Ухвала суду № 101205259, 19.11.2021, Куйбишевський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення
19.11.2021
Номер справи
319/1018/16-ц
Номер документу
101205259
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1018/16-ц

Провадження №6/319/59/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року смт. Більмак

Куйбишевський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Мальованого В.О.,

при секретарі судового засідання Синяковій О.І.,

розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником,

В С Т А Н О В И В:

До Куйбишевського районного суду Запорізької області надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» (далі – ТОВ «Вердикт Капітал», заявник) про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником.

В обґрунтування заяви вказано, що 26.09.2016 Куйбишевським районним судом Запорізької області ухвалене рішення по справі №319/1018/16-ц про стягнення з боржника ОСОБА_1 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованості за кредитним договором №26256181005115. 28.01.2019 між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» було укладено Договір факторингу №2019-1УСБ/ВЕСТА, відповідно до якого АТ «Укрсоцбанк» відступило ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» та набуло права вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за Договором кредиту №26256181005115. 29.01.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» та ТОВ «Вердикт Капітал» було укладено Договір про відступлення прав вимоги №29-01/19/1, відповідно до якого ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» відступило ТОВ «Вердикт Капітал» та набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за Договором кредиту №26256181005115. У зв`язку з вище викладеним, заявник прохає суд замінити сторону у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником, а саме замінити вибулого стягувача ПАТ «Укрсоцбанк» на правонаступника – ТОВ «Вердикт Капітал» щодо виконання рішення у справі №319/1018/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №26256181005115.

Сторони по зазначеній справі належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, однак в судове засідання не прибули, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до положень абз. 2 ч. 3 ст. 442 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

На підставі ч. 2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Рішенням Куйбишевського районного суду Запорізької області від 26.09.2016 по справі №319/1018/16-ц частково задоволений позов ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №26256181005115.

28.01.2019 між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» було укладено Договір факторингу №2019-1УСБ/ВЕСТА, відповідно до якого АТ «Укрсоцбанк» відступило ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» та набуло права вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за Договором кредиту №26256181005115.

29.01.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» та ТОВ «Вердикт Капітал» було укладено Договір про відступлення прав вимоги №29-01/19/1, відповідно до якого ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» відступило ТОВ «Вердикт Капітал» та набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за Договором кредиту №26256181005115.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини другої статті 11 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 512ЦКУкраїни кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та частини п`ятої статті 15Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із змісту цих норм, зокрема, пунктів 1 і 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження, і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Відповідно до правової позиції, викладеної у Постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2013 року № 6-122цс13, виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, ст.378 ЦПК України, ст.8Закону України «Про виконавче провадження» заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення права вимоги, правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Крім цього, із змісту вказаної постанови Верховного Суду України, вбачається, що згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

05.04.2018 Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 2-Н-148/09, провадження №61-1104св18 (ЄДРСРУ № 73627702) досліджував питання щодо заміни сторони виконавчого провадження її правонаступником та дійшов висновку, що заміна сторони правонаступником може відбуватися, як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Аналогічна позиція міститься і у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі від 21.03.2018 по справі № 6-1355/10, провадження № 61-1207бсв18.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.

Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки у ній прямо визначено правило поведінки, а саме право замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин.

Відповідно до статті 129-1Конституції України суд ухвалює рішення іменем України, судове рішення є обов`язковим до виконання.

У пункті 9 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість рішень суду.

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У пункті 40 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Горнсбі проти Греції» (Hornsby V. Gгеесе) від 19 березня 1997 року зазначено, що право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду одній зі сторін.

Статтею 18 ЦПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до ст. 55 ЦПК у разі смерті особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені у цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

Отже, заміна сторони, що вибула, може мати місце в результаті правонаступництва, що відбулося в матеріальних правовідносинах.

Так, відповідно до правової позиції, висловленої ВЄУ в постанові від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122цс13, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Згідно з ч. 1 та 5 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи, що 28.01.2019 між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» укладено Договір факторингу №2019-1УСБ/ВЕСТА, 29.01.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» та ТОВ «Вердикт Капітал» укладено Договір про відступлення прав вимоги №29-01/19/1, відповідно до умов яких право грошової вимоги за кредитним договором №26256181005115 перейшло до ТОВ «Вердикт Капітал», заява про заміну сторони у справі підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.442 ЦПК, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником - задовольнити.

Замінити стягувача публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» на правонаступника – ТОВ «Вердикт Капітал» (код ЄДРПОУ 36799749,місце знаходження: вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5Б, м. Київ, 04053) щодо виконання рішення у справі №319/1018/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №26256181005115, у зв`язку з переходом до товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» прав кредитора відповідно до Договору факторингу №2019-1УСБ/ВЕСТА від 28.01.2019 та Договору про відступлення прав вимоги №29-01/19/1 від 29.01.2019.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду через Куйбишевський районний суд Запорізької області протягом 15 днів з дня її складання. Учасник справи, якому повну ухвалу суду не було вручено у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя: В. О. Мальований

Часті запитання

Який тип судового документу № 101205259 ?

Документ № 101205259 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101205259 ?

Дата ухвалення - 19.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101205259 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101205259 ?

В Куйбишевський районний суд Запорізької області
Попередній документ : 101203624
Наступний документ : 101205260