Рішення № 101797932, 10.12.2021, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Дата ухвалення
10.12.2021
Номер справи
484/1940/18
Номер документу
101797932
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 484/1940/18

Провадження № 2/484/12/21 р.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2021 року Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

в складі: головуючого – судді Панькова Д.А.

секретаря судового засідання – Панчук О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Первомайську цивільну справу за позовом Фермерського господарства "Олег" до ПП "Агро-Віта.Юг", Первомайської районної державної адміністрації, ОСОБА_1 про визнання договору оренди землі недійсним, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2018 року позивач звернувся до суду із позовом про визнання договору оренди землі недійсним, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 14 червня 2010 року між Фермерським Господарством «Олег» та ОСОБА_1 був укладений договір оренди земельної ділянки, що належить останньому на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 4825484600:03:000:1196, серія ЯЗ № 142835 від 05.02.2009 року в межах території Лисогірської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Вище зазначений договір оренди земельної ділянки зареєстровано у Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 23 грудня 2011 року за реєстраційним номером 482548464000304.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 122486278 вбачається, що державний реєстратор Первомайської районної державної адміністрації Дяхтяренко Юрій Сергійович на підставі рішення № 40259828 від 22.03.2018 року зареєстрував укладений між ПП «Агро-Віта.Юг» та ОСОБА_1 договір оренди землі від 31.12.2017 року, у відповідності з яким ОСОБА_1 передав належну йому земельну ділянку загальною площею 0.11 га з кадастровим номером 4825484600:03:000:1196 в оренду ПП «Агро-Віта.Юг».

Оспорюваний договір оренди землі був укладений та в подальшому зареєстрований в період дії первісного договору, укладеного між позивачем та ОСОБА_1 ще 14 червня 2010 року, та який пройшов державну реєстрацію 23 грудні 2011 року. Відповідно до п.43 цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації. Відповідно до п. 8 договір укладено на десять років, тобто закінчується термін дії договору 23 грудня 2021 року.

Частиною першою ст. 638 ЦК України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Правочин підлягає державній реєстрації лишу у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації (ч. 1 ст. 210 ЦК України).

Відповідно до частини 2 статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом. Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов`язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

За змістом статей 18, 20 Закону України «Про оренду землі» (в редакції, яка була чинна на момент виникнення спірних правовідносин) договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.

Отже, строк дії договору оренди землі, умовами якого передбачено, що відлік строку оренди настає з моменту державної реєстрації цього договору, починається після набрання ним чинності.

Набрання договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права та обов`язки за договором, тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, в якій зафіксована умови договору) породжує правовідносини, на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін.

Аналогічна позиція висловлювалася Верховним судом України у постанові від 27 квітня 2017 року у справі № 6-422цс17, а також у правовому висновку, викладеному у постанові Верховного Суду України від 18 січня 2017 року.

Відповідно до положень п.п.1,3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником. Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов`язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі.

З метою запобігання випадкам подвійної реєстрації прав оренди на земельну ділянку з різними набувачами Державною реєстраційною службою України було направлено лист-роз`яснення від 06.08.2013 року № 2951/05-15-13 «Щодо запобігання випадкам подвійної реєстрації прав оренди на земельні ділянки за різними правонабувачами», за змістом якого державним реєстраторам було доведено до відома про необхідність запитування від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили державну реєстрацію прав оренди землі, які виникли та зареєстровані в установленому законом порядку до 01 січня 2013 року, витребування необхідної інформації (довідок, копій документів тощо), необхідних для реєстрації прав та їх обтяжень про наявність або відсутність зареєстрованих договорів оренди землі у органів, що здійснювали таку реєстрацію до 01.01.2013 року.

Згідно п.п. 1 та 3 ч. 3 ст. 10 зазначеного Закону, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

Позивач вважає, що при державній реєстрації оспорюваного договору оренди землі державний реєстратор повною мірою не перевірив відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, не впевнився у відсутності державної реєстрації договору оренди на спірну земельну ділянку в органі, до компетенції якого раніше належали відповідні функції.

Отже з вище викладеного можна дійти висновку, що укладений між ПП «Агро-Віта.Юг» та ОСОБА_1 договір оренди землі не відповідає вимогам закону, виходячи з наступного.

Частиною першою ст. 215 Цивільного кодексу України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч.ч. 1, 3, 5, 6 ст. 203 цього Кодексу.

