Рішення № 103465978, 21.02.2022, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
21.02.2022
Номер справи
923/1653/21
Номер документу
103465978
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року м. Херсон Справа № 923/1653/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Немченко Л.М., розглянувши справу

за позовом: Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту)"

до: Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 4, код ЄДРПОУ 01125695)

про стягнення 7371 грн. 77 коп.

без участі (виклику) представників сторін

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту)" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою до Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" (надалі - відповідач), якою просить стягнути 6054 грн. 29 коп. основного боргу, 869 грн. 13 коп. інфляційних втрат, 448 грн. 35 коп. 3% річних.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.12.2021 постановлено: відкрити провадження у справі; визначити розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) учасників справи; встановлено відповідачу строк для подачі до суду відзиву на позов не пізніше 14 січня 2022 року.

Відповідач належним чином повідомлений про слухання справи, про що свідчить поштове повідомлення про вручення відповідачу 30.12.2021 ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідач відзиву на позовну заяву у встановлені законом і судом строки не надав. Відповідно до приписів статті 165 ГПК України саме у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив повинен містити, зокрема, заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права.

Якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :

Між Позивачем - Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ») в особі начальника Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації Херсонського морського порту) Яблунівського Анатолія Миколайовича (за текстом Договору - Адміністрація) та Державним підприємством «Херсонський морський торговельний порт» (ДП «ХМТП») в особі в.о. директора Сухина Олександра Анатолійовича (за текстом Договору - Підприємство) 01 березня 2020 року було укладено Договір № 23-П-ХЕФ-18/44Р (надалі за текстом позовної заяви - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, предметом Договору є відшкодування Підприємством витрат Адміністрації, пов`язаних зі споживанням Підприємством електричної енергії, води питної якості, теплової енергії та наданням послуг з водовідведення з доочисткою стічних вод (надалі по тексту - відшкодування витрат).

Таким чином, між сторонами по справі, відповідно до положень ст. 11 Цивільного кодексу України та ст. 174 Господарського кодексу України, виникли господарські зобов`язання, які в свою чергу, відповідно до абз.2 ч. 1 ст 175 Господарського кодексу України, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

З положень ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до п. 2.1.4. Договору ціна за кожну одиницю виміру (тарифи) встановлюються відповідними нормативно-праовоими актами України, які діють на момент споживання Підприємством електроенергії, води питної якості та послуг з водовідведення з доочисткою стічних вод.

Згідно п. 2.7. Договору розрахунки за спожиту Підприємством воду питної якості та отримані послуги з водовідведення з доочисткою стічних вод здійснюються згідно фактичного споживання води питної якості та отримання послуг з водовідведення щомісячно, протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати підписання Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) на підставі виставлених Адміністрацією рахунків.

Пунктом 2.6. Договору передбачено, що Підприємство повинно підписати триманий від Адміністрації Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання такого Акту або надати мотивовану відмову (заперечення) від підписання Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг). Належним підтвердженням отримання Підприємством Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) є відмітка (штамп) на супровідному листі або поштове повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції.

Якщо у цей строк Підприємство не повернуло підписаний Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) або не надало мотивованої відмови (заперечення), цей Акт вважаються Сторонами погодженим (підписаним).

Пунктом 3.1.2. Договору передбачено обов`язок Адміністрації забезпечити безперебійне постачання електричної енергії, води питної якості та надання послуг з водовідведення з доочисткою стічних вод у рамках цього Договору за умови безперебійного надання Адміністрації вищевказаних комунальних послуг енергопостачальними та комунальними підприємствами.

Зі змісту п. 3.1.3. Договору вбачається право Адміністрації своєчасно отримувати оплату по наданих Підприємству рахунках відповідно до умов цього Договору.

Згідно п.3.2.1. Договору Підприємство зобов`язується відшкодовувати витрати, які пов`язані зі споживанням Підприємством електроенергії, води питної якості та наданням послуг з водовідведення з доочисткою стічних вод у повному обсязі та в строки, які передбачені даним Договором та визначені згідно п. 2.7. та 2.8. даного Договору.

Відповідно до п. 6.1. Договору строк дії Договору встановлювався до 31 грудня 2018 року, а в частині взаєморозрахунків та прийняття послуг - до повного виконання Сторонами таких зобов`язань по даному Договору.

В межах дії Договору, на виконання його умов, Позивачем Відповідачеві було надано рахунок на оплату №1200 від 31.05.2019 на суму 6054,29 грн та акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) до цього рахунку №3565 від 31.05.2019.

Вищезазначені документи Позивачем на адресу Відповідача направлено листом №1321/26-05-03/Вих/26 від 11.06.2019 та отримано Відповідачем 11.06.2019 за вхід. №2686/01-24 (а.с. 23-24).

Проте, Відповідач не повернув на адресу Позивача підписаного Акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3656 від 31.05.2019 та не надав мотивованої відмови (заперечення) на цей Акт, а тому, відповідно до умов п. 2.6. Договору, цей Акт вважається Сторонами погодженим (підписаним).

