Рішення № 103299951, 14.02.2022, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.02.2022
Номер справи
520/23053/21
Номер документу
103299951
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року № 520/23053/21

Харківський окружний адміністративний суд у складі: головуючого - судді Заічко О.В., розглянувши у порядку спрощеного провадження в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (майдан Свободи, буд. 5, Держпром, під. 3, пов. 2, м. Харків, 61022, код ЄДРПОУ 14099344), третя особа - Управління Державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, буд.18, м. Харків, 61166, код ЄДРПОУ 37999654) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області щодо відмови викладеної у листі № 14373-23888/С-05/8-2000/21 від 21.10.2021 року.

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області прийняти відповідне Подання на повернення помилково сплачених позивачем коштів у розмірі 11 016 грн. 00 коп. до державного бюджету України у якості збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при придбаванні за договором купівлі - продажу квартири та звернутися до Управління Державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що позивач вважає незаконними дії відповідача щодо відмови у поверненні сплачених 11 016,00 гривень внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 1% від його вартості, що спонукало його звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів.

По справі було відкрито спрощене провадження в порядку, передбаченому ст. 257 КАС України та запропоновано відповідачеві надати відзив на позов.

Копія ухвали про відкриття спрощеного провадження була надіслана сторонам та отримана ними.

Відповідач надав відзив на позов, в якому, заперечуючи проти позову, просив у його задоволенні відмовити, посилаючись, що у спірних правовідносинах він діяв правомірно в межах чинного законодавства.

Відповідно до ст. 257 КАС України, за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється згідно вимог ст. 229 КАС України.

Дослідивши матеріали справи, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу квартири від 23.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Котляровою О.М., реєстраційний № 324, укладеного між ОСОБА_2 та позивачем, остання придбала у приватну особисту власність квартиру АДРЕСА_2 .

На момент вчинення правочину - договору купівлі-продажу від 23.07.2021 позивач сплатила збір на обов`язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості об`єкта купівлі-продажу в сумі 11 016,00 грн, що підтверджується квитанцією АТ КБ «ПриватБанк» № 0.0.2207743684.1 від 23.07.2021.

11 серпня 2021 року позивач звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області із письмовою заявою щодо повернення позивачу помилково сплачених нею коштів при придбанні квартири вперше в розмірі 11 016,00 грн.

За результатами розгляду вимоги позивача, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області було відмовлено в порушеному позивачем питанні та надано роз`яснення щодо наявності права можливого оскарження даної відмови у відповідності до законодавства.

Не погоджуючись із відмовою Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, позивач звернувся до суду із даним позовом.

Надаючи правову оцінку спірним відносинам, суд зазначає наступне.

Порядок справляння та використання збору на обов`язкове державне пенсійне страхування визначає Закон України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з п. 9 ст. 1 Закону "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" (надалі - Закон) платниками збору на обов`язкове пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об`єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 2 Закону передбачено, що об`єктом оподаткування є, для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Питання сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій згідно із Законом України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" врегульовано Порядком сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 (далі - Порядок).

Згідно з абзацом першим п. 15-1 Порядку збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Відповідно до п. 15-3 Порядку нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Аналіз наведених норм свідчить, що нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється лише за наявності документального підтвердження сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, однак, громадяни, які придбавають житло вперше, не є платниками збору на обов`язкове державне пенсійне страхування.

Аналогічні правовідносини вже були предметом розгляду у Верховному Суді, зокрема у постанові Верховного Суду від 30 вересня 2019 року справа №819/1727/16.

Водночас, у постанові від 03 липня 2018 року (справа № 819/33/17) Верховний Суд дійшов правового висновку, що за відсутності відповідного правового механізму перевірки інформації про факт придбання нерухомості вперше саме держава в особі Пенсійного фонду України як уповноваженого суб`єкта владних повноважень зобов`язана доводити той факт, що у кожному конкретному випадку особа, що зобов`язана сплачувати збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, придбала житло не вперше. Держава, запроваджуючи певний механізм правового регулювання відносин, зобов`язана забезпечити його реалізацію. В протилежному випадку всі негативні наслідки відсутності належного правового регулювання покладаються саме на державу.

