Рішення № 107273572, 10.11.2022, Хмельницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.11.2022
Номер справи
560/9050/22
Номер документу
107273572
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 560/9050/22

РІШЕННЯ

іменем України

10 листопада 2022 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Матущака В.В. розглянувши адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАСАД ПРОФІ-БУД" до Головного управління ДПС у Хмельницькій області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

І. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЙ СТОРІН

ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" звернулося до адміністративного суду з позовом до Головного управління ДПС у Хмельницькій області, в якому просить:

- визнати протиправним та скасувати Рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 02.08.2022 №2483;

- зобов`язати Головне управління ДПС у Хмельницькій області виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСАД ПРОФІ-БУД" з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що Комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 02.08.2022 було прийнятне Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризикованості платника податку №2843 та ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" визнано таким, що відповідає критеріям ризиковості платника податку на додану вартість на підставі пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку. Позивач вважає оскаржуване рішення протиправним, оскільки воно не містить жодної мотивації підстав та причин віднесення позивача до ризикових платників податків відповідно до пункту 8 Критеріїв ризиковості платників податку та не містить доказів наявності податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій з посиланням на відповідні документи.

Відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить у задоволенні позову відмовити. Зазначає, що за результатами засідання Комісії ГУ ДПС у Хмельницькій області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з питань розгляду питання щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку на додану вартість ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД", Комісія прийняла рішення №2843 від 02.08.2022 про визнання позивача таким, відповідає критеріям ризиковості платника податку. Рішення прийнято відповідно до п.6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165. Підставами та передумовами прийняття оскаржуваного рішення слугував аналіз податкової інформації, за даними ЄРПН встановлено ризики - невідповідність основних засобів. Зазначає, що дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації є службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов`язків в порядку, передбаченому Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання вимог цього кодексу.

Позивач скористався правом на подання відповіді на відзив, в якій позивач просить позов задовольнити з підстав зазначених у позовній заяві.

ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ

Ухвалою від 01.09.2022 суд відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" (код ЄДРПОУ 41951629) є юридичною особою, перебуває на обліку в ГУ ДПС у Хмельницькій області; основним видом діяльності є інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. (код згідно КВЕД 43.99).

09.12.2021 комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Хмельницькій області, прийнято рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку за №5719.

ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" 26.07.2022 подано інформацію та копії документів щодо невідповідності платника податків критеріям ризиковості платника податку.

02.08.2022 комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Хмельницькій області, прийнято рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку за №2843.

Рішенням №2843, комісією регіонального рівня на підставі пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 №1165 встановлено відповідність ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" критеріям ризиковості.

Підставою для його прийняття Комісією регіонального рівня зазначено пункт 8 Порядку №1165, зокрема: ненадання повного пакету документів та встановлено ризики: невідповідність основних засобів.

Позивач вважаючи рішення протиправним, звернувся до суду з позовом.

ІV. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі - ПК України) визначено, що на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПК України, реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 на виконання вимог пункту 201.16 статті 201 ПК України затверджено Порядок з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок №1165), який визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, права та обов`язки їх членів.

Додатком 1 до Порядку №1165 встановлено наступні Критерії ризиковості платника податку на додану вартість:

1. Платника податку на додану вартість (далі - платник податку) зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.

2. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.

3. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарської діяльності або здійснювати повноваження, згідно з інформацією, наданою такими особами.

4. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками.

5. Платник податку - юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ).

6. Платником податку не подано контролюючому органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних (податкових) періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України.

7. Платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України.

8. У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.

Пунктом 6 Порядку №1165 передбачено, що питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення (додаток 4).

У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Пунктом 6 вказаного Порядку №1165 також визначено, що у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Таким чином, внесення платника податків до переліку ризикових платників на підставі пункту восьмого Критеріїв ризиковості платника податку фактично є підставою для зупинення реєстрації в ЄРПН в подальшому всіх складених платником податку податкових накладних/розрахунків коригування.

Так, пунктом 6 Порядку №1165 визначено, що комісія регіонального рівня постійно проводить моніторинг щодо відповідності/невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку.

Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У разі виявлення обставин та/або отримання інформації, про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, та прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку платник податку отримує таке рішення в електронному кабінеті в день його прийняття.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.

За результатами розгляду інформації та копій документів комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття (додаток 4).

Виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Як встановлено судом, Комісією прийнято рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку на підставі п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку. У графі Податкова інформація зазначено: відповідає п.8 Критеріїв - у контролюючих органів наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної у поданій на реєстрацію податковій накладній/розрахунку коригування.

В оскаржуваному Рішенні зазначено: "у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності піл час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризнковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній / розрахунку коригування» в тому числі надано неповний пакет документів.".

