Рішення № 107483227, 22.11.2022, Рокитнянський районний суд Київської області

Дата ухвалення
22.11.2022
Номер справи
375/167/22
Номер документу
107483227
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 375/167/22

Провадження № 2/375/310/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року смт Рокитне

Рокитнянський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді Чорненької О.І.,

при секретарі судового засідання Киричок В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження, в залі суду в смт Рокитне, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, цивільну справу за позовом Акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України", ЄДРПОУ 00032129, в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства "Ощадбанк" до ОСОБА_1 , про стягнення суми кредитної заборгованості заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" Крючкова С.С. (довіреність НОІ №777746 від 19 червня 2020 року) звернулося до Рокитнянського районного суду Київської області з позовом про стягнення з ОСОБА_1 , заборгованості за кредитним договором від 09 липня 2018 в сумі 45 101 (сорок п`ть тисяч сто одна) грн. 01 коп. та сплаченого судового збору у сумі 2481 грн. з підстав невиконання відповідачем своїх зобов`язань.

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що 09.07.2018 між АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - Банк та/або Позивач) та ОСОБА_1 був укладений договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) шляхом підписання заяви про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) № НОМЕР_1 .

Згідно з п.3.1. заяви про приєднання № 478331511, до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку, шляхом підписання цієї заяви клієнт беззастережно приєднується до ДКБО фізичних осіб.

За умовами п. 3.4. заяви про приєднання, банк, на підставі наданих клієнтом, відповідно до вимог чинного законодавства України документів, відкриває клієнту картковий рахунок за тарифним пакетом "Мій комфорт".

Згідно з п.п 3.6.1. ОСОБА_1 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в гривнях на умовах тарифного пакету "Мій комфорт", Тарифів за користування платіжною карткою, розміщених на сайті банку та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку.

Банком надано відповідачу Платіжну картку та конверт з персональним ідентифікаційним кодом.

В своїй Заяві на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту), яка є складовою Заяви на приєднання, відповідач просив Банк надати йому кредит на споживчі потреби шляхом встановлення відновлюваної кредитної лінії на його кредитний рахунок.

Банк встановив відповідачу кредит у сумі 40000 грн (сорок тисяч гривень).

Згідно пункту 1.8 Висновку-Рішення, процентна ставка за кредитом є фіксованою і складає 38 % (тридцять вісім процентів) річних за користування кредитними коштами.

Згідно Додатку №1 до основного Договору (ДКБО), плата за перевищення витратного ліміту по поточному рахунку (овердрафт) становить 60 (шістдесят) відсотків на рік.

Умовами п. 6.1. Розділу IV, Договору передбачено, що послуги, які надаються банком згідно з п.п. 1 п. 3.2 розділу III цього Договору, оплачуються клієнтом згідно з Тарифами, чинними на момент здійснення відповідної операції, отримання послуги.

Згідно із зазначеним договором, відповідач мав щомісячно здійснювати часткове повернення Кредиту в розмірі обов`язкового щомісячного платежу, також він має право провести повне чи часткове погашення кредиту.

Згідно з пунктом 1.8. розділу XXII ДКБО (Загальні умови надання кредиту) Договору датою укладення кредитного договору є дата підписання Заяви на встановлення відновлюваної кредитної лінії уповноваженим представником банку, датою надання кредиту є дата використання клієнтом кредиту.

Відповідно до п. 1.6. розділу XXII ДКБО банк зобов`язується надати клієнту кредит на умовах, передбачених кредитним договором.

Згідно з вимогами п.п. 1.17.1 розділу XXII ДКБО клієнт зобов`язується використати кредит за цільовим призначенням і своєчасно та в повному обсязі повернути суму кредиту, сплатити всі нараховані проценти та інші платежі, передбачені Кредитним договором.

Крім того, пунктом 1.18.1. за користування кредитом клієнт зобов`язаний сплачувати банку проценти в порядку та розмірах, визначених в Заяві на встановлення відновлюваної кредитної лінії та в Додатку №1 до Договору.

Згідно з пунктом 1.18.2. проценти нараховуються методом факт/факт на фактично отриману клієнтом суму кредиту та за строк фактичного користування ним, починаючи з першого дня отримання кредиту включно, та до дня фактичного повернення кредиту (його частини).

Пунктом п.п. 1.23. передбачено, що будь-яке невиконання клієнтом умов Договору породжує у банка право достроково відкликати кредит, а у клієнта створює обов`язок достроково погасити заборгованість за кредитом в повному обсязі та сплатити всі інші платежі, передбачені Договором.

