Ухвала суду № 101467752, 16.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.11.2021
Номер справи
756/12755/21-ц
Номер документу
101467752
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 756/12755/21-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відкриття провадження у цивільній справі

16 листопада 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., перевіривши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА», треті особи: приватний нотаріус виконавчого округу Київської області Крегул Іван Іванович та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, -

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2021 року ОСОБА_1 звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА», треті особи: приватний нотаріус виконавчого округу Київської області Крегул Іван Іванович та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою судді Оболонського районного суду м. Києва від 03 вересня 2021 року цивільну справу за вказаним позовом передано за підсудністю до Печерського районного суду м. Києва.

12 листопада 2021 року до Печерського районного суду м. Києва надійшла вказана позовна заява, для розгляду якої, у відповідності до пункту 15 Розділу XIII Перехідні положення та ст. 33 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV (у редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року), визначено суддю та передано, для вирішення питання про відкриття провадження у справі судді, згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12 листопада 2021 року.

Спір виник із цивільно-правових відносин. Зазначений спір згідно з вимогами ч. 1 ст. 19 ЦПК України належить до компетенції місцевих загальних судів та має розглядатися в порядку цивільного судочинства.

Згідно з положеннями частини першої статті 187 ЦПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.

Підстав для відмови у відкритті провадження у справі або для повернення позовної заяви з наданих суду матеріалів не вбачається.

Позивачем пред`явлено вимогу, яка, згідно ч. 4 ст. 19 ЦПК України, належить до справ незначної складності та, у відповідності до ч. 2 ст. 274 ЦПК України, підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно ч. 1 ст. 277 ЦПК України, питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження.

Враховуючи предмет і підстави позову, а також положення ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд дійшов до висновку про можливість розгляду даної цивільної справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Одночасно із позовною заявою ОСОБА_1 подав клопотання про витребування доказів у ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» та у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Н. С., яке обґрунтовувалось тим, що отримати в самостійному порядку такі докази він позбавлений можливості.

Витребувані докази необхідні для повного та всебічного з`ясування обставин у справі.

Згідно із пунктом 7 частини другої статті 187 ЦПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.

Відповідно до положень статті 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані (у письмовій або електронній формі, речовими об`єктами, висновками експертів, показаннями свідків), на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною першою статті 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування тобто обставин, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Незасвідчені або неправильно засвідчені копії документів можуть бути належними, проте недопустимими доказам, оскільки у випадках передбачених законодавством певні обставини справи повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.

Оскільки доказування не може ґрунтуватися на доказуванні, а власне докази повинні відповідати вимогам належності, допустимості, достатності та достовірності, у разі неможливості самостійно надати докази, учасник справи вправі подати клопотання про витребування таких доказів судом.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, виходячи зі змісту статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право кожного на захист жодним чином не допускає обмеження держави у виборі правових засобів і їх реалізації в ході розгляду його справи, оскільки у своїх доводах Суд виходить з теорії «рівності зброї», тобто зрівнювання сторін не за кількісними ознаками наданих повноважень, а за процесуальним статусом в ході усього процесу, в тому числі і в суді (постанова у справі «Рожков проти РФ» від 31 жовтня 2013 року). Сам принцип «рівності зброї» передбачає, що кожній зі сторін повинна бути надана розумна можливість представляти свою правову позицію, включаючи свої докази таким чином, щоб вона не була поставлена в значно менш вигідне становище, ніж інша сторона.

У даному випадку, оскільки у сторони позивача є обґрунтовані перешкоди у самостійному отриманні зазначених доказів, а також з метою повного та об`єктивного встановлення обставин справи, підтвердження або спростування доводів сторін, докази необхідно витребувати.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 19, 128, 187, 258, 259, 260, 261, 274, 277, 279 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА» (адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 13, офіс 524; код ЄДРПОУ 41084239), треті особи: приватний нотаріус виконавчого округу Київської області Крегул Іван Іванович (адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, БЦ «Карат», промисловий майданчик, 5-А, офіс 511) та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Хара Наталія Станіславівна (адреса: 01054, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, офіс 215), про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Справа буде розглядатись суддею одноособово в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Запропонувати відповідачу не пізніше п`ятиденного строку подати заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, у разі неподання у встановлений судом строк яких, відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Роз`яснити відповідачу, що він має право не пізніше п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та додатків до неї, до початку розгляду справи по суті надіслати відзив на позовну заяву та направити позивачу та суду з підтвердженням такого направлення позивачу.

До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Запропонувати позивачу, не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву, до початку розгляду справи по суті, подати до суду відповідь на відзив, виклавши письмово свої міркування, аргументи, надати відповідні докази, та направити відповідачу та суду з підтвердженням такого направлення учасникам справи: відповідачу та третій особі.

Відповідач не пізніше п`яти днів з дня отримання відповіді позивача на відзив, до початку розгляду справи по суті, має право підготувати заперечення на відповідь на відзив, та направити позивачу й суду з підтвердженням такого направлення позивачу.

Звернути увагу учасників справи, що копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними

Роз`яснити учасникам справи, що подання заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; є їхнім правом. У разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud2606.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА» :

- надання первинних фінансово-бухгалтерських документів (касових, меморіальних), підтверджуючих надання коштів ОСОБА_1 в кредит та сплату (або часткову сплату) ним кредитних коштів за договором;

- докази направлення претензій про сплату заборгованості та/або повідомлення.

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хари Наталії Станіславівни:

- оригінал або належним чином завірену копію виконавчого напису № 6310 від 17 лютого 2021 року;

- оригінал кредитного договору № 067109-КВ1-006 від 04 березня 2020 року, укладений між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА»;

- засвідчену стягувачем виписку з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Хару Наталію Станіславівну надати витребувані докази протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити особі, у якої витребовуються судом докази, що відповідно до вимог статті 84 ЦПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала, відповідно до частини другої статті 261 ЦПК України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 101467752 ?

Документ № 101467752 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101467752 ?

Дата ухвалення - 16.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101467752 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101467752 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 101467752, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 101467752, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 16.11.2021. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 101467752 відноситься до справи № 756/12755/21-ц

Це рішення відноситься до справи № 756/12755/21-ц. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 101467750
Наступний документ : 101467754