Ухвала суду № 101177248, 18.11.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
18.11.2021
Номер справи
910/17213/21
Номер документу
101177248
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

18.11.2021Справа № 910/17213/21Суддя Господарського суду міста Києва Демидов В.О., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" (02105, місто Київ, вулиця Павла Усенка, будинок 8) до Акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5) стягнення 9 100 00,00 грн

В С Т А Н О В И В:

25.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" (далі позивач) до Акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (далі відповідач) про стягнення 9 100 00,00 грн та передана 26.10.2021 судді Демидову В.О. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 15 серпня 2018 року за рішенням тендерного комітету AT «Укргазвидобування» (протокол від 15.08.2018 р.) позивача визнано таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації та відсутні підстави для відмови, встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», а відтак визнано переможцем тендеру (закупівлі).

15.11.2018 року між позивачем та AT «Укргазвидобування» укладено договір поставки №УБГ 857/015-18 на поставку крану автомобільного марки ХСА60Е в кількості 10 шт.

12 листопада 2018 року АТ «Комерційний банк «Глобус» видав банківську гарантію №11881, згідно з якою банк зобов`язується виплатити бенефіціару - AT «Укргазвидобування» на письмову вимогу будь-яку суму, що не перевищує 9 100 000,00 грн. у випадку порушення принципалом - ТОВ «Київський республіканський автоцентр» своїх зобов`язань за вищевказаним Договором поставки.

Як вбачається з тексту позовної заяви позивача зазначає, що оскільки АТ «Комерційний банк «Глобус» самостійно списав 07 липня 2020 року банківського рахунку ТОВ «Київський республіканський автоцентр», на свою користь, грошову суму в розмірі 9 100 000.00 грн. в якості «відшкодування гарантійного платежу, спл. по вимозі №130/36875/2019 від 26.11.2019 р. по банківській гарантії №11881 від 12.11.2018 р.» позивач просить стягнути вищевказану суму на користь останнього.

Ухвалою суду від 28.10.2021 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" - залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

У встановлений судом строк від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.

Відповідно до ст. 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд встановив таке.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження; позовного провадження (загального або спрощеного).

При цьому згідно із ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи;7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи категорію та складність спору, предмет позову та зміст заявлених позовних вимог, склад учасників спору, суд приходить до висновку про розгляд вказаної справи в порядку загального позовного провадження.

Окрім того позивач просить залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство «Укргазвидобування», який є покупцем за договором поставки №УБГ 857/015-18 укладеного з позивачем та є бенефіціаром за банківською гарантією №11881 укладеною з відповідачем.

Відповідно до частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Керуючись приписами ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Укргазвидобування», оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Статтею 181 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

За таких обставин, враховуючи необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених у статтях 2 та 4 Господарського процесуального кодексу України та з метою недопущення порушення передбачених статтею 42 Господарського процесуального кодексу України процесуальних прав учасників справи, суд вважає за необхідне призначити у справі підготовче засідання та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції у даному спорі з урахуванням вимог частини 8 статті 165, частини 4 статті 166 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 12, 50, 176, 177, 181, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд ,-

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" до Акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" про стягнення 9 100 00,00 грн.

2. Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 16.12.21 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

4. На підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучити до участі у справі в якості в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Акціонерне товариство "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 26/28).

5. Запропонувати відповідачу у строк не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження, з урахуванням положень п. 4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України, подати до суду відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копії відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення разом з відзивом надати суду. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

6. Запропонувати позивачу у строк не пізніше 5 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, копію якого направити відповідачу в той самий строк, докази направлення надати суду разом з відповіддю на відзив.

7. Визначити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

8. Встановити строк для подання пояснень третій особі щодо позову - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали

9. Попередити позивача про наслідки, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 226 Господарського процесуального кодексу України.

10. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата підписання ухвали 18.11.2021.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ

Часті запитання

Який тип судового документу № 101177248 ?

Документ № 101177248 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101177248 ?

Дата ухвалення - 18.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101177248 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101177248 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 101177244
Наступний документ : 101177249