У відповідності з ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Відповідно до положень ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Частиною 5 ст. 116 ЗК України передбачено правило неможливості передачі в користування земельної ділянки без припинення права попереднього користування, в тому числі і орендаря.

Вважає, що договір оренди землі, укладений 31.12.2017 року між ПП «Агро-Віта.Юг» та ОСОБА_1 слід визнати недійсним з тих підстав, що оспорюваний договір оренди землі не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки зареєстрований до закінчення строку дії попереднього договору оренди землі, укладеного між ФГ «Олег» та ОСОБА_1 , спірна земельна ділянка на момент укладення договору з ПП «Агро-Віта.Юг» знаходилася в законному користуванні позивача, а договір оренди між ОСОБА_1 та Фермерським Господарством «Олег» розірваний у встановленому порядку не був і є чинним.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням слухати справу у його відсутність. Позов підтримав.

Представник відповідача також надав заяву з проханням слухати справу у його відсутність. У задоволенні позову просив відмовити, посилаючись на обставини, які будуть викладені нижче.

Дослідивши матеріали справи суд знаходить позовні вимоги необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 12 ЦПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У ст. 76 ЦПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Так, під час розгляду даної справи, відповідач звернувся до суду, з цивільним позовом про скасування державної реєстрації договору оренди землі від 14.06.2010 року, зареєстрованого 23.12.2011 року за реєстраційним номером 482548464000304 в Книзі записів державної реєстрації договорів оренди, укладеного від імені ОСОБА_1 з Фермерським господарством "Олег", щодо оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,11 га з кадастровим номером 4825484600:03:000:1196, яка розташована в межах території Лисогірської сільської ради Первомайського району Миколаївської області.

Провадження у даній справі зупинялось судом до вирішення вищевказаного спору.

Рішенням Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 05.08.2021 року у справі № 484/2437/21 вищевказаний позов ОСОБА_1 було задоволено повністю. Рішення набрало законної сили 16.09.2021 року.

Приймаючи рішення про задоволення позову ОСОБА_1 суд виходив з наступного.

Рішенням Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 26.10.2020 року, яке набрало законної сили 10.02.2021 року, у справі № 484/4396/18 встановлено, що відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 25.03.2019 року № 18-1115/19-101 підпис в графі "орендодавець" у договорі оренди землі, укладеному 14.06.2010 року від імені ОСОБА_1 , як орендодавця, та ФГ "Олег" зареєстрованому у Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 23.12.2011 року за реєстровим номером 482548464000304, у двох примірниках договору виконано не самим ОСОБА_1 , а іншою особою без наслідування почерку, підпису.

Тобто, ОСОБА_1 не підписував договір оренди з ФГ "Олег" від 14.06.2010 року, а відтак не погоджував істотні умови такого договору.

Відповідно до ч.5 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені.

Отже суд вважає, що обставини щодо укладання договору оренди землі між ОСОБА_1 та ФГ "Олег", на які посилався позивач у своїй заяві, спростовані вищенаведеними судовими рішеннями, які набрали законної сили, а тому у задоволенні позову слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 2, 10-13, 258, 259, 265, 268 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволені позову Фермерського господарства "Олег" (місцезнаходження: с. Лиса Гора, Первомайський р-н, Миколаївська обл., код ЄДРПОУ: 20877225) до Приватного підприємства "Агро-Віта.Юг" (місцезнаходження: вул. Дружби, 21, с. Лиса Гора, Первомайський р-н, Миколаївська обл., код ЄДРПОУ 34473084), Первомайської районної державної адміністрації (місцезнаходження: вул. Чкалова, 12, м. Первомайськ, Миколаївська обл., код ЄДРПОУ 04056546), ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про визнання договору оренди земельної ділянки, укладеного 31.12.2017 р. між ПП "Агро-Віта.Юг" та ОСОБА_1 , зареєстрованого на підставі рішення № 40259828 від 22.03.2018 р., недійсним - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні скарги подаються учасниками справи через Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області.

Дата виготовлення повного тексту рішення 10.12.2021 р.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 101797932 ?

Документ № 101797932 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101797932 ?

Дата ухвалення - 10.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101797932 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101797932 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 101797932, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Судове рішення № 101797932, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області було прийнято 10.12.2021. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 101797932 відноситься до справи № 484/1940/18

Це рішення відноситься до справи № 484/1940/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 101797920
Наступний документ : 101797938