Ухвала суду № 106356696, 20.09.2022, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
20.09.2022
Номер справи
276/221/13-ц
Номер документу
106356696
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/221/13-ц

Провадження по справі 2/276/2/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого-судді Збаражського А.М.,

за участю секретаря судового засідання Ігнатенко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до частини 2статті 247 ЦПК України, цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до приватного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Тадетел», ОСОБА_2 про визнання недійсним договору оренди від 10.03.2008 року, -

в с т а н о в и в:

В провадженні Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області знаходиться цивільна справа за вказаним позовом.

Ухвалою Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 18.04.2013 року проваадження в цивільній №276/221/13-ц за позовом ОСОБА_1 до приватного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Тадетел", ОСОБА_2 про визнання недійсним договору оренди від 10.03.2008 року зупинено до вирішення спору по цивільній справі №276/164/13-ц за позовом ОСОБА_1 до ПП "СП"Тадетел" та ОСОБА_2 про визнання зборів від 3.03.2008 року незаконними та прийняті на них рішення нечинними.

04.11.2021 року ухвалою судді провадження у справі поновлено та призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 16 лютого 2022 року закрито підготовче провадження у справі та призначено судовий розгляд справи по суті.

ПозивачОСОБА_1 , повідомляласьпро дату,час тамісце розглядусправи увідповідності довимог частини6статті 128ЦПК України,а також за допомогою розміщення оголошення провиклик на офіційномувеб-сайтісудової владиУкраїни всудове засіданняне з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, до суду будь-яких заяв або клопотань не направляла.

Відповідач, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, відповідно до статті 128ЦПК України,щопідтверджується матеріаламисправи, в судове засідання не з`явивсь, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно дочасини 6статті 128ЦПК України,судова повістка,а увипадках,встановлених цимКодексом,разом зкопіями відповіднихдокументів надсилаєтьсяна офіційнуелектронну адресувідповідного учасникасправи,у випадкунаявності унього офіційноїелектронної адресиабо разоміз розпискоюрекомендованим листомз повідомленнямпро врученняу випадку,якщо такаадреса відсутня,або черезкур`єрів заадресою,зазначеною стороноючи іншимучасником справи. Стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.

Крім того, згідно пункту 99.1. «Правил надання послуг поштового зв`язку», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, зі змінами,рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка», адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім`ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім`ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв`язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка». Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з`явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», працівник поштового зв`язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

Судом встановлено, що у судове засідання на 22.03.2022 року позивач ОСОБА_1 не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, будь-яких заяв або клопотань від неї не надходило, про дату час і місце судового засідання повідомлена належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

У відкладене судове засідання на 23.05.2022 року позивач ОСОБА_1 повторно не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, будь-яких заяв або клопотань від неї не надходило, про дату час та місце судового засідання повідомлялась належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду.

В подальшому, у відкладені судові засідання на 04.07.2022 року, 16.08.2022 року та 20.09.2022 року позивач ОСОБА_1 не з`являлась про причини неявки суд не повідомляла, будь-яких заяв або клопотань від неї не надходило, про дату час і місце судового засідання повідомлена належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою», які направлялись на адресу позивача ОСОБА_1 .

Відповідно дочастини 1статті 131ЦПК України,учасники судовогопроцесу зобов`язаніповідомляти судпро змінусвого місцяпроживання (перебування,знаходження)або місцезнаходженняпід часпровадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Частиною 2,3статті 131ЦПК Українипередбачено,якщо учасниксудового процесуповідомляє судуномери телефоніві факсів,адресу електронноїпошти абоіншу аналогічнуінформацію,він повиненпоінформувати судпро їхзміну підчас розглядусправи. Положеннячастини першоїцієї статтізастосовуються такожу разівідсутності заявипро змінуномерів телефоніві факсів,адреси електронноїпошти,які учасниксудового процесуповідомив суду. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Вказане узгоджується з рішенням Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 року у справі «Смірнов проти України», відповідно до якого в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду об`єктивно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції.

Разом із тим, в своїх рішеннях Європейський суд, також, наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Відповідно до частини 5статті 223 ЦПК України,у разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Згідно пункту 3 частини 1статті 257 ЦПК України,судпостановляє ухвалупро залишенняпозову безрозгляду,якщо належнимчином повідомленийпозивач повторноне з`явивсяв судовезасідання абоне повідомивпро причининеявки,крім випадку,якщо віднього надійшлазаява пророзгляд справиза йоговідсутності ійого нез`явленняне перешкоджаєрозгляду справи.

Оскільки належним чином повідомлений позивач повторно не з`явилась в судове засідання, не повідомила про причини неявки, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви без розгляду.

Керуючись статтями 223,257, 260, 261, 353 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Позовну заяву ОСОБА_1 доприватного підприємства«Сільськогосподарське підприємство«Тадетел», ОСОБА_2 провизнання недійснимдоговору орендивід 10.03.2008року залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу, що залишення позовної заяви без розгляду не позбавляє її права повторно звернутися до суду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала набираєзаконної силипісля закінченнястроку поданняапеляційної скаргина ухвалусуду.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя А.М. Збаражський

Часті запитання

Який тип судового документу № 106356696 ?

Документ № 106356696 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 106356696 ?

Дата ухвалення - 20.09.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 106356696 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 106356696 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 106356696, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

Судове рішення № 106356696, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області було прийнято 20.09.2022. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 106356696 відноситься до справи № 276/221/13-ц

Це рішення відноситься до справи № 276/221/13-ц. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 106356694
Наступний документ : 106356699