Ухвала суду № 100465625, 21.10.2021, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.10.2021
Номер справи
260/5293/21
Номер документу
100465625
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

21 жовтня 2021 рокум. Ужгород№ 260/5293/21 Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Плеханова З.Б., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради (вул. Залізнична, буд. 1,м. Чоп,Закарпатська область,89502) про визнання дій протиправними і зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради яким просить:1. Визнати протиправними дії Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради (вул. Залізнична, буд. 1,м. Чоп, Закарпатська область,89502, код ЄДРПОУ 35102380) які полягають у зменшенні одноразової грошової допомоги до 05 травня 2021 року, як учаснику бойових дій. 2.Зобов`язати Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради (вул. Залізнична, буд. 1,м. Чоп, Закарпатська область, 89502, код ЄДРПОУ 35102380) нарахувати та виплатити позивачу одноразову грошову допомогу до 05 травня 2021 року, як учаснику бойових дій у розмірі п`яти мінімальних пенсій за віком, з урахуванням раніше виплачених сум, а саме 7 354 (сім тисяч триста п`ятдесят чотири) гривень.

Зазначена позовна заява подана з додержанням вимог статей 160, 161 КАС України. Відсутні підстави, визначені статтями 169-170 КАС України, для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі. Тому позовну заяву слід прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

Частиною першою статті 12 КАС України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Дана справа у відповідності до вимог ст. 257 КАСУ є справою незначної складності та підлягає розгляду у спрощеному позовному провадженні в порядку Глави 10 КАСУ.

Статтею 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмірах, передбачених статтями 12 - 16 цього Закону, здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, через відділення зв`язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахушок отримувача) пенсіонерам - за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №423, Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціальної політики, загальнообов`язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань сім`ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім`ї, протидії торгівлі людьми, відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, соціального захисту ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, у сфері здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахуання та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, у сфері здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань захисту прав дітей.

Згідно із підпунктом 41 пункту 4 вказаного Положення Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань організовує виплату до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно п.п. 2, 3 постанови №325 від 08.04.2021 «Деякі питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань» головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних. Київської міської державних адміністрацій;

2) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України.

Пунктом 2 Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань (затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2021 р. № 325:

- Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Пунктом 9 частини першої статті 4 КАС України визначено, що відповідач це суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача. Згідно положень статті 46 КАС України сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Відповідачем в адміністративній справі є суб`єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Відповідно до ч.3 ст. 48 КАС України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного та об`єктивного розгляду адміністративної справи та з`ясування обставин, що мають значення для вирішення справи, суд вважає за необхідним залучити до участі у справі в якості співвідповідачів: Міністерство соціальної політики України (м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601,Код ЄДРПОУ 37567866 ) ,ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА (вул. Тургенєва, 8, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, depsoc@carpathia.gov.ua).

На підставі викладеного, керуючись статтями 171, 260, 262, КАС України суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти до розгляду та відкрити провадження у адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради про визнання дій протиправними і зобов`язання вчинити певні дії.

2.Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження.

3.Залучити до участі у справі в якості співвідповідачів:

- Міністерство соціальної політики України (м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601,Код ЄДРПОУ 37567866 )

- ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА (вул. Тургенєва, 8, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, depsoc@carpathia.gov.ua).

4.Зобовязати відповідачів надати суду в термін сім днів з дня отримання ухвали:

- інформацію яка сума була виплачена позивачу у 2021 р., на підставі чого така виплата здійснена та докази перерахування (виплати).

5.Надати відповідачу строк для подання відзиву на позов і всі докази, якими можуть бути підтверджені заперечення проти позову та надіслати копію відзиву та доданих до нього документів позивачу - протягом 15 днів з дня отримання ухвали. 4.Надати позивачу строк для подання відповіді на відзив - не пізніше як за 7 днів з дня отримання відзиву на позов.5. Надати відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив - не пізніше ніж за 3 днів з дня отримання ухвали.

6. Ухвалу направити учасникам справи.

З інформацією по справі учасники можуть ознайомитися за веб-адресою: http://adm.zk.court.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади.

Справу буде розглянуто суддею Плеханова З.Б. одноособово.

7. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗ.Б.Плеханова

Ухвала виготовлена і підписана 21 жовтня 2021 року з врахуванням перебування судді у відрядженні та державних свят.

Часті запитання

Який тип судового документу № 100465625 ?

Документ № 100465625 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100465625 ?

Дата ухвалення - 21.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100465625 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 100465625 ?

В Закарпатський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 100442938
Наступний документ : 100465626