Клієнт зобов`язаний щомісячно отримувати звіт (виписку) по рахунку та сплачувати за кредитом всі платежі на підставі цього звіту (виписки) по рахунку, не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним або на початку операційного дня, наступного за вихідним, святковим днем чи неробочим згідно з договором.

За невиконання або несвоєчасне, не в повному обсязі виконання клієнтом будь-якого грошового зобов`язання перед банком у розмірі та строки, передбачені договором, банк має право нараховувати на суми прострочених платежів та стягувати пеню за кожен день прострочення, починаючи з дня, коли відповідна сума мала бути сплачена, до дати фактичної її сплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, якщо інше не передбачено Договором.

Пеня нараховується у валюті грошового зобов`язання, за неналежне виконання якого вона застосовується, і сплачується в національній валюті за Курсом, встановленим НБУ на 15-00 годину, за київським часом банківського дня, в який сплачується пеня.

Банк взяті на себе зобов`язання виконав, відкрив відповідачу поточний рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», видав платіжну картку та встановив кредитний ліміт в сумі 40000 грн. з фіксованою процентною ставкою 38% річних.

Натомість відповідач порушив умови договору щодо повернення кредиту та сплати процентів у встановлені договором строки та порядку, у зв`язку з чим за цим договором виникла прострочена заборгованість.

Уклавши з банком договір та отримавши грошові кошти на умовах повернення, строковості та платності відповідач порушив свої договірні зобов`язання, що призвело до виникнення заборгованості, яка станом на 27.10.2021 становить 45101 гривень 01 копійка, та складається з:

39 909 гривень 30 копійок - заборгованості за кредитом,

5 023 гривні 33 копійки - заборгованість по сплаті комісії за користування кредитом,

113 гривень 34 копійки - сума 3% річних від простроченої суми заборгованості по кредиту,

36 гривень 66 копійок - сума 3% річних на суму нарахованої комісії,

18 гривень 38 копійок - сума інфляційних втрат на суму нарахованої комісії.

Не виконуючи належним чином зобов`язання, відповідач порушив законні права позивача, що є підставою для позивача звернутися до суду з даним позовом.

Також представник позивача у позовній заяві зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Позовна заява надійшла до Рокитнянського районного суду Київської області 21.02.2022.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судових справ між суддями зазначена справа передана у провадження судді Чорненької О.І.

Ухвалою Рокитнянського районного суду Київської області від 15.04.2022 зазначена позовна заява прийнята до провадження та призначена до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи. Розгляд справи призначено на 10 годину 30 хвилин 04 липня 2022 року.

У відповіді на запит щодо місця реєстрації відповідача, старостою с. Шарки та с. Калинівка Рокитнянської селищної ради Київської області № 22-02-18 від 04.04.2022 зазначено, що ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На вказану адресу реєстрації відповідача, рекомендованим листом надіслано ухвалу суду разом з позовною заявою та додатками до неї.

Поштове відправлення повернено до суду з відміткою працівників поштового зв`язку про відсутність адресата за вказаною адресою.

У судове засідання призначене на 04 липня 2022 року відповідач не прибув та про причини своєї неявки суд не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям відповідача у судове засідання судовий розгляд справи відкладено на 14 годину 12 вересня 2022 року.

З огляду на викладене відповідача викликано до суду шляхом розміщення 07.07.2022 на офіційному сайті судової влади оголошення про виклик особи, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого не відоме, за посиланням: https://rk.ko.court.gov.ua/.

У зв`язку з першою неявкою відповідача у судове засідання, розгляд справи відкладено на 15 годину 08 листопада 2022 року.

Відповідача повторно викликано до суду шляхом розміщення 13.09.2022 на офіційному сайті судової влади оголошення про виклик особи, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого не відоме, за посиланням: https://rk.ko.court.gov.ua/.

У судове засідання, призначене на 08 листопада 2022 року відповідач не прибув. Натомість через канцелярію суду подав заяву про відкладення розгляду справи.

З огляду на клопотання відповідача судовий розгляд справи було відкладено на 13 годину 30 хвилин 22 листопада 2022 року. Про час та дату судового засідання був належним чином повідомлений, про що надав відповідну розписку.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи. Також йому було належним чином роз`яснено його права як відповідача та суть пред`явленого позову.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, відповідач у судове засідання не прибув та про причини своєї неявки суд не повідомив.

Крім того, відповідач відзив на позов не надав та будь-яким іншим способом свою позицію щодо заявленого позову не висловив.

Позивач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання свого представника не направив. Натомість, представником позивача на електронну адресу суду надано клопотання про розгляд справи у відсутності представника позивача. Позовні вимоги підтримує повністю, просить позов задовольнити. Проти винесення заочного рішення не заперечує.

