Рішення № 100367055, 18.10.2021, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.10.2021
Номер справи
480/6679/21
Номер документу
100367055
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2021 року справа №480/6679/21

Суддя Сумського окружного адміністративного суду Бондар С.О., розглянувши у спрощеному провадженні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу №480/6679/21 за позовом Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юністел" про стягнення податкової заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Сумській області звернулося до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юністел" в якій просить стягнути податковий борг загальною сумою 20514 грн. 92 коп. з них: з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарі (робіт, послуг) в сумі 19631,25 грн; з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 883,67 грн. та накласти арешт на кошти, які знаходяться на відкритих рахунках у банку.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за відповідачем обліковується податковий борг, який відповідачем не було погашено в добровільному порядку. Позивачем вживалися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавством порядку, проте борг відповідачем не сплачено. Крім того, позивач просить накласти арешт на кошти товариства в загальній сумі 20514 грн. 92 коп, які знаходяться на відкритих рахунках у банку, оскільки у відповідача відсутнє майно та транспортні засоби, за рахунок якого може бути погашений податковий борг.

Ухвалою суду відкрито провадження у даній справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Копія ухвали про відкриття провадження у справі була направлена відповідачу за адресою, зазначеною позивачем у позовній заяві, а також яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: вул. Белінського, 3, м. Суми, проте була повернута до суду із відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч. 11 ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

У встановлений судом строк відзиву на позовну заяву від відповідача до суду не надійшло.

Згідно із ч. 6 ст. 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що ТОВ "Юністел" зареєстроване як юридична особа та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Сумській області, як платник податків.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до пп.16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України (далі - ПК України) до обов`язків платника податків входить сплата належних сум податків і зборів у встановлені законами терміни.

Згідно із п. 36.1 ст. 36 ПК України податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором і є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків.

Відповідно до розрахунку податкової заборгованості, сформованого на підставі ІКПП ITC "Податковий блок", у ТОВ "Юністел" наявний податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму 20514,92 грн, а саме: 671,64грн - основний платіж, 19843,28 грн - штрафна санкція.

Відповідач самостійно задекларував грошові зобов`язання з податку на додану вартість шляхом подання податкової декларації від 20.08.2018 № 43268361 в сумі 671,64 грн.

У встановлений строк грошові зобов`язання самостійно задекларовані відповідачем сплачені не були, а тому набули статусу податкового боргу.

Головним управлінням ДПС у Сумській області були винесені податкові повідомлення-рішення:

- № 0711561213 від 16.10.2018 на суму 170 грн, винесеного на підставі акту камеральної перевірки №19409/26-15-12-13-20 від 02.10.2018;

- № 0698831207 від 10.10.2018 на суму 17063,61 грн, винесеного на підставі акту камеральної перевірки від 18.09.2019 №16066/26-15-12-07-20/37724674 (застосовано штрафну санкцію за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних на 15 і менше календарних днів на суму ПДВ 11430,87 застосовано штраф у розмірі 10% у сумі 1143,09; за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 31 до 60 календарних днів на суму ПДВ 53068,38грн застосовано штраф у розмірі 30% у сумі 15920,52 грн);

- № 0065511213 від 25.01.2019 на суму 1020 грн, винесеного на підставі акту камеральної перевірки № 26178/26-15-12-13-20/37724674 від 15.11.2018;

- № 0031575412 від 23.04.2019 на суму 20 грн, винесеного на підставі акту камеральної перевірки №1726/18-28-54-12/37724674 від 17.04.2019 (згідно із ст. 126 ПК України застосовано штрафну санкцію за затримку на 267 календарних днів сплати грошового зобов`язання в сумі 100 грн. зобов`язано сплатити штраф у розмірі 20%);

- № 0031565412 від 23.04.2019 на суму 686 грн, винесеного на підставі акту камеральної перевірки №1726/18-28-54-12/37724674 від 17.04.2019 (згідно із ст. 126 ПК України застосовано штрафну санкцію за затримку від 1 до 10 календарних днів сплати грошового зобов`язання в сумі 6860 грн. зобов`язаного сплатити штраф у розмірі 10%).

Вказані податкові повідомлення - рішення не оскаржувались ні в адміністративному, ні в судовому порядку.

Крім того, відповідно до розрахунку податкової заборгованості, сформованого на підставі ІКПП ITC "Податковий блок", у ТОВ "Юністел" наявний податковий борг з податку на прибуток приватних підприємств на загальну суму 883,67 грн.

Податкове зобов`язання нараховано відповідачу відповідно до податкового повідомлення-рішення № 0040015412 від 23.05.2019, винесеного на підставі акту камеральної перевірки від 07.05.2019 № 2095/18-28-54-12/37724674 (згідно із ст. 120.1 ПК України застосовано штрафну санкцію).

За приписами пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України, сума узгодженого грошового зобов`язання не сплаченого платником податку на встановлений строк набуває статусу податкового боргу.

Відповідно до п. 59.1 ст.59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання податкового повідомлення-рішення.

Згідно із ст. 59 ПК України, відповідачу на податкову адресу була направлена податкова вимога від 23.03.2020 № 3492-10.

