Ухвала суду № 103390455, 18.02.2022, Горностаївський районний суд Херсонської області

Дата ухвалення
18.02.2022
Номер справи
655/54/22
Номер документу
103390455
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 655/54/22

У Х В А Л А

іменем України

18 лютого 2022 року смт.Горностаївка

Суддя Горностаївського районного суду Херсонської області Посунько Г.А., розглянувши заяву ОСОБА_1 , подану від імені та в інтересах ОСОБА_2 , про забезпечення позову ОСОБА_1 , поданого від імені та в інтересах ОСОБА_2 , до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами" (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна та Горностаївський відділ державної виконавчої служби у Каховському районі Херсонської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

в с т а н о в и в :

17 лютого 2022 року до Горностаївського районного суду Херсонської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 , подана від імені та в інтересах ОСОБА_2 , до ТОВ "Фінансова компанія управління активами" (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М. та Горностаївський ВДВС у Каховському районі Херсонської області ПМУ МЮ (м.Одеса) про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Своєю позовною заявою ОСОБА_1 просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис № 5008, вчинений 16 грудня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М. про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ "Фінансова компанія управління активами" заборгованості в сумі 20479,64 грн.

18 лютого 2022 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження.

17 лютого 2022 року ОСОБА_1 подала до суду заяву про забезпечення позову, якою просить зупинити стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ "Фінансова компанія управління активами" заборгованості в сумі 20479,64 грн. у виконавчому провадженні № 68637034, відкритому 14 лютого 2022 року державним виконавцем Горностаївського ВДВС у Каховському районі Херсонської області ПМУ МЮ (м.Одеса) Носенко С.С., на підставі виконавчого напису № 5008, вчиненого 16 грудня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М. Свою заяву позивач обґрунтовує тим, що виконавче провадження № 68637034 відкрито на підставі виконавчого напису нотаріуса, який є предметом спору в даній цивільній справі. Невжиття зазначених заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання судового рішення у разі задоволення позовних вимог.

Суд, дослідивши заяву та матеріали цивільної справи, встановив наступні обставини та визначив відповідно до них правовідносини.

Згідно ч.1 ст.149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно ч.2 ст.149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

Згідно ч.1 ст.150 ЦПК України позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; 1-1) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; 2) забороною вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку вчинити певні дії, у разі якщо спір виник із сімейних правовідносин; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; 6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч.2 ст.150 ЦПК України суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.

Згідно ч.3 ст.150 ЦПК України заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до п.п.1, 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову" єдиною підставою для забезпечення позову є відповідне клопотання у формі мотивованої заяви будь-якої з осіб, котрі беруть участь у справі. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній (за винятком випадку, передбаченого ч.4ст.151 ЦПК), якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

З позовної заяви вбачається, що між позивачем ОСОБА_2 та відповідачем ТОВ "Фінансова компанія управління активами" дійсно виник спір, предметом якого є виконавчий напис № 5008, вчинений 16 грудня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М., про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ "Фінансова компанія управління активами" заборгованості в сумі 20479,64 грн. В позасудовому порядку спір між сторонами не врегульовано, тому на даний час він продовжує існувати.

Суд вважає, що такий захід забезпечення позову як зупинення стягнення у виконавчому провадженні на підставі виконавчого напису нотаріуса, який оскаржується боржником у судовому порядку, є співмірним позовній вимозі про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Невжиття заходів забезпечення позову (продовження стягнення у виконавчому провадженні) може в подальшому істотно ускладнити виконання судового рішення у разі задоволення позовних вимог.

На підставі викладеного суд вважає можливим задовольнити заяву позивача про забезпечення позову.

Керуючись ст.ст.149 - 153 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Заяву ОСОБА_1 , подану від імені та в інтересах ОСОБА_2 , про забезпечення позову ОСОБА_1 , поданого від імені та в інтересах ОСОБА_2 , до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами" (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна та Горностаївський відділ державної виконавчої служби у Каховському районі Херсонської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню - задовольнити.

В порядку забезпечення позову зупинити стягнення з ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами" заборгованості в сумі 20479,64 грн. у виконавчому провадженні № 68637034, відкритому 14 лютого 2022 року державним виконавцем Горностаївського відділу державної виконавчої служби у Каховському районі Херсонської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) Носенко Світланою Сергіївною, на підставі виконавчого напису № 5008, вчиненого 16 грудня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Тамарою Миколаївною, на період до набрання законної сили судовим рішенням в даній цивільній справі.

Копію ухвали суду направити учасникам справи для негайного виконання.

Ухвала суду може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому повну ухвалу суду не було вручено у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання та не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Посунько Г.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 103390455 ?

Документ № 103390455 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103390455 ?

Дата ухвалення - 18.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103390455 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103390455 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 103390455, Горностаївський районний суд Херсонської області

Судове рішення № 103390455, Горностаївський районний суд Херсонської області було прийнято 18.02.2022. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 103390455 відноситься до справи № 655/54/22

Це рішення відноситься до справи № 655/54/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 103390454
Наступний документ : 103395492