Рішення № 102557091, 16.12.2021, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
16.12.2021
Номер справи
480/10545/21
Номер документу
102557091
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2021 року Справа № 480/10545/21

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Соп`яненка О.В.,

за участю секретаря судового засідання - Усенко І.М.,

представника відповідача - Савченко І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Шевченко" до Головного управління ДПС у Сумській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, який мотивує тим, що є сільгоспвиробником, основними видами діяльності якого є вирощування зернових, бобових та насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби.

02.02.2021 уклав договір з ТОВ “Конотопм`ясо”. На виконання умов договору здійснив постачання 5 голів великої рогатої худоби. Операція відображена у податковій накладній № 2 від 15.04.2021 на загальну суму 71991,06 грн. з ПДВ, яку подано на реєстрацію у Єдиному реєстрі податкових накладних. Її реєстрація була зупинена. Позивачем надано пояснення та копії документів для підтвердження відомостей податкової накладної. За результатами розгляду наданих позивачем пояснень та копій документів податковий орган рішенням від 01.06.2021 відмовив у реєстрації податкової накладної. Не погодившись з такими рішеннями позивач оскаржив їх до ДПС України. У задоволенні скарги відмовлено.

Вважає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної протиправним. Його прийнято податковим органом без повного з`ясування обставин справи, без дослідження наданих первинних документів, якими підтверджується реальність відображеної у податковій накладній операції. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної не конкретизовано які саме та у якій кількості документи має подати позивач. У відповідності до вимог порядку про прийняття рішень про реєстрацію/відмову у реєстрації ПН товариством разом з поясненнями подано копії документів, зазначених у Порядку. Незважаючи на це відповідачем прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної. Конкретні підстави та переконливі мотиви для його прийняття у рішенні не зазначено. Рішення не відповідає принципу обґрунтованості.

Податковим органом також не враховано правову позицію, викладену Верховним Судом, відповідно до якого здійснення моніторингу податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків не повинно підміняти проведення податкових перевірок. Відповідачем не доведено наявності підстав для зупинення реєстрації податкової накладної. Просить визнати протиправним та скасувати рішення комісії ГУ ДПС у Сумській області про відмову у реєстрації податкової накладної від 01.06.2021 № 2717073/30869071. Зобов`язати ДПС України зареєструвати податкову накладну № 2 від 15.04.2021 у ЄРПН.

Відповідачі у письмових відзивах позов не визнали. Пояснили, що реєстрація податкової накладної була зупинена у зв`язку з відповідністю п. 1 критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме відсутності коду товару, зазначеного у податкових накладних, у таблиці даних платника податку на додану вартість, як товару, що постачається на позивачем на постійній основі та їх обсяг дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання. Запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної.

Позивачем надано пояснення та ряд документів. Надані документи не підтверджують операцію, відображену у податковій накладній. За результатами розгляду пояснень та документів, поданих позивачем, комісією ГУ ДПС прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної. Підставою для відмови стало ненадання документів про придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження , документів, що підтверджують відповідність продукції, статистичний звіт форми 24-сг, документи обліку тварин, звіту форми 20-ОПП, документів на підтвердження придбання кормів, ветпрепаратів, ОСВ по рахунках 361 та 631, ветеринарні свідоцтва та інші документи ідентифікації ВРХ. Вважає, що рішення про відмову у реєстрації податкових накладних прийняті правомірно. Рішення складені у відповідності до Порядку прийняття рішень, затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 520 від 12.12.2019, у них зазначена конкретна підстава для відмови у реєстрації податкових накладних. Просить у задоволенні позову відмовити.

У судовому засіданні представники відповідачів заперечення підтримала із зазначених підстав.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню. Судом встановлено, що 15.04.2021 позивачем складено та подано на реєстрацію податкову накладну № 2 у якій відображено операцію з реалізації ТОВ “Конотопм`ясо” п`яти голів великої рогатої худоби загальною вартістю 79191,06 грн. грн., у тому числі ПДВ 9725,22 грн. Відповідно до квитанцій від 29.04.2021 реєстрація податкової накладної зупинена. Зазначено, що відображений в податковій накладній код УКТЗЕД/ДКПП 0102 відсутній у таблиці даних платника податку на додану вартість, як товар, що на постійній основі постачаються, та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Запропоновано надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК для розгляду та прийняття рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкової накладної (а.с. 26-27). Позивачем надано пояснення та копії документів (т. а.с. 139-147). Ці обставини відповідачем не заперечуються.

Рішеннями комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ГУ ДПС в Сумській області від 01.06.2021 № 2717073/30869071 у реєстрації податкової накладної № 2 відмовлено з підстав неподання документів достатніх для прийняття рішення про їх реєстрацію: статистичного звіту форми 24-сг, , документи з обліку товарів на підприємстві ( ОСВ по рахунку 16 та 21). Не надано ОСВ по рахунку 10 для підтвердження наявності виробничих приміщень, с/г техніки (зокрема корівників), звіт 20-ОПП не поданий, документи на підтвердження придбання кормів, ветпрепаратів, не надано ОВ за рахунками 361 та 631 щодо стану розрахунків з контрагентами, не надано ветеринарних свідоцтв та інші документи щодо ідентифікації ВРХ, договір з покупцем (надано лише додаток) (а.с.153).

Не погодившись з таким рішенням позивач оскаржив його у адміністративному порядку. До скарги додав копії документів (а.с. 30). Рішенням ДПС України від 14.06.2021 № 27422/30869071/2 у задоволенні скарги відмовлено з мотивів неподання документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси. (а.с. 31).

