Рішення № 103257440, 14.02.2022, Ємільчинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
14.02.2022
Номер справи
277/1255/21
Номер документу
103257440
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 277/1255/21

Номер рядка звіту 17

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

іменем України

"14" лютого 2022 р. смт Ємільчине

Ємільчинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді Заполовського В. В.

за участю секретаря с/з Лук`янчук Т. В.

розглянувши, відповідно до вимог ст. 247 ч. 2 ЦПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Лайм Кепітел» звернулось до суду із зазначеним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що між ТОВ «Лайм Кепітел» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір від 09.06.2021 № ЛЛ-01281805 на суму 3300 грн., з оплатою процентів за користування кредитом. Зазначений кредитний договір про надання фінансового кредиту був укладений за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті позивача.

Згідно п. 1.1 зазначеного кредитного договору кредитодавець передає позичальнику грошові кошти в сумі 3300,00 грн. на умовах строковості, зворотності, оплатності, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах цього Кредитного договору. Відповідно до п. 1.2 строк дії кредитного договору складає 365 календарних днів. Закінчення строку дії кредитного договору не припиняє зобов`язання, яке не було виконане належним чином однією зі сторін. Строк користування кредитом складає 16 днів, а у випадках, передбачених цим кредитним договором, може бути продовжений до 96 днів включно.

Позивач повністю виконав взяті на себе за кредитним договором зобов`язання, про що свідчить підтвердження платіжного сервісу АТ «ПУМБ» про проведення успішної видачі займу на карту ОСОБА_1 .

Відповідач взяті на себе зобов`язання за кредитним договором не виконав, у визначені кредитним договором строки, а саме станом на 01.11.2021 року заборгованість не погасив, не сплачує нараховані у відповідності до п. п. 1.4.1-1.4.2 кредитного договору проценти за користування ним, таким чином ухиляючись від виконання прийнятих на себе зобов`язань за кредитним договором, грубо порушуючи його умови та вимоги ст. ст. 525, 526, 611 Цивільного кодексу України, згідно яких зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

З метою досудового врегулювання спору відповідачу було направлено вимогу про сплату заборгованості, однак заборгованість за кредитним договором відповідачем до теперішнього часу не погашена.

Загальний розмір боргу за кредитним договором станом на 01.11.2021 року становить 10956,00 грн., який розрахований наступним чином.

Згідно детального розпису сукупної вартості кредиту, який є додатком № 1 до кредитного договору та графіку погашення, який є додатком № 2 кредитного договору відповідач повинен був сплатити до 12.09.2021- 10956 грн., з яких 3300,00 грн. - платіж по кредиту; 1056 грн. - платіж по відсоткам, нарахованим відповідно до п. 1.4.1 кредитного договору; 6600 грн. - платіж по відсоткам, нарахованим відповідно до п. 1.4.2 кредитного договору.

Оскільки, ОСОБА_1 з 09.06.2021 року не було сплачено жодної суми, заборгованість за кредитним договором складає:

-заборгованість по сумі кредиту - 3300 грн.;

-заборгованість по процентам - 7656,00 грн., з яких 1056,00 грн. нараховано відповідно до п.1.4.1 кредитного договору, а 6600,00 грн. нараховано відповідно до п. 1.4.2 кредитного договору.

З метою захисту своїх прав позивач змушений звернутись до суду.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі в якій вказав, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти заочного розгляду справи та ухвалення заочного рішення не заперечує.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про дату час та місце слухання справи був повідомлений належним чином шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Судової влади України, причини неявки суду не повідомив.

З-за таких обставин, враховуючи те, що у справі достатньо доказів для встановлення прав та взаємовідносин сторін, суд ухвалює рішення на підставі наявних у справі доказів при заочному розгляді справи, що відповідає вимогам ст. ст. 223, 280 ЦПК України.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що між ТОВ «Лайм Кепітел» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір від 09.06.2021 року № ЛЛ- 01281805 на суму 3300 грн. (а.с. 15-19).

Згідно п. 1.1 вказаного кредитного договору кредитодавець передає позичальнику грошові кошти в сумі 3300 грн., на умовах строковості, зворотності, оплатності, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за його користування.

Відповідно до пункту 1.2 вказаного кредитного договору строк дії кредитного договору складає 365 календарних днів. Кредитний договір набирає чинності у день надання кредиту (безготівкового перерахування суми кредиту на банківський (картковий) рахунок, вказаний позичальником або надання готівкових коштів позичальникові). Закінчення строку дії кредитного договору не припиняє зобов`язання, яке не було виконано належним чином однією зі сторін.

