Ухвала суду № 101829365, 09.12.2021, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
09.12.2021
Номер справи
923/1224/21
Номер документу
101829365
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

УХВАЛА

09 грудня 2021 року справа № 923/1224/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П. за участю секретаря судового процесу Борхаленко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засідання справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕТРІА ГРУП", м. Київ

до відповідача: Державного підприємства "Геройське дослідно-промислове підприємство", с. Геройське, Скадовський район, Херсонська область

про стягнення заборгованості в сумі 3318700,00 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: не прибула

від відповідача: Ромигайло А.В. - уповн. предст., Бухтіяров Д.Б. - в.о. керівника

встановив:

Провадження у справі відкрито за позовною заявою ТОВ "БЕТРІА ГРУП" до Державного підприємства "Геройське дослідно-промислове підприємство" про стягнення заборгованості в розмірі 3 318 700,00 грн.

Ухвалою суду від 09.11.2021 року продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 09.12.2021.

06.12.2021 року за вх. № 3697/21 надійшли від відповідача письмові пояснення по суті справи, за якими останній просить суд поновити процесуальний строк для подання доказів, прийняти письмові пояснення та залучити до матеріалів справи додані документи.

В судовому засіданні суд розглянув клопотання відповідача щодо поновлення процесуального строку для подання доказів та прийняття письмових пояснень.

Так, зазначене клопотання відповідача про поновлення процесуального строку на подання доказів обґрунтоване тим, що всі наявні докази, викладені в письмових поясненнях були виявлені під час проведення перевірки на ДП "Геройське дослідно-промислове підприємство" на підставі наказу № 21/В від 22.09.2021 року про призначення перевірки на підприємстві та наказу № 28/В від 22.10.2021 року про продовження строку перевірки, а відтак відповідач не мав змоги надати докази разом із відзивом в установлений судом процесуальний строк.

Зі змісту ст.80 ГПК України вбачається, що учасники справи повинні подавати докази до суду разом із поданням заяв по суті (позову, відзиву на позов, письмових пояснень) або у строк, встановлений судом для їх подання. Водночас процесуальний закон також надає можливість особі подати докази поза межами встановленого законом або судом строку, але тільки за умови, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у зазначений строк з причин, що не залежали від неї.

У відповідності до ч. 1 ст.118 ГПК України, право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Суд зазначає, що відповідно до ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

При цьому суд зазначає, що при здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення реалізації учасниками справи своїх процесуальних прав та обов`язків, з метою забезпечення права сторін бути почутими судом, враховуючи принцип змагальності сторін в судовому процесі, суд вважає за необхідне визнати поважними причини пропуску відповідачем процесуального строку на подання доказів, задовольнити клопотання відповідача про поновлення процесуального строку для подання доказів та прийняти до розгляду письмові пояснення по суті справи з доданими до них документами.

З метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату.

Суд зазначає, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, справи мають бути розглянутими впродовж розумного строку.

В поняття "розумний строк" розгляду справи, Європейський суд з прав людини включає: складність справи; поведінку заявника; поведінку органів державної влади; важливість справи для заявника.

Відповідно до п.1 ст.6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру. Право на справедливий судовий розгляд включає в себе право на доступ до суду та право на доступ до правосуддя в широкому розумінні.

Чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України згідно зі ст.9 Конституції України. Пріоритетність застосування норм таких міжнародних договорів у господарському процесі встановлена ч.2 ст.3 ГПК України.

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод" від 17.07.1997 дана Конвенція та Протоколи до неї № 2, 4, 7, 11 є частиною національного законодавства України.

Відповідно до ст.17 Закону "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ як джерело права Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини.

Конвенція на відміну від національного законодавства України не запроваджує чітких строків розгляду справи, проте посилання на строк містить ст. 6 Конвенції, яка постулює дефініцію розумного строку розгляду справи.

Критерій розумності строку розгляду справи також наведений в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 18.11.2003 № 01-8/1427 (зі змінами та доповненнями, внесеними в останнє інформаційним листом ВГСУ від 24.07.2008 № 01-8/451). У цьому листі зазначено: "Критеріями оцінки розгляду справи упродовж розумного строку є складність справи, поведінка учасників процесу і поведінка державних органів (суду), важливість справи для заявника".

Визначаючи ці критерії, ВГСУ посилається на рішення Європейського суду з прав людини у справі "Красношапка проти України" № 23786/02 від 30.11.2006 (§ 51).

Таким чином, норми ГПК України щодо строків розгляду справи не узгоджуються з нормами Конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка є частиною національного законодавства і має пріоритет над національним законодавством, та із практикою Європейського суду з прав людини, яку суди мають використовувати як джерело права при вирішенні спорів.

Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини, можна дійти висновку, що критерії оцінки розумності строку розгляду справи має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо.

На підставі викладеного, з метою дотримання розумного строку розгляду даної справи, суд вважає за необхідне продовжити проведення підготовчого провадження на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 80, 119, 202, 234, 235 ГПК України, суд

постановив:

1. Клопотання відповідача про поновлення процесуального строку на подання доказів задовольнити.

2. Поновити відповідачу процесуальний строк для подання доказів у справі № 923/1224/21. Прийняти до розгляду письмові пояснення по суті справи з доданими до них документами.

3. Продовжити проведення підготовчого провадження на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

4. Відкласти судове засідання на 13 січня 2022 року о 12:30 за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18, зал судових засідань № 208.

5. У разі направлення учасниками справи у судове засідання уповноважених представників, останнім необхідно мати при собі, відповідно до вимог ст. 60 ГПК України, документи, що підтверджують повноваження таких представників.

6. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України набирає законної сили з дня її проголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.12.2021.

Суддя В.П.Ярошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 101829365 ?

Документ № 101829365 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101829365 ?

Дата ухвалення - 09.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101829365 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101829365 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 101829365, Господарський суд Херсонської області

Судове рішення № 101829365, Господарський суд Херсонської області було прийнято 09.12.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 101829365 відноситься до справи № 923/1224/21

Це рішення відноситься до справи № 923/1224/21. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 101829364
Наступний документ : 101829366