Рішення № 100169573, 06.10.2021, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
06.10.2021
Номер справи
346/3608/21
Номер документу
100169573
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 346/3608/21

Провадження № 2/346/1532/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі : судді Васильковського В.В.,

за участю секретаря Мацьків С.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Коломиї в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості ,-

В С Т А Н О В И В :

І. Стислий виклад позицій сторін.

03.08.2021 року Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», звернувшись до суду із даним позовом, посилається на те, що 05 лютого 2019р. між АТ «Ощадбанк» в особі ТВБВ № 10008/0140 філії - Івано- Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (надалі - Позивач, Банк) та ОСОБА_1 (надалі - Позичальник, Відповідач) було укладено Договір про споживчий кредит за № 82-0140. Відповідно до Договору, ОСОБА_1 видано кредит в сумі 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень) строком кредитування на 60 місяців з терміном остаточного повернення кредиту не пізніше 04 лютого 2024 року, якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами Договору. За користування кредитом Позичальник зобов`язаний сплачувати банку відповідну плату (проценти) в розмірі 56,00 % річних (п. 2.4.1.1.-2.4.1.2. Договору). Відповідно до п. 3.3.3. Позичальник зобов`язувався здійснювати повернення Кредиту рівними частинами в розмірі 2 000.00 (дві тисячі) грн. 00 коп. та сплату процентів, нарахованих Банком на залишок основної суми боргу за кредитом, щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з березня 2019 року, шляхом внесення власних коштів на поточний рахунок для обслуговування, які Банк, використовуючи право договірного списання коштів, наданого йому згідно з умовами цього договору, списує в рахунок погашення основної суми боргу за кредитом та сплати процентів відповідно до черговості, визначеної цим Договором. ОСОБА_1 порушив зобов`язання, щодо своєчасності та повноти внесення коштів за користування кредитом. Внаслідок несплати коштів, визначених умовами кредитування, станом на 28.07.2021 року за Відповідачем обліковується заборгованість - 78 263,23 грн., з них заборгованість за основним боргом (кредитом) - 66 000,00 грн., заборгованість за процентами за користування кредитом - 11 666,98 грн., сума 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу - 44,64 грн. сума 3% річних за несвоєчасне погашення процентів - 113,74 грн., сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення основного боргу - 120,25 грн., сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення процентів - 317,62 грн.. АТ «Ощадбанк» повідомляє, що 18.07.2019 року відбулась зміна типу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з публічного на приватне та перейменування його на Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутом Банку в новій редакції. Зміна типу та повного найменування Акціонерного товариства із збереженням його організаційно-правової форми та ідентифікаційного коду юридичної особи не потребує зміни сторони судового провадження правонаступником, оскільки змін: особи не відбулась. Висновок Верховного Суду у справі № 906/296/18, Постанова від 13.02.2019р.. Тому просить суд стягнути з ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 78 263, 23 грн. та судові витрати в розмірі 2102 грн.00 коп..

Відповідач правом на подання відзиву не скористався.

ІІ. Процесуальні дії у справі

Ухвалою Коломийського міськрайонного суду від 04 серпня 2021року відкрито спрощене позовне провадження по даній справі.

У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до вимог частини 5 статті 279 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) сторони в судове засідання не викликалися, проте відповідачу було встановлено строк в п`ятнадцять днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження на подачу відзиву на позовну заяву.

Відповідно до частини 5 статті 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

ІІІ. Фактичні обставини справи та зміст спірних правовідносин.

Судом встановлено, що 05 лютого 2019 року ОСОБА_1 було підписано договір по споживчий кредит № 82-0140 (а.с.4-12).

Відповідно до п.1.1.12 відповідачу було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 для здійснення розрахунково-касового обслуговування Позичальника, в тому числі для видачі та обслуговування Кредиту. (а.с. 4).

Відповідно до п.2.2 Кредит надається в загальному розмірі 120000 (сто двадцять тисяч гривень) на строк 60 місяців з терміном остаточного повернення Кредиту не пізніше «04» лютого 2024 р., якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами цього Договору.(а.с .5).

