Ухвала суду № 102088782, 20.12.2021, Піщанський районний суд Вінницької області

Дата ухвалення
20.12.2021
Номер справи
134/1063/18
Номер документу
102088782
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

У Х В А Л А

Іменем України

про затвердження мирової угоди

Справа № 134/1063/18

Провадження№ 2/142/15/21

20 грудня 2021 року смт. Піщанка

Піщанський районний суд Вінницької областi

В складi:

Головуючого судді Щерби Н.Л.,

за участю секретаря судового засідання Ласки Л.В.,

позивача ОСОБА_1 ,

представника позивача ОСОБА_2 ,

представника відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Піщанка Вінницької області в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін

цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка" про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати, -

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2018 року до Піщанського районного суду Вінницької області з Крижопільського районного суду відповідно до ухвали від 04 вересня 2018 року про передачу справи до іншого суду, надійшла цивільна справа № 134/1063/18 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка" про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати.

Відповідно до ухвали Крижопільського районного суду Вінницької області від 07 серпня 2018 року в даній цивільній справі було відкрито провадження, вирішено розгляд справи провести в порядку спрощеного позовного провадження. Ухвалою Крижопільського районного суду Вінницької області від 04 вересня 2108 року в даній справі задовлено заяву позивача ОСОБА_1 про відвід головуючому у справі судді Зарічанському В. Г., а справу передано на розгляд до найбільш територіально наближеного суду - Піщанського районного суду Вінницької області.

Ухвалою суду від 27 вересня 2018 року цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка" про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати було прийнято до розгляду, постановлено розгляд справи проводити у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

В судовому засіданні 20 грудня 2021 року позивач, його представник та представник відповідача просили суд затвердити текст укладеної ними мирової угоди і закрити провадження у справі, а також надали суду укладену та підписану сторонами мирову угоду з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок.

За умовами мирової угоди сторони дійшли до наступного:

Відповідач зобов`язується виплатити відшкодування за час затримки виплати заробітної плати, грошові кошти в сумі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) в день підписання даної мирової угоди.

Відповідач зобов`язується виплатити відшкодування за час затримки виплати заробітної плати, грошові кошти в сумі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) протягом двох місяців з дня підписання даної мирової угоди, тобто до 21 лютого 2022 року.

Загальна сума відшкодування за час затримки виплати заробітної плати, яку відповідач зобов`язується вплатити на користь позивача складає 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень).

Позивач відмовляється частково від позовних вимог про відшкодування відповідачем коштів за час затримки виплати заробітної плати в сумі 21 241,20 грн. (двадцять одна тисяча двісті сорок одна гривня 20 коп.), що є різницею між первинними позовними вимогами в 41 241,20 грн. та зобов`язаннями відповідача сплатити кошти в сумі 20000,00 грн., зазначеними в п. 3 та п. 4 даної угоди.

Позивач відмовляється від відшкодування відповідачем понесених позивачем судових витрат з урахуванням п. 1 ст. 142 ЦПК України.

Дана мирова угода підлягає затвердженню судом відповідно до ст. 207 ЦПК України.

Дана мирова угода набирає чинності з моменту затвердження її судом та діє до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Ухвала суду про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом в розумінні Закону України "Про виконавче провадження", відповідно до п. 2 ст. 208 ЦПК України.

В разі невиконання затвердженої судом мирової угоди, ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Сторони підтверджують, що умови даної мирової угоди не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторонам відомі наслідки укладення даної мирової угоди.

Дана мирова угода складена в трьох оригінальних примірниках, по одному для Сторін та один примірник для суду.

Суд, дослідивши та оцінивши умови мирової угоди, вивчивши письмові матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 ЦПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Згідно вимог ст. 207 ЦПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до вимог ст. 208 ЦПК України, виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документу, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Пунктом 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 року №2 постановлено, що у разі якщо умови мирової угоди не суперечать закону, не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб (не сторін), суд визнає мирову угоду та закриває провадження у справі.