За таких обставин суд розглядає справу за наявними письмовими матеріалами.

На підставі частини 2 статті 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Згідно з частиною 1 статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизначених або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до частини 1 статті 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Відповідно до частини 1 статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Суд дослідивши письмові докази по справі, вважає за необхідне позов задовольнити, виходячи із наступних підстав.

09.07.2018 між АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області (далі - Банк та/або Позивач) та ОСОБА_1 був укладений договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) шляхом підписання заяви № 478331511 про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

Відповідно до заяви про приєднання, банк на підставі наданих клієнтом, відповідно до вимог чинного законодавства України документів, ОСОБА_1 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в гривнях на умовах тарифного пакету "Мій комфорт", Тарифів за користування платіжною карткою, розміщених на сайті банку та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку.

Також банком було надано ОСОБА_1 платіжну карту та персональний ідентифікаційний код.

Банком було встановлено відповідачеві кредит у сумі 40000 гривень.

Процентна ставка за користування кредитними коштами визначена у розмірі 38% річних. Процентна ставка за перевищення витратного ліміту по поточному рахунку (овердрарт) становить 60% річних.

Пунктом 3.2 розділу ІІІ договору визначено, що цей договір є змішаним у розумінні частини 2 статті 628 ЦК України та містить у собі в тому числі, елементи таких договорів: договору банківського рахунку, договору банківського вкладу (депозиту) та кредитного договору.

Цей договір, у тому числі, заява про приєднання, заява про встановлення (збільшення) кредиту (якщо така подається відповідно до умов обслуговування, встановлених банком), паспорт споживчого кредиту, таблиця сукупної вартості кредиту та умов користування кредитною лінією (кредитом) є кредитним договором, укладеним між банком та клієнтом.

Згідно з п.1.8 розділу ХХІІ договору датою укладення договору є дата підписання заяви на встановлення відновлювальної кредитної лінії уповноваженим представником банку, а датою надання кредиту є дата використання клієнтом кредиту (кредитних коштів). Датою встановлення кредиту є дата направлення повідомлення про надання кредитної послуги та розмір кредиту.

Пунктом 1.18.4 передбачено, що клієнт зобов`язаний щомісячно (у терміни визначені договором та додатками для сплати процентів) здійснювати часткове повернення кредиту шляхом сплати суми обов`язкового щомісячного платежу, якщо це вимагається умовами надання кредиту.

Банк взяті на себе зобов`язання виконав, відкрив відповідачу поточний рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», видав платіжну картку та встановив кредитний ліміт в сумі 40000 грн. з фіксованою процентною ставкою 38% річних.

Відповідач, підписавши кредитний договір від 09.07.2018 року та додатки до нього, погодився з умовами та правилами надання банківських послуг та тарифами банку, які викладені на сайті банку, складають єдиний документ - договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Відповідно до укладених договорів, відповідачу було надано кредит у сумі 40000 гривень, встановлено фіксовану процентну ставку за кредитом в розмірі 38% річних, які сплачуються щомісячно. За умов безготівкового розрахунку платіжною картою за товари та послуги, процентна ставка за користування кредитними коштами протягом Грейс-періоду складає 38 % процентів річних.

Також позичальника поінформовано про порядок і розміри нарахування пені за несвоєчасне погашення заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період за який нараховується пеня, за кожен день прострочення, починаючи з дня, коли відповідна сума мала бути сплачена до дати фактичної її сплати, але не більше 15% суми простроченого платежу. Сукупний розмір неустойки (пені, штрафу) не може перевищувати половини суми кредиту, одержаної позичальником за договором.

Уклавши з банком договір та отримавши грошові кошти на умовах повернення, строковості та платності відповідач порушив свої договірні зобов`язання, що призвело до виникнення заборгованості, яка станом на 27.10.2021 становить 45101 гривень 01 копійка, та складається з:

39 909 гривень 30 копійок - заборгованості за кредитом,

5 023 гривні 33 копійки - заборгованість по сплаті комісії за користування кредитом,

113 гривень 34 копійки - сума 3% річних від простроченої суми заборгованості по кредиту,

36 гривень 66 копійок - сума 3% річних на суму нарахованої комісії,

18 гривень 38 копійок - сума інфляційних втрат на суму нарахованої комісії.

Не виконуючи належним чином зобов`язання, відповідач порушив законні права позивача, що є підставою для позивача звернутися до суду з даним позовом.

Вирішуючи даний спір суд враховує наступні положення чинного законодавства України.

