Рішення № 100485383, 19.10.2021, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
19.10.2021
Номер справи
344/12938/21
Номер документу
100485383
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 344/12938/21

Провадження № 2/344/3583/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ЗАОЧНЕ

19 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої - судді Пастернак І.А.

секретаря Кріцак Г.В.

розглянувши у спрощеному позовному провадженні цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії -Івано-Франківського обласного управління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в розмірі 17 938,93 грн., стягнення судових витрат,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся в суд із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в розмірі 17 938,93 грн., стягнення судових витрат, мотивуючи тим, що відповідно до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб відповідач своєю заявою про приєднання від 17.02.2021, а також заявою від 17.02.2021 про встановлення (збільшення) відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 15 000,00 грн. зі сплатою відсотків 55% річних за користування кредитними коштами. Позивач свої зобов`язання за Договором виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі, встановленому Договором. Відповідач зі своєї сторони порушив взяті на себе зобов`язання щодо повернення кредитних коштів та має заборгованість. Внаслідок несплати коштів, визначених умовами кредитування, станом на 12.08.2021 р. у відповідача утворилася заборгованість - 17 938,93 грн., з них: 14 969,80 грн.- заборгованість за основним боргом (кредитом);2 864, 35 грн. - сума заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитом; 12 грн. - заборгованість за комісією; 60,29 грн. - 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту); 17,38 грн.- 3% річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом; 15,11 грн. - сума втрат від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом. Виходячи з наведеного, АТ «Державний ощадний банк України» просить суд ухвалити рішення, яким стягнути з відповідача на їх користь суму заборгованості у розмірі 17 938,93 грн., а також понесені при зверненні до суду з позовом судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2270 грн.

Представник позивача у судове засідання не з`явився. Відповідно до поданої суду заяви просив розглядати справу без його участі позовні вимоги підтримав в повному обсязі, не заперечує щодо заочного розгляду справи (а.с. 26 ).

Відповідач в судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

У строк встановлений судом ухвалою відповідач відзив на позов не подала, відтак у відповідності до ч. 8 ст. 178 ЦПК України, суд вважає за можливе провести розгляд справи за наявними у справі матеріалами.

З урахуванням положень ст. 280 ЦПК України суд ухвалив провести заочний розгляд справи.

Дослідивши письмові докази, судом встановлено, що спір між сторонами виник з приводу порушення права на належне виконання умов кредитного договору, внаслідок чого банк позивається про його відновлення шляхом стягнення з боржника заборгованості за кредитним договором.

Згідно з ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Статтями 1048, 1050 ЦК України встановлено, що у випадку встановлення договором обов`язку позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини по зикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики що залишилася, та сплати процентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк абоіншафінансоваустанова /кредитор/ зобов`язується надати грошові кошти /кредит/ позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Судом встановлено, що 17.02.2021 року за заявою відповідача про встановлення відновлювальної кредитної лінії йому надано кредит в сумі 15 000 грн., під 55% річних за користування кредитними коштами. Для користування картрахунком Банк оформив та видав Клієнту платіжну картку на умовах доведених Клієнту(а.с.6-10).

Відповідно до ч.1 ст. 526 ЦК України Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В ст. 530 ЦК України вказано, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) зобов`язання його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди. Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього Кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Банк в повному обсязі виконав зобов`язання, надавши відповідачу кредит.

Як вбачається з розрахунку заборгованості відповідач порушував графік погашення заборгованості, кредит вчасно не сплачував та внаслідок чого виникла заборгованість.

Станом на 12.08.2021 року за відповідачем обліковується заборгованість в розмірі розмірі 17 938,93 грн., з них: 14 969,80 грн.- заборгованість за основним боргом (кредитом);2 864, 35 грн. - сума заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитом; 12 грн. - заборгованість за комісією; 60,29 грн. - 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту); 17,38 грн.- 3% річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом; 15,11 грн. - сума втрат від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом (а.с.15).

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини. На які вона посилається як на підставусвоїхвимогабозаперечень.

Будь-яких доказів, які б спростовували проведений позивачем розрахунок заборгованості за вказаним кредитним договором відповідачем не представлено суду.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

Згідноіз ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторонни пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Тому з відповідача слід стягнути 2270 гривні судового збору на користь позивача.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 527 ч.1, 530, 612, 1054 ч. 2, 16, 20 Цивільного Кодексу України, керуючись ст. ст. 12, 13, 141, 247, 259, 263-265, 273, 274, 280-283 Цивільногопроцесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії -Івано-Франківського обласного управління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в розмірі 17 938,93 грн., стягнення судових витрат - задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , в користь Акціонерного товариства «Ощадбанк» в особі філії -Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк»,що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 19, ЄДРПОУ 09336500, р/р НОМЕР_2 , МФО 336503, заборгованість в розмірі 17 938 (сімнадцять тисяч дев`ятсот тридцять вісім ) грн. 93 коп., з них: 14 969,80 грн.- заборгованість за основним боргом (кредитом);2 864, 35 грн. - сума заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитом; 12 грн. - заборгованість за комісією; 60,29 грн. - 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту); 17,38 грн.- 3% річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом; 15,11 грн. - сума втрат від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом.

Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , в користь Акціонерного товариства «Ощадбанк» в особі філії - Івано-Франківського обласногоуправління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19, ЄДРПОУ 09336500, р/р НОМЕР_3 , МФО 336503 - 2 270, 00 грн. витрат по оплаті судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Додаток :Повний текст рішення виготовлено 22.10. 2021 року.

Суддя Пастернак І.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 100485383 ?

Документ № 100485383 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100485383 ?

Дата ухвалення - 19.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100485383 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 100485383 ?

В Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 100485382
Наступний документ : 100491272