Згідно п.3.1. шляхом підписання цієї Заяви про приєднання, клієнт беззастережно приєднується до Договору в редакції, що на день підписання цієї заяви на приєднання розміщена інтернет-сторінці банку www.oschadbank.ua та укладено з банком договір, складовою частиною якого є умови договору банківського рахунку.

За умовами п. 2.4.1за користування Кредитом Позичальник зобов`язаний сплачувати Банку відповідну плату (проценти) в розмірі 56 (п`ятдесят шість) процента (-ів) річних.Зазначена в цьому пункті Договору процентна ставка є фіксовано.(а.с. 5).

Відповідно до розрахунку заборгованості за основним боргом, процентами, пенею , 3% річних та інфляційних витрат за прострочення використання грошового зобов`язання згідно з кредитним договором № 82-0140 від 05/02/2019 станом на 28.07.2021: загальний розмір заборгованості становить: 78263.23 грн., що складається з: заборгованість за основним боргом (кредитом)- 66000 грн.; проценти за користування кредитом - 11666.98 грн.; пеня за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом - 0.01 грн.; сума сплаченої пені - 0.01 грн.;Всього до сплати пені: 3 проценти річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту)- 44.64 грн.; 3 проценти річних за несвоєчасне погашення процентів за користування - 113.74 грн.; витрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) - 120.25 грн.; витрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування - 317, 62 грн. (а.с. 16-18).

ІV. Норми права, якими регулюються правовідносини сторін.

Відповідно до частини 1 статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Загальні умови виконання зобов`язань визначено статтею 526 ЦК України.

Так, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту (частина 1 статті 527 ЦК України).

Частиною 1 статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення (частина 1, 2 статті 612 ЦК України).

Відповідно до частини 1, 2 статті 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

V.Оцінка суду

Суд, з`ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, дослідивши докази, якими вони підтверджуються, доходить висновку, що позов слід задовольнити з наступних підстав.

Позивач, обґрунтовуючи право вимоги, вказує на те, що між ним та відповідачем укладено договір споживчого кредиту № 82-0140 від 05.02.2019 року зі сплатою відсотків за користуванням кредиту в розмірі 56% річних.

Вказана обставина підтверджується підписаним сторонами договором від 05.02.2019 року.

Крім того, доведеною є обставина, що сторони обумовили базову відсоткову ставку, яка становить 56 % на рік у підписаному відповідачем договорі від 05.02.2019 року.

Тому нарахована позивачем сума заборгованості в розмірі 78 263,23 грн. є вірною та такою, що узгоджується з вищевказаними нормами законодавства та встановленими судом обставинами справи і підлягає стягненню з відповідача.

VI. Судові витрати.

Відповідно до вимог ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір, в сумі 2270 грн. 00 коп.

На підставі наведеного та ст. ст. 207, 549, 551, 625, 626, 628, 638, 1048, 1049, 1050, 1054, керуючись ст.ст. ст.ст. 12, 81, 247, 258, 259, 264, 265, 268 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на користь акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19, ЄДРПОУ 09336500, МФО 336503, р/р НОМЕР_3 ) заборгованість за Договором споживчого кредиту в розмірі 78 263(сімдесят вісім тисяч двісті шістдесят три) гривні 23коп..

Стягнути з ОСОБА_1 на користь АТ «Ощадбанк», в особі філії-Івано-Франківського обласного управління (ЄДРПОУ 09336500, МФО 336503, р/р НОМЕР_4 , філія Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк». ) - 2270 (дві тисячі дві сімдесят) гривні судового збору.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до суду Івано-Франківського Апеляційного суду через Коломийський міськрайонний суд.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Васильковський В. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 100169573 ?

Документ № 100169573 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100169573 ?

Дата ухвалення - 06.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100169573 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 100169573 ?

В Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 100169571
Наступний документ : 100169575