення розміру витрат на правничу допомогу до суми в розмірі 500,00 грн.

Представники сторін у судове засідання призначене для розгляду заяви не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до статті 221 Господарського процесуального кодексу України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

За приписами пункту 3 частини 1 статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з частинами 3, 4, 5 статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Згідно зі статтею 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, в тому числі належать витрати на професійну правничу допомогу.

Позивачем заявлено витрати на професійну правничу допомогу у сумі 10 000,00 грн.

Статус адвоката Вакуленко Д.О. підтверджується копією свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю серії ЗП № 001310 від 29.06.2017.

На підтвердження факту надання правничої допомоги позивачем до матеріалів справи надано: договір № б/н від 04.07.2022 про надання правової допомоги; ордер № 1105210 від 04.07.2022, акт прийому-передачі виконаних робіт, детальний опис робіт (надання правової допомоги) виконаних адвокатом.

Відповідно до пункту 3.1 Договору сторони дійшли взаємної згоди, що розмір та порядок оплати правової допомоги визначається між сторонами окремо у Додатку № 1 до цього Договору, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до пункту 1 Додатку № 1 від 04.07.2022 Виконавець надає Клієнту професійну правничу допомогу, вартість якої (гонорар за надання правової допомоги) обчислюється з врахуванням погодинної оплати роботи Виконавця у розмірі 1 000,00 грн. за 1 (одну) годину його роботи.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 22.11.2022 за договором № б/н від 04.07.2022 про надання правової допомоги, загальна вартість наданих послуг складає 10 000,00 грн.; клієнтом проведено оплату в повному обсязі, у виконавця немає жодних претензій та зауважень щодо оплати наданої правової допомоги.

Крім того, позивачем надано детальний опис робіт (надання правової допомоги) виконаних адвокатом відповідно до якого загальна вартість правової допомоги складає 10 00000 грн., а саме: зустріч з клієнтом, консультація, ознайомлення з документами з виїздом поза робоче місце адвоката - 1,5 год., 1500,00 грн.; аналіз судової практики та вироблення правової позиції - 1 год., 1000,00 грн.; зустріч з клієнтом, консультація та узгодження правової позиції з клієнтом з виїздом поза робоче місце адвоката - 1,5 год., 1500,00 грн.; підготовка, складання та подання позовної заяви про стягнення заборгованості та штрафних санкцій до Господарського суду Дніпропетровської області, а також направлення її копії з додатками відповідачу - 3 год., 3000,00 грн.; підготовка, складання та подання до Господарського суду Дніпропетровської області відповіді на відзив на позовну заяву - 3 год., 3000,00 грн.

На підтвердження оплати за надану правову допомогу позивачем долучено до матеріалів справи платіжні доручення № 712 від 04.10.2022 на суму 5 000,00 грн. та № 748 від 05.10.2022 на суму 5 000,00 грн.

Згідно зі статтею 126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Водночас за змістом частини 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини 4 цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина 5 статті 126 Господарського процесуального кодексу України).

За змістом положень частини п`ятої статті 126 ГПК України зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, недотримання на її думку, вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

Суд, враховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.

Випадки, за яких суд може відступити від загального правила розподілу судових витрат, унормованого частиною 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, визначені також положеннями частин 6, 7, 9 статті 129 цього Кодексу.

Загальне правило розподілу судових витрат визначене в частині 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України. Разом із тим, у частині 5 наведеної норми цього Кодексу визначено критерії, керуючись якими суд (за клопотанням сторони або з власної ініціативи) може відступити від вказаного загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.

Ключовим критерієм під час розгляду питання щодо можливості стягнення заявлених витрат, у справі яка розглядається є розумність заявлених витрат. Тобто розмір відповідної суми має бути обґрунтованим.

Крім того, підлягає оцінці необхідність саме такого розміру витрат. Стягнення заявленої суми має співвідноситися із виконаною роботою щодо представництва інтересів у суді.

Проаналізувавши наданий розрахунок суми витрат позивача, а також подані ним документи, суд вважає, що відображена у цих доказах інформація щодо характеру та обсягу виконаної адвокатом позивача роботи (наданих послуг) не відповідає критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності) та розумності їхнього розміру у розумінні приписів частини п`ятої статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Як свідчать матеріали справи, даний спір відноситься до категорії справ незначної складності.

Отже, підготовка цієї справи до розгляду в суді, складання позовної заяви не потребували значних затрат часу, великого обсягу юридичної і технічної роботи, зважаючи на те, що нормативно-правове регулювання спірних правовідносин після відкриття провадження у справі не змінювалося.

Суд не заперечує право адвоката та його довірителя на таку оцінку вартості та необхідності наданих послуг, але оцінює дані обставини з точки зору можливості покладення таких витрат на іншу сторону по справі.

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

При викладених обставинах, виходячи з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, зважаючи на час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець, тривалість розгляду справи, а також з урахуванням пропорційності до розміру задоволених вимог, господарський суд вважає, що загальна сума витрат на професійну правничу допомогу є обґрунтованою, та такою, що підлягає покладенню на відповідача складає 5 000,00 грн.

Решту витрат на професійну правничу допомогу слід покласти на позивача.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 123, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" про винесення додаткового рішення щодо розподілу витрат на правничу допомогу - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" (49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 4; код ЄДРПОУ 33718431) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" (69104, м. Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 26-а, кв. 95; код ЄДРПОУ 37221412) 5 000,00 грн. - витрат на правничу допомогу.

Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Додаткове рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Повний текст додаткового рішення складено 12.12.2022.

Суддя І.Ф. Мельниченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 107800387 ?

Документ № 107800387 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 107800387 ?

Дата ухвалення - 05.12.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107800387 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107800387 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 107800387, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 107800387, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 05.12.2022. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 107800387 відноситься до справи № 904/2896/22

Це рішення відноситься до справи № 904/2896/22. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 107800386
Наступний документ : 107800389