Відповідно до частини 1 та частини 2 статті 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Відповідно до частини 1 статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з частиною 1 статті 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 статті 638 ЦК України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» до укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Пунктом 3, 4, 6, 8 та 9 частини 3 вищевказаної статті встановлено, що інформація, яка надається кредитодавцем споживачу, зазначена у частині другій цієї статті, має містити відомості про: суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту; тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, встановленим Цивільним кодексом України; реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача на дату надання інформації виходячи з обраних споживачем умов кредитування.

Аналізуючи вищезазначені норми закону, суд приходить до висновку, що між сторонами виникли зобов`язально-договірні відносини.

Відповідно до статті 509 ЦК України в силу зобов`язання одна особа (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з вимогами статтей 525, 526, 530 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), а одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, Відповідач порушує зобов`язання за даним договором.

Частиною 2 статті 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання.

Згідно зі статтею 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до частини 2 статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Частина 1 статті 1048 ЦК України передбачає, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

За змістом статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу.

Верховний Суд у постанові від 10 квітня 2019 року у справі № 356/1635/16-ц у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що висновок суду апеляційної інстанції про недоведеність факту отримання відповідачем платіжної картки із встановленим лімітом кредитування та отримання позичальником кредитних коштів, а також про відсутність кредитних правовідносин між сторонами не може вважатись обґрунтованими, оскільки не можна вважати неукладеним договір після його повного чи часткового виконання сторонами.

Таким чином суд приходить до висновку, що відповідачем при підписанні заяви про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та заяви про встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 09.07.2018, було погоджено, запропоновані банком істотні умови кредитного договору.

З наведеного вбачається, що у позивача наявні належні підстави для стягнення заборгованості за зазначеним кредитним договором, комісії за розрахунково-касове обслуговування, пені за прострочення сплати заборгованості, інфляційних втрат від простроченої суми заборгованості по основному боргу, 3% річних від простроченої суми заборгованості по основному договору.

А відтак, позовні вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі, що становить 45101 гривня 01 копійка, та складається з: 39909 гривень 30 копійок - загальна сума заборгованості, 5023 гривні 33 копійки - загальна сума заборгованості зі сплати комісії за користування кредитом, 113 гривень 34 копійки - розмір 3 % річних на суму заборгованості, 36 гривень 66 копійок - розмір 3% річних на суму нарахованої комісії, 18 гривень 38 копійок - сума інфляційних втрат на суму нарахованої комісії.

Згідно з вимогами частини 4 статті 263 ЦПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Вищезазначений висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі N 342/180/17 (провадження N 14-131цс19), а тому суд враховує його під час ухвалення даного рішення.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі задоволення позову, покладаються на відповідача.

Позивачем про поданні позовної заяви сплачено судовий збір у сумі 2481 грвня, що підтверджується меморіальним договором №534 (#904827216211) від 21.01.2022.

Тому, з відповідача ОСОБА_1 на користь позивача підлягають стягненню судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2481 гривень.

На підставі викладеного, керуючись статтями 3, 12, 13, 19, 76-81, 133, 141, 258, 259, 263-265, 268 ЦПК України, статтями 525-527, 530, 610, 611, 623-625, 1048-1050, 1052, 1054 ЦК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України", ЄДРПОУ 00032129, в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства "Ощадбанк", ЄДРПОУ 09322277 до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України", в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства "Ощадбанк", ЄДРПОУ 09322277, заборгованість за кредитним договором у сумі 45101 (сорок п`ять тисяч сто одна) гривня 01 копійка.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України", в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства "Ощадбанк", ЄДРПОУ 09322277, сплачений судовий збір у сумі 2481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одна) гривня, що підтверджується меморіальним договором №534 (#904827216211) від 21.01.2022, оригінал якого знаходиться у матеріалах справи.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення суду виготовлено 22 листопада 2022 року.

Повне наіменування учасників:

позивач: Акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України", ЄДРПОУ 00032129, в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства "Ощадбанк" ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, ел. пошта: debtrestruturing.26@oschadbank.ua;

представник позивача: Комлєва Оксана Анатоліївна, яка діє на підставі довіреності від 07 липня 2022 року, адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Головуюча суддя Олена ЧОРНЕНЬКА

Часті запитання

Який тип судового документу № 107483227 ?

Документ № 107483227 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 107483227 ?

Дата ухвалення - 22.11.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107483227 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107483227 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 107483227, Рокитнянський районний суд Київської області

Судове рішення № 107483227, Рокитнянський районний суд Київської області було прийнято 22.11.2022. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 107483227 відноситься до справи № 375/167/22

Це рішення відноситься до справи № 375/167/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 107476938
Наступний документ : 107483228