Ухвала суду № 100423938, 13.10.2021, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
13.10.2021
Номер справи
922/2871/21
Номер документу
100423938
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"13" жовтня 2021 р.Справа № 922/2871/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання Васильєві А.В.

розглянувши справу

за позовом Харківської міської ради, м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", м. Харків про стягнення коштів в розмірі 1458471,20 грн. за участю представників:

позивача - Пантелей В.В., за самопредставництвом;

відповідача - Скриннік І.В., адвокат.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Харківська міська рада, м. Харків, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", м. Харків, про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати в сумі 1458471,20 грн. Також просить суд покласти на відповідача судові витрати.

Ухвалою господарського суду від 26.07.2021 відкрито провадження у справі № 922/2871/21 та призначено справу до розгляду в порядку загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 11.08.2021 о 10:45 год.

14.09.2021 відповідачем надано до суду відзив на позов (вх. № 21468), який долучається до матеріалів справи.

20.09.2021 позивачем надано до суду відповідь на відзив (вх. № 21919), яка долучається до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 22.09.2021 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, до 26 жовтня 2021 року.

08.10.2021 відповідачем, через канцелярію суду, надано заперечення на позов (вх. № 23763), які долучено до матеріалів справи.

08.10.2021 відповідачем, через канцелярію суду, надано клопотання про зупинення провадження у справі (вх. № 23762).

13.10.2021 відповідачем, через канцелярію суду, надано заяву (вх. № 24120), в якій відповідач просить суд не розглядати подане ним 08.10.2021 клопотання про зупинення провадження у справі та залишити його без розгляду. Протокольною ухвалою від 13.10.2021, дане клопотання задовольняється судом.

13.10.2021 позивачем надано до суду заяву про зменшення розміру позовних вимог (вх. № 24125), відповідно до якої просить суд стягнути на користь позивача суму безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати - 1304741,42 грн.

Згідно п.2 ч.2 ст. 46 ГПК України, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання.

Враховуючи викладене, суд приймає до розгляду заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог (вх. № 24125) та продовжує розгляд справ з урахуванням цієї заяви.

У судовому засіданні 13.10.2021 сторони звернулись до суду із спільною заявою про затвердження мирової угоди у справі № 922/2871/21 (вх. № 24121) та просили суд її затвердити.

Розглянувши матеріали справи та мирову угоду укладену 13.10.2021 між Харківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", м. Харків, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст.192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Дослідивши текст поданої суду мирової угоди, судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов`язків сторін щодо предмету позову. Мирова угода не суперечить інтересам сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства, відповідає фактичним обставинам справи та підписана повноважними особами сторін.

Відповідно до ч. 4 ст. 192 ГПК України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

З огляду на наведене, враховуючи те, що дана мирова угода не суперечать чинному законодавству, інтересам сторін, її підписано повноважними представниками обох сторін, вона стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмета спору, суд вважає за можливе задовольнити заяву про затвердження мирової угоди та затвердити мирову угоду укладену 13.10.2021 між Харківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", м. Харків.

За приписами п.7 ч.1 ст.231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Враховуючи, що під час укладення мирової угоди, сторони визначилися щодо розподілу судових витрат, суд не вирішує питання розподілу судових витрат.

Керуючись ст. ст. 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Харківської міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", м. Харків, про затвердження мирової угоди (вх. № 24121 від 13.10.2021) - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду у справі № 922/2871/21 укладену Харківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", м. Харків "13" жовтня 2021 р. такого змісту:

"МИРОВА УГОДА

м. Харків 13.10.2021

Харківська міська рада (м-н Конституції, 7, м. Харків, 61003, ідентифікаційний код 04059243), (далі по тексту іменується Позивач) та Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІ Центр»(вул. Космічна, 12 м. Харків, 61145, ідентифікаційний код 32677283) (далі по тексту іменується Відповідач), які є сторонами у господарському провадженні у справі № 922/2871/21 про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати у сумі 1304741,42 грн. за використання земельної ділянки площею 0,4697 га по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові з кадастровим номером 6310137200:01:013:0014, що розглядається Господарським судом Харківської області домовились про укладення Мирової угоди на наступних умовах:

1. Відповідач визнає свої зобов`язання по сплаті суми коштів перед Позивачем, яка становить 1304741,42 грн. (один мільйон триста чотири тисячі сімсот сорок одна грн. 42 коп) у повному обсязі.

2. Кошти у сумі 1304741,42 грн. Відповідач зобов`язується та гарантує сплатити Позивачу у строк до 13.10.2022 року.

