Рішення № 106050250, 30.08.2022, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
30.08.2022
Номер справи
912/732/22
Номер документу
106050250
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25022,

тел. (0522) 32 05 11, факс 24 09 91, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 рокуСправа № 912/732/22 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., за участі секретаря судового засідання Лупенко А.І. розглянув у відкритому судовому засіданні справу №912/732/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон", вул. Богдана Хмельницького, буд. 35, с. Чопилки, Переяслав-Хмельницький район, Київська область, 08467; поштова адреса а/с 67, м. Київ, 03191

до відповідача Приватного підприємства "Колібрі", вул. Центральна, буд. 11А, с. Костянтинівка, Онуфріївський район, Кіровоградська область, 28104

про стягнення 310 378,41 грн

Представники:

від позивача - Нерода В.Ю. (в режимі відеоконференції), ордер ВК №10452 від 02.06.2022;

від відповідача - участі не брав,

у судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" (далі - ТОВ "Фірма Ерідон") до Приватного підприємства "Колібрі" (далі - ПП "Колібрі") про стягнення 360 378,41 грн, з яких 246 853,05 грн основної суми заборгованості, 53 076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені, з покладенням на відповідача судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про неналежне виконання відповідачем зобов`язань по Договору поставки №1463/21/469 від 17.03.2021 та додатків до нього в частині оплати товару.

Господарський суд ухвалою від 21.06.2022 прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 912/732/22 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 19.07.2022 о 12:00.

14.07.2022 до суду від позивача надійшла заява про зменшення позовних вимог, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" просить стягнути з Приватного підприємства "Колібрі" 310 378,41 грн, з яких 196 853,05 грн основної суми заборгованості, 53 076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені, з покладенням на відповідача судових витрат.

Ухвалою від 19.07.2022 господарський суд постановив прийняти заяву №б/н від 12.07.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" про зменшення позовних вимог та здійснювати подальший розгляд справи з її урахуванням. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів. Закрити підготовче провадження у справі та призначити справу №912/732/22 до судового розгляду по суті на 30.08.2022 о 10:00 год.

26.08.2022 до суду від позивача надійшла заява про зменшення позовних вимог, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" просить стягнути з Приватного підприємства "Колібрі" 305 378,41 грн, з яких 191 853,05 грн основної суми заборгованості, 53 076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені, з покладенням на відповідача судових витрат.

Враховуючи відповідність поданої заяви нормам ч. 2 ст. 46 ГПК України, господарський суд приймає заяву №б/н від 24.08.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" про зменшення позовних вимог та здійснює подальший розгляд справи з її урахуванням.

Представник позивача в судовому засіданні підтримала позовні вимоги повністю.

Представник відповідача участі в судовому засіданні не брав, хоча відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, про що зазначає представник відповідача адвокат Супрун Л.В. у поданому клопотанні від 09.08.2022 про надання на ознайомлення матеріалів справи та приєднання його до системи Електронний суд, повноваження якого підтверджуються ордером серія ВА №1037139.

Відзив на позов відповідач не подав.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

З огляду на викладене, господарський суд розглядає справу в судовому засіданні 30.08.2022 за відсутності представників відповідача.

В судовому засіданні 30.08.2022 досліджено докази у справі.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд встановив таке.

17.03.2021 між ТОВ "Фірма "Ерідон" (Постачальник) та ПАТ ПП "Колібрі" (Покупець) укладено договір поставки №1463/21/469 (далі - Договір, а.с. 10-15), за умовами якого, в порядку та на умовах цього Договору Постачальник зобов`язується поставити Покупцю продукцію виробничо-технічного призначення (надалі - Товар), а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити вартість такого Товару (п. 1.1. Договору).

Відповідно до п. 1.2. Договору найменування, асортимент та кількість Товару, який підлягає поставці за цим Договором, зазначаються в Додатках, які є його невід`ємною частиною.