Будь-яких доказів на підтвердження даної інформації, на підставі якої прийнято оскаржуване рішення про включення ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" до переліку ризикових платників податку, зазначене рішення не містить.

Разом з тим, суд зазначає, що станом на 01.01.2022 Товариство має на балансі основні фонди балансовою вартістю 0,00 грн.

В користування Товариства на праві оренди знаходяться нежитлові приміщення (загальна площа 449 кв. м.), що знаходяться за адресою : м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13.

У власності Товариства знаходяться транспортні засоби, будівельні машини та устаткування. В користування Товариства на праві оренди знаходяться транспортні засоби, будівельні машини та устаткування.

Середня чисельність працівників нараховує 12 чоловік. Заробітна плата виплачується без порушення термінів, з відповідним перерахуванням всіх податків: ЄСВ, ПДФО і військового збору.

Для здійснення господарської діяльності Товариство співпрацює з такими постачальниками: ТОВ "Перший дім" (ЄДРПОУ 35116943); ТДВ "БУЛАТЦ" (ЄДРПОУ 00907438); ТОВ "АВАНТІ ПРОБУД" (ЄДРПОУ 43611273), ТОВ "ГАЛИЧПЛАСТ" (ЄДРПОУ 38480404); ТОВ "ЦК ПРОФБУД" (ЄДРПОУ 44093010); ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші.

Товариство закуповує у постачальників наступні матеріали та інструмент: Плити теплоізоляційні з мінеральної вати Izovat; Лист гладкий; Утеплювач Технофас Ефект ; Ізоват ФАСАД; Терки KUBALA; Шпателі KUBALA з нержавіючої сталі; Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500 25кг (1,6т); Стекловата ЕКОРОЛЛ; Сітка скловолоконна 160 синя MASTERNET (50м2); Сухі суміші для приклеювання вати/плит пінополістирольних та штукатурення

поверхонь; фарби грунтуючі СТ16/25; фарби акрилові фасадні СТ 44, СТ 42, та ін.

З моменту державної реєстрації отримувачами послуг Товариства та замовниками робіт, які виконує Товариство є суб`єкти господарювання приватної форми власності: ТДВ "ПРОМБУД-1" (ЄДРПОУ 01274260); Приватна фірма "Діта" (ЄДРПОУ 22768049); ПП "Будремпроект-Стандарт" (ЄДРПОУ 37411921); ТОВ "ГОЛДІС БУД" (ЄДРПОУ 38223625); ПП "ЛЬВІВСЬКА АМЕРИКА" (ЄДРПОУ 39947613) та інші.

Твердження Головного управління ДПС у Хмельницькій області про невідповідність основних засобів є безпідставне, оскільки ведення господарських діяльностей відображено як у звітах які направлялись до податкового органу, так і у первинних документах, які наявні у відповідача, а саме:

- Договір оренди складу з ПАТ "Подіддя-Плюс" (ЄДРПОУ 03119351) від 07.06.2021 №15/21;

- Договір оренди складу з ПАТ "Поділля-Плюс" (ЄДРПОУ 03119351) від 07.06.2021 року 16/21;

- Договір субпідряду з ПП "Будремпроект-Стандарт" (ЄДРПОУ 37411921) №10/06/21-1 від 10.06.2021;

- Договірна ціпа (Додаток 1 до Договору);

- Виписка банку від 12.07.2021;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 за формою КБ-2 від 30.12.2021;

- Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2021 за формою КБ-3 від 30.12.2021;

- АКТ здачі-прийняття робіт (генпослуги) № б/н за грудень 2021:

- Картка обліку рахунку 361 по ПП "Будремпроект-Стандарт";

- Платіжне Доручення;

- Податкова накладна №13 від 12.07.2021:

- Квитанція до податкової накладної №9201968843;

- Податкова накладна №27 від 31.12.2021 ПП "Будремпроект-Стандарт".

Відповідач не обґрунтував, чому ці факти не були взяті до уваги на підтвердження невідповідності платника податку критерію ризиковості платника податку, а також не вказав, які саме документи, достатні для прийняття комісією рішення про виключення позивача з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, той мав надати на розгляд комісії, але не надав.

З аналізу викладеного вбачається, що оскаржуване рішення відповідача не містить належної мотивації підстав та причин віднесення позивача до ризикових платників податків відповідно до п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Отже, оскаржувані рішення не містять обґрунтувань підстав та причин віднесення позивача до ризикових платників податків відповідно до пункту 8 Критеріїв ризиковості платників податку.

Суд зазначає, що Комісія, приймаючи рішення з посиланням на те, що у контролюючих органах наявна податкова інформація, має обґрунтувати, на підставі якої інформації комісія дійшла такого висновку та надати належні, допустимі докази в підтвердження цієї інформації.

