Рішення № 100313773, 13.10.2021, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.10.2021
Номер справи
620/9175/21
Номер документу
100313773
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2021 року Чернігів Справа № 620/9175/21

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Баргаміної Н.М., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами в приміщенні суду адміністративну справу за позовом Управління Держпраці у Чернігівській області до Приватного сільськогосподарського підприємства «Фортуна» про зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Управління Держпраці у Чернігівській області звернулось до суду з позовом до Приватного сільськогосподарського підприємства «Фортуна» про зобов`язання відповідача в зв`язку з загрозою життю та здоров`ю людей зупинити роботи (виробництво), експлуатацію: системи газопостачання зерносушки (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Соборна, буд. 46-а), системи газопостачання їдальні (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Шевченка, буд. 33-б), вантажопідіймального крана мостового однобалочного опорного з електроталлю майстерні ПСП «ФОРТУНА» (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Шевченка, буд. 33), ЗТП-507 10/0,4 кв. (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Шевченка, буд. 24).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що за результатами проведеної перевірки дотримання відповідачем вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки були виявлені порушення, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей, а тому є підстави для негайного зупинення робіт (виробництва).

Відповідач подав відзив на позов, в якому зазначив, що ним було усунуто більшість порушень, що стали підставою звернення до суду. Вказує про вжиття подальших заходів для усунення порушень, вказаних в рядках 33, 34, 85, 86 акту перевірки від 16.06.2021 № 05-03/458.

Позивачем було подано відповідь на відзив, в якій зазначає про часткове усунення виявлених порушень. Вказує, що залишаються неусунутими порушення, зазначені в рядках 33, 34, 85, 86 акту перевірки від 16.06.2021 № 05-03/458, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

Відповідачем було подано заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначив, що Приватним сільськогосподарським підприємством «Фортуна» було подано пакет документів до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради для видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Також відповідачем подано додаткові пояснення, в яких вказано про усунення виявлених порушень в повному обсязі та отримання відповідних дозволів Управління Держпраці у Чернігівській області.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Відповідно до наказу Управління Держпраці у Чернігівській області від 27.05.2021 № 849-Н та направлення на проведення перевірки від 27.05.2021 № 458 посадовими особами Управління Держпраці у Чернігівській області в період з 03.06.2021 по 16.06.2021 проведено планову перевірку Приватного сільськогосподарського підприємства «Фортуна» щодо дотримання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, про що складено акт від 16.06.2021 № 05-03/458 (а.с. 16-29).

Так, за результатами проведеної перевірки були виявлені порушення відповідачем вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, зокрема, ті які створюють загрозу життю та здоров`ю людей були зазначені в рядках 33-40, 44, 47, 48, 50-55, 60-64, 67-70, 72, 77, 78, 81-86 акту перевірки.

В подальшому, Управлінням Держпраці у Чернігівській області за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці складено акт від 27.08.2021 № 05-03/659ПЗ, згідно якого залишилися неусунутими порушення вимог законодавства, зазначені в рядках 33, 34, 85, 86 акту перевірки від 16.06.2021 № 05-03/458, а саме: не отриманий дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою згідно переліку Група А, дод. 2 п. 20 (Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів); не отриманий дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно переліку Група А, дод. 2 п. 7 (вантажопідіймальні крани і машини-мостовий однобалочний опорний кран з електроталлю); не отримано дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ЗТП-507 (Ічнянський р-н, с. Южне, вул. Шевченка, 24), устаткування напругою понад 1000 В; не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти, відповідно до п. 9 групи А переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу (а.с. 51-57).

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд зазначає таке.

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про охорону праці» державна політика в галузі охорони праці базується, зокрема, на принципах пріоритету життя і здоров`я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Згідно з абзацом другим статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють, зокрема, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частина перша статті 38 Закону України «Про охорону праці»).

Пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, визначено, що Державна служба України з питань праці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Частиною п`ятою статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено, що виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

За приписами частини сьомої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Підставою для звернення позивача до суду з цим позовом, як зазначалось та встановлено судом, слугувало виявлення на об`єкті перевірки Приватного сільськогосподарського підприємства «Фортуна» численних порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, гігієни праці, що зафіксовані в акті перевірки від 16.06.2021 № 05-03/458.

Водночас, на підставі звернення відповідача Управління Держпраці у Чернігівській області здійснено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці Приватного сільськогосподарського підприємства «Фортуна», про що складено акт від 27.08.2021 № 05-03/659ПЗ, та за результатами проведення якого зафіксовано усунення виявлених порушень, окрім:

- не отриманий дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою згідно переліку Група А, дод. 2 п. 20 (Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів);

- не отриманий дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно переліку Група А, дод. 2 п. 7 (вантажопідіймальні крани і машини-мостовий однобалочний опорний кран з електроталлю);

- не отримано дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ЗТП-507 (Ічнянський р-н, с. Южне, вул. Шевченка, 24), устаткування напругою понад 1000 В;

- не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти, відповідно до п. 9 групи А переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу.

Разом з тим, на час розгляду справи, відповідачем надано суду (а.с. 114-116):

- дозвіл № 138.21.74 від 23.09.2021 на експлуатацію: 1. Вантажопідіймальних кранів: кран автомобільний КС-2571А-1, кран автомобільний КТА-18, кран опорний мостовий електричний однобалковий; 2. Устаткування напругою понад 1000 В, а саме закриту трансформаторну підстанцію ЗТП-507;

- дозвіл № 139.21.74 від 23.09.2021 на виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів;

- дозвіл № 140.21.74 від 23.09.2021 на виконання робіт в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В.

Враховуючи вищевикладене, у спірних правовідносинах, що склались у цій справі, відповідачем усунуто виявлені позивачем порушення вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, що свідчить про відсутність підстав для зобов`язання відповідача в зв`язку з загрозою життю та здоров`ю людей негайно зупинити роботи (виробництво), експлуатацію: системи газопостачання зерносушки (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Соборна, буд. 46-а), системи газопостачання їдальні (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Шевченка, буд. 33-б), вантажопідіймального крана мостового однобалочного опорного з електроталлю майстерні ПСП «ФОРТУНА» (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Шевченка, буд. 33), ЗТП-507 10/0,4 кв. (Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Шевченка, буд. 24).

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

З урахуванням зазначеного, суд, на підставі наданих доказів в їх сукупності, системного аналізу положень законодавства України, приходить до висновку, що в задоволенні позову Управління Держпраці у Чернігівській області необхідно відмовити повністю.

Підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Керуючись статтями 72-74, 77, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову Управління Держпраці у Чернігівській області (вул. П`ятницька, буд. 39, м. Чернігів, 14000, код ЄДПРОУ 39779238) до Приватного сільськогосподарського підприємства «Фортуна» (вул. Шевченка, 37, с. Южне, Ічнянський район, Чернігівська область, 16731, код ЄДРПОУ 30834777) про зобов`язання вчинити певні дії відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана безпосередньо до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 13.10.2021.

Суддя Н.М. Баргаміна

Часті запитання

Який тип судового документу № 100313773 ?

Документ № 100313773 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100313773 ?

Дата ухвалення - 13.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100313773 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100313773 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 100313773, Чернігівський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 100313773, Чернігівський окружний адміністративний суд було прийнято 13.10.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 100313773 відноситься до справи № 620/9175/21

Це рішення відноситься до справи № 620/9175/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 100313771
Наступний документ : 100313774