Розділом 2 Договору встановлено, що ціна Товару оплачується в національній валюті та її еквівалент в іноземній валюті (долар США або Євро), зазначається у Додатках до цього Договору. Ціна Товару в національній валюті є орієнтовною та остаточно визначається на дату фактичної оплати Товару на умовах цього Договору. Еквівалент ціни товару в іноземній валюті, який зазначено в Додатку до цього Договору є незмінним на весь період дії цього Договору. Загальна вартість Товару, що постачається за цим Договором (ціна Договору), визначається Додатками та видатковими накладними, з врахуванням пункту 3.2. Договору. У випадку розбіжності даних у Додатках та у видаткових накладних щодо кількості, асортименту, ціни Товару, перевагу має видаткова накладна. Вартість тари та упаковки, в якій постачається Товар, входить до ціни Товару.

Розділом 3 Договору сторонами погоджено умови оплати. Так, оплата Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника в порядку, на умовах та в строки, визначені цим Договором та Додатками до нього.

Пунктом 3.7. Договору сторони погодили, що здійснюючи оплату Товару, Покупець зобов`язаний зазначати у платіжному дорученні за яким саме Додатком до цього Договору та/або Рахунком на оплату, та/або видатковою накладною, а також, у разі необхідності, за який саме Товар здійснюється оплата. У разі відсутності такої інформації, а також у разі порушення Покупцем грошових зобов`язань за цим Договором, отриманий платіж зараховується Постачальником на власний розсуд.

Згідно з п. 5.1. Договору, умови та строки поставки Товару зазначаються у Додатках до цього Договору або у рахунку на оплату, який містить істотні умови поставки.

Договір підписано повноважними представниками сторін та скріплено печатками підприємств.

У подальшому між сторонами укладено, зокрема, Додатки до Договору за якими визначено асортимент товару, кількість, ціну, порядок оплати та строки поставки, а саме:

- Додаток № 1463/21/469/1-Н від 17.03.2021 до Договору поставки (а.с. 16-17), яким передбачено поставку Товару на загальну суму 137 915,03 грн;

- Додаток № 1463/21/469/3-Н від 17.03.2021 до Договору поставки (а.с. 21-22), яким передбачено поставку Товару на загальну суму 196 713,38 грн.

На підставі вказаних Додатків до Договору позивач поставив відповідачу Товар на загальну суму 335 204,44 грн, що підтверджується видатковими накладними № 20583 від 30.03.2021, №20611 від 30.03.2021, № 42917 від 26.04.2021, № 20593 від 30.03.2021, № 20597 від 30.03.2021, № 22193 від 31.03.2021, № 26437 від 06.04.2021, № 34511 від 15.04.2021 (а.с. 18-20, 23-27).

Відповідно до п. 3 Додатків до Договору поставки, оплата повної вартості Товару, який постачається на умовах цього Додатку, здійснюється Покупцем з дотриманням умов пунктів 3.2.-3.3. Договору поставки в наступному порядку:

- 20,00% від загальної вартості Товару Покупець сплачує на умовах Передоплати в строк до 25.03.2021.

Для проведення попередньої оплати Покупець отримує у Постачальника "Рахунок на оплату", термін дії якого складає 3 (три) банківських дні, враховуючи дату його оформлення.

- 80,00% від загальної вартості Товару Покупець сплачує на умовах відстрочення оплати в строк до 01.11.2021.

Відповідач частково оплатив Товар на суму 88531,39 грн, що підтверджується випискою з рахунку (а.с. 29-39).

Станом на день пред`явлення позову прострочена заборгованість відповідача перед позивачем з повної оплати вартості отриманого Товару складала 246 853,05 грн.

У зв`язку з невиконанням відповідачем своїх зобов`язань по оплаті товару, позивач звернувся до господарського суду з даним позовом.

Розглядаючи спір по суті суд зазначає таке.

За правилами ч. 1, 2 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Згідно зі ст. 173, 174 Господарського кодексу України, ст. 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення зобов`язання, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію, зокрема, господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до частини 1 ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу (ч. 6 ст. 265 Господарського кодексу України).