Однак відповідач не надав жодного доказу, який би досліджувався в ході засідання Комісії, і який би слугував підставою для прийняття оскаржуваних рішень та був покладений в основу їх прийняття.

Суд вважає необґрунтованими посилання відповідача на те, що спірне рішення про визначення товариства таким, що відповідає пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку, не створюють для позивача жодних правових наслідків у вигляді зміни або припинення його прав та не породжують для нього юридичних наслідків.

Суд враховує, що наслідком прийняття відповідачем спірних рішень та внесення платника податку до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості, може бути зупинення в автоматичному порядку реєстрації всіх без виключення поданих позивачем податкових накладних/розрахунків коригування, а також прийняття у подальшому рішень про відмову у такій реєстрації, що фактично позбавляє можливості платника податків належним чином здійснювати свою господарську діяльність.

При цьому право на оскарження в судовому порядку Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника визначається з норми пункту 6 Порядку №1165, за яким у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Право на звернення до суду також передбачено в затвердженій формі Рішення (додаток 4 до Порядку №1165), а саме "Рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку".

Аналогічна правова позиція також викладена в постанові Верховного Суду від 05.01.2021 по справі №640/11321/20.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що рішення Комісії від 02.08.2022 №2843 є протиправним та підлягає скасуванню.

З урахуванням вищенаведеного, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Разом з тим, суд встановив, що в адміністративному позові, позивач просить стягнути з відповідача витрати на правову допомогу в розмірі 8000,00 грн.

Суд зазначає, що згідно з частиною 7 статті 139 КАС України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Оглядом матеріалів справи суд встановив, що на підтвердження витрат на правову допомогу представник позивача надав: Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000245 видане адвокату Ахтимчуку С.І., ордер серії ВХ №1031374 від 05.08.2022.

Суд встановив, що позивачем до матеріалів справи не додано детальний опис робіт (наданих послуг), який би містив: інформацію із зазначенням часу витраченого адвокатом на виконання робіт (надання послуг) зазначених в описі робіт та наданих послуг а також погодинної вартості правової допомоги за надані послуги.

Розрахунок платної правової допомоги повинен відображати вартість години за певний вид послуги та час витрачений на: участь у судових засіданнях; вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням; ознайомлення з матеріалами справи в суді тощо. Водночас, за відсутності належних та допустимих доказів про обсяг фактично наданих певним адвокатом послуг і виконаних робіт, кількості витраченого часу, розміру гонорару є неможливим надати належну оцінку, визначити співмірність послуг категоріям складності справи, витраченому адвокатом часу, об`єму наданих послуг, ціні позову та (або) значенню справи, що у свою чергу є підставою для відмови у задоволенні вимоги про відшкодування таких витрат.

Отже, суд встановив відсутність будь-яких доказів на підтвердження розміру витрат на правову допомогу.

Для вирішення питання про стягнення з відповідача судових витрат на професійну правничу допомогу позивач не скористався своїм правом, визначеним частиною 7 статті 139 КАС України, не подав відповідну заяву про надання доказів розміру судових витрат на професійну правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Враховуючи встановлене, суд вважає, що у задоволенні клопотання про стягнення з відповідача витрат на правову допомогу в розмірі 8000,00 грн. необхідно відмовити.

Відповідно до частини 1 статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі.

Позивач сплатив судовий збір в сумі 2481,00 грн., тому ці витрати, необхідно присудити на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Хмельницькій області.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "ФАСАД ПРОФІ-БУД" задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати Рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 02.08.2022 №2483.

Зобов`язати Головне управління ДПС у Хмельницькій області виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСАД ПРОФІ-БУД" з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ФАСАД ПРОФІ-БУД" судовий збір в сумі 2481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одна) грн. 00 коп. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Хмельницькій області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 10 листопада 2022 року

Позивач:Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСАД ПРОФІ-БУД" (вул. Гагаріна, 11, с.Лісові Гринівці, Хмельницький район, Хмельницька область, 31340 , код ЄДРПОУ - 41951629) Відповідач:Головне управління ДПС у Хмельницькій області (вул. Пилипчука, 17, м.Хмельницький, Хмельницька область, 29000 , код ЄДРПОУ - 44070171) Головуючий суддя В.В. Матущак

Часті запитання

Який тип судового документу № 107273572 ?

Документ № 107273572 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 107273572 ?

Дата ухвалення - 10.11.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107273572 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107273572 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 107273572, Хмельницький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 107273572, Хмельницький окружний адміністративний суд було прийнято 10.11.2022. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 107273572 відноситься до справи № 560/9050/22

Це рішення відноситься до справи № 560/9050/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 107273571
Наступний документ : 107273573