За приписами п. 42.2 ст. 42 ПК України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

З моменту вручення податкової вимоги до подачі позовної заяви податковий борг відповідача не переривався, а отже, податкова вимога не була відкликана.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючий орган має право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п. 95.1 ст. 95 ПК України, на контролюючі органи покладено також обов`язок здійснювати за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.2 статті 95 ПК України встановлено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини (абз. 1 п. 95.3 ст.95 ПК України).

На момент розгляду справи, податковий борг відповідачем не сплачено, заборгованість перед бюджетом не погашена.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що вимоги щодо стягнення з відповідача податкового боргу є доведеними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню .

Щодо позовних вимог про накладення арешту на кошти ТОВ "Юністел" у загальній сумі 20514,92 грн, які знаходяться на відкритих рахунках у банку, суд зазначає наступне.

Загальна процедура і підстави застосування адміністративного арешту контролюючими органами визначені статтею 94 ПК України.

Визначення адміністративного арешту, як виняткового способу забезпечення виконання обов`язків платника податків, наведене в пункті 94.1 статті 94 Податкового кодексу України, за своїм змістом однаково охоплює як арешт коштів, так і арешт іншого майна.

Отже, норми статті 94 ПК України регулюють застосування будь-якого адміністративного арешту незалежно від його предмета.

Згідно із пунктом 94.2 статті 94 ПК України арешт майна може бути застосовано, якщо з`ясовується одна з таких обставин: платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу; відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством; відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов`язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам; платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.

Відповідно до абзацу другого підпункту 94.6.2 пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Водночас Податковим кодексом України передбачені також інші, додаткові випадки накладення арешту на кошти платника податків, крім тих, що визначені статтею 94 цього Кодексу.

Так, відповідно до підпункту 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Наведена законодавча норма встановлює одночасно як право контролюючого органу на звернення до суду з вимогою про накладення арешту на кошти платника податків, так і підстави для реалізації цього повноваження.

Такими підставами є: 1) відсутність майна, за рахунок якого може бути погашений податковий борг; 2) недостатність такого майна для погашення суми податкового боргу через те, що балансова вартість цього майна менша за відповідну суму податкового боргу; 3) майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Разом з тим, сума коштів, на яку накладається арешт, не повинна перевищувати суму податкового боргу, право на стягнення якої наявне в органу державної податкової служби на момент прийняття судом рішення про застосування адміністративного арешту.

Тобто, арешт може стосуватися лише тих коштів, які є необхідними для виконання певних зобов`язань платника податків.

Вказаний висновок узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 16 квітня 2020 року у справі №804/7201/16 (адміністративне провадження №К/9901/32747/18).

Як на підтвердження наявності підстав для застосування арешту коштів ТОВ "Юністел" позивачем надано суду Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відповідно до якого у ТОВ "Юністел" відсутнє майно та транспортні засоби (а.с.31-32).

Також відповідачем було надано суду акт від 22.12.2020, відповідно до якого, за місцем реєстрації ТОВ "Юністел" встановлено відсутність майна, яке належить підприємству (а.с. 30).

Крім того, Сумський відділ податків і зборів з юридичних осіб та камеральних перевірок податкової звітності управління податкового адміністрування ГУ ДПС у Сумській області повідомило, що ТОВ "Юністел" фінансову звітність за 2019 рік не подавало (а.с.33).

При цьому, матеріали адміністративної справи не містять жодних доказів на підтвердження відсутності у відповідача іншого майна (зокрема промислового), на яке може бути накладено арешт. Також позивачем не було надано доказів, що ним було здійснено пошук всього майна відповідача та, що його балансова вартість є меншою суми податкового боргу.

Таким чином суд вважає, що позовні вимоги щодо накладення арешту на кошти ТОВ "Юністел" в загальній сумі 20514,92 грн, які знаходяться на відкритих рахунках у банках, є передчасними та не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241-246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТЕЛ" про стягнення податкової заборгованості – задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Юністел» (код ЄДРПОУ 37724674) за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків податковий борг загальною сумою 20514грн. 92 коп. (двадцять тисяч п`ятсот чотирнадцять грн. 92 коп.) з них:

- з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарі (робіт, послуг) (код податку 14060100) в сумі 19631 грн. 25 коп. (дев`ятнадцять тисяч шістсот тридцять одна грн. 25 коп.) отримувач ГУК Сум.обл./Сумська МТГ/14060100, на р/р UА158999980313040029000018540, код отримувача 37970404, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998;

- з податку на прибуток приватних підприємств (код податку 11021000) в сумі 883,67грн. (вісімсот вісімдесят три грн. 67 коп.) отримувач ГУК Сум.обл./Сумська МТГ/11021000, на р/р UА718999980333139318000018540, код отримувача 37970404, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998.

У іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення рішення. Апеляційні скарги до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подаються через Сумський окружний адміністративний суд.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя С.О. Бондар

Часті запитання

Який тип судового документу № 100367055 ?

Документ № 100367055 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100367055 ?

Дата ухвалення - 18.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100367055 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100367055 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 100367055, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 100367055, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 18.10.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 100367055 відноситься до справи № 480/6679/21

Це рішення відноситься до справи № 480/6679/21. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 100367054
Наступний документ : 100367056