Рішення № 107021692, 26.10.2022, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
26.10.2022
Номер справи
904/7164/20 (904/2713/22)
Номер документу
107021692
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2022м. ДніпроСправа № 904/7164/20 (904/2713/22)Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мартинюка С.В. розглянувши справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул-Агро", м. Кривий Ріг

про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію

в межах справи №904/7164/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДОПТСЕРВІС УКРАЇНА", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО", м. Кривий Ріг

про визнання банкрутом

ПРОЦЕДУРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" звернулось до господарського суду із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул-Агро" про стягнення заборгованості.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.09.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у ній матеріалами; також судом для подання відповідачем відзиву на позов встановлено 15-тиденний строк з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі.

Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 01.09.2022 про залишення позовної заяви без руху була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на зазначену в позовній заяві адресу відповідача відповідно до даних, зазначений в Єдиному державному реєстрі.

Однак, поштове відправлення, яким на адресу позивача направлялася ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 01.09.2022 про залишення позову без руху повернулося до суду 28.10.2022 з відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою".

У разі якщо копію прийнятого судового рішення (ухвали, постанови, рішення) направлено судом листом за належною поштовою адресою, тобто повідомленою суду учасником справи, і повернено підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання чи закінчення строку зберігання поштового відправлення, то вважається, що адресат повідомлений про прийняте судове рішення.

Вказана правова позиція міститься в постанові Верховного Суду від 12.03.2019 у справі № 923/1432/15.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

При цьому, такий розумний строк визначений у статті 248 Господарського процесуального кодексу України, яка визначає, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Більше того, права відповідача, як учасника справи, не можуть забезпечуватись судом за рахунок порушення прав позивача на своєчасне вирішення спору судом, що є безпосереднім завданням господарського судочинства, та яке відповідно до норм частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Слід також відзначити, що у частині 2 статті 129 Конституції України визначено одним із принципів судочинства змагальність сторін та свободу в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до частини 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно статті 248 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

За викладених обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України судом прийнято рішення у справі.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем неналежно виконані умови Договору про постачання електричної енергії на умовах комерційної пропозиції від 01.01.2021 в частині повного та своєчасного розрахунку за період листопад-грудень 2021 року.

Позиція відповідача

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

Перелік обставин, які є предметом доказування у справі

Предметом даного спору є заявлені вимоги позивача про стягнення за надані послуги.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" (Постачальник) у відповідності із Законом України "Про ринок електричної енергії та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 року постачає електричну енергію споживачам та виконує функції постачальника універсальних послуг на території Дніпропетровської області.

У червні 2018 року Позивачу видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачам (постанова НКРЕКП від 14.06.2018 №429).

Відповідно до пункту 1.2.7. Правил постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до цих Правил) та укладається в установленому цими Правилами порядку.

Пунктом 2 постанови НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року (в редакції, чинній станом на 01.01.2019р.) встановлено, що укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з відповідними постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови.

Пунктом 1.2.15. Правил передбачено, що для договорів, які укладаються шляхом приєднання до умов договору, укладення договору можливе шляхом підписання заяв-приєднань, оплати виставленого рахунку, споживання будь-якого обсягу електричної енергії (за умови відсутності направлених заперечень щодо договірних умов в цілому чи частково) через особистий кабінет в електронній формі (в установленому законодавством порядку).

В п. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено, що фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, що засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної заяви про приєднання, оплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії.

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕГУЛ-АГРО» (Споживач) з 01.01.2019р. за точкою комерційного обліку 62Z1364479986716 споживав електричну енергію відповідно до умов публічного Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на умовах Комерційної пропозиції «Універсальна» згідно норм п. 13 Розділу XVII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

З 01.01.2021р., згідно вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Споживач приєднаний до публічного Договору про постачання електричної енергії споживачу, опублікованому на офіційному веб-сайті Постачальника ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» за посиланням https://dp.yasno.com.ua на умовах комерційної пропозиції «Надійна-Дніпро» за особовим рахунком 521000055147 згідно п. 10 Комерційної пропозиції «Надійна-Дніпро» в редакції яка діяла на 01.01.2021р.. Комерційна пропозиція «Надійна-Дніпро» підписана сторонами додається, (копії банківських виписок з оплатою спожитої електроенергії, копія довідки оператора систем розподілу про обсяг спожитої електроенергії, як доказ приєднання, додається).

На офіційному сайті Постачальника 30.11.2020р. було опубліковано умови та роз`яснення щодо переходу споживачів електричної енергії на умови КП "Надійна-Дніпро".

