Ухвала суду № 105291259, 13.07.2022, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
13.07.2022
Номер справи
607/1172/22
Номер документу
105291259
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

УХВАЛА

Іменем України

13.07.2022 Справа №607/1172/22 Провадження № 2/607/1558/2022

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області у складі:

головуючого судді Марциновської І.В.,

за участю: секретаря судового засідання Максим`юк Я.Е.,

прокурора Безкоровайної О.А.,

представника позивача адвоката Демковича Ю.Й.,

представника відповідача адвоката Нужди Ф.Т.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом прокурора Тернопільської обласної прокуратури в інтересах держави в особі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної ради до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу,

УСТАНОВИВ:

У провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває указана вище цивільна справа.

Судове засідання у справі призначене на 13.07.2022.

У судовому засіданні представник позивача комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради (далі за текстом КНП «Тернопільський РФМЦ») адвокат Демкович Ю.Й. зазначив, що не підтримує заявлених позовних вимог, оскільки КНП «Тернопільський РФМЦ» не є суб`єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, визначеним ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» та в інтересах якого прокурор має право звертатись з позовом до суду.

У судовому засіданні прокурор Тернопільської обласної прокуратури Безкоровайна О.А. зазначила, що право позивача не підтримувати заявлених прокурором позовних вимог визначене Цивільним процесуальним кодексом України. Однак така відмова не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати розгляду справи по суті, а тому такий позов слід розглядати і надалі. Зазначила, що КНП «Тернопільський РФМЦ» є компетентним органом, в інтересах якого прокурор може звертатись з позовом до суду.

У судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 адвокат Нужда Ф.Т. зазначив, що оскільки представник позивача не підтримує заявлених вимог, то позов слід залишити без розгляду.

У судове засідання особа, уповноважена діяти від імені позивача Тернопільської обласної ради у порядку самопредставництва, не з`явилась. Позивач подав заяву про здійснення судового розгляду без участі його представника.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали цивільної справи суд дійшов такого висновку.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

У Законі України «Про прокуратуру» закріплені правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також система прокуратури України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» на прокуратуру покладається, зокрема, функція представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом.

Статтею 23 Закону України «Про прокуратуру» регламентовані особливості представництва інтересів громадянина або держави в суді, що полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом.

Частини 3,4ст.56ЦПК Українивизначають,що увизначених закономвипадках прокурорзвертається досуду зпозовною заявоюта береучасть урозгляді справза йогопозовами. Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відкриття провадження за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача (абз. 2 ч. 5 ст. 56 ЦПК України).

При цьому відповідно до ч. 3 ст. 57 ЦПК України якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених позовних вимог, суд залишає заяву без розгляду.

Так, даний позов поданий прокурором Тернопільської обласної прокуратури в інтересах державі в особі КНП «Тернопільський РФМЦ» та Тернопільської обласної ради.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.02.2022 відкрито провадження у даній справі, а відтак як КНП «Тернопільський РФМЦ», так і Тернопільська обласна рада набули статусу позивачів у цій цивільній справі.

Разом з тим 13.07.2022 у судовому засіданні представник позивача КНП «Тернопільський РФМЦ» адвокат Демкович Ю.Й. заявив, що не підтримує заявлених позовних вимог.

При цьому прокурор Тернопільської обласної прокуратури Безкоровайна О.А. висловила позицію щодо можливості подальшого судового розгляду даної цивільної справи, що у свою чергу свідчить про те, що прокурор скористалась наданим їй ч. 4 ст. 57 ЦПК України правом підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті.

Однак длявстановлення правапрокурора інадалі підтримуватипозов,поданий вінтересах державив особі КНП «Тернопільський РФМЦ», слід встановити, чи дана юридична особа є компетентним органом у розумінні ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

Частина 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» визначає, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У контексті цього засадничого положення відсутність у Законі інших окремо визначених заборон на здійснення представництва прокурором, окрім спеціальної заборони на представництво державних компаній, не слід розуміти як таку, що розширює встановлені в абзаці першому частини третьої статті 23 Закону межі для здійснення представництва прокурором законних інтересів держави.

Відповідний правовий висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 06.07.2021 у справі №911/2169/20.

Із матеріалів справи вбачається, що в порушення прямої заборони, наведеної в абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», позов заявлений прокурором в інтересах комунального некомерційного підприємства, яке не є органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб`єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження. Навпаки, визначений прокурором позивач - КНП «Тернопільський РФМЦ» є згідно з п. 4.1, 4.7 Статуту юридичною особою публічного права, з відповідною процесуальною дієздатністю, яка дозволяє самостійно здійснювати захист своїх прав та інтересів в суді.

Як вказала Велика Палата Верховного Суду у постанові від 26.05.2020 у справі № 912/2385/18, невиконання прокурором вимог щодо надання суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді має наслідком застосування положень про залишення позовної заяви без руху для усунення її недоліків і повернення в разі, якщо відповідно до ухвали суду у встановлений строк ці недоліки не усунуті. Водночас якщо суд установить відсутність підстав для представництва прокурором інтересів держави вже після відкриття провадження у справі, то позовну заяву прокурора слід вважати такою, що підписана особою, яка не має права її підписувати. І в таких справах виникають підстави для застосування положень щодо залишення позову без розгляду.

Згідно зп.2ч.1ст.257ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позовну заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

Оскільки судом встановлено відсутність підстав для представництва прокурором інтересів держави у цій справі в особі КНП «Тернопільський РФМЦ», відтак подана позовна заява у частині заявлених прокурором вимог в інтересах держави в особі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу підлягає залишенню без розгляду.

При цьому прокурор не позбавлений можливості підтримувати позов в частині заявлених вимог в інтересах держави в особі Тернопільської обласної ради та вимагати в цій частині розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 56, 57, 257 ч. 1 п. 2, 353, 354 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Позов прокурора Тернопільської обласної прокуратури в інтересах держави в особі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної ради до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу в частині заявлених прокурором вимог в інтересах держави в особі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради залишити без розгляду.

Роз`яснити, що залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

СуддяІ. В. Марциновська

Повне судове рішення складене 18.07.2022.

Часті запитання

Який тип судового документу № 105291259 ?

Документ № 105291259 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 105291259 ?

Дата ухвалення - 13.07.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 105291259 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 105291259 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 105291259, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Судове рішення № 105291259, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області було прийнято 13.07.2022. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 105291259 відноситься до справи № 607/1172/22

Це рішення відноситься до справи № 607/1172/22. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 105288452
Наступний документ : 105294407