Згідно п.5 ч.1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

За правилами ч. 2 ст. 256 ЦПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Судом встановлено, що сторони, просивши про затвердження мирової угоди підтверджують факт її укладення на основі взаємних поступок, сторонам зрозумілі наслідки ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням мирової угоди, підписана сторонами мирова угода не суперечить закону, вчинена в інтересах сторін, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб.

Враховуючи те, що мирова угода, укладена між позивачем та відповідачем, не суперечить діючому законодавству, укладена в інтересах обох сторін, виконання сторонами умов мирової угоди не порушує інтересів інших осіб, суд вважає за можливе затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі.

Мирова угода приєднана до матеріалів справи.

Наслідки затвердження судом укладеної сторонами мирової угоди сторонам відомі і зрозумілі.

Керуючись ст. ст. 49, 207, 208, 255, 256, 258-261, 353 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду, укладену між ОСОБА_1 чем та Товариством з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка" в особі директора Величко Віталія Дмитровича по цивільній справі з ЄУН 134/1063/18 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка" про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати, за наступних умовах:

Відповідач зобов`язується виплатити відшкодування за час затримки виплати заробітної плати, грошові кошти в сумі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) в день підписання даної мирової угоди.

Відповідач зобов`язується виплатити відшкодування за час затримки виплати заробітної плати, грошові кошти в сумі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) протягом двох місяців з дня підписання даної мирової угоди, тобто до 21 лютого 2022 року.

Загальна сума відшкодування за час затримки виплати заробітної плати, яку відповідач зобов`язується вплатити на користь позивача складає 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень).

Позивач відмовляється частково від позовних вимог про відшкодування відповідачем коштів за час затримки виплати заробітної плати в сумі 21 241,20 грн. (двадцять одна тисяча двісті сорок одна гривня 20 коп.), що є різницею між первинними позовними вимогами в 41 241,20 грн. та зобов`язаннями відповідача сплатити кошти в сумі 20000,00 грн., зазначеними в п. 3 та п. 4 даної угоди.

Позивач відмовляється від відшкодування відповідачем понесених позивачем судових витрат з урахуванням п. 1 ст. 142 ЦПК України.

Дана мирова угода підлягає затвердженню судом відповідно до ст. 207 ЦПК України.

Дана мирова угода набирає чинності з моменту затвердження її судом та діє до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Ухвала суду про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом в розумінні Закону України "Про виконавче провадження", відповідно до п. 2 ст. 208 ЦПК України.

В разі невиконання затвердженої судом мирової угоди, ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Сторони підтверджують, що умови даної мирової угоди не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторонам відомі наслідки укладення даної мирової угоди.

Дана мирова угода складена в трьох оригінальних примірниках, по одному для Сторін та один примірник для суду.

Провадження в справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка" про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати закрити.

Наслідки закриття провадження у цивільній справі у зв`язку з укладенням мирової угоди, передбачені ст. 256 ЦПК України, які не допускають повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав у разі закриття провадження у справі, cторонам відомі і зрозумілі.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги усіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Ухвала суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду через Піщанський районний суд Вінницької області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Сторони по справі:

Позивач - ОСОБА_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;

Представник позивача - адвокат Панасюк Володимир Борисович, який діє на підставі довіреності, посвідченої директором Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 02 жовтня 2018 року;

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальсністю "Сільгосптехніка", що розташоване за адресою: смт. Крижопіль Вінницької області, вул. Куйбишева, 74, код ЄДРПОУ - 30685168.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 102088782 ?

Документ № 102088782 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102088782 ?

Дата ухвалення - 20.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102088782 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102088782 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 102088782, Піщанський районний суд Вінницької області

Судове рішення № 102088782, Піщанський районний суд Вінницької області було прийнято 20.12.2021. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 102088782 відноситься до справи № 134/1063/18

Це рішення відноситься до справи № 134/1063/18. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 102053972
Наступний документ : 102147879