Пунктом 13.2 Договору визначено те, що Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов договору Споживача не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування, з урахуванням інформації про право Споживача розірвати Договір, шляхом опублікування цих змін на власному офіційному веб-сайті в мережі інтернет. Якщо Споживач продовжує користуватися електричною енергією після спливу 20-ти денного терміну з дати публікації інформації про зміну умов Договору на офіційному сайті Постачальника, то вважається, що Споживач погодився з Договором на нових умовах.

Умови Договору відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правилам.

11.02.2021р. на офіційному сайті Постачальника за посиланням https://dp.yasno.com.ua було опубліковано нову редакцію Договору зі зміненими реквізитами Постачальника (далі -Договір).

Відповідно до пункту 3.1.8 Правил договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання споживачу всього обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним об`єктом у певний період часу одним електропостачальником відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції.

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Договору Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Розділом 4 Правил передбачений Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії, відповідно до якого, розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів.

Послуги оператора системи оплачуються відповідно до умов договору споживача з електропостачальником або споживачем, або електропостачальником на зазначений у відповідних договорах поточний рахунок оператора системи.

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку.

Оплата електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника.

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору).

Пунктом 5.5. Договору визначено, що розрахунковим періодом за цим Договором мє календарний місяць.

Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п`яти) робочих днів з моменту його отримання Споживачем, або протягом 5 (п`яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем (п. 5.7. Договору).

Розділом 5 Комерційної пропозиції, чинної на період розрахунку боргу передбачено, що розрахунок (оплата) за фактично спожиту електричну енергію має здійснюватися Споживачем у строк, не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду не залежно від отримання рахунку. (Комерційна пропозиція «Надійна-Дніпро», підписана сторонами, в редакції яка діяла на період розрахунку боргу, додається).

Споживач самостійно формує розрахункові документи в сервісі «Особовий кабінет» не пізніше 24 годин після закінчення розрахункового періоду.

Виставлення рахунків за спожиту електричну енергію здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим, за умови отримання даних про обсяги споживання від Споживача/оператора системи/адміністратора комерційного обліку. Виставлення рахунку здійснюється шляхом його формування в програмному комплексі Постачальника з можливістю перегляду в сервісі «Особистий кабінет».

В інших випадках виставлення рахунків за спожиту електроенергію здійснюється не пізніше 20-го числа місяця наступного за розрахунковим, за умови отримання даних від Споживача/ Оператора системи/адміністратора комерційного обліку. Виставлення рахунку здійснюється шляхом його формування в програмному комплексі Постачальника з можливістю перегляду в сервісі «Особистий кабінет».

У разі не отримання Споживачем рахунку, Споживач здійснює оплату за спожиту електричну енергію в установлені даним розділом строки, за платіжним документом, самостійно оформленим Споживачем.

Відповідно до підпункту 1 пункту 6.2. Договору Споживач зобов`язується забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з умовами цього Договору.

Згідно з пунктами 4.3., 4.13., 5.1,2.30. Правил, обсяги споживання електричної енергії підтверджуються адміністратором комерційного обліку, функції якого, згідно п. 10 постанови НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р. ... виконує відповідний оператор систем розподілу.

З метою підтвердження спожитих Боржником обсягів електричної енергії за період листопад-грудень 2021 року Постачальником було направлено відповідний лист №25332/DNEP 19.07.2022 оператору системи розподілу - АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У відповідь на вищезазначений лист АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" було направлено листа №22018/100 від 25.07.2022 за змістом якого вбачається, що ТОВ "Регул-Агро" за період листопад-грудень 2021 було спожито електричну енергію обсягом 4050 кВт*г.

Відповідно до сформованого рахунку №258500717343 від 30.11.2021 ТОВ "Регул-Агро" спожито електричну енергію обсягом 1 622 кВт*г за листопад 2021 на суму 8 537, 28 грн. (кінцевий термін сплати 10.12.2021).

Відповідно до сформованого рахунку №256300494708 від 31.12.2021 ТОВ "Регул-Агро" спожито електричну енергію обсягом 2 428 кВт*г за грудень 2021 на суму 12 283, 94 грн. (кінцевий термін сплати 13.01.2022).

27.07.2022 Постачальником на адресу Споживача надіслана вимога про сплату заборгованості за спожиту електричну енергію за період листопад-грудень 2021 на суму 20821,22 грн.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Щодо нарахування основної заборгованості

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону України "Про ринок електричної енергії" учасники ринку електричної енергії провадять свою діяльність на ринку електричної енергії на договірних засадах. Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії укладаються такі види договорів, зокрема, про постачання електричної енергії споживачу (пункт 14).