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПК України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою КМ України від 11.12.2019 № 1165 затверджено “Порядок з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”, який набув чинності з 01.02.2020 (далі Порядок). Відповідно до п. 3 Порядку податкові накладні/розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та розрахунків коригування, складених на неплатника податку), що подаються для реєстрації в Реєстрі, перевіряються щодо відповідності ознакам безумовної реєстрації. Відповідно до п.п. 5, 7, 10-11 Порядку податкова накладна/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3). У разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються: 1) номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування; 2) критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації.

Відповідно до пункту 25 Порядку № 1165 комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Комісія регіонального рівня діє в межах повноважень, визначених цим Порядком та Порядком прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим Мінфіном.

З наведених норм вбачається, що моніторингу на предмет відповідності критеріям ризиковості операцій підлягає конкретна, відображена платником у поданій для реєстрації податковій накладній операція. Саме для підтвердження відомостей податкової накладної щодо такої операції платник податку має право подати пояснення та відповідні документи.

Відповідно до п. 1 Додатку 3 до Порядку одним з критеріїв ризиковості здійснення операцій визначено відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі - платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов`язань, яку/який подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.

За поясненням представника відповідачів у судовому засіданні при дослідженні податкової накладної № 2, що подана позивачем, встановлено відсутність відомостей про велику рогату худобу, операцію з реалізації якої у податковій накладній відображено.

Судом встановлено і ця обставина не заперечується відповідачами, що ТОВ “Агрофірма “Імені Шевченко” є сільськогосподарським виробником і виробництво сільськогосподарської продукції, у тому числі розведення великої рогатої худоби, є його основним видом діяльності.

У поясненнях позивачем повідомлено, що господарство займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід. Для цього має необхідні приміщення, штат працівників у кількості 21 особа. Реалізація ВРХ підтверджується накладними, рахунками, товарно-транспортними накладними, податковою накладною, протоколом узгодження договірних цін, приймальними квитанціями на закупівлю худоби, отримання коштів підтверджується платіжним дорученням (а.с. 32). До пояснень позивачем додано протокол узгодження ціни, довіреність на отримання худоби від імені ТОВ “Конотопм`ясо” у кількості 5 голів, товарно-транспортну накладну, накладу, видану позивачем, приймальну квитанцію покупця, платіжне доручення з відміткою банку про проведення операції (а.с. 32-36, 38, 139-146).

Суд вважає безпідставним зазначення відповідачем у рішенні, яке оскаржується як підстави для відмови у реєстрації податкових накладних неподання документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг). У наданій на реєстрацію податковій накладній відображено операцію з реалізації худоби, а не придбання товарів/послуг. Відповідно, підтвердженню підлягає саме операція реалізації товару. Зазначені ж відповідачем у рішенні про відмову в реєстрації податкової накладної документи не підтверджують здійснення конкретної господарської операції, яка відображена у податкових накладних, поданих на реєстрацію. Тобто, відповідач вимагає подання документів, що не стосуються операції з реалізації худоби контрагенту Тов “Конотопм`ясо” та п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Як неодноразово зазначав у своїх постановах Верховний Суд, зокрема у постанові від 10.04.2020 справа №819/330/18 (адміністративне провадження №К/9901/65222/18), здійснення моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, які складені з порушенням законодавства. Здійснення моніторингу не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій податкового органу. На підставі наведеного, суд вважає, що вимога про подання позивачем документів щодо операцій, які не були відображені у податковій накладній, поданій на реєстрацію, виходить за межі повноважень відповідачів під час процедури моніторингу та реєстрації податкової накладної. Зміст господарської операцій, відображеної у податковій накладній № 2 може бути з`ясована за поданими документами за відсутності копії договору позивача з покупцем та без подання документів про якість товару та ветеринарних свідоцтв.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що прийняте відповідачем рішення про відмову у реєстрації податкової накладної є необґрунтованим та протиправним.

Суд вважає необхідним визнати протиправним та скасувати рішення комісії ГУ ДПС у Сумській області про відмову у реєстрації податкової накладної в ЄРПН від 01.06.2021 № 2717073/30869071. Враховуючи безпідставність відмови у реєстрації податкової накладної вважає необхідним зобов`язати ДПС України зареєструвати у ЄРПН податкову накладну № 2 від 15.04.2021, складену позивачем, датою їх фактичного подання.

На підставі ст. 139 КАС України суд вважає необхідним стягнути на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Сумській області судовий збір у розмірі 2270 грн.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241-246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Шевченко" до Головного управління ДПС у Сумській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення № 2717073/30869071 від 01.06.2021 комісії Головного управління Державної податкової служби у Сумській області про відмову у реєстрації податкової накладної.

Зобов`язати Державну податкову службу України (04053, м. Київ, Львівська площа, б. 8, код ЄДРПОУ 43005393) зареєструвати у Єдиному реєстрі податкових накладних, складену товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Шевченко" податкову накладну № 2 від 15.04.2021, датою її фактичного подання.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Шевченко" ( 41145, Сумська область, Шосткинський район, с. Клишки, вул. Садова 5-А, код ЄДРПОУ 30869071) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби у Сумській області ( 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код ЄДРПОУ 43144399) судовий збір у розмірі 2270 грн.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 06.01.2022.

Суддя О.В. Соп`яненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 102557091 ?

Документ № 102557091 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 102557091 ?

Дата ухвалення - 16.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102557091 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102557091 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 102557091, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 102557091, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 16.12.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 102557091 відноситься до справи № 480/10545/21

Це рішення відноситься до справи № 480/10545/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 102557090
Наступний документ : 102557092