Згідно пункту 1.3 кредитного договору строк користування кредитом складає 16 днів, а у випадках, передбачених цим кредитним договором, може бути продовжений до 96 днів включно.

Пунктами 1.4, 1.4.1 та 1.4.2 договору передбачено, що зазначені процентні ставки є їх двосторонньою взаємною домовленістю, узгодженою умовами даного пункту кредитного договору. Проценти за користування кредитом нараховуються протягом 96 календарних днів з дня надання кредиту. Проценти за користування кредитом нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитом у розмірі 2% від суми наданого кредиту за кожен день користування кредитом протягом 16 днів з дня надання кредиту. У разі своєчасного та належного виконання зобов`язань за цим кредитним договором, кредитний договір достроково припиняється в день повного та належного виконання таких зобов`язань. У розмірі 2,5% від суми наданого кредиту за кожен день користування кредитом з дня, наступного за днем закінчення строку, передбаченого пунктом 1.4.1 договору, якщо зобов`язання не виконанні позичальником належним чином, наступні 80 календарних днів до 96 календарного дня включно з дати надання кредиту.

Пунктом 1.5 договору з урахуванням положень п. 1.4 кредитного договору передбачено, що позичальник сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом за фактичну кількість днів користування кредитом з розрахунку: за строк, зазначений у п.1.4.1 кредитного договору – 85794,56 % річних; за строк, зазначений у п.1.4.2 кредитного договору 15911,09 % річних.

Також сторонами підписано додаток № 1 до кредитного договору «Детальний розпис сукупної вартості Кредиту», в якому детально розписано суму наданого кредиту 3300 грн., реальну річну процентну ставку – 85794,56%, суму відсотків за 16 днів - 1056 грн. (а.с. 20).

Вказаний кредитний договір та детальний розпис сукупної вартості кредиту підписані відповідачем електронним підписом одноразовим ідентифікатором.

Як зазначає позивач кредитний договір про надання фінансового кредиту був укладений за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства:https://vashagotivochka.ua/.

Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства, позичальник надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає Закону України «Про захист персональних даних» та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», примірник кредитного договору був наданий позичальнику в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

Так, на сайті: www.vashagotivochka.uа. розміщено Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ «Лайм Кепітел» (при укладанні договору в електронній формі), які є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641 та - ЦК України, укласти договір на умовах, що запропоновані Товариством. (а.с. 6-13).

Ці Правила є невід`ємною частиною договору, так званою його «публічною» частиною (п. 7.3. кредитного договору).

Клієнт здійснює заповнення заявки на сайті, обов`язково вказуючи всі дані, відмічені в якості обов`язкових для заповнення.

Згідно п. 3.9 вказаних правил на підставі заповненої реєстраційної форми інформаційна система Товариства здійснює реєстрацію даних заявника на сайті Товариства та створює особистий кабінет заявника/позичальника.

Відповідно до 3.10 Правил додатково Товариство залишає за собою право зателефонувати клієнту за телефонним номером, зазначеним в заявці, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від клієнта, які Товариство визнає вхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

Заповнюючи заявку, позичальник у відповідності до пункту 3.12. Правил, надає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, а також на те, що Товариство має право звернутись за інформацією про фінансовий стан позичальника або іншою інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту.

Оформлення вищезазначеної згоди відповідає вимогам ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних».

У сфері електронної комерції згода суб`єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб`єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

На основі зазначених клієнтом даних інформаційна система Товариства генерує «індивідуальну» частину договору (у разі прийняття рішення про надання кредиту).

Пункт 3.18 передбачає, що товариство інформує клієнта про прийняте рішення щодо видачі або відмову у наданні кредиту через SMS-повідомлення на телефонний номер, зазначений в заявці, та/або листом, надісланим на електронну пошту, вказану заявником, та/або шляхом розміщення інформації в особовому кабінеті заявника на сайті Товариства.

У випадку прийняття рішення про надання кредиту, заявнику надсилається «оферта» пропозиція укласти договір) та текст майбутнього кредитного договору на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами.

Кредитний договір укладається в електронному вигляді в особистому кабінеті. При цьому заявник має технічну можливість прийняти умови кредитного договору, або відмовитись від них (пункт 3.20).

Пунктом 3.21 правил передбачено, що після ознайомлення з умовами кредитного договору, у випадку підтвердження заявником із зазначеними умовами, йому на телефон надсилається одноразовий ідентифікатор, який в подальшому вноситься у відповідне поле для підпису на сайті Товариства. Таким чином заявник акцептує оферту електронним підписом одноразового ідентифікатора, після чого кредитний договір вважається укладеним.