Згідно з частиною 1 статті 626 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною 1 статті 627 ЦК України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти). визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Отже, договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (ст. ст. 11. 626 ЦК України), які мають виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до договору (ст. 526 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Відповідно до статті 275 Господарського кодексу України (далі - ГК України) за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується.

В силу приписів статті 193 ГК України та статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Частиною 1 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії. а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Положення статті 526 ЦК України є імперативними та встановлюють необхідність належного виконання зобов`язань у відповідності з умовами договору.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частиною 1 статті 612 ЦК України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором (ч. 2 ст. 193 ГК України).

Частиною 2 статті 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено право юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які не є підприємцями, державних органів, органів місцевого самоврядування на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов`язки.

У відповідності до положень статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до житлово-комунальних послуг, у тому числі, належить електропостачання.

Статтями 20, 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначені обов`язки споживача та виконавця житлово-комунальних послуг. Зокрема, обов`язком споживача є укладення договору на надання житлово-комунальних послуг, підготовленого виконавцем на основі типового договору, а також оплата житлово-комунальних послуг у строки, встановлені договором або законом, а обов`язком виконавця - надання послуг вчасно та відповідної якості згідно із законодавством та умовами договору, а також підготовка та укладення зі споживачем договору про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотриманням умов його виконання згідно з типовим договором.

Як зазначив позивач, станом на дату звернення до суду боржником ТОВ "Регул-Агро" заборгованість по спожитій електроенергії за період листопад-грудень 2021 року не сплачено.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає необхідне задовольнити позовні вимоги в частині стягнення основної заборгованості в розмірі 20 821, 22 грн. за споживання електричної енергії за період листопад-грудень 2021 відповідно до Договору про постачання електричної енергії на умовах комерційної пропозиції від 01.01.2021.

Щодо нарахування штрафних санкцій

Частиною першою ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором (ч. 2 ст. 193 ГК України).

Пунктом 5.8. Договору передбачено, що у разі порушення Споживачем строків оплати. Постачальник має право вимагати сплату пені.

Споживач сплачує постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов`язання, якщо інше не встановлено в комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору (абзац 7 пункту 5.8. Договору).

У відповідності до положень пункту 6 Комерційної пропозиції, у разі якщо Споживач порушив терміни оплати, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожен день прострочення, до дати повної оплати, та 3% річних від суми боргу. За весь період прострочення також може бути нарахований індекс інфляції.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі вищезазначених норм та положень Договору позивачем ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" були розраховані з 13.12.2021 по 23.02.2022 штрафні санкції в вигляді пені в розмірі 594, 51 грн., 3% річних в розмірі 92, 62 грн. та інфляційних втрат в розмірі 659, 37 грн.

Загальний розмір нарахованих штрафних санкцій позивачем складає 1 346, 50 грн.

Проте, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що даний позов ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" до ТОВ "Регул-Агро" про стягнення заборгованості розглядається в рамках справи №904/7164/20 про банкрутство ТОВ "Регул-Агро".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 відкрито провадження у справі №904/7164/20 про визнання банкрутом ТОВ "РЕГУЛ-АГРО" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів згідно ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

- забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;

- забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

- не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

- зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

- не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Отже, позивачем нараховано штрафні санкції (пеня, 3% річних, інфляційні втрати) за період (13.12.2021 - 23.02.2022), протягом якого діяв мораторій.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні позовних вимог в частині стягнення штрафних санкцій з відповідача.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Враховуючи положення частини 9 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 20, 73 - 79, 86, 91, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 7, 41 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул-Агро" про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГУЛ-АГРО» (50023, м. Кривий Ріг, вул. Ленінського Комсомолу, б. 33, ідентифікаційний код 38101332) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Моссаковського, буд. 7; ідентифікаційний код юридичної особи 42082379) основну заборгованість в розмірі 20 821, 22 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 481, 00 грн.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного судового рішення і може бути оскарженим протягом цього строку до Центрального апеляційного господарського суду в порядку ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено 31.10.2022.

Суддя С.В. Мартинюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 107021692 ?

Документ № 107021692 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 107021692 ?

Дата ухвалення - 26.10.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107021692 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107021692 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 107021692, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 107021692, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 26.10.2022. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 107021692 відноситься до справи № 904/7164/20 (904/2713/22)

Це рішення відноситься до справи № 904/7164/20 (904/2713/22). Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 107021691
Наступний документ : 107021693