Рішення № 100302012, 12.10.2021, Глобинський районний суд Полтавської області

Дата ухвалення
12.10.2021
Номер справи
536/1068/21
Номер документу
100302012
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 536/1068/21

провадження 2/527/482/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м. Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого - судді Свістєльнік Ю.М.,

за участю секретарясудового засідання - Мороз Ю.І.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в м. Глобине цивільну справу за позовом представника ОСОБА_1 - адвоката Шулік Олени Йосипівни до Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, за участю третьої особи:державного нотаріуса Градизької державної нотаріальної контори Кременчуцького району Полтавської області Захарової Ольги Дмитрівни про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом, -

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача ОСОБА_1 - адвокат Шуліка Олена Йосипівна звернулася до суду з позовом до Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, за участю третьої особи:державного нотаріуса Градизької державної нотаріальної контори Кременчуцького району Полтавської області Захарової Ольги Дмитрівни про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом.

Заявлені вимоги мотивувала тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер батько позивача ОСОБА_2 . Після смерті останнього залишилося спадкове майно - житловий будинок з господарчими будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який позивач не має можливості успадкувати через відсутність відповідного правовстановлюючого документу, у зв`язку з чим державний нотаріус відмовила позивачу у видачі свідоцтва про право на спадщину. Позивач є спадкоємцем майна померлого за заповітом.

Посилаючись на викладене, позивач просила суд, визнати за нею в порядку спадкування за заповітом право власності на житловий будинок з господарськими будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У підготовче засідання позивач та її представник не з`явився, в наданій заяві представник позивача прохала розглядати справу за їх відсутності, позовні вимоги підтримала у повному обсязі.

Представник відповідача в підготовче засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив справу розглядати за їх відсутності та вказав, що заперечень проти позову не має.

Представник третьої особи в підготовче засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, направила заяву про розгляд справи за її відсутності, з позовними вимогами погоджується повністю.

Згідно ч. 3 ст. 211 ЦПК України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 198 ЦПК України підготовче судове засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 цього розділу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 206 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. У відповідності до ч. 3 ст. 200 ЦПК України, за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем.

Відповідно до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, всебічно, повно, об`єктивно оцінивши надані докази та давши їм належну оцінку, суд встановив наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_2 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть, серії НОМЕР_1 , виданого Бугаївською сільською радою Глобинського району Полтавської області 13 квітня 2012 року (а.с.15).

До складу спадкового майна входить житловий будинок з господарськими будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_2 за життя - 25 грудня 2007 року склав заповіт, усі його права та обов`язки, які йому належать на момент складання цього заповіту, а також ті права та обов`язки, які можуть належать йому у майбутньому, та усе майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, і взагалі все те, що йому буде належати на день смерті і на що він за законом матиме право, заповідав ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Заповіт посвідчено секретарем виконавчого комітету Бугаївської сільської ради Глобинського району Полтавської області (а.с. 63).

З довідки № 532 від 16.07.2012 року, виданої виконавчим комітетом Бугаївської сільської ради Глобинського району Полтавської області, вбачається, що ОСОБА_2 до дня смерті був зареєстрований та проживав у с.Бугаївка Глобинського району Полтавської області (а.с.63 на звороті).

ОСОБА_1 звернулася до державного нотаріуса Градизької державної нотаріальної контори Кременчуцького району Полтавської області Захарової Ольги Дмитрівни із заявою про видачу на її ім`я свідоцтва про право на спадщину за заповітом після померлого ОСОБА_2 та 28 травня 2021 року державний нотаріус відмовила їй у видачі свідоцтва, оскільки позивачем не було надано правовстановлюючі документи на житловий будинок з господарськими будівлями (а.с. 16).

Як вбачається з дослідженої в судовому засіданні копії спадкової справи, після померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , Градизькою державною нотаріальною конторою Полтавської області заведена спадкова справа № 210/2013, заяву про прийняття спадщини подала ОСОБА_1 , яка є спадкоємцем за заповітом.

Надаючи правову оцінку викладеним обставинам, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Способами захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Згідно ч. 4 ст. 25 ЦК України, цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті, тому позивач позбавлена можливості отримати дублікат правовстановлюючого документу на ім`я померлої.

У відповідності до ст. ст. 1217, 1218 ЦК України, спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 1220 ЦК України спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

Згідно ч. 1 ст. 1268 ЦК України спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Частинами 1,2 статті 1223 ЦК України визначено, що право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Згідно зі ст. 1233 ЦК України заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Відповідно до ч. 1 ст. 1235 ЦК України заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.

Згідно ч. 2 ст. 1236 ЦК України заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.

Частиною 5 статті 1268 ЦК України визначено, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Згідно ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Як зазначено в п.1,3 ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.

Згідно ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.

Статтею 392 ЦК України передбачено право пред`явлення позову про визнання права власності на майно, у разі, якщо це право оспорюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 ЦК України, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Судом встановлено, що спадкодавець ОСОБА_2 за життя на передбачених законом підставах набув право власності на житловий будинок з господарськими будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Позивач є спадкоємцем зазначеного будинку за заповітом, яка прийняла спадщину після померлого у встановленому законом порядку.

Приймаючи до уваги, що позивач є особою, яка прийняла спадщину за заповітом, позовні вимоги є законними та обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3-15, 76, 82, 206, 211, 247,258, 259, 263, 265, 268,273 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позов представника ОСОБА_1 - адвоката Шулік Олени Йосипівни до Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, за участю третьої особи:державного нотаріуса Градизької державної нотаріальної контори Кременчуцького району Полтавської області Захарової Ольги Дмитрівни про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом - задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 право власності на житловий будинок з господарчими будівлями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ., в порядку спадкування за заповітом після смерті її батька ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Повне найменування сторін та інших учасників справи:

Позивач: ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_2 ).

Представник позивача: адвокат Шулік Олена Йосипівна (місце знаходження: АДРЕСА_3 ).

Відповідач: Градизька селищна рада Кременчуцького району Полтавської області (місцезнаходження: 39071, Полтавська область, Кременчуцький район, смт. Градизьк, вул. Київська, 51).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: Державний нотаріус Градизької державної нотаріальної контори Кременчуцького району Полтавської області Захарова Ольга Дмитрівна (місцезнаходження: 39071, Полтавська область, Кременчуцький район, смт. Градизьк, вул. Київська, 51).

Суддя Ю. М. Свістєльнік

Часті запитання

Який тип судового документу № 100302012 ?

Документ № 100302012 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100302012 ?

Дата ухвалення - 12.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100302012 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 100302012 ?

В Глобинський районний суд Полтавської області
Попередній документ : 100302011
Наступний документ : 100302014