Відповідно до пункту 3.23 Правил після укладання сторонами кредитного договору та переведення коштів на вказану позичальником банківську карту, другий примірник кредитного договору направляється на електронну адресу позичальника, а на його номер телефону (вказаний ним у анкеті) направляється відповідне СМС-повідомлення.

Відповідно до п. 3.27 правил Товариство не пізніше трьох робочих днів з дати підписання кредитного договору сторонами надає кредит шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на банківський картковий рахунок позичальника, вказаний позичальником у заявці.

Як зазначено в пункті 7.3 кредитного договору, невід`ємною частиною договору є Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ «Лайм Кепітел». Уклавши цей договір, позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов`язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на сайті кредитодавця в мережі Інтернет.

Ці правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. ст. 641, 644 ЦК України, на укладення договору кредиту, та визначають порядок і умови кредитування, права і обов`язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладення договору.

Встановлено, що кредитодавець повністю виконав взяті на себе за кредитним договором зобов`язання, що підтверджуються також повідомленням АТ «ПУМБ» про те, що 09.06.2021 через платіжний сервіс АТ «ПУМБ» було проведено успішну видачу займу з ТОВ «Лайм Кепітел» на карту клієнта. Дата та час проведення операції: 09.06.2021 23:40:17 на суму 3300 грн.; номер транзакції 015719802157; опис платежу ОСОБА_1 - ІПН НОМЕР_1 за договором від 09.06.2021 № ЛЛ-01281805. (а. с. 21).

В силу частини 1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Зобов`язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом (ч.1 ст.598 ЦК України).

В силу ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 ЦК України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору (ч.2 ст.1054 ЦК України).

Так, відповідно до частин першої та третьої статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок позикодавця або реального повернення йому коштів.

Статтею 536 ЦК України встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

За статтею 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялись сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний сторонами або стороною.

Зміст правовідносин учасників договору повинен оцінюватись виходячи з дійсних намірів учасників договору та відповідно до всіх документів, підписаних сторонами при укладенні або виконанні цього договору.

Відповідно до ч.1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (ст.638 ЦК України).

Згідно із ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно із ч. 4 ст. 631 ЦК України закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не допускається.

Відповідно до статті 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то у разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього кодексу.

У частині першій статті 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Станом на 01.11.2021 заборгованість ОСОБА_1 по кредиту перед ТОВ «Лайм Кепітел» складає 10956,00 грн. з яких: заборгованість по сумі кредиту - 3300 грн.; заборгованість по процентам - 7656,00 грн., з яких 1056,00 нараховано відповідно до п.1.4.1 кредитного договору, а 6600,00 грн. нараховано відповідно до п. 1.4.2 кредитного договору, що підтверджується розрахунком заборгованості. (а.с. 25).

У відповідності до приписів ст. ст. 12-13, 81 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Аналізуючи наведені вище норми чинного законодавства та даючи оцінку доводам позивача, викладеним у позові, суд вважає, що його доводи заслуговують на увагу, а позов підлягає задоволенню з вищевикладених підстав, а тому з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» підлягає стягненню заборгованість в загальному розмірі 10956,00 грн.

Відповідно до ч.1 ст.141 України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином з відповідача слід стягнути судовий збір у розмірі 2270,00 гривень у зв`язку із задоволенням позовних вимог у повному обсязі.

З урахуванням вищевикладеного та керуючись ст. 10, 12, 13, 76, 141, 264, 265, 273, 274, 279, 280-282, 354 ЦПК України, ст. ст. 525, 526, 527, 530, 610, 611, 612, 625, 629, 1048, 1054 ЦК України суд

У Х В А Л И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» (54005, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 28 каб. 7, код за ЄДРПОУ 41885310) заборгованість за кредитним договором № ЛЛ-01281805 від 09.06.2021 року в сумі 10956 (десять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) грн. 00 коп. та судовий збір в сумі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.

Заочне рішення суду набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте Ємільчинським районним судом Житомирської області за заявою відповідача протягом 30-ти днів з дня складення повного судового рішення.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 14.02.2022 року.

Суддя: В. В. Заполовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 103257440 ?

Документ № 103257440 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103257440 ?

Дата ухвалення - 14.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103257440 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103257440 ?

В Ємільчинський районний суд Житомирської області
Попередній документ : 103190832
Наступний документ : 103257441