Рішення № 10050229, 02.04.2007, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
02.04.2007
Номер справи
8/30-792
Номер документу
10050229
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2007 р.Справа № 8/30-792 Господарський суд Тернопільської області у складі

Судді Гирили І.М.

Розглянув справу:

за позовом Державної податкової інспекції у Чортківському районі, вул. Шевченка, 23, м. Чортків, Тернопільської області, 48500

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю виробничої фірми "Агросервіс", вул. Водна, 4, м. Чортків Тернопільської області, 48500

про припинення юридичної особи

За участю представників:

Позивача: Коцюка В.М. – старшого державного податкового інспектора юридичного сектору, довіреність № 8906 від 29.12.06р.

Відповідача: не з’явився.

В судовому засіданні представнику позивача роз’яснено його процесуальні права та обов’язки, передбачені статтями 20,22,81-1 Господарського процесуального кодексу України.

За відсутністю клопотання сторін технічна фіксація судового процесу не здійснювалася.

Розгляд справи, призначений вперше на 10 год. 40 хв. 19 березня 2007 року було відкладено на 12 год. 05 хв. 02.04.2007року, у зв’язку із неявкою в судове засідання відповідача та неподанням сторонами усіх витребовуваних судом документів.

Суть справи:

Державна податкова інспекція у Чортківському районі, м. Чортків звернулася до господарського суду Тернопільської області з позовом про припинення юридичної особи –Товариства з обмеженою відповідальністю виробничої фірми "Агросервіс", вул. Водна, 4, м. Чортків Тернопільської області, ідентифікаційний код 21154807.

Представник позивача в судовому засіданні обґрунтовує позовні вимоги неподанням відповідачем більше одного року до податкового органу документів податкової звітності, відсутністю заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами, підтверджуючи зазначене довідками ДПІ у Чортківському районі № 2292/15-01/18 від 22.02.07 р., №1236/19-021 від 21.02.07р.

Відповідач відзиву на позов не подав, його представник у судове засідання не прибув, хоча про дату, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, а тому суд, у відповідності до вимог ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні представник позивача заявлені вимоги підтримав повністю.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма «Агросервіс», вул. Водна,4, м. Чортків зареєстроване згідно з розпорядження представника Президента України від 28.09.1992 року, включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за ідентифікаційним кодом №21154807, що підтверджується Довідкою Головного управління статистики у Тернопільській області за № 31-399 від 18.12.2006 року, а відтак, згідно статті 9 Закону України “Про систему оподаткування“ зобов’язане подавати до державних податкових органів та інших органів відповідно до законодавства України декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, обов’язкових платежів.

Згідно з ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України від 16.01.2003р., який набрав чинності з 01.01.2004р., обов’язком усіх суб’єктів господарювання є здійснення первинного (оперативного) та бухгалтерського обліку результатів своєї роботи, складання статистичної інформації, а також надання відповідно до вимог закону фінансової звітності та статистичної інформації щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Частиною 1 статті 238 Господарського кодексу України передбачено застосування до суб’єктів господарювання уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності адміністративно–господарських санкцій, одним із видів яких, згідно із ст. 239 цього Кодексу, є скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання.

У відповідності до ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003р., який набрав чинності з 01.07.2004р., однією з підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно ч. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що йому не суперечить.

Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990р. органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися у передбачених законом випадках до суду з заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Як вбачається з матеріалів справи, доказів представлених позивачем, відповідач –Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма «Агросервіс», м. Чортків, в порушення вимог Закону України “Про систему оподаткування“ більше року не подавало до Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції звітності про господарську діяльність.

Згідно довідки ДПІ у Чортківському районі від 21.02.2007р. № 1236/19-021 відповідач не має заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами.

Господарський процесуальний кодекс України передбачає рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом (ст.ст. 4-2, 21, 54,56 ГПК України), передбачає обов’язковість повідомлення відповідача про звернення позивача до суду з позовними вимогами до нього та надання можливості відповідачу захистити свої права та інтереси в суді (ст.22,59 ГПК України).

Позивач представив належні докази направлення відповідачу копії позовної заяви, які направлено за адресою, яка значиться офіційною юридичною адресою відповідача. Відомостей про зміну юридичної адреси відповідач в реєструючий орган не подавав.

Відповідач на день розгляду справи не подав суду будь-яких доказів, які б спростовували доводи позивача, а тому, суд визнає позовні вимоги Державної податкової інспекції у Чортківському районі, обґрунтовано заявленими, документально підтвердженими та такими, що підлягають до задоволення.

У відповідності з пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Представленими суду матеріалами позивач по справі довів, що Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма «Агросервіс», м. Чортків Тернопільської області не подавало звітності до органів ДПІ більше року (остання звітність –декларація про прибуток підприємства, подана за IV квартал 2001р.), а тому у суду є правові підстави для винесення рішення про припинення юридичної особи.

Пунктом 1 статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“ встановлено, що суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.

На виконання зазначеного положення суд направляє копію рішення суду державному реєстратору Чортківської районної державної адміністрації, м. Чортків для вчинення дій, встановлених п.п.3,4,6,7 ст. 38 Закону після набрання рішення законної сили.

Державне мито та витрати за інформаційно – технічне забезпечення судового процесу згідно ст.ст. 44,49 ГПК України покладаються на відповідача.

На підставі наведеного, керуючись статтею 129 Конституції України, ст.ст. 20,22,33,43,44,49,81-1,82,84,116-118 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 19,238 Господарського кодексу України, ст. 38 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців “, ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, господарський суд ,-

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Припинити юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничу фірму «Агросервіс», вул. Водна, 4, м. Чортків Тернопільської області, ідентифікаційний код 21154807.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю виробничої фірми «Агросервіс», вул. Водна, 4, м. Чортків Тернопільської області (ідентифікаційний код 21154807) в доход Державного бюджету України 85 (вісімдесят п’ять) грн. державного мита.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю виробничої фірми «Агросервіс», вул. Водна, 4, м. Чортків Тернопільської області (ідентифікаційний код 21154807) на користь Державного підприємства “Судовий інформаційний центр”, м. Київ, пр. Перемоги, 44, р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370 витрати на інформаційно–технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118 (сто вісімнадцять) грн.

5. Рішення господарського суду набирає законної сили в десятиденний строк з дня його прийняття (підписання рішення).

6. Накази видати стягувачам після набрання судовим рішенням законної сили.

7. Копію рішення, після набрання останнім законної сили, надіслати державному реєстратору Чортківської районної державної адміністрації, м. Чортків для вчинення дій, передбачених ст. 38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

8. Копію рішення, після набрання останнім законної сили, надіслати Державному підприємству "Судовий інформаційний центр", м. Київ, пр. Перемоги, 44.

9. На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня його прийняття (підписання) через місцевий господарський суд.

Суддя                                                                                          

Часті запитання

Який тип судового документу № 10050229 ?

Документ № 10050229 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 10050229 ?

Дата ухвалення - 02.04.2007

Яка форма судочинства по судовому документу № 10050229 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 10050229 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 10050228
Наступний документ : 10050230