Відсутність в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно та позбавлення можливості Пенсійного фонду України та його територіальних відділень встановити придбання квартир конкретною особою вперше не може ставитись в провину особі, оскільки не визначення порядку виконання законодавчо закріплених норм не може призводити до порушення чи обмеження прав громадян, які наділені такими правами.

Суд зазначає, що в матеріалах справи наявний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 267256107 сформований 23.07.2021 приватним нотаріусом Котляровою О.М., Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл.

Із вказаного витягу вбачається, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є лише відомості про реєстрацію права власності за ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , придбаної на підставі договору купівлі-продажу від 23.07.2021, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Котляровою О.М. та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки 271347281 від 19.08.2021 року, вбачається, що станом на момент придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 , будь-яке нерухоме майно за позивачем до укладення договору купівлі-продажу від 23.07.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за № 324 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, не зареєстровано, крім права власності на нерухоме майно, при придбанні якого сплачено збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу квартири.

Як свідчать матеріали справи, у цій справі будь-яких належних та допустимих доказів, які б спростовували твердження позивача про придбання ним житла вперше, чи підтверджували б реєстрацію на праві приватної власності за ним будь-якого іншого нерухомого майна та свідчили б про відсутність у нього права на звільнення від сплати збору, відповідачем не надано, а судом не встановлено.

У свою чергу, процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії, визначена Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 (далі - Порядок № 787).

Пунктом 5 Порядку № 787 передбачено, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за судовим рішенням, яке набрало законної сили. У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної податкової служби України (далі - органи ДПС) та органи Державної митної служби України (далі - органи Держмитслужби)) подання подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. Подання подається платником разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Відповідно до пп. 2 пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, Казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Отже, оскільки повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а таким органом є Пенсійний фонд України, то саме на відповідача покладено обов`язок щодо формування подання про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

З огляду на наведене, з метою захисту порушених прав позивача, виходячи за межі позовних вимог, суд приходить до висновку, що для захисту порушених прав позивача достатнім буде зобов`язати відповідача сформувати подання про повернення позивачу збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна згідно з договором купівлі-продажу квартири, реєстровий № 324 від 23.07.2021 року у розмірі 11 016,00 грн., сплаченого згідно з квитанцією АТ КБ «ПриватБанк» № 0.0.2207743684.1 від 23.07.2021.

Задоволення позову в частині визнання протиправними дій Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області щодо відмови викладеної у листі № 14373-23888/С-05/8-2000/21 від 21.10.2021 року, не призведе до відновлення прав позивача, отже, такі позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Отже позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Розподіл судових витрат здійснюється в порядку ст. 139 КАС України.

Керуючись ст.ст. 255, 257, 295, 297 КАС України, суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (майдан Свободи, буд. 5, Держпром, під. 3, пов. 2, м. Харків, 61022, код ЄДРПОУ 14099344), третя особа - Управління Державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, буд.18, м. Харків, 61166, код ЄДРПОУ 37999654) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії – задовольнити частково.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області (майдан Свободи, буд. 5, Держпром, під. 3, пов. 2, м. Харків, 61022, код ЄДРПОУ 14099344) сформувати подання про повернення ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) сплаченого збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна згідно з договором купівлі-продажу квартири, реєстровий № 324 від 23.07.2021 року в розмірі 11 016 грн. 00 коп. (одинадцять тисяч шістнадцять гривень 00 коп.), сплаченого згідно з квитанцією АТ КБ «ПриватБанк» № 0.0.2207743684.1 від 23.07.2021.

У задволенні решти позову – відмовити.

Стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (майдан Свободи, буд. 5, Держпром, під. 3, пов. 2, м. Харків, 61022, код ЄДРПОУ 14099344) за рахунок бюджетних асигнувань на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 951 грн.60 коп. (дев`ятсот п`ятдесят одна гривня 60 коп.).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його складання у повному обсязі шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду.

Суддя Заічко О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 103299951 ?

Документ № 103299951 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103299951 ?

Дата ухвалення - 14.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103299951 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 103299951 ?

В Харківський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 103299950
Наступний документ : 103299952