В силу приписів ст. 663 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Покупець, згідно ч. 1 ст. 691, ч.ч. 1, 2 ст. 692 Цивільного Кодексу України, зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Згідно ст. 694 Цивільного кодексу України, договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу (ч. 1). Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати (ч. 5).

Стаття 610 Цивільного кодексу України визначає, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини другої статті 193, статей 216, 218 Господарського кодексу України порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

У сфері господарювання, згідно з частиною 2 статті 217, частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України, застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з частиною 4 ст. 231 Господарського кодексу України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється у письмовій формі (ст. 547 Цивільного кодексу України).

Статтею ст. 625 Цивільного кодексу України встановлено відповідальність за порушення грошового зобов`язання. Частиною першою цієї статті визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. У частині другій зазначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За правилами Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. (ч.ч. 1-4 ст. 13).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86).

На підставі укладеного Договору та Додатків до нього між сторонами виникли правовідносини поставки, відповідно до яких позивач зобов`язався поставити, а відповідач - прийняти та оплатити товар.

Матеріалами справи підтверджено поставку позивачем та отримання відповідачем товару на загальну суму 335 204,44 грн.

Згідно з наявними у справі доказами, за вказаний товар відповідач розрахувався частково та з порушення строків оплати. Залишок заборгованості на дату подання позовної заяви становив 246 853,05 грн.

Після подання позову позивачем подано заяви про зменшення позовних вимог, у зв`язку з частковою сплатою відповідачем основного боргу в сумі 55 000,00 грн. Таким чином, сума заборгованості складає 191 853,05 грн.

Враховуючи умови Договору, Додатків до нього та загальні норми цивільного законодавства, строк оплати за поставлений товар є таким, що настав.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що відповідачем було порушено умови Договору поставки та Додатків до нього, а також приписи ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України ст. 193 Господарського кодексу України, а тому позовні вимоги про стягнення з відповідача основного боргу в розмірі 191 853,05 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Стосовно вимог позивача про стягнення 53076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн - процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені, господарський суд зазначає таке.

Підстави та умови нарахування пені визначені у відповідному п. 6.2 Договору, зокрема, передбачено, що за несвоєчасну оплату Товару Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару за кожний день прострочення.

Також, п. 6.7 Договору передбачено, що в разі невиконання Покупцем зобов`язань щодо оплати Товару у відповідності до умов цього Договору, Покупець, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, сплачує на користь Постачальника компенсаційний платіж в розмірі 36% річних. Річні нараховуються на загальну суму простроченої оплати. Для уникнення непорозумінь, Сторони погодили, що сплата коштів, передбачених цим пунктом, є особливим видом цивільно-правової відповідальності, передбаченим ст. 625 Цивільного кодексу України, та не відноситься до неустойки (штрафу чи пені).

Пунктами 4, 5 Додатків до Договору поставки Сторони погодили, що у разі порушення Покупцем зобов`язань щодо оплати отриманого Товару на строк більше 15 календарних днів, Покупець, відповідно до вимог ст. 536 та ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу України, зобов`язаний сплатити на користь Постачальника плату за користування товарним кредитом у розмірі 36% річних, нараховану на вартість отриманого, але неоплаченого Покупцем Товару. Нарахування відсотків за користування товарним кредитом здійснюється від дня, коли Товар підлягав оплаті за умовами Додатків та закінчується днем повної оплати вартості отриманого Товару.

Крім того, сторони домовились про те, що стягнення штрафних санкцій (пені, штрафу, процентів) за цим Договором відповідно до п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України не обмежується строком нарахування та припиняється в день виконання стороною зобов`язання, а строк позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій, у відповідності до ст. 259 Цивільного кодексу України, продовжується до 3 (Трьох) років (п. 6.8. Договору).

Слід врахувати, що проценти річних, про які йдеться у ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, необхідно відрізняти від процентів за користування чужими коштами, передбачених статтею 536 названого Кодексу.