3. Відповідач сплачує суму коштів, зазначену у п. 2 цієї Мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

Платіж № 1:

Призначення: Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 листопада 2021 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 2:

Призначення: Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 грудня 2021 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 3

Призначення: Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 січня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 4:

Призначення: Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 лютого 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 5:

Призначення: Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 березня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 6:

Призначення: Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 квітня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 7:

Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28, у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 травня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 8:

Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 червня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 9:

Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 липня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 10:

Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 серпня 2022 року кошти у сумі 108728,45 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 45 коп).

Платіж № 11:

Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 вересня 2022 року кошти у сумі 108728,46 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 46 коп).

Платіж № 12:

Плата за використання земельної ділянки по вул. Благовіщенській, 28 у м. Харкові відповідно до Мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарським судом Харківської області у справі № 922/2871/21.

Відповідач сплачує до 13 жовтня 2022 року кошти у сумі 108728,46 грн. (сто вісім тисяч сімсот двадцять вісім грн. 46 коп).

4. Виплата суми коштів, вказаних у п. 1 Мирової угоди, здійснюється Відповідачем шляхом перерахунку коштів на рахунок Позивача у термін, зазначений у п. 2 Мирової угоди, за наступними реквізитами:

Код класифікації доходів бюджету: 24062200

Номер рахунку (IBAN): UA698999980314090611000020649

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37874947

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Отримувач: ГУК Харків обл/МТГ Харків

Відповідач зобов`язується перерахувати кошти у сумі 19571,12 грн. (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот сімдесят одна грн 12 коп) на рахунок Позивача у строк до 13 листопада 2021 року за витрати Позивача на подання позову до суду у вказаній справі із урахуванням вимог, встановлених ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір», за реквізитами:

Одержувач: Харківська міська рада

Реєстраційний рахунок: UA518201720344240012000032986

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

Код ЄДРПОУ: 04059243

5. Відповідач має право достроково сплатити суму безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати, зазначену у п. п. 1, 2 даної Мирової угоди, у повному обсязі.

6. За цим документом стягувачем є: Харківська міська рада (61003, м. Харків, м-н Конституції, 7, код ЄДРПОУ 04059243), боржником є: Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІ ЦЕНТР» (вул. Космічна, 12 м. Харків, 61145, ідентифікаційний код 32677283).

7. Ухвала Господарського суду Харківської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про виконавче провадження».

8. У разі несплати Відповідачем суми безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати у порядку та у строк, передбачений у п. 2 цієї Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу суду про затвердження цієї Мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з Відповідача безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати у сумі, вказаній у п. 1 цієї Мирової угоди, з вирахуванням здійснених Відповідачем платежів за цією Мировою угодою, про що Позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

9. Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умову, мету та суть цієї Мирової угоди.

10. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки цієї Мирової угоди відповідно до ч. 4 ст. 192 ГПК України Сторонам відомі. Укладення цієї Мирової угоди не порушує прав та інтересів третіх осіб.

11. Уся інформація, викладена в цій Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена у цій Мировій угоді.

12. Мирова угода складена у 3-х примірниках і передається на затвердження Господарському суду Харківської області у справі № 922/2871/21 та набуває чинності після її затвердження судом.

Уповноважена особа Харківської

міської ради

(на засадах самопредставництва) (підпис) Л.О. Міхно

Директор ТОВ "СІТІ Центр"

(за Статутом) (підпис, печатка) А.В. Кошовий".

3. Дана ухвала відповідно до норм Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, з "13" жовтня 2021 р., та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років, до "14" жовтня 2034 р.

Стягувачем за цією ухвалою є : Харківська міська рада, м-н Конституції, 7, м. Харків, 61003, код ЄДРПОУ 04059243

Боржником є : Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ Центр", вул. Космічна, 12, м. Харків, 61145, код ЄДРПОУ 32677283.

4. Закрити провадження у справі № 922/2871/21.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 10 днів з дня складання повного тексту ухвали, відповідно до ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 18.10.2021.

Суддя Р.М. Аюпова

справа № 922/2871/21

Часті запитання

Який тип судового документу № 100423938 ?

Документ № 100423938 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100423938 ?

Дата ухвалення - 13.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100423938 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100423938 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 100423938, Господарський суд Харківської області

Судове рішення № 100423938, Господарський суд Харківської області було прийнято 13.10.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 100423938 відноситься до справи № 922/2871/21

Це рішення відноситься до справи № 922/2871/21. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 100423937
Наступний документ : 100423940