Ухвала суду № 102266918, 28.12.2021, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
28.12.2021
Номер справи
925/1768/21
Номер документу
102266918
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28 грудня 2021 року справа № 925/1768/21

м. Черкаси

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Гладуна А.І., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгові ряди-2" до Шполянського госпрозрахункового міжрайонного магазину-складу Черкаської облспоживспілки про припинення права постійного користування та зобов`язання здійснити передачу спірної земельної ділянки,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгові ряди-2", ідентифікаційний код 40484167, адресою місцезнаходження якого є: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55, звернулося до суду з позовною заявою до Шполянського госпрозрахункового міжрайонного магазину-складу Черкаської облспоживспілки, ідентифікаційний код 01773419, адресою місцезнаходження якого є: м. Шпола, пров. Сагайдачного, 8, Черкаська область, про припинення права постійного користування земельною ділянкою за державним актом II-ЧР №002995 площею 0,1490 га за кадастровим номером №7125710100:01:003:1242, що розташована за адресою: м. Шпола, вул. Соборна, 47 та про зобов`язання здійснити передачу спірної земельної ділянки Шполянській міській раді для подальшого відчуження ТОВ "Торгові ряди-2". У позові позивач просить судові витрати покласти на відповідача.

Враховуючи, що позовну заяву подано з додержанням вимог Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення її чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні, тому, відповідно до статті 176 Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву слід прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

Суд звертає увагу позивача на те, що у позовній заяві зазначено третьою особою Шполянську міську раду об`єднаної територіальної громади Черкаської області, ідентифікаційний код 04061576, адресою місцезнаходження якої є: м. Шпола, вул. Лозуватська, буд. 59, Звенигородський район, Черкаська область, 20603, проте заяву про залучення Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області як третьої особи не подано, що суперечить вимогам частини 1 статті 51 Господарського процесуального кодексу України, якою передбачено, що якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

Керуючись статтями 162, 164-167, 176, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву ТОВ "Торгові ряди-2" прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі №925/1768/21.

2. Справу № 925/1768/21 розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 10 год. 00 хв. 20 січня 2022 року.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, в залі суд. засідань № 2.

4. Визнати явку позивача та відповідача обов`язковою та викликати у судове засідання: ТОВ "Торгові ряди-2" (позивача); Шполянський госпрозрахунковий міжрайонний магазин-склад Черкаської облспоживспілки (відповідача).

5. Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою: а) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший згідно із законом про єдиний державний демографічний реєстр – в.т.ч. адвокату); б) документ, що підтверджує повноваження (адвокату – довіреність або ордер про надання правової допомоги або договір (витяг з нього) про надання правової допомоги; посадовій особі – докази повноважень на самопредставництво юридичної особи відповідно до ст.56 ГПК України); в) оригінали документів, які подано до суду в копії; г) засоби індивідуального захисту (захисна маска).

6. Встановити відповідачу строк для подання до суду відзиву на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, який має відповідати вимогам ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Копію відзиву та доданих до нього документів надіслати позивачу одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Докази надіслання (надання) відзиву на позовну заяву позивачу надати суду до дати підготовчого засідання.

Якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними у справі матеріалами.

7. Встановити позивачу строк для подання до суду протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини 3-6 статті 165 Господарського процесуального кодексу України.

Докази надіслання (надання) відповіді на відзив відповідачу надати суду до дати підготовчого засідання.

8. Встановити відповідачу строк для подання до суду протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив заперечення, які мають відповідати вимогам частини 3-6 статті 165 Господарського процесуального кодексу України та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем.

Копію заперечень надіслати позивачу одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду.

Докази надіслання (надання) заперечення позивачу надати суду до дати підготовчого засідання.

9. Звернути увагу сторін на необхідність подання заяви про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, у випадку, якщо рішення у справі може вплинути на їх права або обов`язки щодо однієї із сторін. У заяві про про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, обґрунтувати підстави такого залучення.

10. Роз`яснити учасникам справи наступне:

10.1. Заяви (клопотання) подаються суду в оригіналі (ч.8 ст.42 ГПК): або у формі письмового паперового документа за підписом особи, яка його створила; або у формі електронного документа, підписаного електронним цифровим підписом особи, яка його створила – через систему "Електронний суд". До заяви по суті додаються докази її надіслання учасникам справи (ч.5 і 6 ст.165, ч.3 статей 166,167,168 ГПК).

10.2. Відповідно до частини першої - третьої статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

Відповідно до частини другої статті 96 Господарського процесуального кодексу України, електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

10.3. З метою спрощення порядку надіслання до суду документів і ознайомлення з матеріалами справи, запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на час карантину, запропонувати учасникам справи: зареєструватися в системі "Електронний суд"; подати процесуальні документи (заяви, клопотання, відзиви, відповіді, заперечення тощо), письмові та електронні докази через систему "Електронний суд", або поштою.

10.4. У разі неявки: наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами Господарського процесуального кодексу України: п.4 ч.1 ст.226 (для заявника), ст.202, ст.135 ГПК (штраф у сумі від одного до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки; причини неявки мають підтверджуватись належно засвідченими доказами; неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; обставини тимчасової непрацездатності (хвороби, самоізоляції, обсервації у зв`язку з карантином), засвідчуються документами, передбаченими Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 13.11.2011 №455 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 04.12.2001 за №1005/6196.

Повідомити учасників справи про можливість отримання інформації про розгляд справи за веб-адресою суду в мережі Інтернет https://ck.arbitr.gov.ua/sud5026/ та на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет https://court.gov.ua/fair/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень https://reyestr.court.gov.ua.

Направити ухвалу суду ТОВ "Торгові ряди-2" (18001, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55), Шполянському госпрозрахунковому міжрайонному магазину-складу Черкаської облспоживспілки (20603, м. Шпола, провул. Сагайдачного, 8, Черкаська область).

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання, в порядку передбаченому частиною другою статті 235 Господарського процесуального кодексу України, і оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Гладун

Часті запитання

Який тип судового документу № 102266918 ?

Документ № 102266918 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102266918 ?

Дата ухвалення - 28.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102266918 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102266918 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 102266918, Господарський суд Черкаської області

Судове рішення № 102266918, Господарський суд Черкаської області було прийнято 28.12.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 102266918 відноситься до справи № 925/1768/21

Це рішення відноситься до справи № 925/1768/21. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 102266917
Наступний документ : 102266921