У визначені п. 2.6. та п. 2.7. Договору строки Відповідачем оплати за фактично спожиті обсяги послуг здійснено не було. Такі дії Відповідача суперечать вимогам ст. 526 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться та вимогам п.1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якою передбачено обов`язковість своєчасного виконання зобов`язання.

Відповідно до п.п. 5.1., 5.2. Договору усі спори і розбіжності, що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

У зв`язку з невиконанням Відповідачем умов Договору № 23-П-ХЕФ-18/44Р від 01.03.2018 року, ХФ ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Херсонського морського порту) було надіслано на адресу Відповідача претензію № 26-01-01-18/68 від 11.11.2019, в якій викладено вимоги щодо здійснення відповідних дій по виконанню своїх обов`язків за Договором в частині сплати заборгованості на загальну суму 8 000,20 грн, в тому числі за рахунком №1200 від 31.05.2019 на суму 6054,29 грн на рахунок Позивача або надання аргументованої письмової відповіді щодо причин неможливості здійснення такої оплати.

Відповіді на претензію Відповідачем не надано.

В подальшому, з метою уникнення непорозумінь та врегулювання взаєморозрахунків за Договором, Позивачем на адресу Відповідача було направлено лист № 459/26-03-02/Вих від 25.02.2021, яким повторно на адресу Відповідача направлено рахунок №1200 від 31.05.20219 та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) (дублікат) №3665 від 31.05.2019 з пропозицією щодо його підписання Відповідачем (а.с. 25-26).

Підписаний Відповідачем дублікат Акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3565 від 31.05.2019 отримано Позивачем з супровідним листом №24-05/18 від 23.03.2021 (вх. №133/26/Вх від 23.03.2021) (а.с. 27).

На день звернення до суду за Відповідачем обліковується заборгованість в розмірі 6054,29 грн. за спожиті ним послуги з водовідведення.

Фактично Відповідач відмовляється від виконання зобов`язання в односторонньому порядку, що протирічить вимогам ст. 525 Цивільного кодексу України, оскільки зазначеною статтею передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договором, укладеним між Сторонами, не передбачено можливості щодо односторонньої відмови від зобов`язання або зміни його умов. Натомість п.3.1.3. Договору передбачено право Позивача на своєчасне отримання плати по даному Договору, а п. 3.2.1. Договору передбачено обов`язок Відповідача відшкодовувати витрати, пов`язані зі споживанням Підприємством електроенергії, води питної якості та наданням послуг з водовідведення з доочисткою стічних вод у повному обсязі та в строки, які визначені п.п. 2.7. та 2.8. Договору.

Статтею 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушення зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до вимог ст. ст. 612, ч.1 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив зобов`язання, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом та не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання.

Таким чином, Відповідачем по відношенню до Позивача допущено порушення зобов`язання, що суперечить вимогам ст. ст. 509, 526, 530 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України і є підставою для настання правових наслідків, встановлених договором або законом (ст. 611, 625 ЦК України).

Згідно п. 4.2. Договору у випадку несвоєчасної сплати рахунків Адміністрація має право стягнути з Підприємства суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3% річних від суми простроченого платежу.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, за прострочення виконання зобов`язань за Договором позивачем нараховано відповідачу інфляційні та 3% річних:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з урахуванням індексу інфляції27.06.2019 14.12.20216054,291.144869,136923,42

Сума боргу (грн.) Період заборгованостіКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів6054,2927.06.2019 14.12.20219023%448,35За наведеними рахунками за Відповідачем обліковується:

-сума основного боргу в розмірі 6054,29 грн;

-інфляційні втрати в розмірі 869,13 грн.

- 3% річних у розмірі 448,35грн;

Загальна сума боргу Відповідача становить 7371,77 грн.

Позивач стверджує, а відповідач не спростував, що сума боргу не сплачена ні на дату звернення з позовом до суду, ні після відкриття провадження у справі.

Цей факт не оспорено відповідачем, судом вважається встановленим.

За змістом ч. 1 ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

У відповідності до ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до приписів статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Суд вважає доведеним, що відповідачем прострочено виконання свого грошового зобов`язання.

Відповідач доказів належного виконання своїх зобов`язань за договором не представив, доводи позивача не спростував.

Із огляду на встановлені факти та норми чинного законодавства, суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог як таких, що доведені у повному обсязі.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати суд покладає на відповідача.

Керуючись статтями 123, 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 4, код ЄДРПОУ 01125695) на користь Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (73000, м. Херсон, пр.Ушакова, 4, код ідентифікаційний код 38728533) заборгованість на суму 7371,77 грн., з яких: основний борг 6054,29 грн; інфляційні втрати 869,13 грн; 3% річних 448,35 грн та 2270,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, з урахуванням приписів ч.4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Л.М. Немченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 103465978 ?

Документ № 103465978 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103465978 ?

Дата ухвалення - 21.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103465978 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103465978 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 103465978, Господарський суд Херсонської області

Судове рішення № 103465978, Господарський суд Херсонської області було прийнято 21.02.2022. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 103465978 відноситься до справи № 923/1653/21

Це рішення відноситься до справи № 923/1653/21. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 103465977
Наступний документ : 103465979