Так, стягнення процентів річних є заходом відповідальності за порушення грошового зобов`язання і одночасно - способом захисту майнового права та інтересу кредитора, тобто зобов`язанням сплатити кошти, тоді як проценти, зазначені у ст. 536 Цивільного кодексу України, - це плата за користування чужими коштами, в тому числі за користування товарним кредитом (ч. 5 ст. 694 ЦК України).

Підставами для застосування до правовідносин сторін ст. 536 Цивільного кодексу України є, по-перше, факт користування чужими коштами, по-друге - встановлення розміру відповідних процентів договором або чинним законодавством. Спільним для цих процентів є те, що вони нараховуються саме у зв`язку з користуванням чужими коштами. Положення ж ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України в частині сплати процентів річних застосовуються за наявності порушення грошового зобов`язання. Саме тому, зокрема, якщо в законі або в укладеному сторонами договорі передбачено розмір процентів за користування чужими коштами (ст. 536 ЦК України), то це не позбавляє кредитора права звернутися до боржника з позовом про стягнення як зазначених процентів, так і трьох процентів річних (якщо інший їх розмір не передбачено договором або законом) - за наявності порушення боржником грошового зобов`язання.

Як вбачається з наданого позивачем розрахунку (а.с. 4-6), нарахування пені, процентів за користування чужими грошовими коштами та 36% річних проведено виходячи із фактичної суми заборгованості, що існувала на відповідну дату, за фактичний період заборгованості, таким чином, вимоги позивача про стягнення 53 076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені за період з 02.11.2021 по 07.06.2022 є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідач під час розгляду справи розрахунок позивача не заперечив та свій контррозрахунок до справи не подав.

При цьому судом враховано, що коригування вартості товару позивачем не здійснювалося, а сума боргу розрахована виходячи з вартості товару, що зазначена в Додатках до Договору та яка була визначена у видаткових накладних, також не здійснено інші нарахування, в т.ч. інфляційні, підстав для зменшення штрафних санкцій не встановлено.

За наслідками розгляду спору суд дійшов висновку, що позовні вимоги ТОВ "Фірма "Ерідон" доведені та обґрунтовані, відповідачем не заперечені і не спростовані, а тому підлягають задоволенню в розмірі основного боргу 191 853,05 грн, 53 076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Відповідно до ст. 7 ЗУ "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Керуючись ст. 74, 76, 77, 129, 233, 236-241, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Прийняти заяву №б/н від 24.08.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" про зменшення позовних вимог та здійснювати подальший розгляд справи з її урахуванням.

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства "Колібрі" (вул. Центральна, буд. 11А, с. Костянтинівка, Онуфріївський район, Кіровоградська область, 28104, і.к. 24710930) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Ерідон" (вул. Богдана Хмельницького, буд. 35, с. Чопилки, Переяслав-Хмельницький район, Київська область, 08467, і.к. 43106699) 191 853,05 грн основної суми заборгованості, 53 076,79 грн 36% річних, 35 384,53 грн процентів за користування товарним кредитом та 25 064,04 грн пені, а також 4 580,68 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Копії рішення направити позивачу на електронну пошту office@eridon.ua, відповідачу на поштову адресу вул. Центральна, буд. 11А, с. Костянтинівка, Онуфріївський район, Кіровоградська область, 28104 та через Електронний кабінет предстаквника..

Повне рішення складено 05.09.2022.

Суддя В.Г. Кабакова

Часті запитання

Який тип судового документу № 106050250 ?

Документ № 106050250 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 106050250 ?

Дата ухвалення - 30.08.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 106050250 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 106050250 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 106050250, Господарський суд Кіровоградської області

Судове рішення № 106050250, Господарський суд Кіровоградської області було прийнято 30.08.2022. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 106050250 відноситься до справи № 912/732/22

Це рішення відноситься до справи № 912/732/22. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 106050249
Наступний документ : 106050251